Yılbaşı Kampanyası

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" Word Dosyaları

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı nda temizlik çalışanlarının mesleki risk algılarını ... Var olan riskleri önlemek için gerekli ...

 • KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASA TASARISI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıf ... olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatmakla ... Kamu sağlık çalışanlarının burs hakkından ...

 • bilgit

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine ... sağlık riskleri b ... asbest söküm çalışanlarının ...

 • egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine ... sağlık riskleri b ... asbest söküm çalışanlarının ...

 • bilgit

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının ... riskleri konusunda işveren ...

 • HASTA HAKLARI BAĞLAMINDA ÖZEL HASTANELERİN KURULUŞ VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mesleki kuruluşların düzenleyici müdahaleleri ve asgari fiyat tespitleri nedeniyle arz açısından ... çalışanlarının ... bunların yarar ve riskleri ...

 • KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASA TASARISI - saglikbakanligi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Kamu sağlık çalışanları ile hasta arasındaki mesleki ... olası tedavi seçenekleri ve riskleri ... Kamu sağlık çalışanlarının burs ...

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NOTLARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri ... İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin ... çalışanlarının hijyen eğitimi ...

 • angora.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sağlık çalışanlarının pap-smear ... Ancak çalışmamızın bu konu ile ilgili umut veren bir tarafı da sağlık ile ilgili mesleki eğitim ... saglik ...

 • ONUNCU KALKINMA PLANI - saglikturizmi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tehdit ve riskleri dikkate alıp önlemler ... akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini ...

 • TÜTÜN BAĞIMLILIĞI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Klorometileterlere mesleki maruziyet küçük ... 1980-1986 izleme araştırması bulgularıyla sigarayla bağlantılı akciğer kanseri rölatif riskleri ...

 • SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Erasmus yüksek öğrenim Leonardo Da Vinci mesleki ... eden UAS-Aachen ve DEÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü ... çalışanlarının iş ...

 • 3 - Türk Oftalmoloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu düzenleme sağlık çalışanlarının verdikleri hizmetin yani emeklerinin karşılığının ... Kurul sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ...

 • tdb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hukuksal konumu ve statüsü ile mesleki deneyimi göz önüne ... sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile ...

 • istka.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Mal Alımı için İhale İlanı. Delta Sağlık ve Eğitim Yatırımları A.Ş. İstanbul Kalkınma Ajansı ...

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" PDF Dosyaları

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" PowerPoint Dosyaları

 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı Çalışan Sağlığı ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı ... Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri r ... Mesleki risklerin önlenmesi ...

 • PowerPoint Sunusu - Prof. Dr. Ahmet SALTIK

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sağlık çalışanlarının hak ... Zorunlu mesleki mal ... yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu maddelerden kaynaklanabilecek olası tehlikeleri ve riskleri saptamak ... çalışanlarının hijyen ... Arial Wingdings Calibri Verdana saglik 1 ...

"Saglik çalışanlarının mesleki riskleri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.