Yılbaşı Kampanyası

" algler" Word Dosyaları

 • Omega-3 yağ asitleri - Beslenmebulteni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... omega-3 ten zengindir. Balıklar omega-3 yağ asitlerini algler ve planktonlardan sentezlerler. Yağsız balıklarda çok az omega-3vardır.

 • Biyoloji Çalışma Soruları ve Cevapları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Basit bölünme ile çoğalan ve basit beslenme ihtiyaçları olan öncü organizma hangisidir ð Mavi-yeşil algler. 65.

 • DERS BİLGİLERİ - biyoloji.fef.duzce.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Güner H. Aysel V. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I Algler Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar serisi No 108 İzmir. 2009.

 • BİYOLOJİ - bbgsaglik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... özellikle fosfor ve azotu topraktan almasında bir alg türünün önemli etkisi var. Ayrıca deniz ve okyanuslarda algler diğer canlılar için besin ve O2 ...

 • çevre mikrobiyolojisi - yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler arıtma tesislerindeki CO3 dengesini bozdukları için pH yükselmesine sebep olurlar. Bakteriler NH4 iyonunu NH4OH çevirince ortamın pH değeri ...

 • erzurum.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bitkilerin isimlendirilmesi ve sistematik Virüsler Bakteriler ve Yeşil algler Algler Mantarlar Likenler Eğreltiler Tohumlu Bitkiler. ...

 • CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda yaşamakta olan ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler İletim demetleri yoktur.İletim demetleri olmadığından su ve suda erimiş madensel tuzları tüm bitki tüzeyi ile alırlar.Doku farklılaşması yoktur.

 • BİYOLOJİ - Erguven Etkinlikler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bakteriler mavi yeşil algler. Prokaryotun alemine manera denir. Okaryot canlılar. Çekirdek zarı vardır. Bütün organeller bulunur. Bunlar 4 alemden oluşur.

 • TEMİZ YAKIT ÜRETİMİ İÇİN BİYOKÜTLE - emo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu bakımdan selüloz yeryüzünde en fazla bulunan doğal polimerdir ve ilkel bitkilerden Algler yosun eğrelti otu vb. yüksek organizasyonlu bitkilere ...

 • Filum Coelenteata - kursatozcan

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... bryozoalar algler ve diğer bentonik organizmalarla beraber resifal kireçtaşlarını oluşturmuşlardır. ...

 • KJELDAHL YÖNTEMİ İLE AZOT MİKTARI TAYİNİ 6 No lu deney

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Neden olmaktadır. Su ortamında üreyen algler ölerek çökelmekte dip çamurunun yükselmesine neden olmakta ...

 • BESİN ZİNCİRİ - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yeşil bitkiler ve mavi-yeşil algler su yosunu klorofil bulunduran bazı bakteriler siyano bakterisi bazı protistler ve öglena fotosentez yaparlar ...

 • ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ - yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Protozoa ve algler ile ilgili deney sonuçları adet ml şeklinde verilir.

 • KONYA EVSEL ATIKSULARINDA AZOTLU BİLEŞİKLERİN GİDERİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunların en önemlileri aerob ortamda bulunan Azotobacter Nacordiyalar Mavi algler Nostoc ve Anobaena ve anaerob ortamda yaşayan Closterium türleridir.

 • ATIKLARIN ARITILMASINDA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler de tat ve koku problemlerine yol açmaktadır. Atık suyun arıtımı esnasında organik maddeler bakteriler aracılığıyla parçalanmaktadır.

 • 1 - egitimevi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Algler B Bakteriler C Mantarlar D Virüsler. 76.Aşağıdakilerden hangisi uyku hastalığı amipli dizanteri ve sıtma hastalığına neden olan ...

 • Proje Numarası - apk.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tutuklanmış canlı ve ısı ile inaktive edilmiş algler kullanıldı. Her iki boya için de en uygun boya konsantrasyonu 0.015 g 100 ml olarak tespit edildi.

 • yesilnefes.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mavi yeşil su yosunları 3. Algler Esmer ve kızıl su yosunları flagellate ve diatomeae ler 4. Mantarlar 5. Kara yosunları 6. Eğreltiler 7. ...

 • GENEL BİYOLOJİ II - files.aksarayuniversitesi.webnode.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler nispeten basit yapılı olan sucul fotoototroflar Prokaryotların Ekolojik Açıdan Etkileri. Prokaryotlar kimyasal maddelerin ekosistemdeki geri ...

