Yılbaşı Kampanyası

"Türkiye de din eğitimi " Word Dosyaları

 • DERS BİLGİLERİ - sirnak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERS BİLGİLERİ . FELSEFE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. DİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DAL. I. Ders. Kodu. Yarıyıl. T U Saat. Kredi. AKTS. DİN EĞİTİMİ . 201406

 • TÜRKİYE DE DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Arapça bir sözcük olup at eğitimi anlamına gelir Kışlalı 2002 .Sözlük anlamı ise eğitmek ... TÜRKİYE DE DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ ...

 • kktcdinisleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye din eğitimi konusunda kendi tarihsel toplumsal ve siyasal yapısı içinde bir model geliştirmiştir. Bu modelde bazı uygulamalarda değişiklikler ...

 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cebeci S. 2005 Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye de Din Eğitimi Ankara Akçağ Yayınları. Bilgin B. 1988 Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi ...

 • İ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -yaŞayarak ÖĞrenme ve dİn eĞİtİmİ -antİkÇaĞ sİyaset dÜŞÜncesİ 10.00 11.00 ... -tÜrkİye de dİnİ cemaatler-kÖtÜlÜk ve teodİse

 • Dersin Kodu-Adı - dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Din Eğitimi Yarıyıl Güz III Zorunlu Seçmeli Zorunlu Programın Adı ... Türkiye de ve dünyada uygulanan din eğitimi programları ve yaygın ...

 • Curriculum Vitae - Cumhuriyet Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2001 Din Eğitimi Türkiye de Din Eğitiminin Toplumsal Barışa Katkısı Ankara Üniversitesi UNVANLAR. Unvan Yıl Görev Yeri

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Erciyes Üniversitesi Türkiye Kayseri Din Eğitimi Arş. Gör. 1990-1995 Çukurova Üniversitesi Türkiye Adana Din Eğitimi Öğretim Görevlisi 1995-1998 ...

 • msaffets

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Alev -Bekt ş ler Açısından Türkiye de Din Eğitimi Bir Alan . Araştırması Süleyman. Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • ilahiyat.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  181215021 YAYGIN DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Z 2 0 0 2 2 3 181215022 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ... yaşam boyu din eğitimi din öğretiminin Türkiye deki ...

 • egitimis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de din ve ahlak eğitimi OECD ülkelerinde olduğu gibi yanlış bilgi birinci sınıftan itibaren verilmemesi hususu en dikkat çekici önerilerdendir.

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kafkas Ünİversİtesİ İlahİyat fakÜltesİ. İlkÖĞretİm dİn kÜltÜrÜ ve ahlak bİlgİsİ eĞİtİmİ bÖlÜmÜ lİsans programi

 • FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye ve Varoluşçuluk Din Felsefesinde Çağdaş Yönelişler ... Din Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çoğulcu toplumda din eğitimi ...

 • BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve YAYINLAR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu ... Mehmet Yılgın Din Eğitimi Açısında Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Cemaatle Olan ...

 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  CEBECİ Suat Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye de Din Eğitimi Ankara Akçağ Yayınları 1996 Değerlendirme Sistemi Ara sınav Final Projeler Ödevler

 • FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kaynağı Dört yıllık İlahiyat Fen- Edebiyat ...

 • yusufacuner.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE DİN EĞİTİMİ. Prof.Dr. Halis AYHAN. MARMARA ÜNV. 1999. DİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ KONULAR. Prof.Dr. Mustafa KÖYL ...

 • sbe.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ercİyes Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ. felsefe ve dİn bİlİmlerİ anabİlİm dali 2007-2008 ders İÇerİklerİ. fdb 501 din sosyolojisi i

 • ilahiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de din eğitimi medya popüler kültür. DAO 371 Ölçme ve Değerlendirme 3-0-3 3. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve ...

 • Türkiye de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Türkiye de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2010 Author Ergün Kayabaş Ozgür Mehmet Kütküt

 • w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimler Ens.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD. İzmir 2006 Ömer Metin ... Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Laiklik Çerçevesinde Din Eğitimi ...

 • izmirdiyanet-sen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de Yüksek din eğitimi sorunları yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu Bildiriler - Müzakereler.__ 617 s. 2004 sayı s. 171-192.

 • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - mhp.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de din özgürlüğü ve dini azınlıkların ... - Alevi çocukların özgüllükleri ayırt edilmeksizin okullarda mecburi din eğitimi almaktadırlar.

 • V - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Din eğitimi ve öğretimi ... Türkiye Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme yi imzalamamış olmakla birlikte ...

 • EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİN İÇERİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EGB 554 TÜRKİYE DE LAİKLİK VE DİN EĞİTİMİ 303 Atatürk ün ilkeleri ve devrimleri Laiklik kavramı anlamı tanımları ve tarihsel gelişimi ...

 • PROJENİN ADI ÇEVRE EĞİTİMİ - fencifatihhoca

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. ... bilgisayar din kültürü ve ahlak bilgisi gibi derslerin ... Türkiye Çevre Eğitimi ve Öğretimi için Ulusal Strateji ...

