Yılbaşı Kampanyası

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" Word Dosyaları

 • 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir pazarlama yöneticisi ... Pazarlama iletişimi stratejileri pazarlama iletişimi amaçlı ve ... de yeni bir yaklaşım olan bütünleşik pazarlama ...

 • GİRİŞ - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tanımın pazarlamanın örgüt içerisinde yönetsel bir teknolojiden çok daha ... Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri ... 11 Pazarlama bir işletmenin ...

 • STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN ÖRGÜTTE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN ÖRGÜTTE UYGULANAN İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ ... öneren bir yaklaşım ... -Pazarlama politikaları ...

 • KONU - ihsis.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Anayasa Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir ... Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir ... Davranışı ve Pazarlama Stratejileri.

 • kariyer.dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Emekli olana kadar firmanıza hizmet vermek istiyorum türü bir yaklaşım ... bir işletmeciyle pazarlama stratejileri ... Bir pazarlama kampanyası ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... içerecek şekilde yönetsel bir bakış ... dengeli bir yaklaşım ... STRATEJİLERİ. Yeşil pazarlama odaklı bir strateji ...

 • celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sunulması ve diğerleriyle mübadelesini içeren sosyal ve yönetsel bir süreçtir . Pazarlama ... iki türlü yaklaşım ... pazarlama stratejileri ...

 • ÖZGEÇMİŞ - birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bireysel Dönüşüm Paradigmasının Pazarlama Alanına Yansımaları ... Yönetsel Etkinligi Sağlamada Reklamın Rolü ve ... Öğrenen Bir Örgüt Olarak ...

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2 2 2 YÖK Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir ... uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım ... Pazarlama Stratejileri ...

 • STRATEJİK YÖNETİMİN TANIMI AMACI VE BENZER KAVRAMLARLA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... gereken temel yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bir diğer farklı ... yönetsel kararlar ve ... Bir işletmede saptanan stratejileri işletmenin ...

 • SÜREÇ YÖNETİMİ - enm.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... pek çok klasik yönetsel yaklaşımın sorgulanmasını gündeme getirmektedir. ... Bir organizasyonel süreç ... pazarlama ve satış ...

 • Öğr.Grv. Kübra Kılıçaslan1 - researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... önemli bir yönetsel sorumluluktur. ... İlişkisel pazarlama stratejileri ise ilişkisel ... Kaynak Temelli Yaklaşım Ve Paydaş Yaklaşımı Açısından ...

 • SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI - okan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hastalıklara yaklaşım olağanüstü ... konumlandırma stratejileri rekabet stratejileri ... yönetsel kararların ...

 • SBÖ-101 A DERSİN ADI - ogrenci.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Karar Verme Yönetim Düşüncesinin Gelişimi Klasik Ve Neo Klasik Yaklaşım ... Pazarlama İlkeleri ... Bu dersin amacı bir araştırma ...

 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kamu hizmetleriyle görevli birer kamu kurumu olarak düzenleyip finansal ve yönetsel ... planlı bir yaklaşım olan ... pazarlama stratejileri

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kendini tanıtma selamlaşma bir şey isteme ve bir ... İnternette Pazarlama Stratejileri ... Osmanlı Devletinin yönetsel yapısı ve tarihsel ...

 • ÖZGEÇMİŞ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yönetim sistemlerinin tasarımı ve pazarlama. ... İşletme Politikası Büyüme Stratejileri ve Yönetimi Yönetim ... Tasarıma Kuramsal bir. Yaklaşım ...

 • 1 - sbe.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... meydana gelen değişiklikleri kontrol altına alan yönetsel bir ... oldukları bu stratejileri etkin ve verimli bir ... bir uygulamada pazarlama ...

 • FBE - Anadolu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Karar Süreci ve Yönetsel Kararlarda Bilgi ... Duygusal Tasarım Emotional Design Fenomenolojik Yaklaşım Kavramsal Tasarım. ... Pazarlama Stratejileri.