 • BİYOLOJİ ANABİLİM DALI - Anadolu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye Florası ile İlgili Çalışmaların Tarihçesi Algler Ciğerotları Yapraklı Karayosunları Mantarlar Vasküler Bitkiler Flora Elementi Nedir ...

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI TEST - 2. 1. Monera alemine giren bakteriler ve mavi-yeşil algler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır

 • Compro - biyolojix

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yeşil algler. C Cıvık mantarlar. D Şapkalı mantarlar. E Öğlena. 24. Atın ön ayağı ile homoloğ olmayan organ aşağıdakilerden hangisidir

 • ogrencidoping.weebly

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her türlü canlının yaşadığı dünyamız karalar Litosfer sular Hidrosfer ile bunları saran gaz kütlesinden Atmosfer oluşmuştur.

 • Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi İle Amonyak ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... diğer maddelerle su ortamlarında aşırı beslenme ile ötrofikasyona neden olmaktadır. Su ortamında üreyen algler ölerek çökelmekte ...

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tohumsuz bitkilerin grupları Bakteriler mavi-yeşil algler algler karayosunları ve eğreltiler. Bu konularla ilgili 12 hafta laboratuvar çalışmas ...

 • Compro - biyolojix

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler. II. Çiçeksiz bitkiler. III. Çiçekli bitkiler. Bu canlı guruplarından hangilerinin tüm bireylerinin damarsızdır İletim demeti olmayandır A I. B II.

 • toprak.tema.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yağmur Kimyasal Çözülme Yeryüzü Şekilleri Topografya Erozyon Bitki Kökleri İnsanlar Bakteriler Zaman Algler Karayosunları Likenler Toprak ...

 • fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Algler . Cevap d. Aşağıdaki cümlelerin boş yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Ölü maddeleri parçalayan organizmalara ...

 • cografya.sitesi.web.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bitkiler algler ve bazı bakteriler fotosentez yoluyla inorganik maddeleri besinlere dönüştürebilen bilgi yelpazesi

 • LABORATUAR ORTAMINDA MİKROSKOBİK ORGANİZMALAR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Klorella gibi yeşil algler üzerinde bugün pek çok araştırmalar yapılmaktadır.

 • devkazani.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ANADOLU ERKEK LİSESİ COĞRAFYA 11 DERS PLANI BÖLÜM I Dersin adı Coğrafya Sınıf 11 Süre 4 5 x2 Tarih 8-10-2008 Öğrenme Alanı A.DOĞAL SİSTEMLER Konu ...

 • BİYOLOJİ BÖLÜMÜ WEB SAYFASI - batman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler genel biyolojik ve ekonomik özellikleri sistematiği. Cyanophyta ve Chlorophyta sistematiği ve biyolojisi. Charophyta ve Euglenophyta ...

 • okuloncesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu mikroorganizmaların pek çoğu tek hücrelidir bakteriler mayalar protozoonlar algler . Buna karşılık küfler çok hücrelidir.

 • yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Klorofil gibi özel pigmentlere sahip bitkiler algler bakteriler Güneş enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline dönüştürür.

 • BİYODİZEL NEDİR - ukmk11.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hayvansal yağlar mezbaha yağları balık yağı tavuk yağı gibi ve lipit içeriği bakımından zengin algler kullanılabilir 11 12 21-25 .

 • Proje Numarası - apk.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algler hücre duvarlarında biyosorpsiyondan sorumlu polimerlerin çok olması sebebiyle mantar bakteri ve maya gibi diğer biyolojik materyallerden daha etkili ...

 • protekt.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Suyun mikrobiyal kontaminasyonunda su sisteminin rolü çok önemlidir. Açık içme suyu sisteminde rezervuarlar toz algler ve bakterilerle kontamine olur.

 • batman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Virüsler Algler ve mantarlar. Parazitlerin genel yapısı ve sınıflandırılması. Sterilizasyon yöntemleri. Dezenfeksiyon yöntemleri. III.YARIYIL.

 • afunda.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bitkiler dışında algler ve fotosentetik bakteriler siyanobakteriler de fotosentez yapabilir. Bu canlılar fotosentez yaparak diğer canlılar için ...

" algler" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

" algler" PDF Dosyaları

" algler" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

" algler" PowerPoint Dosyaları

 • Chlorophyceae nin Genel Özellikleri - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yeşil algler tek hücreli kamçılı yada kamçısız Koloni oluşturan yuvarlak yada . sönobium Dallanmış yada dallanmamış ipliksi. Makrofit

 • CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI - dersimiz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... BAKTERİLER Slayt 17 Slayt 18 Mavi-Yeşil Algler PROTİSTA ALEMİ FUNGİ ALEMİ Mantarlar BİTKİLER ALEMİ Çimlenme Bir bitkinin kuru ...

