Yılbaşı Kampanyası

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" Word Dosyaları

 • newwsa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirici ve özgüveni artırıcı ... Kuzgun Y. 1993 . Karar stratejileri ölçeği Geliştirilmesi ve Standardizasyonu.

 • The Adaptation of Abridged ACRA Learning Strategies Scale ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  The Adaptation of Abridged ACRA Learning Strategies Scale for ... Öğrenme Stratejileri Ölçeği taslağının ... karar verme ve eleştirel ...

 • beyaznokta.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yaratıcılık Creativity Karar verme Decision making Karar Verme Ölçeği Decision ... Reklamda yaratıcılık ve konumlandırma stratejileri ...

 • kongre.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu kendini verme stratejileri ve ... sorun çözme ve karar verme ... 1993 tarafından geliştirilen 81 maddelik Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ...

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ndan

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını ... yapısının bankanın ölçeği ... stratejileri politikaları ...

 • GİRİŞ - İlköğretim Online

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zorbalık Ölçeği nin bu araştırma örneklemi için ... Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin baskın ben ...

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... bilgilendirici metinler dilekçe mektup haber karar ilan reklam tutanak rapor resmi yazılar bilimsel yazılar üzerinde kuramsal bilgiler ...

 • MESLEKİ GRUP REHBERLİĞİNİN CİNSİYETLERİ FARKLI İLKÖĞRETİM ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mesleki Olgunluk Ölçeği nden aldıkları puanlara göre en yüksekten düşüğe göre öğrenciler sıralanmış ve okul evrenindeki tüm puanları temsil ...

 • ÖZGEÇMİŞ - Yalova Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dursun İnci Ümit Alnıaçık Ebru Tümer Kabadayı 2013 Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği ... Uluslararası Pazarlama Stratejileri .

 • Soyut işlemler dönemine geçen İlköğretim 5 - newwsa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmada veri toplama araçları olarak Matematik Dersi Başarı Testi ve Matematik Dersi Tutum Ölçeği ... karar verme ustalığı ... Stratejileri ...

 • 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KARGILI İLKOKULU 1

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1.Performans Değerlendirme Ölçeği ... Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas ... öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları ...

 • YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMEN YILLIK ÇALIŞMA PL NI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Karar Verme ve Karşılaştırma Yetilerinin Geliştirilmesi ... -Akademik benlik ölçeği ... Sınav Stratejileri ve Test Teknikleri .

 • pdr.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Karar verme stratejileri Decision making strategies Psikolojik belirtiler ... Bu araştırmada Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği Özbay ve ...

 • İÇİNDEKİLER - ebk16.gop.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ramazan ABACI Öz-Duyarlılık Ölçeği ... EYTPE Ahmet ARIN Lise Yöneticilerinin Kullandıkları Karar Verme Stratejileri İle Problem Çözme Becerileri ...

 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hedef belirleme ve karar verme becerileri ... sosyo-ekonomik düzeyin çocukların sosyal stratejileri kullanma biçimleriyle ilgili olabileceğini öne sürmüştür.

 • kongre.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu kendini verme stratejileri ve ... Programdaki eğitimi uygularken bunların çoğuna öğretmen karar ... Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ...

 • Ata Plan - atayayincilik.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği. ... sezgiye dayalı karar verme esas ... öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları ...

 • iol.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Stratejileri. Yetişkin ... kullanım alanları haritaların okunması harita ölçeği ... atık su duyarlı insanların tepkisi çevreyle ilgili karar verme ...

 • ebd.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmada veri toplama aracı olarak öz düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeği Üredi 2005 kullanılmıştır. ... doğru karar verme ...

 • Mehmet Ozan Cinel tez.pdf - kouegitim2009.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalışmada özellikle sezgilere dayanarak karar verme tarzının ve kararın ... kendi vizyon ve stratejileri ile ilgili ... Bağlılık Ölçeği OCQ ...

 • OKUL DENEYİMİ II DERSİ - Eğitim Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Değerlendirme seçme kritik etme toparlama karar verme ... ölçeği kullanılıyor ... kendilerine böyle bir güç sağlayabilecek çalışma becerilerini ve ...

 • egitimvebilim.ted.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... izleyenlerin bilgisini karar verme sürecinde kullanabilir ... Liderlik Yönelimleri Ölçeği ... Öğrenme stratejileri ile stilleri arasındaki ilişki. I.

 • ramazangokce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KAZIMPAŞA İLKOKULU 1.SINIF MATEMATİK. ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN . 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KAZIMPAŞA ...

