Yılbaşı Kampanyası

"atıksu arıtımı" Word Dosyaları

 • Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - sutemiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyodisk atıksu arıtma tesislerinin enerji maliyeti ... Kaynak Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı Prof. Soli J. Arceivala ...

 • 1 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımı. Arıtılmış su bir üründür. Bu ürün ya fiziksel-kimyasal ya da biyolojik arıtım sonucu oluşur. Bu iki yöntemin arasındaki fark ...

 • Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler Author Halil HASAR Last modified by Halil HASAR Created Date

 • ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ARITMA ÇAMURLARI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. ARITMA ÇAMURLARININ STABİLİZASYONU . 1. STABİLİZASYONUN AMACI. Atıksu arıtımı sırasında oluşan çamur veya biyokatı olarak isimlendirilen katı ...

 • KONYA EVSEL ATIKSULARINDA AZOTLU BİLEŞİKLERİN GİDERİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalışmada Konya ili atıksu deşarj kanalında mevcut kirlilik yükü belirlenerek ... azotlu organik bileşiklerin biyolojik arıtımı ...

 • 4 - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Giriş Atıksu Özellikleri Yasal Mevzuat ... Kağıt Hamuru Tesislerinin Atıksu Arıtımı Pamuklu Tekstil Atıksularının Arıtımı ...

 • KONYA DERİ FABRİKASI KOM-DERİ ATIKSUYUNDA KİMYASAL ARITIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yüksek KOİ li atıksu oluşumuna neden olmaktadır. ... Kimyasal çöktürmede krom arıtımı için demir sülfür dışında sodyum sülfit bisülfat ...

 • riskmed.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodları atıksu arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas ...

 • 8 - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fbe.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sentetik atıksu kompozisyonlar ... Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtımı-Kayseri OSB Örneği ...

 • eng.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı amacıyla kullanılan biyolojik prosesler askıda ve bağlı büyümeli olarak iki kategoriye ayrılabilir Tablo 5.2 . Tablo 5.2 de verilen ...

 • EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ - truelife.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Evsel atıksu miktarı ve kirlilik yükünün belirlenmesinde ... Evsel nitelikli atıksuların arıtımı için atıksu miktarına göre paket veya betonarme ...

 • TEKNİK USULLER TEBLİĞİ - Erciyes Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 4 1 Bu Tebliğde verilen atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar ...

 • ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve Atıksu Arıtımı I Arıtma-Birincil-İkincil-İleri Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler TEMEL EĞİTİM . Endüstriyel Atık Yönetimi.

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - aktifaritma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • BURSA DA TEHLİKELİ ATIKLARIN VE ARITMA ÇAMURLARININ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımının Esasları Evsel-Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarını Kontrol ...

 • alinweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için geliştirilmiş bir teknoloji olan granül çamur anaerobik granül çamur ve aerobik granül çamur proseslerini içerir.

 • ÖZGEÇMİŞ - muh.aksaray.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtımı L 3. 0. Çevre Ekonomisi L 2. 0. Müh. Uygulamaları L 2. 1. Tasarım Uygulama L 1. 1. Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Yük. L 3. 0.

 • enofis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6.1.1 Endüstriyel Atıksu Arıtımı için Endüstriyel nitelikli atıksu üretecek tesislerin atıksu arıtma tesisi tasarımında ...

 • DENİZLİ VALİLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Arıtma Tesisi proje Onayı 1- Dilekçe. 2- Proje Dosyası 7 Gün 6 Foseptik Çekim Protokolü 1- Dilekçe. ... 7 Gün 7 Atıksu Arıtımı Vidanjör Protokol ...

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çevre Mühendisliği nin temel konularından su atıksu ... içmesuyu kanalizasyon atıksu arıtımı vb. altyapı tesisleri için çeşitli uygulamalar. ...

 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu Tebliğde verilen atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metotlar bu prosesleri tanımlayıcı ve genel nitelikte olup ...

 • HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI - eng.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Su ve atıksu arıtımı. Hava Kirlenmesi ve kontrol ...

 • osbuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anaerobik Atıksu Arıtımı. 3. 0. 3. 1798. Prof. Dr. Sinan UYANIK. Pazartesi. 08.00-10.50. 5101105. Biyolojik Arıtma İşletim Teknikleri. 3. 0. 3 Pazartesi ...

 • osbuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı atık bertarafı ve atık geri kazanım tesisleri yapmak amacıyla belediyelerin hizmet birlikleri kurmaları halinde ...

 • TERS OSMOSLA İÇME SUYU ARITIMI - ziyaguney

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sadece 5 m sediment ön filtrasyonu kullanılarak şartı ile atıksu arıtımında kullanılabilir. ... İçecek Sanayi Atık Suyunun Ters Ozmozla Arıtımı.

