Yılbaşı Kampanyası

"Ali Dilem" Word Dosyaları

 • toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dilem Anıl Tokyay. Dursun Ali Kaba. Feyyaz Kabaday ...

 • kpk-rs.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Potrebujete pomo V primeru te av ali dilem se obrnite na Komisijo za prepre evanje korupcije Center za integriteto in preventivo. integriteta kpk-rs.si

 • Algeria - PARDS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algeria is a multi-party republic based on a constitution and a presidential form of government. ... Farid Allilat and Ali Dilem from Libert ...

 • Country of origin information report Algeria September 2008

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FIS leaders Abassi Madani and Ali Belhadj were released from prison in 2003. MIPT Terrorism Knowledge Base 85a See also Non-Government Armed Forces Insurgents

 • 6 Mart 2002 tarihi itibarı ile Stajiyer Avukatlar Sicili ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali Yıldırım Nottingham Trent Üniversitesi 28.1.2000 5.1.2000 Av . Tahir Seroydaş 6 ... Dilem Morris Doğu Akdeniz Üniversitesi 25.9.2006 10.8.2006 Av ...

 • Algeria - PARDS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Algeria is a multiparty republic based upon a constitution and a presidential form of government. ... satirical political cartoonist for Liberte Ali Dilem ...

 • Ahmed Paşa d - shu.bg

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali Nihat Tarlan taarafından ... Ahmet çeke cevrini göre l tfunu ağy r Ey şefkati az ş h-i cihan yandım elinde Gazel Ayrıldum B -dilem dilsit ndan ...

 • pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ahmet Ali DURMAZ. Yrd.Doç. Dr. Perihan GÜRBÜZ. Farmakognozi. 31. 1300110353. Zeynep Sena IŞIK. ... Yrd.Doç.Dr. Şengül Dilem DOĞAN. Temel Bilimler. 40. 1300110369.

 • mag - delavska-participacija

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ALI IMA DELAVSKI DIREKTOR RES IMPERATIVNI MANDAT Eno najpogostej ih dilem v zvezi s funkcijo delavskega direktorja predstavlja vpra anje ali ima delavski ...

 • Nekega dne sem se neprespana zbudila - o-vn.mb.edus.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  V primeru te av ali dilem priporo am da se u enci ali star i obrnete na olsko svetovalno slu bo. olska svetovalna slu ba je ...

 • REPUBLIKA SLOVENIJA - mizs.gov.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Na podro ju srednjega izobra evanja pa je v zvezi s temi programi odprtih ve dilem. Ali so ti programi namenjeni poglabljanju in raz irjanju znanja ali gre za ...

 • ADAY_NO - falcon.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  330545 dilem morris bilgisayar ... bayram elektrik elektronik mÜhendisligi 331364 fikriye berna berberoglu elektrik elektronik mÜhendisligi 330873 ali cetin ...

 • NACIONALNOVARNOSTNI SISTEM - Shrani.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postavljanje dilem ali je mogo e v celoti opredeliti in oceniti stopnjo varnosti pomembna je kredibilnost legitimnost in optimalnost NVS. 42.

 • idildergisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  En çok bestesi olan Ali Sit dir ... Dilem derd m t ki be zülfet mübtel b şed . Irak. Amel. Tasn f. II 27a. Dilem ez-dest bebord an but-i ferzend-i ...

 • IZGUBA AVTORITETE IN VZGOJNEGA VPLIVA - vezal.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Obdobje adolescence prina a star em veliko vzgojnih dilem od katerih so med pogostej imi vpra anja ... poni evanje agresivne izbruhe ali nasprotovanje.

 • OBVEZNOSTI IZDELAVE SISTEMIZACIJE PO NOVEM ZAKONU O ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali je narava dela spremenljiva ... Tako novi zakon o delovnih razmerjih vna a v na o prakso polno dilem nekonsistentnosti in nedore enih napovedi ...

 • Mag - pef.uni-lj.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ve odporov te av in dilem pa vzgojiteljice izra ajo v zvezi z zapisovanjem opa anj. ... Ali naj z otrok govorimo o njem samem uspehih dose kih te avah

 • PREDLOG ZA AKREDITACIJO - pef.um.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mnogi sodelujejo ali pa so nosilci ... tudentom s posebnimi potrebami.Psiholo ko svetovanje je tudentom lahko opora pri re evanju osebnih stisk ali dilem ...

 • Crit re 1 Leadership - mju.gov.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Razvijanje in uvajanje metod za spremljanje merjenje in ali vrednotenje delovanja organizacije na vseh ravneh ... tevilo sporo enih primerov eti nih dilem ...

 • trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DİLEM. AYDIN. 54. 1150401038. MEHMET. ŞENGÜL. 55. 1150401039. BUSE BERFİN. ÇARK. 56. 1150401041. HİLAL. ... ALİ. uygulamasına alınacak öğrenciler. Saat 1 ...

 • kamanaol.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Alİ metehan durmu Ş. cumhurİyet Ü ... dİlem Özge Öztabur. anadolu Ü.eĞİtİm f. durmuŞ Özkulluk. a. İzzet baysal Ü.eĞİtİm f. emel haskili ...

 • KARAR NUMARASI K II 1-2012 - cm.gov.nc.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sıra No. Adı ve Soyadı 1 Ahmet Kaya 2 Ahmet Yıldırım 3 Alev Kaymakamoğlu 4 Ali Çangaroğlu 5 Ali ... görev yapan Dilem Canpolat ve Ülgen ...

 • deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  04.09.2007 10 00 B-231 PAZ 108 İSTATİSTİK ALİ ÖZDEMİR GÜLNUR TANDOĞAN. 01 Eylül 2007 Cumartesi Sayfa 50 167

 • DILEME PRI OBRAVNAVI PO KODOVANEGA OTROKA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mo nost javnega pogovora in izra anja dilem in lastnih zavor mora biti odprta in varna. ... Ali je ta podatek posledica manj e pogostosti tega pojava pri nas ...

 • Dr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pri izpostavitvi dilem oz. vpra anj ki jih boste teoreti no ali empiri no raziskovali in o katerih bo tekla razprava v skupni diskusiji ...

 • LETNI DOPUST PO NOVEM ZDR - ooz-ruse.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali in kdaj ima delavec pravico do sorazmernega letnega dopusta Pri pravici do letnega dopusta je potrebno opozoriti na novo ... Glede na precej odprtih dilem ...

 • zrss.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Za uvo ene u benike predlagatelj prilo i izjavo tujega zalo nika ali ekskluzivnega uvoznika ... Recenzija za preverjanje strokovnih dilem ...

 • ZAKLJU NO PORO ILO O EVALVACIJSKI TUDIJI - mizs.gov.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali se u enci s posebnimi potrebami ka ejo kot vodje ali organizatorji dejavnosti v kateri se vzpostavljajo bogate interakcije porazdelijo naloge ...

 • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu ZPPCP

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ali sploh obstoji potreba po doma ih predpisih s tega podro ja ... da ne prihaja do dilem pri prevajanju raznih sintagem ki se pojavljajo v tujih pravnih ...

 • Dr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nekaj kulturno in sistemsko pogojenih dilem in ali mo nosti ... To so navadno dejavnosti o katerih se mno i no govori ali pa so druga e medijsko marketin ko ...

 • DRU TVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE - psy.ff.uni-lj.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Razre evanje eti nih dilem 3. 4. INTEGRITETA POKLICA 3. Poznavanje omejitev 3. ... Psiholog odkloni svetovanje usposabljanje ali posredovanje podatkov nekomu ...

 • tevilka - FINAN NA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zaradi izpostavljenih dilem glede pravice do odbitka od teh vozil ... Kadar storitev opravljena za dav nega zavezanca ali pravno osebo ...

 • LITERATURA ZA PREDAVATELJA - gasilec

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Odklonitev ali neizvr itev ukaza ali povelja s strani podrejenega gasilskega poveljnika ali posameznega gasilca ... Veliko dilem obstaja kam se bosta napadalca ...

 • bilgisayar.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Alİ zahİt Çopur. 15. 20. 100202076 batuhan eke. 21. ... dİlem Çitak. 35. 9. 090202075 sercan tekay. 15. 10. 090202078 İbrahİm ÇaliŞkan. 35. 11.

 • pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  AHMED ALİ ÇAĞLAYAN. Yrd.Doç.Dr. Nilay ILDIZ. F.Mikrobiyoloji. 48. 1300110306. SÜMEYYE TEKİN. ... Yrd.Doç.Dr.Şengül Dilem DOĞAN. Temel Bilimler. 56. 1300110456.

 • bilgisayar.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali Davut. Bilgisayar Grafikleri. UYGUNDUR. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sayar. 080201077. ... Dilem Çıtak. Dönem Projesi. UYGUNDUR. 090202077. Ezgi İlkbahar . Yazılım ...

 • deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2004753042 dİlem İÇoĞlu algorİtma ve prgramlamaya murat gÜney berrİn ... 2003767012 alİ İlker altinmakas İŞletme yÖnetİmİ engin deniz erİŞ gÜlnur ...

 • PREVERJANJE OCENJEVANJE IN U ENJE - unisvet.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Poznamo tudi prognosti no ali napovedno veljavnost je tem ve ja ... Zaradi teh dilem so se poleg tradicionalnih v norme usmerjenih testov ...