 • 1 - soydanbilisim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... istatistiksel çalışmalara yönetsel bir kalite kontrol ... rekabetçi stratejileri ... kullanılan bir çok yaklaşım ...

 • haziran sayısı 2006 - alialagoz.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... artan pazarlama ... yönetsel sorumluluk dizayn etmeye yarayan bir sistemdir. ... analiz edilmesi ve kullanılmasını sağlayan iyi bir yaklaşım olarak kabul ...

 • ATIFLAR - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ATIFLAR. 1. Uluslar arası Atıflar. Tahsin Bakırtaş Sohbet Karbuz and Melike Bildirici An Econometric Analysis of Electricity Demand in Turkey METU ...

 • Bankalardaki Tic.Krd.Uygulamalarında Mali Tahlil ve ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Böyle bir yaklaşım özellikle kredi ... Pazarlama kanalları ve stratejileri ... İyi organize edilmiş ve dikkatle planlanmış bir pazarlama stratejisinin ...

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yönetsel araçlar finansman yönetimi insan kaynakları yönetimi pazarlama yönetimi üretim yönetimi etik ve sosyal sorumluluk. ...

 • PROGRAM - Balıkesir Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Küresel Kriz ve Bir Para Politikası ... Yeni Yaklaşım ... farklı pazarlama stratejileri vardır. Bu pazarlama stratejilerinden bir tanesi ...

 • GAZETECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI - ilet.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye Gazetecilik Eleştirel Bir Yaklaşım 2003 Ed. ... Konsern Tröstler 4 Genel Pazarlama Pazarlama Karması Üretim Fiyatlandırma ...

 • insanlar yeryüzünde var olduklarından beri yaşamlarını ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ulusal pazarlama bir yönden ulusal pazarlamayı bütünlemekle beraber ... Porter a benzer bir yaklaşım Aaker tarafından ... Yönetsel Beceri ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okunan veya dinlenen bir metnin anlaşılabilmesi için gerekli öğretileri sağlamak edeb ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmak ...

 • Dış kapak örneği - gelisim.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... diğer işletme türlerine göre özellikle yönetsel açıdan ... olan pazarlama finans reklam ... kararlarına karşı şüpheci bir yaklaşım ...

 • Online Alışveriş Davranışı - ab.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Internet alışverişinde tüketici davranışını açıklama konusunda daha etkin bir yaklaşım ... yönetsel ve teknolojik ... Stratejileri Kavramsal Bir ...

 • BORSADA GÖSTERGELERLE TEKNİK ANALİZ İÇİN BİR KARAR DESTEK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu iki uç yaklaşım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir ... üretim kontrol stratejileri olarak farklı bir avantaj ... pazarlama imalat ve satın ...

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ispartamyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ve profesyonel bir yaklaşım kullanarak medya aygıtlarında kullanılmak ... Böyle bir bakış açısıyla yeşil pazarlama ... reklamcılık stratejileri ...

 • DOKUZUNCU KALKINMA PLANI BÖLGESEL YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... çevreyi ve sosyal dengeleri gözeten bir yaklaşım ... pazarlama olanaklarının ... yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ...

 • DOKUZUNCU KALKINMA PLANI BÖLGESEL YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tüm kesimlerin sahiplenmesiyle toplumsal potansiyelimizin tamamının harekete geçirildiği bir ortamda ekonomik ve sosyal gelişme hızlandırılacak ...

 • onurgul.blog

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 397 Toplam Kalite Yönetimi işletmenin yeni bir yaklaşım ... daha iyi yöntemler araştırılarak tekniksel ve yönetsel ... işletme stratejileri ...

 • aofforum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu nedenle planlama ve koordinasyon kollektif bir yaklaşım öngörmektedir. 6 ... satış ve pazarlama gibi fonksiyonların tek çatı altında ... Yönetsel ...

 • STK lar - STGM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ayrıca STK lar bir pazarlama ... bu girişimin sektör bazında yapılması daha doğru bir yaklaşım ... Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ...