 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI - w2.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu Özellikleri Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Atıksu Arıtım Yöntemleri Akış Diyagramları Kimyasal Temel Süreçler Fosfor Giderimi ...

 • 19 ARALIK 2008 - SU STRESİ VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Artık gelecekte atıksu arıtımı ... Atıksu ile sulama yapıldığında toprağa gübre ekleme külfetinde azalma olur. Yılda 1 5 metre ...

 • ÖZGEÇMİŞ - mf.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tanyolaç S. S. Çelebi editörler Endüstriyel Atıksu Arıtımı TMMOB-Türk Kimya Mühendisleri Odası Yayınları Ankara 1992. 3. S.

 • mf.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dolgulu Kule Elektrokimyasal Reaktörde Atıksu Arıtımı. Ahmet Egemen Sakın. Doç. Dr. Ümran TEZCAN ÜN. Çevre Mühendisliği.

 • ranteko

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı su arıtımı çamur arıtımı membran teknolojileri boru hatları ve pompalama istasyonları kurulumları konusunda işbirliği ...

 • denizsu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Katılımcı firmalar arasında su ve atıksu arıtımı konusunda faaliyet gösteren tek firmaydık.

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - gosb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel kimyasal ve ...

 • muh.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımı için adsorspsiyonu katı maddeler üzerinde bulunan aktif adsorpsiyon bölgelerine ... Adsorpsiyon prosesi su ve atıksu arıtımında

 • tucev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Alanlar Tebliği AAT Kimlik Belgesi - Atıksu Arıtma Derin Deniz Deşarjı Tesisleri Proje Onay Genelgesi

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PDF Dosyaları

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"atıksu arıtımı" PowerPoint Dosyaları

 • ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hafta Atıksu tesislerinde ızgara ... Hafta Genel vaziyet planı Notlandırma 2 adet yıl içi sınavı 2 x 15 1 adet atıksu arıtımı tesis ...

 • İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ADVANCED OXIDATION PROCESSES

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Amaç İleri oksidasyon prosesleri atıksu veya içme suyu içerisindeki biyolojik olarak zor ... Fakat atıksu arıtımı amacıyla kullanımı yüksek enerji ...

 • ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • Slayt 1 - iskenderunosb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • ENE453 ATIKSU ARITMA DERSİ - cm.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu sarfiyatı genelde içme ve ... gerek ham atıksuda bulunan gerekse biyolojik arıtım sırasında oluşan ve konvansiyonel arıtma yöntemleri ile arıtımı ...

 • CE 23.370 Environmental Engineering Design

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su arıtımı genel olarak ... A B C Atıksu Arıtım Atıkları Çamurun İşlenmesi Ve Uzaklaştırılması ÇÖKELTME ÖN ARITIM Dolgu Malzemesi Olarak ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kimyasal ve biyolojik arıtımı ... Slayt 61 Slayt 62 Slayt 63 TÜRKİYE DE KOMPOSTLAŞTIRMA UYGULAMALARI ATIK SULARIN ARITILMASI Atıksu ...

 • BİYOLOJİK NÜTRİENT GİDERİMİ DENİTRİFİKASYON-NİTRİFİKASYON

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Biyolojik azot giderme proseslerinin karşılaştırılması BİYOLOJİK ARITMADA BİYOKİMYASAL İŞLEMLER Atıksu Arıtımı ...

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu Yönetimi ve Planlama Şubesi 25 Şubat 2011 ... 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2006 ...

 • Slayt 1 - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... .Bu işlemlerde fosfor yüksek pH değerlerinde fosfot tuzları halinde çöktürülür.Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı biyolojik arıtma sırasında ...

 • ATIK SEKTÖRÜ - isggm.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Tebliğ atıksu arıtımı için arıtma metodları atıksu arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi projelendirilmesine esas teşkil edecek ...

 • Slayt 1 - REW İstanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006 Tebliğler ve Genelgeler

 • ADSORBENT NEDİR HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR ENDÜSTRİDE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kitosanı atıksu arıtımı için en etkili malzemelerden biri haline getirmiştir. ... Bu özellik zeolitleri atıksu arıtımında tercih edilir duruma ...

 • Slayt 1 - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... tarafindan taranan uluslararasi dergİlerde yapilan yayinlar ortak ÇaliŞma yapilmasi dÜŞÜnÜlen konular atık su arıtımı membran İyon ...

 • Slayt 1 - isggm Just another WordPress site

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı RG Yönetmeliğin Amacı Kentsel atıksuların toplanması ...

 • Slayt 1 - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını ... Atıksu arıtımı.

