Yılbaşı Kampanyası

"atıksu arıtımı" Word Dosyaları

 • 1 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımı. Arıtılmış su bir üründür. Bu ürün ya fiziksel-kimyasal ya da biyolojik arıtım sonucu oluşur. Bu iki yöntemin arasındaki fark ...

 • Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler Author Halil HASAR Last modified by Halil HASAR Created Date

 • Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - planettek-tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyodisk atıksu arıtma tesislerinin enerji maliyeti ... Kaynak Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı Prof. Soli J. Arceivala ...

 • KONYA EVSEL ATIKSULARINDA AZOTLU BİLEŞİKLERİN GİDERİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalışmada Konya ili atıksu deşarj kanalında mevcut kirlilik yükü belirlenerek ... azotlu organik bileşiklerin biyolojik arıtımı ...

 • KONYA DERİ FABRİKASI KOM-DERİ ATIKSUYUNDA KİMYASAL ARITIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yüksek KOİ li atıksu oluşumuna neden olmaktadır. ... Kimyasal çöktürmede krom arıtımı için demir sülfür dışında sodyum sülfit bisülfat ...

 • BÖLÜM 1 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  WWW te atıksu arıtımı ve özellikle de aktif çamur süreci ile ilgili bilgi çok sınırlı olduğundan ...

 • ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ARITMA ÇAMURLARI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. ARITMA ÇAMURLARININ STABİLİZASYONU . 1. STABİLİZASYONUN AMACI. Atıksu arıtımı sırasında oluşan çamur veya biyokatı olarak isimlendirilen katı ...

 • riskmed.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodları atıksu arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas ...

 • 8 - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fbe.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sentetik atıksu kompozisyonlar ... Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtımı-Kayseri OSB Örneği ...

 • ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı I Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler TEMEL EĞİTİM . Endüstriyel Atık Yönetimi.

 • TEKNİK USULLER TEBLİĞİ - Erciyes Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 4 1 Bu Tebliğde verilen atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar ...

 • eng.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı amacıyla kullanılan biyolojik prosesler askıda ve bağlı büyümeli olarak iki kategoriye ayrılabilir Tablo 5.2 . Tablo 5.2 de verilen ...

 • EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ - truelife.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Evsel atıksu miktarı ve kirlilik yükünün belirlenmesinde ... Evsel nitelikli atıksuların arıtımı için atıksu miktarına göre paket veya betonarme ...

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - aktifaritma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anaerobik Atıksu Arıtımı. 3. 0. 3. 1798. Prof. Dr. Sinan UYANIK. Pazartesi. 08.00-10.50. 5101105. Biyolojik Arıtma İşletim Teknikleri. 3. 0. 3 Pazartesi ...

 • BURSA DA TEHLİKELİ ATIKLARIN VE ARITMA ÇAMURLARININ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımının Esasları Evsel-Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarını Kontrol ...

 • mf.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Küçük yerleşim yerlerinde atıksu arıtımı 16 Ötrofikasyon ve önleme yöntemleri 17 Terkedilmiş maden ocaklarının ıslahı 18

 • webb.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Adana da Kentsel Atıksu Arıtımı Teknik Özellikler Uygulamadan Örnekler ve Öneriler. Author ÇEVMER Last modified by ÇEVMER Created Date 3 6 2012 10 58 ...

 • alinweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için geliştirilmiş bir teknoloji olan granül çamur anaerobik granül çamur ve aerobik granül çamur proseslerini içerir.

 • osbuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir ...

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çevre Mühendisliği nin temel konularından su atıksu ... içmesuyu kanalizasyon atıksu arıtımı vb. altyapı tesisleri için çeşitli uygulamalar. ...

 • TERS OSMOSLA İÇME SUYU ARITIMI - ziyaguney

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sadece 5 m sediment ön filtrasyonu kullanılarak şartı ile atıksu arıtımında kullanılabilir. ... İçecek Sanayi Atık Suyunun Ters Ozmozla Arıtımı.

 • ATIKLARIN ARITILMASINDA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atık suyun arıtımı esnasında organik maddeler bakteriler aracılığıyla parçalanmaktadır. EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA TEMEL İŞLEMLER.

 • denizsu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Katılımcı firmalar arasında su ve atıksu arıtımı konusunda faaliyet gösteren tek firmaydık.

