Yılbaşı Kampanyası

"öğretmenlik mesleği" Word Dosyaları

 • ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE YAPISI - soruca

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE YAPISI 3 Mart 1924 te 430 sayılı Öğretim Birliği Yasası öğretimi devlet denetimine almış. 3 Mart 1924 te 439 sayılı ...

 • TÜRKİYE DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet Türkiyesinde öğretmenlik mesleği yurdun kurtarıcısı ve Cumhuriyet in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün yönlendiriminde çağdaş.

 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği eğitimle ilgili yasalarda özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edildiğine göre ...

 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okul Deneyimi dersi Öğretmenlik Uygulaması dersi okul uygulama dersleri bilgisayar öğretmeni adaylar ...

 • STUDENT OPINION TOWARDS WEB-BASED TEACHING OF A ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri bilgi ve iletişim teknolojileri. ABSTRACT. The widely compelling and rapid developments in science and technology in ...

 • mebajans

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mustafa OK Erkek Öğretmenlik mesleği insanlığın en şerefli tacıdır. Dünya var oldukça en temiz en gururlu meslek öğretmenlik olacaktır.

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri izleme ve değişikliklerden haberdar olma. Zamanı planlı ve verimli kullanma .

 • Tutumlar makale - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumlar Öğretmenlik mesleği Tutumların ölçülmesi. THE ATTITUDES OF THE BRANCH OF MUSIC STUDENTS . TOWARD THE TEACHING PROFESSION. ABSTRACT.

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ - Eğitim Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU. Bu form öğrencilerin yaptıkları öğretmenlik uygulamasını çeşitli yönlerden değerlendirmeniz ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Köğce D. Yıldız C. Aydın M. 2010 Ekim . İlköğretim matematik öğretmen adaylarına göre öğretmenin rolü ve öğretmenlik mesleği.

 • TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. İçinde Y. Özden ed. Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2-31 . Ankara Pegem A Yayıncılık.

 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kafkas Ünİversİtesİ sarikamiŞ beden eĞİtİmİ ve spor yÜksekokulu okul deneyİmİ ve ÖĞretmenlİk uygulamasi staj yÖnergesİ

 • mebajans

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI BAKIŞ AÇISINDAN. Davut KÖĞCEa Cemalettin YILDIZb Mehmet AYDINc. a bKaradeniz Teknik ...

 • Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. I - Öğretmenlik Madde 43 - Öğretmenlik Devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ...

 • Öğretmen Nitelikleri İlköğretim Programlarının ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mahiroğlu A. 2006 . Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler Ö. Demirel ve Z. Kaya Ed. Eğitim Bilimine Giriş.

 • ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OrtaÖĞretİm alan ÖĞretmenlİĞİ tezsİz yÜksek lİsans programina devam eden ÖĞrencİlerİn. ÖĞretmenlİk mesleĞİne yÖnelİk tutumlari

 • OKUL DENEYİMİ DERSİNİN UYGULANMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin ... Öğretmene ayrıca mesleği ile ilgili olarak okul dışında neler yaptığı da sorulmalı ve verilen ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aynı zamanda adaylar cesaretlendirilerek ve teşvik edilerek öğretmenlik mesleği sevdirilmelidir. ... 17.Öğretmenlik uygulamalarının değerlendirilmesi

 • ADI SOYADI CELAL ATAY - cvornekleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title ADI SOYADI CELAL ATAY Author Mehmet Last modified by MESUT Created Date 12 12 2010 10 47 00 AM Company F_s_M Other titles ADI SOYADI CELAL ATAY

 • Bir toplumun kendini geliştirmesinde ve çağdaş ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anket formunda kişisel ve aile ile ilgili bilgiler öğrenim görülen program öğretmenlik mesleği ve yaşamla ilgili sorulara yer verilmiştir.

 • bimtalep.dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği sıkça değişen bakanlar veya hükümetlerle politik dalgalanmalarla etkilenmiştir. Gerekli alt yapı hizmetleri ve doyurucu programlar ...

 • pedagoji.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Uygulaması süresince öğretmen adaylarının derslere devamını düzenli olarak takip etmek ve kayıt etmek 3. Öğretmenlik uygulamasının ...

 • Dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Felsefe Grubu Dersleri. ... Selçuklular ve Osmanlılarda öğretmenlik mesleği. Türkiye Cumhuriyetinde öğretmen yetiştirme sistemi.

 • EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi nin yanı sıra ... Toplumun ülkemizin geleceği için öğretmen ve öğretmenlik mesleği üzerinde gereğince ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Projeksiyon Makinesi 4 2 Öğretmenlik mesleği eğitim ve öğretmen konulu sosyal etkinlikler yaparak öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve eğitimin ...

 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim öğretim antrenörlük spor adamlığı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı

 • stajdosyasi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği açısından güçlü yönlerini geliştirir zayıf yanlarını düzeltir. Kuramsal bilgi birikiminden uygulamada yararlanabilecek duruma gelir.

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ... öğretmenlik mesleği ile ilgili genel ve özel becerileri kullanma ve deneme imk nı vermek ve öğretmen adayının mesleği ...

 • egitim.sinop.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. UYGULAMA KILAVUZU ... Kapsam ve çeşitlilik ilkesi Öğretmenlik mesleği ders hazırlığı dersi sunma sınıf yönetimi ...

 • PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI - sinifogretmeniyiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER HAZIRLAMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR Öğretmenlik mesleği ve Baş ... Öğretmenlik Mesleğinin tanımı ...

 • okan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği ders hazırlığı dersi sunma sınıf yönetimi atölye ve laboratuvar yönetimi okul ve aile mesleği ile ilgili konularda öğrenciye ...

 • ALACA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2000-2001 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesi Atatürk inkıl p ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile ilgili 10. maddesi ve Öğretmenlik mesleği ile ilgili 43. maddesini okuyorum. dedi. ...

 • İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri Author nef_efmed Last modified by

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"öğretmenlik mesleği" PDF Dosyaları

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"öğretmenlik mesleği" PowerPoint Dosyaları

 • BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK - Ders Notları Burada

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK ... Türkiye de öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve bu mesleği öğrenip yürütenlerin atanma görevlendirilme ve ...

 • Öğretmenlik Mesleği ve Etiği - membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleğinin etik davranışları. Öğretmenler okulun veya eğitim kurumlarının resmi politikalarını kasıtlı olarak yanlış yorumlayamazlar ve ...

 • MELEK OLARAK ÖĞRETMENLİK - Eğitim Bilimine Giriş

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ . Öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı hususunda geçmişte hep tartışmalar olmasına karşın yasalarımızda buna yönelik bir ...

 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri Dr. Halil YURDUGÜL

 • PowerPoint Sunusu - mabasar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğretmenlik en eski mesleklerden biridir. Ülkemizde öğretmenlik mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 • Öğretmen Yeterlikleri - acikders.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB ve Öğretmen Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 6 ana yeterlik alanı ...

 • Öğretmen Nitelikleri - acikders.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB ve Öğretmen Nitelikleri Öğretmenlerin Niteliğini Artırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Özel Alan ...

 • Öğretmenlik mesleği etiği - membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAYNAK. Öğretmenlik Mesleğinde Etik editör İbrahim KAYA Paradigma Akademi Yayınları

 • Eğitim Bilimlerine Giriş - selahattinalan

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. Öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı hususunda geçmişte tartışmalar olmasına rağmen yasalarımızda buna yönelik bir takım ...

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Araştırmaların da sıklıkla vurguladıkları gibi öğretmenlik mesleği için gerekli becerilerin birçoğu yalnızca meslek içinde kazanılabilmektedir.

 • Slayt 1 - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kariyer yönetimi açısından öğretmenlik mesleği değerlendirildiğinde Öğretmenlikte üst pozisyon ve makamlar azdır. 7 Temmuz 2004 uzman ve baş öğretmen

 • Slayt 1 - egitimpsikologu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir kimse bir programı ya da mesleği seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu ... endüstri tasarımcılığı ve öğretmenlik gibi alanlarda ...

 • PowerPoint Template - onurarabacioglu.home.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. Genel Kültür. Konu Alanı Bilgisi. Öğretmenlik Meslek Bilgisi. Berge ye göre görsel dünyada öğretmen rolleri şöyledir UZAKTAN .