 • Slayt 1 - osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SU VE ATIKSU MEVZUATI. Su Kirliliği Kontrolü . Yönetmeliği 2004 ÇEVRE KANUNU 2872-1983 5491-2006 Kentsel Atıksu Arıtımı. Yönetmeliği 2006

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 76 464 AB 26 11 2005-26005 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB ...

 • ÇEV 402 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ÇEVRE YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 31 12 2004-25687 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ i08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 ...

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu arıtımında tasarım hesaplamaları için temel bağıntıların oluşturulmasının yanı sıra uygun ... Atıksu Arıtımı ile İlgili Mikroorganizmalar.

 • PowerPoint Sunusu - marmaradenizisempozyumu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu. Yönetimi Sıcak. Nokta. ve. Hassas. Alanların. Yeniden. ... kapsamında ülkemiz kıyıları Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği KAAY ...

 • Fotoğraf Albümü - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hattı Arıtma Tüketici su deposu Şebeke Bina su deposu Tüketici Atıksu Arıtım çamuru İçme suyu Sulama suyu Atıksu arıtımı Arıtım çamuru ...

 • Öğrenciler nasıl öğrenir Nasıl öğretiyoruz Yanlış olan ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08 01 2006-26047 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 76 160 AB 09 01 2006-26048 İçmesuyu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Konvansiyonel Atıksu Arıtma Sistemi Aerobik Granül Çamur ... Düşük kirlilik yükündeki atıksu arıtımı için uygun değildir Atıksudan ...

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir işletmenin atıksu arıtma tesisinin sorumluluğunu üstlenmesi diğer tesislerin de bu işletme ile atıksu arıtımı konusunda protokol imzalamasının ...

 • Denetim - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmalat Sanayi Atıksu Arıtımı 2004. arıtılan. arıtılmayan. 228440.00 409316.00 . Title Denetim Author ferkal Last modified by vaslan Created Date 6 2 ...

 • AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKALARI - nurantalu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... deşarjının yarattığı kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih ve 76 464 EEC sayılı Konsey Direktifi Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ...

 • Türkiye deki Atıksu Sistemlerine Bakış ve Tarımda Geri ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yönetmeliklerin ve Rehber Yönergelerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Celal F Gokcay ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Ankara e-mail cfgokcay metu.edu.tr

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çevre sorunları ve ekoloji kavramı Çevre sorunları dünyanın pek çok yerinde bu arada Türkiye de son yirmi yılda güncel yaşama iyice girmiş durumdadır ...

 • Slayt 1 - vetenergy

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ATIKSU YÖNETİMİ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet YAKUT Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi 04.03.2011 - ERZİNCAN

 • Slayt 1 - Iwlearn

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkiye de Atıksu Arıtımı milyon m3 yıl ... Slayt 1 Author saltunsoy Last modified by Mish Created Date 10 26 2006 8 02 11 AM Document presentation format

 • Slayt 1 - Redox-Yazgan Su Arıtma Teknolojileri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fabrikalara ve tesislere Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kanununu getirerek çevremizi korumak adına kalıcı bir çözüm ...

 • BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ Nermin Gözükırmızı Meristem ucu kültürünün yararları En yüksek genetik kararlılık in vitro klonal çoğaltımda elde ...

 • TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ - ozdenbilen

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN 16 ARALIK 2008

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AB- LIFE Projesi Proje Kodu LIFE00 TCY TR 009 Türkiye de Koku Yaratan Emisyonların ve İmisyonların Yönetim Politikasının Geliştirilmesi

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel 207 54 11 Faks 207 54 54

 • Slayt 1 - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ANASAYFA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geleneksel üretim sistemlerinde daha az atıksu oluşmakla birlikte ... zeytinyağı atıksularının arıtımı ile ilgili olarak yürürlülükte olan ...

 • BİLGİLENDİRME SUNUMU - projem.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yrd. Doç.Dr. Yener TEKELİ Koordinatör BİLGİLENDİRME SUNUMU 28.04.2016 28.04.2016

 • OLFACTOMETRE - odor-life.metu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Proje Çalışmalarının Tanıtılması Prof. Dr. Aysel Atımtay ODTÜ Çevre Mühendisliği ...

 • PowerPoint Sunusu - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atıksu çamurlarının arıtımı ve deşarjı çevre mühendislerinin en acil çözüm bekleyen problemlerinden biridir. çamur deşarjıyla ilgili halkın ...

 • SINIRAŞAN SU KAYNAKLARININ HİDROPOLİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SINIRAŞAN SULARDA İŞBİRLİĞİ VE HİDROPOLİTİK SORUNLAR Özden Bilen 13 Nisan 2009 TODAİE

"atıksu arıtımı" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.