 • Varovanje tajnih podatkov in varnostna kultura na ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postavljanje dilem ali je mogo e v celoti opredeliti in oceniti stopnjo varnosti. ... Ali smo s posameznimi spremembami ki so bile izvedene ...

 • BIOTEHNOLOGIJA - botanika.biologija

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Izoblikujejo kriti en odnos do eti nih dilem v ... B ZAJEMANJE IN OBDELAVA PODATKOV TER RE EVANJE PROBLEMOV Dijaki naj bodo sposobni z besedami ali v ...

 • U NI NA RT PREDMETA COURSE SYLLABUS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... metaetika ali moralna teorija ii normativna etika in iii uporabna etika ... kriti nega obravnavanja moralnih konfliktov in moralnih dilem.

 • Univerza v Mariboru

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Predhodno VIZ ustanovo zaprosimo za tevilo prostih mest ali pa se tudentje individualno dogovorijo ... lahko opora pri re evanju osebnih stisk ali dilem ...

 • Osnutek september 2005 - mddsz.gov.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Prav v zvezi z vlogo dru ine v dolgotrajni oskrbi se pojavlja v Evropi najve dilem. ... Ali pa na primer obi emo starostnika ki je tudi bolnik z rakom.

 • CILJI - gimnazija.geps.si

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Govorimo o interdisciplinarnosti ali celovitem ... Ena od ve nih filozofskih dilem je ali je lovek svobodno ali determinirano vnaprej dolo eno bitje.

 • fenbilimleri.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mehmet Ali ERTA Ş. Su Ürünleri ... Dilem SERİN. Tekstil Müh. Y.L Merve YARIMBATMAN. Tekstil Müh. Y.L Uğur AYDIN. Enerji Sistemleri Müh. Y.L Muhammet BULUT.

 • MUHAMMED KUDSİ - orhanceker

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali üç tane de Abdullah ımız var Abdullah b. Ömer Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Mes ud. ... D de-i tu ç n dilem r d de şud.

 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV HORIZONTALNIH ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aktivnosti predstavljajo ukrep ali niz ukrepov ... odgovarjanje na vpra anja razjasnjevanje dilem Anketa je natan no identificirala podro ja ...

 • Ahır Listesi - medya.tjk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Alİ bozkurt. İz c2-1115. 7 a.yavuz erkanli. press lady. c.kurt. İz d1-710. 2 a.yÜcel bİrol. derde deva. s.koyuncu. ... dİlem. m.Özdİl. iz d3-9. 3 cengİz ...

"Ali Dilem" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"Ali Dilem" PDF Dosyaları

"Ali Dilem" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"Ali Dilem" PowerPoint Dosyaları

 • Apprendre et Enseigner avec TV5MONDE - esc13

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Les6Th mes avec Ali Dilem. Les 6 Th mes. D fisMondiaux. Science et Technologie. Vie Contemporaine. Esth tique. Qu te de Soi. Famille et Communaut . TV5 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ali de insandır. O halde Ali de ölümlüdür. Kıyasın unsurlar ... 6-İkilem dilem Büyük önerme biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır ...

 • Slika ali diapozitiv velikost pisave ARIAL 18 v zvezi z ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Slika ali diapozitiv velikost pisave ARIAL 18 v zvezi z opisom podro ja npr. graf na podlagi analize v zvezi s podro jem ipd. Author

 • Znani ali neznani Slovenci - nuk.uni-lj.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Znani ali neznani Slovenci Slovenski spletni biografski leksikoni. Jana Zeni Be ter. Razlogi za oblikovanje ... re itev vsebinskih dilem. jesen 2016. Created Date

 • NAVODILA ZA DOMA O NALOGO - med.over

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... na katero se problem nana a Ali je zdravljenje visokega ... Povzetek virov in osnovnih dilem Povzetek virov in osnovnih dilem Priporo ilo za ...

 • NAVODILA ZA DOMA O NALOGO - med.over

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Word ali Power ... Povzetek virov in osnovnih dilem Priporo ilo za prakso na osnovi dokazov in stanja v ambulanti NAVODILA ZA DOMA O NALOGO Po trije ...

 • ALI POKLICNE IN STROKOVNE OLE POTREBUJEJO VZGOJNI KONCEPT

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ALI POKLICNE IN STROKOVNE OLE POTREBUJEJO VZGOJNI KONCEPT Avtorji Robi Krofli Jasna Ma gon Tina Klari Katja Jeznik Petra tirn Janota Darja tirn ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer Araştırma Yöntemleri Bibliyometri Atıf Analizi Yöneylem Araştırması Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr tonta ...

