Yılbaşı Kampanyası

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" Word Dosyaları

 • personel.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ... görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında ... 657 Sayılı Kanunun 143 ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - yadyok.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU. ... 4275 1 Devlet memurları Anayasada ve ... Bu arada yer alan 2 6 1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan Ana ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin Ortak ... kaymakamlar tarafından verilen cezalar için valiye ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA ...

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet ... 4857 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ...

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anayasa da ifade edilen memurlara ilişkin düzenlemeler 14 07 1965 tarihinde yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ... Disiplin Cezalar.

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları . Kanunu nda Yapılmasını ... uygulanacak fiil ve haller in belirlendiği madde yeniden düzenlenerek cezalar ...

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Soruları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda görev unvanı belirtilen memurlardan hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır a ... kesilen cezalar ise ihbarname ile bildirilir.

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ... Söz konusu personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ... madde yeniden düzenlenerek cezalar ...

 • YÖK Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı Kanunun 2670 ... sayılı Tebligat Kanunu ...

 • 657 SAYILI KANUNDA TORBA YASA İLE DEĞİŞİKLİKLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Kanunun 26 ... Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ... Devlet Memurları Geçici Süreli ...

 • ardahan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kanun Numarası 657. Kabul Tarihi 14 7 1965. Yayımlandığı R.Gazete Tarih 23 7 1965 Sayı 12056. Yayımlandığı Düstur Tertip 5 Cilt 4 Sayfa ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yönetmelikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan uyarma kınama ... Suç ve cezalar anayasaya uygun olarak yasayla konulabilir. Yönetim .

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 164 üncü maddesinde aylıkların her ay ... 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz ...

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU - turkegitimsen.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 sayılı ... 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna ...

 • pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kanun Numarası 657 Kabul Tarihi 14 7 1965 . Yayımlandığı R.Gazete Tarih 23 7 1965 Sayı 12056 . Kapsam Madde 1 . Amaç Madde 2. Temel ilkeler Madde 3 ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU - strateji.pau.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Kanuna tabi olmayan ... Kaldırılan cezalar ... Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk ...

 • memurlar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Devlet memurluğuna alınacaklarda ... hapis ve ağır para cezası ile birlikte cürümlere mahsus cezalar arasında ...

 • dursunkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anayasa nın bu hükmüne paralel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13 ... gerekse Devlet Memurları Kanunu nda yer alan düzenlemelerin memur ve ...

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 DEVLET MEMURLARI KANUNU 1965 Genel Hükümler. ... Kaldırılan cezalar sicilden silinir. ... 657 Sayılı Devlet Memurları ile İlgili Sorular.

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ... 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun Çeşitli Hükümler başlıklı İkinci Kısmının Cezalar ...

 • 7 Şubat 2012 SALI - askerihukuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  .7.1965 günlü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 12.5.1982 günlü ... suç ve cezalar arasında ölçülülük ...

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" PDF Dosyaları

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" PowerPoint Dosyaları

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE DİSİPLİN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Devlet memurları ... hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek ve ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE ...

 • DİSİPLİN HUKUKU - eyup.istanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları ... Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu 3201 Sayılı Emniyet ... yer alan belli cezalar için 30 günlük ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı Kanunun 2670 ... 657 SAYILI DEVLET ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... suç ve cezalar geçmişe yürütülemez ... 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Author hp Last modified by Nabi GÜNER Created Date 3 31 2008 7 10 57 PM

 • Soruşturma - personel.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 sayılı Devlet Memurları ... Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu. 7201 sayılı ... disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ... Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... Diğer cezalar ...

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 sayılı kanunun 12 ... 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile 1983 tarih ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ... Devlet memurları ...

 • DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT - arifdede.info

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kaldırılan cezalar ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4357 sayılı İlkokul ...

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU - pdb.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları ... izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... cezalar a. Yükseköğretim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu. ... Üniversitemizde cezalar ile ilgili Yükseköğretim Kurumları Yönetici ...

 • BÜTÇE MEVZUATI DERS NOTLARI - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 10 2 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri ... 14 7 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları ... ile cezalar gibi ...

 • PowerPoint Sunusu - hukukmus.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı yasanın ... sayılı Tebligat Kanunu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... hakkında verilecek ceza öncekinin iki mislinden az olamaz ve bu cezalar ertelenmez g İktisadi Devlet ...

 • Slayt 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer cezalar için gecikme zammı uygulanmaz. 5 Cezalar için gecikme faizi hesaplanmaz. ... .aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ...

 • PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu ... kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ... 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı ...

 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cezalar. Kurumlar ve Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri. ... 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri ... 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ...

 • PowerPoint Sunusu - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu 3713 Sayılı Terörle Mücadele ... Takdiri cezalar olup ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 ...

 • Slayt 1 - dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu ... kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ... 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı ...

 • Retro Circles - ngshukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sistemi ... Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği CEZALAR a Uyarma ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3656 Sayılı Kanun ise 14 7 1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 237 ... 14 7 1965 tarih ve 657 Sayılı Kanunun 1327 ... cezalar ve suçlar ...

 • PowerPoint Sunusu - persdb.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları ... 657 sayılı Kanunun ... sayılı Tebligat Kanunu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  EĞİtİm yÖnetİmİ ve teftİŞİ planlamasi ve ekonomİsİ tezsİz yÜksek lİsans programi levent yazici 105226031

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tibbİ dokÜmantasyon ve sekreterlİk haklar sorumluluklar yasal yÜkÜmlÜlÜkler

 • PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YÜksekÖĞretİm kurumlari yÖnetİcİ ÖĞretİm elemani ve memurlari dİsİplİn yÖnetmelİĞİ personel daİre baŞkanliĞi hİzmetİÇİ eĞİtİm ...

 • Slayt 1 - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kanunla kesilen cezalar ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ... ilçelerde kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları ...

 • 53. TEMEL EĞİTİM SORULARI - emanguvenlik.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 1. Özel güvenlik görevlisi Servet görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü ...

 • REFORM VE YAPILANDIRMA - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ekim - 2009 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Ziraat Bankası nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi özel ... Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır. www ...

"657 sayılı devlet memurları kanunu cezalar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.