 • Slayt 1 - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi. Meslek olarak öğretmenlik ...

 • MESLEKİ DEĞERLER ETİK - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MESLEK ETİĞİ Mesleki etiğinin en ayırt edici özelliği mesleği yerine getirirken işlenen kusurların meslek çevresi dışında çok fazla tepki görmemesi ...

 • MESLEKLER - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir mesleği yapmak isteyen kişi o mesleği sevmelidir. ... Öğretmenlik yapmak istiyorum diye ders vermeye kalkışamaz. Çünkü bazı meslekler o konuda eğitim ...

 • PowerPoint Sunusu - İnönü Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir öğretmen grubuna iş doyum ölçeği öğretmenlik mesleği tutum ölçeği motivasyon ölçeği uygulanmış olsun. Bunlar yordayıcı ...

 • MESLEKLER - kolayokul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MESLEKLER ÇEVREMİZDE EN ÇOK BULUNAN MESLEKLER Öğretmenlik Toplumlarda ... Demircilik ve süslemecilik Sizler hangi mesleği seçeceksiniz karar verebildiniz ...

 • PowerPoint Sunusu - morpakampus

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ETKİLİ ÖĞRETMENLİK ... istek duygusallık Çevre Şartlar Kültür Öğretmenlik Mesleği Bireysel Çevresel Genel Kişilik Özellikleri Karakter ...

 • Slayt 1 - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

 • Slayt 1 - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu Kanun Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve tesisleri ...

 • PowerPoint Sunusu - Eğitim Bilimine Giriş

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İstikrarlı bir eğitim politikası izlenememiştir Öğretmenlik mesleği laik olduğu yere yükseltilememiştir TÜRKLERDE EĞİTİM TÜRKLERİN MÜSLÜMAN ...

 • MAKYAJ DERSİ BULUNAN LİSANS DÜZEYİNDEKİ EĞİTİM ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖNERİLER Öğretim elemanları öğretmenlik mesleği ve alanları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yenilikleri takip etmeli ve teknolojiden ...

 • Slayt 1 - docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Giriş Öğretmenlik Mesleği Öğretmenliğin Tanımı ve Öğretmenlerde Bulunması Gereken Bazı Özellikler Öğretmen-Birey ve Toplum İlişkisi ...

 • Slayt 1 - oguzcetin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi. Meslek olarak öğretmenlik ...

 • 1739 SAYILI MİLL EĞİTİM TEMEL KANUNU - arifdede.info

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Ek fıkra 30 6 2004-5204 1 md. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem eğitim 1 lisansüstü eğitim etkinlikler ...

 • İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili dersleri fazladır. Alanlar fen bilimleri sosyal bilimler Türkçe-matematik yabancı dil alanlarına ayrılır.

 • Eğitimde Yansımalar IX Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yeterlikler Standartlar ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Eğitimi Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

 • Türk Milli Eğitim Sistemi - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler Milli eğitimin nitelikleri Eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve ...

 • EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3.Öğretmenlik mesleği ile ilgili kendini geliştirici ... 6.Çevresinde öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği aydınlatma faaliyetlerine katılımı ve ...

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği kendine özgü ilke yöntem ve uygulamaları olan profesyonel bir meslek alanıdır. Bu ilkeyi harekete geçirmek ve etkili çözümler ...

 • Slayt 1 - edebiyat.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı

 • 2010 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve tesisleri ...

 • COMENIUS 2.1 - cdnu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ile ilgili aşağıdaki alanlar 2006 Yılı Öncelikleri - öğretmenlik mesleği öğretmenlik eğitimi ve mesleki gelişimin sürekliliği ...

 • PROGRAM GELİŞTİRME - dosya.anasinifim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ÖĞretmenlİk mesleĞİ 4.kisim okul bİnalari ve tesİslerİ 5.kisim eĞİtİm araÇ ve gereÇlerİ 6.kisim gÖrev ve sorumluluk 7.kisim ...

 • MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK TESMER DERS NOTU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunlar Yasal düzenlemeler Özgür seçim hakları ve Etik olgusudur. Muhasebe mesleği için düzenlenen meslek etik kurallarının üç özelliği vardır.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için hizmet öncesi eğitim verilir HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken ...

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.