 • ESAM Sempozyum Sunumu İçin Tıklayınız

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye de eğitimde ideoloji değerler eğitimi ve milli irade arasında dikkat çekici bir ilişki örgüsü bulunmaktadır.

 • Eğitim Bilimine Giriş Ders Notları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitimi milli yapan da bu özelliğidir. ... l ik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve ... Din kültürü ve ahl k öğretimi ...

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İslam dünyasında ve Türkiye de Din Sosyolojisi çalışmaları. ... din eğitimi biliminin mahiyeti ve görevleri din eğitimi ile ilgili bilimler ...

 • ekevakademi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Din eğitimi psikoloji davranış iç etkiler. An Assessment o. n . the. ... Türkiye de okullarda uzun yıllar davranışçı öğretme ve öğrenme modeline ...

 • MEHMET ÇİNİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 2011 ÖĞRETİM YILI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Muhammed in Hayatı Osman Keskioğlu - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ... Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar ...

 • TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE L İKLİK - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Daver Türkiye Cumhuriyetinde Laiklik Ankara 1955. ... Devletin sadece din eğitimi yapmasına veya din eğitimi yapılabilmesine izin vermiştir. ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Medya toplumsal değerler ve ahlak medyanın eğitimdeki rolü Türkiye de din eğitimi medya popüler kültür. Ölçme ve Değerlendirme 3-0-3

"Türkiye de din eğitimi " ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"Türkiye de din eğitimi " PDF Dosyaları

"Türkiye de din eğitimi " ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"Türkiye de din eğitimi " PowerPoint Dosyaları

 • ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ - mabasar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 2011-2012. İÇERİK. I- Genel Bilgi. ... Din Bilgisi Matematik Beden Eğitimi Müzik Resim İş.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğrenmeyi öğrenme Din Eğitimi Anayasada zorunlu kılınan din eğitimi önümüzdeki on yıllarda Türkiye nin gündeminde ağırlıklı olarak kalacaktır.

 • NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ - mervesnr.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Norveç ve Türkiye de Eğitim Yönetimi. ... Yalnızca ebeveynlerin isteği doğrultusunda Hıristiyanlık bilgisi ve din ve ahlak eğitimi dersinden muaf ...

 • Slayt 1 - giod.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  B Türkiye de Palyatif Bakım. B1 ... 12 hemşire 1 psikolog 1 sosyal hizmetler uzmanı ve ihtiyaca göre fizyoterapist diyetisyen din görevlisi ...

 • BAĞIŞ YARDIMLAR VE SPONSORLUK HARCAMALARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye Bilimsel ve Teknik ... izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi ...

 • Öğretmen Yeterlikleri - acikders.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmen Yeterlikleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • DERS ÇİZELGELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER GEREKÇE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye de öğrenciler sekiz yıl boyunca 43 ülkenin ... Singapur Kulüp Etkinlikleri Kore Seçimlik dersler Din ve ahlak eğitimi Din Bilgisi Eğitimi ...

 • Slayt 1 - European Commission

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sünni İslam anlayışına dayalı din eğitimi Bilginin eleştirel akıl yürütmeyle temellendirme ve ... Türkiye hakkındaki 2005 tarihli raporunda bu.

 • NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL DEĞERLER EĞİTİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Asım Yapıcı. Ç. Ü. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü . Din Psikolojisi ABD ...

 • TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ - Ders Notları Burada

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ ... mekanlarda yürütülen düzenli eğitimi ifade ... 279 598 152 239 127 359 14 705 Din Öğretim 558 77 389 41 915 35 474 8 504 ...

 • İLK VE ORTAÖĞRETİMLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İLK VE ORTAÖĞRETİMLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Tuba ŞİNOFOROĞLU Yirmi birinci yüzyıla girerken dünyamız hızlı bir değişim ve gelişmeye sahne ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitimi pekiştirecek ... ciddi nefes darlığı ve ciddi göğüs ağrısı gibi durumlarda din görevliniz ... yıllardan beri var olan ve Türkiye de iken ...

 • TRABZON MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ NİN AB LEONARDO DA VİNCİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title trabzon meslekİ eĞİtİm merkezİ nİn ab leonardo da vİncİ programi kapsaminda hazirlamiŞ olduĞu tÜrkİye İle almanyada kİ meslekİ eĞİtİm ve ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜrkİye atom enerjİsİ kurumu nÜkleer gÜvenlİk komİtesİ ve ... nÜkleer bİr bİlİm adami muhakkak nÜkleer dİn mensubu olmak zorunda deĞİldİr.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE EĞİTİM İLK ÇAĞDA EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ ... Erken Hrıstiyan çağda din kurumu eğitimi etkileyen kurumların başında gelmiştir ...