 • mf.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dolgulu Kule Elektrokimyasal Reaktörde Atıksu Arıtımı. Ahmet Egemen Sakın. Doç. Dr. Ümran TEZCAN ÜN. Çevre Mühendisliği.

 • enofis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6.1.1 Endüstriyel Atıksu Arıtımı için Endüstriyel nitelikli atıksu üretecek tesislerin atıksu arıtma tesisi tasarımında ...

 • ÖZGEÇMİŞ - mf.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yavuz Manyetik Kararlı Biyofilm Yatak Reaktörde MSBBR Gerçekleştirilen Aerobik Atıksu Arıtımı H.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü ...

 • YÖNETMELİK - dogaced.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde tanımlanır.

 • muh.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için adsorspsiyonu katı maddeler üzerinde bulunan aktif adsorpsiyon bölgelerine ... Adsorpsiyon prosesi su ve atıksu arıtımında

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı atık bertarafı ve atık geri kazanım tesisleri yapmak amacıyla belediyelerin hizmet birlikleri kurmaları halinde ...

 • tucev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Alanlar Tebliği AAT Kimlik Belgesi - Atıksu Arıtma Derin Deniz Deşarjı Tesisleri Proje Onay Genelgesi

 • HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve atıksu arıtımı. Hava Kirlenmesi ve kontrol ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anaerobik Atıksu Arıtımı. 3. 0. 3. 1798. Prof. Dr. Sinan UYANIK. Pazartesi. 10.00-12.50. 5101102. Seminer. 0. 2- Pazartesi. 08.00-09.50. 5101702. Uzmanlık ...

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - gosb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • REGULATION ON WATER POLLUTION - faolex.fao

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI - cevre.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Su ve atıksu arıtımı tesis tasarımı b Atık-tehlikeli atık yönetimi c Çevre ve iş güvenliği

 • HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI - cevre.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve atıksu arıtımı. Hava Kirlenmesi ve kontrol ...

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PDF Dosyaları

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PowerPoint Dosyaları

 • ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hafta Atıksu tesislerinde ızgara ... Hafta Genel vaziyet planı Notlandırma 2 adet yıl içi sınavı 2 x 15 1 adet atıksu arıtımı tesis ...

 • Slayt 1 - iskenderunosb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ADVANCED OXIDATION PROCESSES

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Amaç İleri oksidasyon prosesleri atıksu veya içme suyu içerisindeki biyolojik olarak zor ... Fakat atıksu arıtımı amacıyla kullanımı yüksek enerji ...

 • ENE453 ATIKSU ARITMA DERSİ - cm.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu sarfiyatı genelde içme ve ... gerek ham atıksuda bulunan gerekse biyolojik arıtım sırasında oluşan ve konvansiyonel arıtma yöntemleri ile arıtımı ...

 • CE 23.370 Environmental Engineering Design

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su arıtımı genel olarak ... A B C Atıksu Arıtım Atıkları Çamurun İşlenmesi Ve Uzaklaştırılması ÇÖKELTME ÖN ARITIM Dolgu Malzemesi Olarak ...

 • ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • BİYOLOJİK NÜTRİENT GİDERİMİ DENİTRİFİKASYON-NİTRİFİKASYON

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Biyolojik azot giderme proseslerinin karşılaştırılması BİYOLOJİK ARITMADA BİYOKİMYASAL İŞLEMLER Atıksu Arıtımı ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kimyasal ve biyolojik arıtımı ... Slayt 61 Slayt 62 Slayt 63 TÜRKİYE DE KOMPOSTLAŞTIRMA UYGULAMALARI ATIK SULARIN ARITILMASI Atıksu ...

 • Slayt 1 - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... .Bu işlemlerde fosfor yüksek pH değerlerinde fosfot tuzları halinde çöktürülür.Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı biyolojik arıtma sırasında ...

 • Slayt 1 - REW İstanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi 25 Şubat 2011 ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • ADSORBENT NEDİR HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR ENDÜSTRİDE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kitosanı atıksu arıtımı için en etkili malzemelerden biri haline getirmiştir. ... Bu özellik zeolitleri atıksu arıtımında tercih edilir duruma ...

 • ATIK SEKTÖRÜ - isggm.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Arıtma Teknolojileri Şubesi

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 76 464 AB 26 11 2005-26005 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB ...