 • SODOBNI IZZIVI DR AVLJANSKE VZGOje mulTIKULTURALIZEM ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Mag. Mitja Sardo . Pedago ki in titut ter. In titut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. SODOBNI IZZIVI DR AVLJANSKE VZGOje mulTIKULTURALIZEM ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer Araştırma Yöntemleri Bibliyometri Atıf Analizi Yöneylem Araştırması BBY 252 Araştırma Yöntemleri Yaşar Tonta tonta hacettepe.edu.tr

 • Blueberry - Vlada Republike Slovenije

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pomembno vodilo in izku nja ob pripravi KP je dobra komunikacija in razumevanje dilem vseh lanov ... podatki o pacientu zapis diagnoze ali posega ki ga ...

 • LOGO ETIKA IN STAROSTNIKI IRENA CVETE AR - mz.gov.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ETIKA V ZDRAVSTVU Eti ne teorije ki usmerjajo biomedicinsko etiko so deontologija ali nauk o ... moralnih in eti nih dilem v vsakodnevni praksi ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... v Velenju ali na sede u PET Dnevno ... za u inkovitej e re evanje dilem ON LINE BAZA MABAGOR OSNOVNI NAMEN ON LINE BAZA MABAGOR ON LINE BAZA ...

 • PowerPoint Sunusu - osmaniyetso.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OTSO FAALİYET RAPORU 2015. Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak meslek faaliyetlerini kolaylaş-tırmakamacıyla ...

 • KVALITATITNO RAZISKOVANJE - psy.ff.uni-lj.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ali je tako raziskovanje objektivno veljavno zanesljivo ... zahtev omejitev te av dilem ki povzro ajo spremembe in sledi posledi nemu procesu in ...

 • International Cooperation Mobility Pomembnost ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dilem izraba IT ... sektorski ali medsektorski projekti 2- ali 3-letni projekti 3 organizacije iz 3 razli nih programskih dr av Financiranje do 150.000 ...

 • POKLICNO IZOBRA EVANJE IN SPLO NA ZNANJA - cpi.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... evidentiranje e odprtih dilem Na rt ocenjevanja NO ... Predstavlja stopnjo izkazanega znanja spretnosti ve in ali kakovosti dose ka ...

 • PowerPointova predstavitev - oslivade.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nekaj dilem . kaj in kako izbirati med tevilnimi umetni kimi vsebinami in deli . ... Ali s spra evanjem po samomorilnih mislih lahko samomorilne misli spro imo

 • Kompetence faktorji uspeha na delovnem mestu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kompetence faktorji uspeha na delovnem mestu kako organizirati svoje delo in as kako organizirati delo v skupini in delegiranje nalog delegiranje

 • Diapozitiv 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Doktorska ola PeF UL Izobra evanje u iteljev in edukacijske vede Zimski semester 2011 12 Modul 1.1 Teoretski koncepti na podro jih izobra evanja u iteljev in ...

 • KOMPETENCE V 12 TO KAH - studentski

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Delovno specifi ne kompetence - skupne za posamezna delovna podro ja ali skupine delovnih ... in ustrezno reagira v primeru eti nih dilem ...

 • Alamut in slovenski nacionalni interes - eltip.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Alamut niti miselni tezni ali idejni roman ni ... kritiki in literarni zgodovini vedno metafora sodobnega nacionalnega polo aja in dilem.

 • RAZVOJ MI LJENJA - matka.splet.arnes.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ki zahtevajo reverzibilnost mi ljenja zaradi prevladujo e egocentri nosti e ni sposoben re evati moralnih dilem ... vse so lesene. Vpra amo ali je ...

 • Prezentace aplikace PowerPoint - dumy.cz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  St edov k filosofie. v po tc ch st edov ku proch z filosofie velkou prom nou z univerz ln v dy kter poskytuje v em oblastem metodu pozn n ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PODPORA OLAM ZA VPELJEVANJE SPREMEMB XIV. strokovno sre anje ravnateljic in ravnateljev srednjega olstva dr. Zora Rutar Ilc s sodelavkami mag. Mojca Pu nik ...

 • CRM roaming support activities - beta2.finance.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Primer iz prakse Uporaba direktnega marketinga v programu upravljanja odnosov s strankami podjetja Si.mobil d.d. Dejan Turk Si.mobil d.d. Maja Golob Spago d.o.o.

 • Pojmovanja predmeta psihologije - musek.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  V pogledih na razvoj naletimo na ve dilem. ... Ali obstaja avtenti ni brezinteresni zgolj alocentri ni altruizem Ali obstaja vedenje ...

 • Pojmovanja predmeta psihologije - musek.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Predmet in metode psihologije prof. dr. Janek Musek prof. dr. Marko Poli I. letnik psihologije

"Ali Dilem" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.