 • Slayt 1 - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... din yaş vb. Haydar Sur ... DSÖ sağlık mesleklerini 29 başlıkta topluyor ABD de 200 ü aşkın sağlık mesleği var Türkiye de isim ...

 • PowerPoint Sunusu - mabasar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Tevhid-i Tedrisat Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Türkiye ... eğitimi spor ve izcilik ... Din ...

 • EĞİTİMDE FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ - googlegroups

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fırsat Eşitliği Kavramının Türkiye de Gelişimi. ... Kimi aileler eğitimi sürdürmeyi çocuğun geleceği açısından önemli bulurken ... Din Etmeni. Dil ...

 • EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tarih boyunca tüm toplumlarda görülen din toplumun yapılanmasında ekonomik politik etkinliklerin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır.

 • Slayt 1 - sunubank

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dünyanın ve Türkiye nin ... Tibet ve Çin Şehirleri Kaşgar Hoten Kumul Gulca Aksu Korla Turfan Din İslamiyet ... ilkokul eğitimi dahi ...

 • PowerPoint Sunusu - melikeyigit.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yüzyılda Avrupa da ve Türkiye de ... CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ Cumhuriyetin ilk 50 yılında ilkokul ... kadı din görevlisi devlet ...

 • TÜRKİYE DE REKREASYONA BAKIŞ GELİŞİMİ VE BEKLENTİLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE REKREASYONA BAKIŞ GELİŞİMİ VE BEKLENTİLER Prof. Dr. Erdal ZORBA Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

 • Slayt Başlığı Yok - Bilge Site

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Türkiye nin doğu ve ... yeni açılacak eğitimlerde hem de kendi bölgelerinde ki eğitimlerde değerlendirilecektir. 2.İletişim ve İkna Eğitimi Din ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye savaş tazminatı olarak Karaağaç ve yöresini alıyordu. ... din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafetler giymeleri yasaklanmış ...

 • EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ - Ders Notları Burada

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 1- COĞRAFİ ETKENLER 2- SOSYAL ETKENLER 3- ... Etnik Gruplar Din ve Dil Ayrımı C- Nüfus Etkeni D- ...

 • UNESCO BİYOETİK BİYOTEKNOLOJİ Biyoetik ile İlgili Temel ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ETİK BİYOETİK BİYOTEKNOLOJİ Tıp Etiği ile İlgili Temel Kavramlar Türkiye deki Genel Durum Prof. Dr. Nüket Örnek Büken HÜTF Tıp Etiği AD

 • Slayt 1 - cografyabilim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunlar yabancı düşmanlığı çocuklarının eğitimi kültür ... öğretmen ve din görevlisi ... Türkiye nin Dış Ticaretinde Almanya Berlin Berlin ...

 • Slayt 1 - Baskın Oran ın Kişisel Sayfası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fransa kendi ayağına kurşunu din uğruna Türkiye hem din Gayrimüslimler hem milliyetçilik ... ilkokullar ve ortaokullar eğitimi tamamen azınlık dilinde ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ASHOKA herhangi bir din veya siyasi görüşle bağlantılı bir ... TÜRKİYE den BİRKAÇ ÖRNEK ... insan hakları eğitimi gibi hizmetler ...

 • DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE KADINA ... sosyoekonomik durum din etnik kökenden ... sağlanması Sağlık personelinin eğitimi Sonuçlar Herkes İnsan Hakları ...

 • 2015-2016 TEOG 1 SINAV ANALİZİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dİn net ortalamasi. dİn puan ortalamasi. İnkilap doĞru ortalamasi. ... beden eĞİtİmİ. 11. 7 c. asiye aydin. tÜrkÇe. 12. 7 d. gülin kantar. İngİlİzce. 13 ...

 • Slayt 1 - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı ... din ayrımı gözetilmeksizin ... beden eğitimi müzik görsel sanatlar din ...

 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CUMHURİYETİN BİLİM VE EĞİTİM EVRELERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GeÇmİŞten gÜnÜmÜze cumhurİyetİn bİlİm ve eĞİtİm evrelerİ doç. dr. selçuk uygun

 • Psikiyatrinin tarihçesi - kisiselbasari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bulunuşu ve bilginin yaygınlaşması ile cadı avı dönemi sonlandı Ruh hastalıkları konusundaki otorite din ... Türkiye de psikiyatrinin ... eğitimi ...

 • TÜİK verilerine göre 2013 yılında Türkiye genelinde ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜİK verilerine göre 2013 yılında Türkiye genelinde ... marmelat yöresel pastalar vb. - Lokantacılık - Özürlü eğitimi ve bakımı ...

 • AVUKATLARIN SERBEST MESLEK MAKBUZU VE BEYANNAME DÜZENLEME ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye de ... Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASININ TEMEL PRENSİPLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye de 1998-2008 dönemi ilerlemeler Çocuk İşçiliği ile mücadele ve ... 2008 yılında işçilerin gerekli mesleki eğitimi ... din veya inanç ...

"Türkiye de din eğitimi " ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.