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yeşil algler karalarda yaşayan bitkilerin denizlerdeki ilkel atalarıdır. Mantarlarla birlikte ortak yaşayarak likenleri oluştururlar. Title Slayt 1

 • Slayt 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Canlilar alemİ vİrÜsler prokaryot canlilar Ökaryot canlilar mavİ-yeŞİl algler protİstalar bakterİler fungİler mantarlar bİtkİler hayvanlar omurgasizlar

 • ALEMLER - fusunalkaya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ALEMLER - fusunalkaya ... Füsun Alkaya

 • 3. PROTOZOALAR - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bazı algler çeperlerinde silisyum bulundurur. Bunlara diatom denir. Çeper kırıntıları deniz dibinde birikerek bir katmabnoluşturur.

 • Slayt 1 - fenniveteknolojik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bakteriler ve mavi-yeşil algler ise en küçük hücreler olup prokaryot basit çekirdekli özellikte olmalarından dolayı bu aleme konulmuştur. ibrcgl 1.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su yosunları Bakteriler Mavi-yeşil algler Amip Mantarlar Paramesyum Öglena Terliksi hayvan Tomurcuklanarak Çoğalan Canlılar Nelerdir

 • Slayt 1 - haydarpasaform

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Canlılar tarafından solunumunda kullanılır ve karbondioksite dönüştürülür. Bu olayı denizlerde algler gerçekleştirir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... çeşitli bakteriler mavi yeşil algler tarafından ve yıldırım şimşek gibi atmosferik olaylarla amonyuma çevrilerek azot döngüsü içine girer.

 • Pond Water and Pollywogs - download.intel

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler ve yosun. Biraz güneş ışığı ve biraz gölge. Kurbağaların şunlara ihtiyacı var Yüksek su kalitesi. Uygun su sıcaklığı. ...

 • ÇEVRE KİMYASI - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunlar yeşil algler ve bitkiler tarafından özümsenir. Topraktan bitkilere geçen azot besin zinciri yoluyla hayvanlara geçer. Yani ...

 • FİTOPATOLOJİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Mavi yeşil su yosunları Phycophyta Algler Esmer ve Kızıl su yosunları Flagellatae ve Diatomeae ler Mycophyta Mantarlar Ek grup Lichenes ...

 • Slayt 1 - İstanbul Üniversitesi Jeofizik Kulübü

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... deniz tabanında topografik bir engebe oluşturan organik kökenli bir karbonat yığışımıdır. Kalkerli algler süngerler ...

 • Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bakteriler ve algler bunların besin kaynaklarıdır. Kendileri de balıklara besin kaynağı olmaktadırlar. Daphnia Cyclops en tanınmış olanlarıdır.

 • BAŞLIK - dumanfen.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MAVİ-YEŞİL ALGLER. Sığ sularda bulunurlar. Güneş ışığı görebilen her su yüzeyinde yaşayabilirler. Alglerin bulunduğu sular son değere verimlidir

 • Slayt 1 - kezbanbulut.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... algler yosun ve bazı bakteriler fitobakteri inorganik. maddeleri organik. maddelere dönüştürür. Karbondioksit su---Güneş Işığı--- Glikoz oksijen ...

 • 2. BAKTERİLER - gizemigdeli.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler Fungiler Hayvanlar PROKARYOTLAR MONERA ALEMİ 1. BAKTERİLER 2. MAVİ-YEŞİL ALGLER BAKTERİLER Bakteriler ilk defa 17.yy.da ...

 • CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI - okul.erguven

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1.Monera Alemi Bakteriler Mavi - yeşil algler den oluşur. B.Ökaryot Canlılar Çekirdek zarı vardır. DNA sitoplazmada bulunmaz. Zarlı organelleri vardır ...

 • Arsenik - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu dönüşüm algler mayalar mantarlar bitkiler ve hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Organoarsenik metillenmiş arsenik ...

 • Slayt 1 - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Biyolojik Etkiler Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen algler bakteriler ve küfler oluşur. Bunlar da sulardaki oksijeni azaltırlar.

 • Slayt 1 - abis.bozok.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler Bitki benzeri protistler Gerçek kök gövde ve yaprak gibi organları yok. Tallus denilen vücut tipine sahip. Klorofil bulundurur. Tatlı su ve denizlerde ...