 • Slayt 1 - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını ... Atıksu arıtımı.

 • ÇEV 402 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ÇEVRE YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 31 12 2004-25687 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ i08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 ...

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımında tasarım hesaplamaları için temel bağıntıların oluşturulmasının yanı sıra uygun ... Atıksu Arıtımı ile İlgili Mikroorganizmalar.

 • Slayt 1 - isggm Just another WordPress site

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

 • PowerPoint Sunusu - marmaradenizisempozyumu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu. Yönetimi Sıcak. Nokta. ve. Hassas. Alanların. Yeniden. ... kapsamında ülkemiz kıyıları Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği KAAY ...

 • Fotoğraf Albümü - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hattı Arıtma Tüketici su deposu Şebeke Bina su deposu Tüketici Atıksu Arıtım çamuru İçme suyu Sulama suyu Atıksu arıtımı Arıtım çamuru ...

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir işletmenin atıksu arıtma tesisinin sorumluluğunu üstlenmesi diğer tesislerin de bu işletme ile atıksu arıtımı konusunda protokol imzalamasının ...

 • Öğrenciler nasıl öğrenir Nasıl öğretiyoruz Yanlış olan ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 İçmesuyu ...

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SU VE ATIKSU MEVZUATI. Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Konvansiyonel Atıksu Arıtma Sistemi Aerobik Granül Çamur ... Düşük kirlilik yükündeki atıksu arıtımı için uygun değildir Atıksudan ...

 • Denetim - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmalat Sanayi Atıksu Arıtımı 2004. arıtılan. arıtılmayan. 228440.00 409316.00 . Title Denetim Author ferkal Last modified by vaslan Created Date 6 2 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çevre sorunları ve ekoloji kavramı Çevre sorunları dünyanın pek çok yerinde bu arada Türkiye de son yirmi yılda güncel yaşama iyice girmiş durumdadır ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örnek uçucu organik madde emisyonları yakıtlardaki kükürt miktarı kentsel atıksu arıtımı içme suyu tehlikeli maddelerin su ortamına deşarjı ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKALARI - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... deşarjının yarattığı kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih ve 76 464 EEC sayılı Konsey Direktifi Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ...

 • Türkiye deki Atıksu Sistemlerine Bakış ve Tarımda Geri ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yönetmeliklerin ve Rehber Yönergelerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Celal F Gokcay ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Ankara e-mail cfgokcay metu.edu.tr

 • BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ Nermin Gözükırmızı Meristem ucu kültürünün yararları En yüksek genetik kararlılık in vitro klonal çoğaltımda elde ...

 • Slayt 1 - Iwlearn

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye de Atıksu Arıtımı milyon m3 yıl ... Slayt 1 Author saltunsoy Last modified by Mish Created Date 10 26 2006 8 02 11 AM Document presentation format

 • TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ - ozdenbilen

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Suların Kalitesi Hakkında Konsey Yönergesi 2 08.01.2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 91 271 EEC Kentsel Atıksu Arıtımı Yönergesi 1 ...

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geleneksel üretim sistemlerinde daha az atıksu oluşmakla birlikte ... zeytinyağı atıksularının arıtımı ile ilgili olarak yürürlülükte olan ...

 • SINIRAŞAN SU KAYNAKLARININ HİDROPOLİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yönergesi Yüzme Suyu Yönergesi İçme Suyu Örnekleme ve Analiz Yönergesi Deniz Kabukluları Yönergesi Kentsel Atıksu Arıtımı Yönergesi Tatlısu ...

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BOİ ve nütrientlerin arıtımı için kullanılan prosesler bu bölümde anlatılmaktadır. ... atıksu arıtımında askıda mikroorganizmaların askıda ...

 • Slayt 1 - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye ye Yansımalar 1 Dr. Nuran Talu 28 Mart 2013 ATAUM Ankara

 • SU VE NANOTEKNOLOJİ - fizikokimyagrup.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2013144003 Canan ÇALIK. 2012144012 Fikriye Begüm SERT. 2012144005 Kübra GEDİK. SU VE NANOTEKNOLOJİ

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelişmiş Atıksu Arıtma Çözümleri ... vb. Kısa süren kurulum işlemi ve minimum inşaat işi ÇAMUR GERİDEİR Çamur Arıtımı IFAS Konfigürasyonu ...

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.