Yılbaşı Kampanyası

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" Word Dosyaları

 • personel.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ... görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında ... 657 Sayılı Kanunun 143 ...

 • 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU - teftiskurulu.pol.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması ... görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında ... 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - yadyok.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU. ... 4275 1 Devlet memurları Anayasada ve ... Bu arada yer alan 2 6 1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan Ana ...

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Soruları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda görev unvanı belirtilen memurlardan hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır a ... kesilen cezalar ise ihbarname ile bildirilir.

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin Ortak ... kaymakamlar tarafından verilen cezalar için valiye ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA ...

 • 657 SAYILI KANUNDA TORBA YASA İLE DEĞİŞİKLİKLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Kanunun 26 ... Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ... Devlet Memurları Geçici Süreli ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları . Kanunu nda Yapılmasını ... uygulanacak fiil ve haller in belirlendiği madde yeniden düzenlenerek cezalar ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ... Söz konusu personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ... madde yeniden düzenlenerek cezalar ...

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anayasa da ifade edilen memurlara ilişkin düzenlemeler 14 07 1965 tarihinde yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ... Disiplin Cezalar.

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yönetmelikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan uyarma kınama ... Suç ve cezalar anayasaya uygun olarak yasayla konulabilir. Yönetim .

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU - turkegitimsen.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 sayılı ... 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna ...

 • YÖK Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı Kanunun 2670 ... sayılı Tebligat Kanunu ...

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 164 üncü maddesinde aylıkların her ay ... 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU - strateji.pau.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Kanuna tabi olmayan ... Kaldırılan cezalar ... Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk ...

 • memurlar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Devlet memurluğuna alınacaklarda ... hapis ve ağır para cezası ile birlikte cürümlere mahsus cezalar arasında ...

 • ENSTİTÜ YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTE SEKRETERLİĞİNİN BUGÜNÜ VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... Harcama ve Gerçekleştirme görevlilerinin Kamu Zararına karşı sorumlulukları ve uygulanacak cezalar . 5018 Sayılı ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 DEVLET MEMURLARI KANUNU 1965 Genel Hükümler. ... Kaldırılan cezalar sicilden silinir. ... 657 Sayılı Devlet Memurları ile İlgili Sorular.

 • 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU - malikilavuz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden ... Kaldırılan cezalar ... Aylıkların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk Silahlı ...

 • dursunkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anayasa nın bu hükmüne paralel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13 ... gerekse Devlet Memurları Kanunu nda yer alan düzenlemelerin memur ve ...

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ... 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun Çeşitli Hükümler başlıklı İkinci Kısmının Cezalar ...

 • Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 12

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 12.12.2004. ... DEVLET MEMURLARI KANUNU . Kanun Numarası 657 Kabul Tarihi ...

 • kalite.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... uygun olduğu ölçüde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. ... Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU 1 2 - yesilovadanismanlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar ... 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile ... Kaldırılan cezalar sicilden ...

 • EYÜBOĞLU HUKUK DANIŞMANLIK - istabip.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... aslında bu yeni düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan düzenlemeler ile örtüşmektedir. ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU 1 - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ...

 • karatekin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 80 inci maddesine göre ... hizmet süresi gördüğü kurslar aldığı ödül ve cezalar ...

 • KANUN NO 4353 - hukuki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 1965 tarih ve 657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU ... cezalar Başhukuk müşaviri ... sayılı Devlet Memurları Aylıklarının ...

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" PDF Dosyaları

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" PowerPoint Dosyaları

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE DİSİPLİN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Devlet memurları ... hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek ve ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE ...

 • Soruşturma - personel.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları ... Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu. 7201 sayılı ... disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların ...

 • DİSİPLİN HUKUKU - eyup.istanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları ... Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu 3201 Sayılı Emniyet ... yer alan belli cezalar için 30 günlük ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... suç ve cezalar geçmişe yürütülemez ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Author hp Last modified by Nabi GÜNER Created Date 3 31 2008 7 10 57 PM

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... Diğer cezalar ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu. ... Üniversitemizde cezalar ile ilgili Yükseköğretim Kurumları Yönetici ...

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 sayılı kanunun 12 ... 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile 1983 tarih ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ... Devlet memurları ...

 • 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ... Yetki sorumluluk ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından 657 sayılı Devlet Memurları ...

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU - pdb.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları ... izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... cezalar a. Yükseköğretim ...

 • PowerPoint Sunusu - hukukmus.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı yasanın ... sayılı Tebligat Kanunu ...

 • PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu ... kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ... 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı ...

 • Slayt 1 - devrimhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YANGIN SUÇU Orman Kanunu MADDE 76 - a Devlet ... İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ...

 • PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN Cezalar ve ... 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ...

 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cezalar. Kurumlar ve Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri. ... 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri ... 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... hakkında verilecek ceza öncekinin iki mislinden az olamaz ve bu cezalar ertelenmez g İktisadi Devlet ...

 • MUHAKKİK EĞİTİM SEMİNERİ BÖLÜM I. Disiplin Suç ve Cezaları ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI Devlet Memurları Kanunu ... tarafından verilen cezalar yetki ... 657 sayılı yasanın 125. maddesinin E g ...

 • PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sebebiyle 657 sayılı Yasanın 94 ... 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ...

 • BÜTÇE MEVZUATI DERS NOTLARI - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 10 2 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri ... 14 7 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları ... ile cezalar gibi ...

 • Slayt 1 - e-ilkogretim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notlar ...

 • Slayt 1 - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kanunla kesilen cezalar ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ... ilçelerde kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İdare Hukuku Memurlar 4 b 4 c 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 3359 Sayılı ... Devlet özel ... cezalar İPTAL DAVASI ...

 • DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT - arifdede.info

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kaldırılan cezalar ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4357 sayılı İlkokul ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kaldırılan cezalar sicilden silinir. denilmek suretiyle itiraz ... DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE DAYANDIĞI KANUNLAR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ...

 • REFORM VE YAPILANDIRMA - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları ... cezalar e İşyeri ... Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu ...

 • ETKİN SATIŞ TEKNİKLERİ - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni

 • SORUŞTURMA - mabasar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU GÖREVLİLERİ İşçiler Geçici Personel Sözleşmeli Personel Memurlar SORUŞTURMA Devlet Memurları ... kanunu 1402 Atatürk ... cezalar 4357 1702 ve 657 ...

 • PowerPoint Sunusu - medya.beu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  EĞİtİm yÖnetİmİ ve teftİŞİ planlamasi ve ekonomİsİ tezsİz yÜksek lİsans programi levent yazici 105226031

 • Slayt 1 - nevsehirsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları ... tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ... 657 sayılı Devlet Memurları ...

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.