 • Slayt 1 - cengiznarin.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Canlilar ve enerjİ İlİŞkİlerİ hazırlayan gurup sayisal

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bütün organizmalar atmosferik N2 u tutan organizmalara muhtaçtır.Bunlar siyano bakteriler ve renkli algler dir. Bitkiler nodüllerinde ortaklaşa ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SPORLA ÜREME MANTARLAR ALGLER KARAYOSUNLARI EĞRELTİ OTLARI SITMA PLAZMADYUMU gibi canlılarda görülen üreme şeklidir.

 • Slayt 1 - fenbilimleri.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örn Bitkiler mavi-yeşil algler yeşil ve mor bakteriler. Kemosentetik Autotroflar kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak NH3 hidrojensülfür ...

 • ÇİÇEKSİZ BİTKİLER - fendosyasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Nemli ortamlarda denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Su yosunlarına algler de denir. Tek ve çok hücreli olanları vardır.

 • PowerPoint Sunusu - cekud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler bitki grubu içerisinde yer alan en ilkel canlılardır. Bu gruba giren canlılar mikroskopta görülebilecek kadar küçük olabildikleri gibi boyları 50 ...

 • Slayt 1 - adundar01 BİLMEDİKLERİMİ AYAĞIMIN ALTINA ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİNEKKAPAN İBRİK OTU YEŞİL ALGLER YEŞİL BİTKİLER İNSAN FOTOSENTEZ Besin zincirlerinin ilk halkasında her zaman bir üretici canlı bulunur. ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yosunlar denizdeki algler hayvan dışkıları gübre ve sanayi atıkları evlerden atılan tüm organik çöpler meyve ve sebze artıkları ...

 • BİTKİERİN SINIFLANDIRILMASI - BİOKAOS ON BİOSPHERE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bitkiler Alemi Tohumlu Bitkiler Tohumsuz Bitkiler Karayosunları Algler Eğreltiler Tohumsuz Bitkiler spores Spor oluşumu Paralel damarlanma Ağsı Damarlanma Taş ...

 • II.ÜNİTE KALITIM GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İnsan ve hayvan vücudunda A vitaminine dönüştürülen betakaroten algler bazı mikroorganizmalar ve bitkiler tarafından üretilir. Bitkilerin sarı yeşil ve ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler ise zehirli maddelere karşı çok duyarlıdırlar. Canlılara bu uyarıları algılamayı mümkün kılan biyolojik maddelerin analiz sistemleri ile ...

 • BİYOLOJİK SENSÖRLER - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... damla yabancı maddeyi derhal algılarlar.Kelebekler partnerlerinin yaydığı birkaç molekülü bile hissederler.Algler ise zehirli maddelere karşı çok ...

 • Slayt 1 - Vizyon21.Yüzyıl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... denizdeki algler hayvan dışkıları gübre ve sanayi atıkları evlerden atılan tüm organik çöpler meyve ve sebze artıkları kaynak oluşturmaktadır.

 • Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisine Giriş

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler ve yeşil bitkiler mitokondiriyin yanı sıra kloroplasları da bulundururlar. Kloroplastların iç membranlarında fotosentez pigmentleri ve fotosentetik ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2.150 Algler Soyu Tükenmiş Türler Nadir ve Tehlike Altındaki Türler Endemik Türler Tanımlanmış Türler Bitki Grupları Çeşitli bitki ...

 • FEN VE TEKNOLOJİ PERFORMANS ÖDEVİ - nedir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... denizdeki algler hayvan dışkıları gübre ve sanayi atıkları evlerden atılan tüm organik çöpler meyve ve sebze artıkları kaynak oluşturmaktadır.

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Algler. Protozoalar. Rotiferler ve Kabuklular. MİKROBİYAL BİYOKİMYA. Enerji Alım ...

 • HÜCRE - Erguven Etkinlikler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bakteriler ve mavi yeşil algler prokaryottur. Bu canlılarda bütün metabolizma olayları sitoplazmada ve hücre zarından oluşturulan yapılarda ...

 • Slayt 1 - abis.bozok.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkçe Latince Örnek - 1 Örnek 2. Alem Regnum Hayvanlar Animal. Şube Filum Omurgalı Kordata. Sınıf Clasis Memeliler Mammals

 • Slayt 1 - fenkurdu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Algler tek hücreli canlılardır. D Y D D D D D Y Y Y Y Y TEBRİKLER DOĞRU CEVAP ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP . Title Slayt 1 Author dunya Last modified by

 • Slayt 1 - gizemigdeli.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MAVİ YEŞİL ALGLER MAVİ YEŞİL ALGLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır. Fotosentez yada fagositoz yaparak beslenirler.

" algler" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.