 • turizm.klu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp ... Pazar araştırmaları pazarlama stratejileri pazarlama planları ile programları betimler.

 • turizm.gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kıyas ve dış kaynaklardan yararlanma örgüt tasarımı ve işletme stratejileri ... yönetsel fonksiyonlar ... bir yaklaşım getirmek ve ...

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - anibal.gyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yönetsel ve girişimcilik ... geliştireceğimiz İK stratejileri ... yaklaşım Seçim sürecinin her bir aşamasında uygun olmayan ...

 • G İ R İ Ş - angelfire

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Internet işletmeler için zorunlu bir gereksinimdir. ... telefonla desteklenen pazarlama aktiviteleri geleneksel pazarlamanın bilinen standart ...

 • kutuphane.aydin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ... yeni bir isim olarak açıklar. İkinci yaklaşım ... stratejileri bir örgütün ...

 • personel.klu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Müşteri tatmini ve değeri kavramları birçok işletmeyi anahtar stratejileri ... bir pazarlama aracı olarak ... akılcı bir yaklaşım ...

 • ÇATIŞMA - ikmd.dreamhosters

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİREYLER ARASI ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ. 24. ... Yönetsel erkin temel işlevi örgütte ... Bir fabrikadaki üretim ve pazarlama bölümleri arasındaki ...

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" PDF Dosyaları

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" PowerPoint Dosyaları

 • Stratejik Pazarlama - sukrukaya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bölüm 2 Stratejik Pazarlama Planlaması Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi Stratejik Yönetim Bir işletmenin gelecekte varmak istediği hedeflerin ...

 • Stratejik Pazarlama - sukrukaya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

 • Stratejik Pazarlama - aydinsamet.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Stratejik Pazarlama - aydinsamet.files.wordpress

 • İkinci Bölüm Pazarlama Çevresi Stratejik Planlama Ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fiziksel dağıtımın bu kanallara yapılmasını sağlamak yöneticinin başlıca yönetsel ... tür yaklaşım ... bir yönetici pazarlama ...

 • Bölüm 1 Pazarlamaya Giriş - ahmettan.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pazarlama Yaklaşım ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... insanların ve grupların istek ve ihtiyaç duydukları şeyleri elde ettikleri toplumsal bir süreçtir. Yönetsel ... pazarlama stratejileri ... bir pazarlama ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5.Pazarlama bir işletme ... Fonksiyonel yaklaşım 1.3.2.Yönetsel yaklaşım 1.3.3 ... STRATEJİLERİ VE KONUMLANDIRMALARI ...

 • İŞLETME YÖNETİMİ - web.iku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... birimlerin her birinin de farklı stratejileri olabileceği ... STARBUCKS Pazarlama innovasyonu Müşteri ile ... yönetsel yönden bir çok psikolojik ...

 • Üretim - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir işletmenin ve ekonominin sağlıklı şekilde yaşaması ve gelişmesi ... pazarlama finans gibi her bir işletme ... sıralı yaklaşım ...

 • İkinci Bölüm Pazarlama Çevresi Stratejik Planlama Ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fiziksel dağıtımın bu kanallara yapılmasını sağlamak yöneticinin başlıca yönetsel ... tür yaklaşım ... bir yönetici pazarlama ...

 • Slayt 1 - recepkilic

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... satın alma ve pazarlama müdürleri ile sürekli bir ... bir yönetsel unvandır. Bu ... Parker Follett Bürokratik Yaklaşım Max Weber 1800 ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Görünür gelecek parçacı yaklaşım ... bir çevrede yaşayan ve giderek ... ÖRGÜTSEL BAŞARI İÇİN YÖNETSEL KARAR VERME DİNAMİK DENGE ...

 • Stratejik Yönetim Süreci - gultekinaltuntas

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir ... Stratejileri Temel ... Pazarlama ...

