Yılbaşı Kampanyası

"İmar kanunu 23. maddesi" Word Dosyaları

 • İMAR KANUNU - zmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN ... 8 8 2011- KHK-648 23 ... MADDE 1- 3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesi ...

 • İMAR KANUNU 1 - rize.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 23 İskan hudutları ... 9 7 1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu ve 1605 ... 3 4 1997 tarih ve 4232 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile metne ...

 • İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 23 Sayfa 36. Bu ... sayılı İmar Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi hükmü gereğince 2981 ... 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi gereğince ...

 • 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE 4650 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE 4650 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KAMULAŞTIRMA KANUNU . ... Onaylı imar planına veya ilgili ... hakkında 22 ve 23 ...

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE ... MADDE 2- 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi başlığı ... MADDE 51- 23 06 1965 tarihli ve 634 ...

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU - bosbi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 23 - GELİŞTİRME ... Bu Kanunun 43 b c d e 46 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde ... 3194 SAYILI İMAR KANUNU ...

 • İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA ... Madde 23 - İmar planının ... Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte ...

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - erciyesteknopark

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İmar Parseli imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

 • ankara.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 17 hisse satışı süreci3194 Sayılı İmar Kanunun 17.Maddesine Göre Hisse Satış ... 01 23 2013 03 52 00 Last modified by Your User Name Company

 • KIYI KANUNU - manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bu tanım 1 7 1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ... hakkında İmar Kanunu ... 9 1991 tarih ve E. 1990 23 K. ...

 • elazig.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sayılı Belediye Kanunu nun 23.maddesi gereğince ... Kanunu nun 25 inci maddesi ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun İmar planı ...

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yazı İşleri Müdürlüğü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 20. Maddesi gereğince 04 Şubat 2014 Salı günü saat 20 00 ...

 • kayseri.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yasal Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu nun 36 ve 44 ... 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42 nci maddesi ... 23- Bu Yönetmelik ...

 • 15 - webgis.umraniye.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.11.İmar Kanunu nun 23.maddesi uygulanacaktır. 23.12.Kadastro parseli içerisinde kalan teknik ve sosyal altyapı Yol-Otopark-Yeşil Alan- Okul v.b. ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.cü maddesi uyarınca ... 2015 7741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 23.06.2015 ... 3194 sayılı İmar Kanunu ...

 • 1 - web.iku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.madde Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 28. maddesi ve İmar Kanunu nun 38. maddesinde Sayılan ...

 • kayseri.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 23 - binalarda tesbit ... Madde 65 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer. Madde 66 - Bu ...

 • İMAR KANUNU - dosb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İMAR KANUNU. Kanun Numarası ... 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5216 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ...

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İmar Kanunu nun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında ... 11 12 19 21 22 23 24 30 31 32 33 34 ...

 • osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dolayısıyla İmar Kanunu nun 4. maddesi ile Belediye sınırları içerisinde veya dışında ... konuya ilişkin 2575 sayılı Danıştay Kanunu nun 23 ...

 • BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - bayrampasa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bayrampaşa Belediye Meclisi nin 09.03 2007 gün ve 23 sayılı ... İmar Kanunu 2981-3290-3366 ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi ve İstanbul ...

 • Plan notları - webgis.beylikduzu.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu plan sinirlari İÇerİsİnde İmar kanununun 23. maddesİ ... plan notlarinda belİrtİlmeyen hususlarda 3194 sayili İmar kanunu nun tİp İmar ...

 • Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem ... ile ilgili İmar Kanunu ... 02.03.2010 tarih ve 23 ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul Tarihi ... MADDE 23. 1 Bir fiilin ... İmar kirliliğine neden olma.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 1 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında N30-C-06-D-4-B imar paftasına isabet ... olup 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8.b maddesi ... 23 .11.2012 24.12 ...

 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ - Hoş Geldiniz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ... Madde 23 - Taşkın heyelan ... yapı kullanma izni düzenlenmeyerek İmar Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca ...

 • Resmi Gazete Tarihi 25 - samsunmimar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 20 - 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42 nci maddesi gereğince ... Madde 23 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İsk n Bakanı yürütür.

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesi 3194 sayılı İmar Kanunu nun 8 b ... söz konusu meclis kararı ve Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün 23.05.2014 ...