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ndan

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete nin 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı ...

 • 75 - 80.251.40.59

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... zaman ve karar verme gücü en az sermaye ... Kendisi karar verip uygular ... maksimum geri dönüşlerin alındığı pazarlama aktiviteleri ve stratejileri ...

 • mf.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İlk olarak 5 li likert ölçeği kullanılarak ... çok ölçütlü karar verme araçlarından ... kaynakların yine işletmenin stratejileri doğrultusunda ...

 • İÇİNDEKİLER - elektea.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları ... Hazırlayacakları proje konusuna karar verme Projenin ... TUTUM ÖLÇEĞİ.

 • Öğrenme Ortamlarında Elektronik Performans Desteği ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... analiz ve karar verme sürecinde ... Öz-düzenlemeye dayalı öğrenmenin temelini bilişsel öğrenme stratejileri ... ilgi evreleri ölçeği ...

 • pdrkongre2015.mersin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  09 15-09 30 64-Akademik Başa Çıkma Stratejileri ... 72-Kendine Zarar Verme Eğilimi Ölçeği ... Eğitim Almaya Karar Verme Süreçleri İle Eğitim ...

 • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Su Kullanım Ölçeği ... Bilim Ve Teknoloji Stratejileri ... Bir karar verme probleminin AHS tekniği kullanılarak çözümlenmesinde aşağıdaki ...

 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLAR KAMU ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... karar verme mekanizmasının ... Aşağıda sırasıyla çatışmayı azaltma ve teşvik etme stratejileri ... Bunlardan birincisi araştırmanın ölçeği ile ...

 • sorubak

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... problem çözme ve karar verme ... öğrenme ortamı ve öğretim stratejileri ... önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği ...

 • Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Duygusal Zek Ölçeği ... Kendi kendine karar verme -Yenilikçi ... dinletmek için gerekli stratejileri uygularım. 0 51 0 55 -8 45 ...

 • 2003-2004 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİTHAT PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atatürk ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verme. ... stratejileri hakkında yeni ... değerlendirme ölçeği veya dereceli ...

 • Microsoft Word - rehberlik_psikolojik.doc

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... derecelendirme ölçeği ... öğrenme ve öğretim stratejileri ... mesleki etiğe uygun karar verme ...

 • 2007-2008 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Takım ve bireysel sporcuların karar verme ve stresle başa çıkma tutumlar ... Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği Namlu 2004 ...

 • 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sınıflarda seçilecek doğru etkinliklerle öğrenciye bilgiyi somut bir şekilde verme ... Proje konuları zümrede karar ... Proje Değerlendirme Ölçeği ...

 • egitimvebilim.ted.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Katılımcıların eleştirel düşünme düzeylerine ilişkin veriler Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği yle ...

 • COĞRAFYA MÜFREDATININ DAYANAKLARI - ahmetaydin.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Alan çalışmalarının ölçeği ... problem çözme karar verme ... öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stratejileri benimsenmiş ...

 • TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI - spo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Birçok ölçütlü karar verme tekniği ... ölçeği belli olmayan bir tanımlama ile üst plan kararlarının dahi kolayca ... hedefleri stratejileri ...

 • Etik Liderlik - Mustafa Karabal - Bulentsenver

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu ilkeler liderin karar verme sürecindeki ... Kişilik Tipi Ölçeği ... Bu doktrini diğer ülkelerin de kendi güvenlik stratejileri çerçevesinde ...

 • Matematik Dersinin Değerlendirilmesinde Ürün Dosyası ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği nin alt boyutu olan bilişsel strateji kullanımı ölçeği ve ürün dosyası geliştirme ...

 • ilkogretim.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 8 Hipotez testleri ve karar verme Tek yönlü ve iki ... gözlem formu ve veri elde etme Eşit aralıklı Likert ölçeği geliştirme ve veri ...

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" PDF Dosyaları

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" PowerPoint Dosyaları

 • ADAM SMITH 1723-1790 - pazarlama.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı E-işletme stratejileri Çokkanallı pazarlama ... Tüketici karar verme ... Ölçeği. Anlamsal ...

 • Slayt 1 - T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çatışma yönetimi stratejileri ölçeği. ... Karar verme güçlüğü . Kendinde bir sorun olduğuna inanma veya her şey için başkalarını suçlama gibi .

 • Slayt 1 - researchgate

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3.Duygusal Zeka Ölçeği Schutte. Emotional. Intelligence. Scale SEIS ... Ergenlerde Duygusal Zek İle Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki ...