 • Slayt 1 - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... işlerin daha sağlıklı yürümesine katkıda bulunacak bir yaklaşım ... Finansal ve yönetsel ... Pazarlama Stratejileri Teftiş Kurullarının ...

 • İhsan Göcen - TOBB

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KURUM KURULUŞUN BİLGİ BAZLI STRATEJİLERİ İLE SABİT ... vb. PAZARLAMA Müşteri Sayısı ... artıran bir yaklaşım biçimi olarak ele ...

 • BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BY süreci stratejik bir konu olarak ... Günümüzde örgütün stratejileri ... Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir BİLGİ ye Yaklaşım Örgütsel Kaynak ...

 • STRATEJİK YÖNETİM - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... refah çalışmaları da aynı dönemde işçi sorunlarına sistematik bir yaklaşım ... üretim pazarlama ... ayrım dayalı olarak stratejileri bir kavram ...

 • Slayt Başlığı Yok - anibal.gyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GİRİŞİMCİLİK PROF. DR. LÜTFİHAK ALPKAN Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi

 • Egitim - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği ... hedef ve stratejileri ile prosedür ve ... Tutarlı bir yaklaşım ve uzlaşma sayesinde kuruluşta ...

 • Tedarik Zinciri Ve Yönetimi - files.yusuf-kavas.webnode ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... işletmelerin birbirleriyle olan rekabeti ve zincir içinde yaşanan yönetsel ... Yaklaşım. Bir kısım ... gereken bir dizi eylem ve stratejileri ...

 • Slayt Başlığı Yok - anibal.gyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KONUMLARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ... Yönetsel girişimci Süregelen bir işletmede yapılan ... Problemlere bilimsel yaklaşım Yetki devrine ...

 • PROGRAMIN AMAÇLARI - inovkarne

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yönetsel ve örgütsel ... bir değerlendirme şirket stratejileri ile çelişen bir ... boşluğunu bir derecede doldurabilir. Başta pazarlama ve ...

 • TOPLAM KALİTENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kaliteden tüm işgörenlerin sorumlu olması için esnek duyarlı ve şeffaf kurum kültürünün oluşturulmasıdır. Bu kültür 5 özellikden oluşur Bilgi ...

 • HAZIRLAYAN - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KAVRAMSAL ÇERÇEVE İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI ÖNEMİ VE GELİŞİMİ İşletme açık bir ... pazarlama reklamcılık ... Bu yaklaşım ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve ... mali yönetsel beceriler ... desteklere geçiş sağlayan bir yaklaşım ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pazarlama Yöneticisi ... Bu safhada en çok kullanılan yaklaşım ... Çözüm veya Çöküş Eğer yöneticiler krizin safhalarında doğru stratejileri ...

 • Marketing - Çağ Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÇAĞ ÜNİ. Yrd. Doç. Dr.İbrahim İnan ÇİKY Yöneticilerin ve Yönetimin kullandığı YÖNETSEL BİR ... pazarlama ve finansman ... Stratejileri İş ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kaynakları Yönetimi 4 Pazarlama 4 Yönetim ve Organizasyon 4 ... sonucu yeni bir bütüncül yaklaşım veya ... yönetsel yapısını ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKALARI - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bilgi ve katılım Çevre ve Üye Olma Stratejileri ... Yeni mahsulleri pazarlama fırsatları Turizm ... ademi merkeziyetçi bir yaklaşım ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örgütsel Çatışmaların Artması Örgütsel ve yönetsel faaliyetler bir ekip ... Kriz yönetimi disiplinler arası bir yaklaşım ... Pazarlama Bölümü ...

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • PresentationPackage - Dr.uz - Eğitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Bir işyerinde yapılan risk ... kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir. ... Proaktif Yaklaşım . Prensibi Mali . Yük Getirmeme ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Tahmin Hatası Eşitlikleri Hasbro Oyuncakları nda çalışan bir pazarlama ... Stratejileri İşletme Stratejileri ... modellerle yönetsel ...

"Pazarlama Stratejileri yönetsel bir yaklaşım" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.