Yılbaşı Kampanyası

"bankacılık kanunu 49. madde" Word Dosyaları

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU NA GÖRE BANKALARDA KREDİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin hızla artması ve gerekli düzenlemelerin ... Bankalar Kanunu nun yeniden düzenlenen maddelerinin ... MADDE 49 ...

 • BANKACILIK KANUNU - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49- Bir gerçek kişi ile ... MADDE 83- Bankacılık ... 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ...

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 1 Bu ... 19 10 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 47 48 49 ... Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu maddesine göre yetkili kılınan ...

 • Önsöz - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Elinizdeki eser 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun açıklamasıdır. ... MADDE 49.- Risk grubu .. 1 ... MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No ... MADDE 49. 1 ... bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması .

 • Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracılık işlevini yerine getiren en önemli ve büyük aktördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet ...

 • web.nevsehir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. MADDE 19 - Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma ... MADDE 49- Değişik ...

 • HARCIRAH KANUNU - rize.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HARCIRAH KANUNU. KISIM I. ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı ... Madde 49 Değişik ...

 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - kktckb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49. YÜRÜTME YETKİSİ. MADDE 50. YÜRÜRLÜĞE GİR ... Bankacılık Maliye İktisat İstatistik İşletmecilik Muhasebe ve Ticaret

 • KREDİ GARANTİ FONU KEFALET VE UYGULAMA ESASLARI ÇERÇEVE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 1. Amaç ve Kapsam İktisadi ve ticari faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 49.

 • Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Geçici madde 11 f.3 b . III. Türk Ceza Kanunu ile Uyumun ... denetim elemanları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine ... s.49 -61 ...

 • Giriş - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hammadde yarı mamul veya mamul madde ... 1999 yılında Bankacılık Kanunu ... Birim Değer Hesap Değeri Birim-Hesap Değeri A 165 10.0 1650 B 165 49.5 ...

 • SOSYAL SİGORTALAR KANUNU - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre birleştiren bir başka bankaya devredilen veya bankacılık ... Madde 49 29 6 1978 ... KANUNU ...

 • Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Tüketici Kredisi ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 5- ÖN ÖDEMELİ KONUT ALIMININ BAĞLI KREDİ ... Bankanın hakkındaki bilgi ve belgeleri Bankacılık Kanunu 73. maddesinde belirtilen ... 49. 50. 51. 52. 53 ...

 • adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1- 1 Bu Kanunun amacı ... kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların ... MADDE 49- 1 İl özel ...

 • 3568 SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MAL ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serbest muhasebecİlİk serbest muhasebecİ mal mÜŞavİrlİk ve yemİnlİ mal mÜŞavİrlİk kanunu 1989 genel hükümler. amaç madde 1

 • Finansör Sözleşmesi_R04

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Korunması Hakkında Kanun a ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ... Bankacılık Kanunu 73 ... Muhakemeleri Kanunu 193. madde ...

 • TPKK HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 1- Dövize ilişkin ... Kendilerine ibraz edilen dövizi natık çekler karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak kısmen ... Kabotaj Kanunu ...

 • 4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU. Kabul Tarihi 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000. ... MADDE 49- 41 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere ...

 • Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  31 mart 2008 tarİhİ İtİbariyla hazirlanan. kamuya aÇiklanacak konsolİde olmayan fİnansal tablolar bunlara İlİŞkİn aÇiklama ve dİpnotlar İle

 • SMMM kanunu - muhasebedersleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... SERBEST MUHASEBECİ MAL MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MAL MÜŞAVİRLİK KANUNU. ... Madde 49 3 üncü ... Hukuk İktisat Maliye İşletme Bankacılık ...

 • teb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Kanunu ... MADDE 8- HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ... 49 00 Last modified by ...

 • KURUM KURUM HARCIRAH UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Harcırah Kanunu nun yanında kamu ... 8. 2 Bankacılık ... İstatistik Kurumu personeli harcırah uygulamasında 6245 sayılı Kanuna tabi olduğu halde söz ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 1. İşbu protokolün ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 3. maddesinde tanımlanan bankalardan FON a ... 5411 sayılı Kanunun 49. maddesinde ...

 • kobihaberi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde metninden de anlaşıldığı üzere ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun ilgili hükümlerine de değinmekte yarar vardır

 • YATAKLI TEDAVI KURUMLARI DAIRESI - kibrismuhasebe.pro

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 11. Bankacılık İşlemlerine ve Mevduat Kabulüne İzin. Madde 12. Asgari Özkaynak. ... Madde 48. Soruşturma Usulü. Madde 49. Para ve Hapis Cezas ...

 • personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu. ... Madde 85 de öngörülen hallerde istisnaen görevden alınmaları gündeme gelebilmektedir. ... M.49 dört risk grubu öngörmektedir.