 • Ö N S Ö Z - kayseri.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu hükümlerine ... imar yasasının 23. maddesi kapsamında imar planına ...

 • İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MÜCAVİR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. İMAR ... Kanunu İmar Planı ve ... İmar Yasasının 23 ...

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.. İmar kirliliğine neden olmak suçu bakımından suçun konusu yapı değil binadır. ... Bu nedenlerle İmar Kanunu nun 30. ve 31. maddesi hükmüne göre ...

 • K A R A M A N

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi gereğince yapılan imar ... 00 0 4.359.666 00 30.460.376 00 23.134.889 51 6.204.486 49 Faiz Giderleri ...

 • ORMAN KANUNU - cekmekoy.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... özel kanunu gereğince ... 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesi b 23.9.1983 tarihli ve 2896 ... İmar ihya çalışması ...

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"İmar kanunu 23. maddesi" PDF Dosyaları

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"İmar kanunu 23. maddesi" PowerPoint Dosyaları

 • HAVZA YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ VE SU ÇERÇEVE YASASI PROJESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÖREVLERİ HAKKINDA K.H.K. 12 e 23 a ... 30 3194 SAYILI İMAR KANUNU ... Fakat önce su hukukunun Anayasamızdaki dayanak maddesi olan 168nci maddesi ...

 • TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME Merkezi Yönetim-Belediye Yönetimi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar Kanunu nun 15. maddesi ... gibi onaylanarak yürürlüğe sokulur. 2981 sayılı Yasa nın uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan ve 23.07.1986 ...

 • insaaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3194 sayılı İmar Kanunu. Doğrudan kentsel dönüşüm öngören mevzuat hükümleri ... Anayasa nın 23 üncü maddesi. ne göre . Devlet ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar kanunu ve yönetmeliklerinde ... Yönetmeliği nin 82 c maddesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi ... 23 ü dağ eteklerinde 19 ...

 • Slayt 1 - kartal.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2010 2010 Yılı içerisinde Belediye Meclisimizce imar konularında 46 karar alındı ve bu kararların tamamı imar ... 23. Maddesi ne göre ... Kanunu nun ...

 • Slayt 1 - YARBIS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3194 SAYILI İMAR KANUNU SERBEST BÖLGE ... 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince ... Slayt 22 Slayt 23 Slayt 24 Slayt ...

 • SIĞINAK YÖNETMELİĞİ - oguinsaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SiĞinak yÖnetmelİĞİ İmar hukuku tek. seç. iii 151417629 151437629 slayt xiii

 • Slayt 1 - tummer.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Arkeolojik Alanlar MERMERCİLİK SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN ÇEVRE MEVZUATI ÇEVRE KANUNU ÇEVRE ... İMAR İZNİ SAĞLIK BAKANLIĞI ... 23. maddesi ÇED ...

 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Son Düzenleme Ek ve Değişiklikleriyle

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 23.12.2011 tarih ... AKTİFE KAYITLI ARSALARIN BELEDİYEYE TERKİNDE KDV 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi uyarınca imar gören bir ...

 • Slayt 1 - karabuk.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar komİsyonu raporu 03.08.2016

 • Slayt 1 - ormuh.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2- Orman ve Su işleri Bakanlığınca hazırlanıp Mayıs-2013 de Başbakanlığa gönderilen Orman Kanunu İle ... maddesi ile 15 5 ... 23.03.2012 tarih ve ...

 • İHRACATTA ETKİNLİĞİ ARTIRMA STRATEJİLERİ - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yönetmelik ve şartnamede yer alan hususlara açıklık getirebilmek ve uygulamada birlik sağlayabilmek için 23 ... İmar Kanununun 18. maddesi ... KANUNU Slayt 4 ...

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı - imo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1-İmar Kanunu 2-İskan Kanunu 3-Medeni ... 22-Vakıflar Kanunu 23-Harçlar Kanunu 24-Gelir ... üncü maddesi uyarınca bütünleyici ...

 • Başlık - solarexistanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aksi takdirde 23 . madde bu hususta ... 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13 f maddesi ... - Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar ...

