Yılbaşı Kampanyası

"bankacılık kanunu 49. madde" Word Dosyaları

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU NA GÖRE BANKALARDA KREDİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin hızla artması ve gerekli düzenlemelerin ... Bankalar Kanunu nun yeniden düzenlenen maddelerinin ... MADDE 49 ...

 • BANKACILIK KANUNU - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49- Bir gerçek kişi ile ... MADDE 83- Bankacılık ... 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ...

 • Önsöz - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Elinizdeki eser 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun açıklamasıdır. ... MADDE 49.- Risk grubu .. 1 ... MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 4. Bankacılık Kanunu Tasarısı nın Faaliyet Konuları başlıklı 4 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No ... MADDE 49. 1 ... bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması .

 • web.nevsehir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. MADDE 19 - Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma ... MADDE 49- Değişik ...

 • Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracılık işlevini yerine getiren en önemli ve büyük aktördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet ...

 • HARCIRAH KANUNU - rize.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HARCIRAH KANUNU. KISIM I. ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı ... Madde 49 Değişik ...

 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - kktckb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49. YÜRÜTME YETKİSİ. MADDE 50. YÜRÜRLÜĞE GİR ... Bankacılık Maliye İktisat İstatistik İşletmecilik Muhasebe ve Ticaret

 • 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN SORULAR - Demokratik Ofis Sen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kanunu sadece 4-a sigortalılarına ... 49-5510 sayılı kanuna ... 71-5510 sayılı Kanuna göre 4 a ve 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar iş kazası ...

 • Madde 4-2-a Döneme ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sonu itibariyle gecikmedeki kredilerin toplam kredi plasmanına oranı 2 96 iken bu oran 2007 yıl sonu itibariyle 3 49 ... madde kaldı. Genel ... Bankacılık ...

 • Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Geçici madde 11 f.3 b . III. Türk Ceza Kanunu ile Uyumun ... denetim elemanları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine ... s.49 -61 ...

 • Dçfkgas dçöasdöfasç dmfasdçf dsçföasç

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankalar Kanunu 4672 Sayılı ... Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu Kurul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ...

 • Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Tüketici Kredisi ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 5- ÖN ÖDEMELİ KONUT ALIMININ BAĞLI KREDİ ... Bankanın hakkındaki bilgi ve belgeleri Bankacılık Kanunu 73. maddesinde belirtilen ... 49. 50. 51. 52. 53 ...

 • Finansör Sözleşmesi_R04

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Korunması Hakkında Kanun a ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ... Bankacılık Kanunu 73 ... Muhakemeleri Kanunu 193. madde ...

 • 26 Temmuz 2008 Tarih - turmob.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 1 6 1989 tarihli ... Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ... geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine ...

 • 4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU. Kabul Tarihi 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000. ... MADDE 49- 41 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere ...

 • 3226 sayılı - sigmaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu. Kapsam. Madde 2 ... Madde 13 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ... MADDE 49- 1 Bu Kanunda ...

 • adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1- 1 Bu Kanunun amacı ... kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların ... MADDE 49- 1 İl özel ...

 • Giriş - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hammadde yarı mamul veya mamul madde ... 1999 yılında Bankacılık Kanunu ... Birim Değer Hesap Değeri Birim-Hesap Değeri A 165 10.0 1650 B 165 49.5 ...

 • 3568 SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MAL ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serbest muhasebecİlİk serbest muhasebecİ mal mÜŞavİrlİk ve yemİnlİ mal mÜŞavİrlİk kanunu 1989 genel hükümler. amaç madde 1

 • dosyalar.nevsehir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 49 ... 19 10 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyette ...

 • kgk.aydin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5411 sayılı bankacılık kanunun 19 ... Bunlar hakkında da kendi kanunlarında yer alan hükümler uygulanmakla birlikte bankacılık kanunu ... 49. MADDE. 49 ...

 • 9783 - e-vakif

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 - Bu Kanunun amacı ... 29 6 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine t bi ... MADDE 49- Değişik 17 4 2008 ...

 • fibabanka.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2006 FAALİYET RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet ...

 • I YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ KARAR TASARISI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı ... 32.350 32.691 49.006 16 ...

 • KURUM KURUM HARCIRAH UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Harcırah Kanunu nun yanında kamu ... 8. 2 Bankacılık ... İstatistik Kurumu personeli harcırah uygulamasında 6245 sayılı Kanuna tabi olduğu halde söz ...

 • Birinci Bölüm-Genel Hükümler - alierbir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak ...

 • maligundem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ortalama işçi sayısı hesaplanırken küsuratlardaki 0 00 ile 0 49 ... Madde Kapsamında Sandık ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ...

 • TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ - bursabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B.K.49 ve M.K.24 madde hükümlerine göre kişilik hakları zarar gören taraf ... Tüketici Kanunu 6.madde açık hükmüne rağmen nama yazılı şekilde ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PDF Dosyaları

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PowerPoint Dosyaları

 • 5510 SAYILI KANUNLA İŞVERENE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... E. 2008 9707 Bizce 100. madde ... BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... 49 AM Document ...

 • YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRMOB EĞİTİM PROJESİ TTK EĞİTİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRMOB EĞİTİM PROJESİ TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİM ... 64 il 88 inci madde hükümlerine t bi gerçek ve tüzel kişiler gerek ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılıkta Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi Mevzuat Çerçevesinde BDDK Perspektifi Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı BDDK

 • YÖNETMELİK TANIMLAR - MADDE 4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YÖNETMELİKTANIMLAR - MADDE 4. a Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu b Ana sınıfı 48-66. aylık çocukların eğitimi ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Md.49 1-a . Bu istisnaya ... KONUSUNDA OLAYA NASREDDİN HOCA NIN ERKEK ADAM FIKRASI GİBİ BAKMAMAK GEREKİYOR TTK ...

 • MESLEK HUKUKU - blksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bağımsız Denetim Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Bankacılık Kanunu ndaki ... md. 49 Firma kurum ve ... Bu madde uyarınca serbest muhasebeci ...

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - peyosis.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VE KONTROL KANUNU Görevde ... Muhasebe sistemi Madde.49 Muhasebe sistemi ... Sermaye Piyasası Kurulu 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5 ...

 • MESLEK HUKUKU - ymmogut

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MESLEK HUKUKU - ymmogut ... meslek hukuku

 • Slayt 1 - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu ... Bahse konu madde ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla ...

 • Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi Adnan ERTÜRK Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tel 0.312.415 34 49 E-mail aerturk gelirler ...

 • PowerPoint Sunusu - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kesin hesap kanunu Madde 42 - Türkiye Büyük ... 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ... Düzenleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme urumu ...

 • KOBİLER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİ MEVCUT HESAP PLANI 15 Stoklar 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme 150 İlk Madde ve ... Bankacılık kanunu ... 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ... Madde 239 Ticari sır bankacılık sırrı ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ve İdari Para Cezaları 3568 Madde 49 3568 ...

 • MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK TESMER DERS NOTU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 6 Muhasebe ilkelerine ve ... Kanunları Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Mevzuatı Diğer Mali ... Slayt 48 Slayt 49 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide ...

 • PowerPoint Sunusu - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Sunusu - egitimmevzuat ... ocak 2008

 • 5510 SAYILI KANUNUN SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... Girişimlerini Teşvik Kanunu 5 inci Madde ... DESTEĞİ Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • PowerPoint Sunusu - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu İsa TEKİN Vergi Denetmeni

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK Prof.Dr. Şükrü KIZILOT ADANA 10 Şubat 2012

 • Slayt 1 - e-ilkogretim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları Kanun Numarası 657 Kabul Tarihi 14 7 1965 Yayımlandığı R.Gazete Tarih 23 7 1965

 • YENİ T.T.K. TİCARİ DEFTERLER VE TİCARET ŞİRKETLERİ İLE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenİ t.t.k. tİcarİ defterler ve tİcaret Şİrketlerİ İle İlgİlİ olarak getİrdİĞİ yenİlİkler

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ... başlıklı 49 uncu maddesindeki ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 49 kurum BÜTÇELER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BÜTÇESİ Bankacılık ... Kanunu madde 148 149 151 153 ... 49 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slayt 38 Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt ...

 • PowerPoint Sunusu - prs.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde. 2- Bu Kanun ... 15 17 18 19 25 42 43 44 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ve 76 78 ... Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5018 in 15. maddesinde ...

 • Slayt 1 - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KANUNU 21 - VERGİ GÜVENLİK ... Madde 15 Yeni Kurumlar ... Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 Slayt 53 Slayt 54 Slayt 55 ...

 • Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1980 Uluslararası Bankacılık Krizi ... Engel Kanunu na göre ... Ticaret Hadleri Tanımları Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 2.

 • GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ Gümrük Kanunu Madde 23-31 MADDE 202 1. Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme ...

 • ÖRNEK MODEL GELİŞTİRİLMESİ - gidakongresi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Bankacılık sektörüyle dört kez ... Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanununda olduğu gibi bu Kanunla da temerrüt hali de d hil ... MADDE 49 ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilen 01 06 2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.49 ... bankacılık mevzuatı dahilinde ... Kanunu nun 274 1 ...

 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani ... kvk 5520

 • Slayt 1 - demokratikofissen.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İhtİlafli prİm İŞlerİ ve İcra daİre baŞkanliĞi 8 11 2010 Şeflİk eĞİtİmİ

 • Slayt 1 - dosya.malatyasmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.222 MADDE ... Bankacılık Kanununun ... 53.419 51.401 49.331 47.202 44.422 42.835 Kollektif ...

 • REJİMLERİN SINIFLANDIRILMASI - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİLGİ HİZMETLERİ MEVZUATI BBY 404 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Özgür Külcü BBY 404 Bilgi Hizmetleri Mevzuatı

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... aynı Kanunun 376. maddesi ile uzlaşmaya ilişkin madde ... Usul Kanunu Genel ... 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 ...

 • İHRACATTA ETKİNLİĞİ ARTIRMA STRATEJİLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu ... Sanatk rlar Kanununa Bir Geçici Madde ... 1995 yılından bugüne kadar 49 ilimizin sanayi potansiyeli ve ...

 • PowerPoint Sunusu - vansmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu nun 1 nci maddesi ... V.U.K Madde 323 Genel ... Muhasebesi Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt ...

 • GİRİŞİMCİLİK ve KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Türk Ticaret kanunu ... 10-49 arasında personel ... alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ...

 • AVRUPA PARA BİRLİĞİNE GEÇİŞ - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu Madde 55 T.C. Merkez ... Bankacılık Genel ... 14 10.57 100.00 3.49 100.00 4.30E 12 7.98E ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.