Yılbaşı Kampanyası

"atıksu arıtımı" Word Dosyaları

 • Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler Author Halil HASAR Last modified by Halil HASAR Created Date

 • 1 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımı. Arıtılmış su bir üründür. Bu ürün ya fiziksel-kimyasal ya da biyolojik arıtım sonucu oluşur. Bu iki yöntemin arasındaki fark ...

 • Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - planettek-tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyodisk atıksu arıtma tesislerinin enerji maliyeti ... Kaynak Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı Prof. Soli J. Arceivala ...

 • ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ARITMA ÇAMURLARI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. ARITMA ÇAMURLARININ STABİLİZASYONU . 1. STABİLİZASYONUN AMACI. Atıksu arıtımı sırasında oluşan çamur veya biyokatı olarak isimlendirilen katı ...

 • riskmed.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodları atıksu arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas ...

 • BÖLÜM 1 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  WWW te atıksu arıtımı ve özellikle de aktif çamur süreci ile ilgili bilgi çok sınırlı olduğundan ...

 • KONYA DERİ FABRİKASI KOM-DERİ ATIKSUYUNDA KİMYASAL ARITIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yüksek KOİ li atıksu oluşumuna neden olmaktadır. ... Kimyasal çöktürmede krom arıtımı için demir sülfür dışında sodyum sülfit bisülfat ...

 • eng.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı amacıyla kullanılan biyolojik prosesler askıda ve bağlı büyümeli olarak iki kategoriye ayrılabilir Tablo 5.2 . Tablo 5.2 de verilen ...

 • KONYA EVSEL ATIKSULARINDA AZOTLU BİLEŞİKLERİN GİDERİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalışmada Konya ili atıksu deşarj kanalında mevcut kirlilik yükü belirlenerek ... azotlu organik bileşiklerin biyolojik arıtımı ...

 • mf.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Küçük yerleşim yerlerinde atıksu arıtımı 16 Ötrofikasyon ve önleme yöntemleri 17 Terkedilmiş maden ocaklarının ıslahı 18

 • muh.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için adsorspsiyonu katı maddeler üzerinde bulunan aktif adsorpsiyon bölgelerine ... Adsorpsiyon prosesi su ve atıksu arıtımında

 • 8 - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fbe.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sentetik atıksu kompozisyonlar ... Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtımı-Kayseri OSB Örneği ...

 • ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı I Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler TEMEL EĞİTİM . Endüstriyel Atık Yönetimi.

 • TEKNİK USULLER TEBLİĞİ - Erciyes Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 4 1 Bu Tebliğde verilen atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar ...

 • webb.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Adana da Kentsel Atıksu Arıtımı Teknik Özellikler Uygulamadan Örnekler ve Öneriler. Author ÇEVMER Last modified by ÇEVMER Created Date 3 6 2012 10 58 ...

 • ÖZGEÇMİŞ - mf.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tanyolaç S. S. Çelebi editörler Endüstriyel Atıksu Arıtımı TMMOB-Türk Kimya Mühendisleri Odası Yayınları Ankara 1992. 3. S.

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çevre Mühendisliği nin temel konularından su atıksu ... içmesuyu kanalizasyon atıksu arıtımı vb. altyapı tesisleri için çeşitli uygulamalar. ...

 • alinweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için geliştirilmiş bir teknoloji olan granül çamur anaerobik granül çamur ve aerobik granül çamur proseslerini içerir.

 • mf.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dolgulu Kule Elektrokimyasal Reaktörde Atıksu Arıtımı. Ahmet Egemen Sakın. Doç. Dr. Ümran TEZCAN ÜN. Çevre Mühendisliği.

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - ferizliosb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir ...

 • DENİZLİ VALİLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtma Tesisi proje Onayı 1- Dilekçe. 2- Proje Dosyası 7 Gün 6 Foseptik Çekim Protokolü 1- Dilekçe. ... 7 Gün 7 Atıksu Arıtımı Vidanjör Protokol ...

 • osbuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir ...

 • EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ - truelife.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Evsel atıksu miktarı ve kirlilik yükünün belirlenmesinde ... Evsel nitelikli atıksuların arıtımı için atıksu miktarına göre paket veya betonarme ...

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - aktifaritma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • enofis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6.1.1 Endüstriyel Atıksu Arıtımı için Endüstriyel nitelikli atıksu üretecek tesislerin atıksu arıtma tesisi tasarımında ...