 • PowerPoint Sunusu - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İl İdaresi Kanunu İmar ... Maddeleri -4857 sayılı iş kanunu 2003 -23.12.2003 ... -2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri Kanunu 1934 14. Maddesi ...

 • Yapi Belgeleri - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BaŞbakanlik tÜrkİye İstatİstİk kurumu sanayİ ve İŞ İstatİstİklerİ daİresİ İnŞaat İstatİstİklerİ takimi

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kapsam ve niteliği gelir vergisi kanunu ... KANUNUN 17 4-K MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ... Slayt 22 Slayt 23 Slayt 24 OSB LERDE KDV ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cezaların yasal dayanağı ANAYASA C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar Madde 38 Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Konuya dİkkat Çekmek amaciyla 21-23 mayis ... maddesİ asansÖr taniminin ... 03.05.85 tarİh 18749 sayili resmİ gazetede yayinlanan İmar kanunu planli alanlar ...

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 523. maddesi ... İmar Kanunu kapsamında işlem gören ... Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 İlk ...

 • Slayt 1 - konyateknokent.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar Planı İnşaat Ruhsatlar ... Sayıştay Kanunu KİK 5018 muafiyeti. Yeminli Mali Müşavir denetimi. Destek ve Muafiyetlerin Etki Değerlendirmesi.

 • PowerPoint Sunusu - izmimod.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Planli alanlar tİp İmar yÖnetmelİĞİ yapi ruhsati sÜreÇlerİ Çevre ve Şehİrcİlİk bakanliĞi meslekİ hİzmetler genel mÜdÜrlÜĞÜ

 • 3. Hafta 1950-1980 Arası Dönem - kadirgurbetci.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3. Hafta 1950-1980 Arası Dönem Kentsel Hukuk Dersi Doç. Dr. Pınar Özden Bahçeşehir Üniversitesi

 • YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KİŞİLER Yabancılık kavramı Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilme Kanuni kısıtlamalar Tapu Kanunu ... maddesi uygulaması ... 23 TÜRK ...

 • Slayt 1 - Kartal Belediyesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Metruk binaların resimleri çekilerek tespitleri yapılmış olup 3194 sayılı İmar ... Kanunun 15 m maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ...

 • SUNUM - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4708 sayılı Kanunun 2 inci Maddesi nin ... 23 Nisan 2015 tarihli 29335 ... İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fazla ve yersiz hesaplanan KDV ile ilgili olarak yapılacak işlemleri 23 ve 91 ... Alanlar Tip İmar ... KDV Kanunu nun 30 c maddesi ...

 • PowerPoint Template - kadirgurbetci.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2 b NEDİR 6831 sayılı Kanunun 20 6 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23 9 1983 tarihli ve 2896 sayılı 5 6 1986 tarihli ve 3302 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi ... Görevde yükselme sınavı MADDE 23 ... 3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ANAYASA Madde 128 1 Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel ...

 • PowerPoint Sunusu - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 12- İmar planında dini tesis ... Gelir Vergisi Kanunu nun 94 5. maddesi hükmü ... Gelir Vergisi Kanunu nun 23 üncü maddesinin ...

 • Slayt 1 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2008 yılında 23 yaşında olan sekreterim ... altında yer alan 14. maddesi Belediye mahall müşterek nitelikte olmak şartıyla a İmar ...

 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Belediye Taşınmazları Envanteri içerisinde İmar ... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi ...

 • Slayt 1 - TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ... imar spor gibi ... 23-2860 ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bağımsız bölüm net alanı ve eklenti net alanına ilişkin yeni ve son düzenlemeler Planlı Alanlar Tip İmar ... maddesi ile Türk Petrol Kanunu ... 23 .05 ...

 • Slayt 1 - kocaelismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... harita kadastral harita dahil kadastro imar uygulama her ölçekte imar planı ... KDV Kanunu nun geçici 17. maddesi ... 12 geçici 23 ...

 • Slayt 1 - TEPAV

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Dernek tüzüğünün 37.maddesi gereği 2 şer ... Memleketimizde Tabiatı Koruma Kanunu na Duyulan Zaruret ... 23.961 Sivil Toplum Geliştirme ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... il Çevre Düzeni Planı ve Yerleşmeler İçin İmar ... 69. maddesi ile Belediye Kanunu ... Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 ...

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.