 • Slayt 1 - ahmettan.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gözlemlenebilir Birincil Uygun Pazarlama Stratejileri Tüketici Satın ... Bu tür davranış şeklinde karar verme ... Ürün İlgilenim Ölçeği A.H ...

 • İNTERNET VE PAZARLAMA - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Talep Yönetim Stratejileri ... Üretim Anlayışı 20. yüzyılın başlarında üretim ölçeği önemli bir konu ... Karmaşık karar verme ...

 • Slayt Başlığı Yok

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5- SONUÇLARI DEĞERLENDİRME Planlama aşamasında saptanan uygulama için bir değerlendirme ölçeği ... karar verme aşamalarının ... Stratejileri Çatışma ...

 • PresentationPackage - Dr.uz - Eğitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Olmadığına karar . verme. ... kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir. Analiz . ... ŞİDDET ÖLÇEĞİ. DERECELENDİRME. Düşük

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Araştırmalar problemler ve stratejileri diyagramlar ... Dereceli Puanlama Ölçeği ... dolayısıyla öğrenci hakkında yanlış karar verme ...

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞRETİMDE PLANLAMAVE DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Selahattin GELBAL Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi gelbal hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi

 • Çalışan stresi olumsuz çalışan tutumları ve davranışları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Stres Tanı Ölçeği ... Bireysel Başa Çıkma Stratejileri. ... katılımcı karar verme ve yetkiyi devretme sistemleri gibi programların tümü işler ve iş ...

 • PowerPoint Sunusu - Çankaya Dershanesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hızlı nefes alıp-verme Terleme ... Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hangi sırayla cevaplayacağınıza karar verin Soruları ve ...

 • Yönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖRGÜT KÜLTÜRÜ. 1- Örgüt Kültürünün Tanımı Kavramı ve Özellikleri. a- tanımı ve Kavramı . b- Örgüt Kültüründe Diğer Kavramlarla İlişkiler

 • STRATEJİK YÖNETİM - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SÜREÇ STRATEJİLERİ Çevresel ... mevcut koşulları en iyi biçimde değerlendirecek ölçeği ve bu ölçeğe ... OPERASYON YÖNETİMİ KARAR VERME Acil ...

 • Slide 0

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... karar verme hızı gerekli ... kaynakları ve ölçeği ile ... ülkelerin kapsamlı markalaşma stratejileri ile rekabet edilmesi İş kanunlarında ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Değerlendirmenin amacı ise program hakkında karar verme ... ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ . ... Hedefl ere uygun öğretme stratejileri ...

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • IT SEKTÖRÜNDE SİSTEM ANALİZİ VE UYGULAMALARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş stratejileri ile . ... Her ister için bir puanlama ölçeği tanımlanır. ... Karar ağaçları etki diyagramları karar teorisi. vb.

 • egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2006 KPSS. Eren lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. İlgi duyduğu meslekler hakkında bazı bilgiler edinmiştir ancak hangi mesleği seçmek ...

 • AB de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AB de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MODELİ

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MÜŞterİ İlİŞkİlerİ yÖnetİmİ crm bankacilik sektÖrÜnde uygulamalari

 • PowerPoint Sunusu - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bazı kişilerin bu stratejileri kullanarak diğerlerinden daha fazla fayda ... IQ olarak iki IQ alt ölçeği ile ... Sözel karar verme ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKALARI - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Espoo Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın ... Üye Olma Stratejileri Komisyon ... azaltım ölçeği ...

 • TEKNOLOJİ - esinkap

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... performansın ölçülmesi Firma stratejileri iki seviyede ... c- tüketiciye daha iyi servis verme ... riskleri büyüyen ölçeği ...

 • SINIRAŞAN SU KAYNAKLARININ HİDROPOLİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SINIRAŞAN SULARDA İŞBİRLİĞİ VE HİDROPOLİTİK SORUNLAR Özden Bilen 13 Nisan 2009 TODAİE

 • Slayt 1 - e-bulten.library.atilim.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğrenme alışkanlıkları ölçeği ... Ankara daki üniversitelerin pazarlama stratejileri ... Tüketici satın alma karar aşamasında marka ...

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN BOYUTLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Önce Stratejileri Belirleme 2. Tüm ... zaman alıcı işlemler sebebiyle hedeflerden taviz verme. ... tasarım oluşturma Sürekli artan iyileştirme ölçeği ...

"Karar Verme Stratejileri Ölçeği" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.