 • cevre.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atık ve Atıksu Arıtımı İçin Biyoteknolojik Prosesler. Ç2. S. 3. 0. 0. 5. Doç. Dr. Ahmet Uygur 13 00. 15 25 CEV 6250.

 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI - w2.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Özellikleri Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Atıksu Arıtım Yöntemleri Akış Diyagramları Kimyasal Temel Süreçler Fosfor Giderimi ...

 • 0503701- Atıksuların Arıtılması Dersi Proje Kriterleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Endüstriyel atıksu miktarının Q24 kurak hava debisinin yarısı olduğu kabul edilecektir. ... Azot ve fosfor arıtımı yapan bir tesis dizayn edilecektir.

 • tse.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu. ve kanalizasyon arıtımı ... su çıkarımı arıtımı ve dağıtımı Not ticari amaçlı . atıksu . arıtımı yüksek derecelendirilmiştir

 • ÖZGEÇMİŞ - muh.aksaray.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımı L 3. 0. Çevre Ekonomisi L 2. 0. Müh. Uygulamaları L 2. 1. Tasarım Uygulama L 1. 1. Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Yük. L 3. 0.

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anaerobik Atıksu Arıtımı. 3. 0. 3. 1798. Prof. Dr. Sinan UYANIK. Pazartesi. 10.00-12.50. 5101102. Seminer. 0. 2- Pazartesi. 08.00-09.50. 5101702. Uzmanlık ...

 • 19 ARALIK 2008 - SU STRESİ VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Artık gelecekte atıksu arıtımı ... Atıksu ile sulama yapıldığında toprağa gübre ekleme külfetinde azalma olur. Yılda 1 5 metre ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anaerobik Atıksu Arıtımı. 3. 0. 3. 1798. Prof. Dr. Sinan UYANIK. Pazartesi. 08.00-10.50. 5101105. Biyolojik Arıtma İşletim Teknikleri. 3. 0. 3 Pazartesi ...

 • ATIKLARIN ARITILMASINDA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atık suyun arıtımı esnasında organik maddeler bakteriler aracılığıyla parçalanmaktadır. EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA TEMEL İŞLEMLER.

 • ranteko

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı su arıtımı çamur arıtımı membran teknolojileri boru hatları ve pompalama istasyonları kurulumları konusunda işbirliği ...

 • HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve atıksu arıtımı. Hava Kirlenmesi ve kontrol ...

 • tucev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Alanlar Tebliği AAT Kimlik Belgesi - Atıksu Arıtma Derin Deniz Deşarjı Tesisleri Proje Onay Genelgesi

 • mf.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımında Tarım Endüstrisi Atıklarında Sorbent Kullanımı . ... Fitoremediasyon İle Atıksu Arıtımı. Türkiyedeki Çamur Arıtma Tesislerinin ...

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PDF Dosyaları

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PowerPoint Dosyaları

 • İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ADVANCED OXIDATION PROCESSES

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Amaç İleri oksidasyon prosesleri atıksu veya içme suyu içerisindeki biyolojik olarak zor ... Fakat atıksu arıtımı amacıyla kullanımı yüksek enerji ...

 • Slayt 1 - iskenderunosb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • ENE453 ATIKSU ARITMA DERSİ - cm.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu sarfiyatı genelde içme ve ... gerek ham atıksuda bulunan gerekse biyolojik arıtım sırasında oluşan ve konvansiyonel arıtma yöntemleri ile arıtımı ...

 • BİYOLOJİK NÜTRİENT GİDERİMİ DENİTRİFİKASYON-NİTRİFİKASYON

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Biyolojik azot giderme proseslerinin karşılaştırılması BİYOLOJİK ARITMADA BİYOKİMYASAL İŞLEMLER Atıksu Arıtımı ...

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi 25 Şubat 2011 ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kimyasal ve biyolojik arıtımı ... Slayt 61 Slayt 62 Slayt 63 TÜRKİYE DE KOMPOSTLAŞTIRMA UYGULAMALARI ATIK SULARIN ARITILMASI Atıksu ...

 • Slayt 1 - REW İstanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • Mikrobiyal ekoloji - acikders.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atık suların mikrobiyal arıtımı. Atıksu arıtım işlemleri. Atıksuyun primer işlenmesi. Sekonder anaerobik atıksu arıtımı. Sekonder aerobik atık su ...

 • Slayt 1 - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını ... Atıksu arıtımı.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 76 464 AB 26 11 2005-26005 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB ...

 • ATIK SEKTÖRÜ - isggm.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Arıtma Teknolojileri Şubesi

 • ÇEV 402 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ÇEVRE YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 31 12 2004-25687 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ i08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 ...

 • PowerPoint Sunusu - marmaradenizisempozyumu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu. Yönetimi Sıcak. Nokta. ve. Hassas. Alanların. Yeniden. ... kapsamında ülkemiz kıyıları Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği KAAY ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örnek uçucu organik madde emisyonları yakıtlardaki kükürt miktarı kentsel atıksu arıtımı içme suyu tehlikeli maddelerin su ortamına deşarjı ...

 • Fotoğraf Albümü - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hattı Arıtma Tüketici su deposu Şebeke Bina su deposu Tüketici Atıksu Arıtım çamuru İçme suyu Sulama suyu Atıksu arıtımı Arıtım çamuru ...

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SU VE ATIKSU MEVZUATI. Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006

 • Slayt 1 - isggm Just another WordPress site

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

 • Öğrenciler nasıl öğrenir Nasıl öğretiyoruz Yanlış olan ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 İçmesuyu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Konvansiyonel Atıksu Arıtma Sistemi Aerobik Granül Çamur ... Düşük kirlilik yükündeki atıksu arıtımı için uygun değildir Atıksudan ...

 • TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ - ozdenbilen

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Suların Kalitesi Hakkında Konsey Yönergesi 2 08.01.2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 91 271 EEC Kentsel Atıksu Arıtımı Yönergesi 1 ...

 • Denetim - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmalat Sanayi Atıksu Arıtımı 2004. arıtılan. arıtılmayan. 228440.00 409316.00 . Title Denetim Author ferkal Last modified by vaslan Created Date 6 2 ...

 • BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ Nermin Gözükırmızı Meristem ucu kültürünün yararları En yüksek genetik kararlılık in vitro klonal çoğaltımda elde ...

 • Türkiye deki Atıksu Sistemlerine Bakış ve Tarımda Geri ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Türkiye deki Atıksu Sistemlerine Bakış ve Tarımda Geri Kullanım Seçenekleri Author Celal F. Gokcay Last modified by Celal Gökçay

 • SINIRAŞAN SU KAYNAKLARININ HİDROPOLİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yönergesi Yüzme Suyu Yönergesi İçme Suyu Örnekleme ve Analiz Yönergesi Deniz Kabukluları Yönergesi Kentsel Atıksu Arıtımı Yönergesi Tatlısu ...

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir işletmenin atıksu arıtma tesisinin sorumluluğunu üstlenmesi diğer tesislerin de bu işletme ile atıksu arıtımı konusunda protokol imzalamasının ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKALARI - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... deşarjının yarattığı kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih ve 76 464 EEC sayılı Konsey Direktifi Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ...

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geleneksel üretim sistemlerinde daha az atıksu oluşmakla birlikte ... zeytinyağı atıksularının arıtımı ile ilgili olarak yürürlülükte olan ...

 • PowerPoint Sunusu - marmaradenizisempozyumu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu. arıtma . tesislerinden elde ... Tesisin en önemli özellikleri emisyon kontrolü baca gazı arıtımı açısından Türk ve Avrupa standartlarının ...

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtma verimi ne kadar yüksekse işlenmek zorunda olan. ... Çamur arıtımı için ana işlemler Ön işlemler Stabilizasyon Şartlandırma Su alma

 • Slayt 1 - mf.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler arasında Bahar Şenliği Spor Şenliği OMU-TİT Tiyatro Festivali Medya Ödülleri ...

 • Slayt 1 - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye ye Yansımalar 1 Dr. Nuran Talu 28 Mart 2013 ATAUM Ankara

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İçme suyu arıtma tesisinde ortaya çıkan atıkların uygun şekilde arıtımı ve ... sızdırma tarlaları ve kentsel atıksu toplama şebekesine deşarj ...

 • İ.B.B. STRATEJİK PLANI - mmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... arıtımı ve dağıtımını ... -ARITMA-DERE İSLAHI Gediz ve Küçük Menderes Havzalarının Geri Kazanılması ve Sürdürülebilir Havza Yönetimi Atıksu ...

 • GAZ ve SIZINTI SUYU OLUŞUMU ve ZEMİN YAPISI İLİŞKİSİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sızıntı sularının harici arıtımı için geliştirilen ... atık içerisinde absorpsiyonla tutunmanın da etkisiyle harici olarak depolanacak atıksu ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelişmiş Atıksu Arıtma Çözümleri ... vb. Kısa süren kurulum işlemi ve minimum inşaat işi ÇAMUR GERİDEİR Çamur Arıtımı IFAS Konfigürasyonu ...

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.