 • egm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE ... maliye ekonomi işletme bankacılık finans mühendislik kamu yönetimi ... MADDE 49 ...

 • Birinci Bölüm-Genel Hükümler - alierbir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka ... Madde 7 - Serbest muhasebeci mali ... Madde 49 - 3 üncü maddenin birinci ...

 • Konsolide Olmayan_30 Haziran 2007 Denetim Raporu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Faks 312 584 49 63 ... Dipnotlar Hakkında Tebliğ de yer alan madde ... Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak ...

 • Konsolide Olmayan_31 Mart 2007 Denetim Raporu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız ... Faks 312 584 49 63 . Elektronik ...

 • TEVKİFAT ORANLARI - turmob.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A- GVK Madde 94 Yürürlük 03.03 ... 25 12 2003-5035 49 ... Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri ...

 • HARCIRAH KANUNU 1 - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Madde 49. Harcırah alabilmek ... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PDF Dosyaları

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PowerPoint Dosyaları

 • 5510 SAYILI KANUNLA İŞVERENE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... E. 2008 9707 Bizce 100. madde ... BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... 49 AM Document ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BS Yönetiminde Düzenleyici Mevzuat 5411 sayılı Bankacılık Kanunu II Madde 30 ... 00 55.97 1000.00 70.83 1000.00 40.12 1000.00 49.34 1000.00 52.86 1000.00 ...

 • YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRMOB EĞİTİM PROJESİ TTK EĞİTİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRMOB EĞİTİM PROJESİ TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİM ... 64 il 88 inci madde hükümlerine t bi gerçek ve tüzel kişiler gerek ...

 • MESLEK HUKUKU - ymmogut

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  49 Kanunun 3 üncü ... eklenen Geçici 11. madde ... bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili ...

 • KOBİLER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİ MEVCUT HESAP PLANI 15 Stoklar 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme 150 İlk Madde ve ... Bankacılık kanunu ... 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Md.49 1-a . Bu istisnaya ... KONUSUNDA OLAYA NASREDDİN HOCA NIN ERKEK ADAM FIKRASI GİBİ BAKMAMAK GEREKİYOR TTK ...

 • MESLEK HUKUKU - blksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bağımsız Denetim Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Bankacılık Kanunu ndaki ... md. 49 Firma kurum ve ... Bu madde uyarınca serbest muhasebeci ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ... Madde 239 Ticari sır bankacılık sırrı ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ve İdari Para Cezaları 3568 Madde 49 3568 ...

 • Slayt 1 - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu ... Bahse konu madde ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla ...

 • Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi Adnan ERTÜRK Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tel 0.312.415 34 49 E-mail aerturk gelirler ...

 • NASUH BOZTEPE A GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİK EMNİYET ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İnsan hayat Şartlar kanunlar hukuk İnsan hak ve hÜrrİyetlerİ vİcdan

 • Slayt 1 - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MADDE 7 4734 sayılı ... hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 26 ... işlemleri Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 ...

 • PowerPoint Sunusu - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kesin hesap kanunu Madde 42 - Türkiye Büyük ... 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ... Düzenleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme urumu ...

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - peyosis.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VE KONTROL KANUNU Görevde ... Muhasebe sistemi Madde.49 Muhasebe sistemi ... Sermaye Piyasası Kurulu 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slayt 38 Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt ...

 • YENİ T.T.K. TİCARİ DEFTERLER VE TİCARET ŞİRKETLERİ İLE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenİ t.t.k. tİcarİ defterler ve tİcaret Şİrketlerİ İle İlgİlİ olarak getİrdİĞİ yenİlİkler

 • 5510 SAYILI KANUNUN SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... Girişimlerini Teşvik Kanunu 5 inci Madde ... DESTEĞİ Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 49 kurum BÜTÇELER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BÜTÇESİ Bankacılık ... Kanunu madde 148 149 151 153 ... 49 ...

 • PowerPoint Sunusu - prs.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde. 2- Bu Kanun ... 15 17 18 19 25 42 43 44 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ve 76 78 ... Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5018 in 15. maddesinde ...

 • PowerPoint Sunusu - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu İsa TEKİN Vergi Denetmeni

 • TÜRK TELEKOM - emo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şaphaneliler Kimyevi Madde Sanayi A.Ş. ... EBK ya ait Van arsası şirketin vergi borcuna mahsuben 1999 Mali Yıl Bütçe Kanunu nun 64. ... Etibank Bankacılık A.O.

 • Slayt 1 - e-ilkogretim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları Kanun Numarası 657 Kabul Tarihi 14 7 1965 Yayımlandığı R.Gazete Tarih 23 7 1965

 • Slayt 1 - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KANUNU 21 - VERGİ GÜVENLİK ... Madde 15 Yeni Kurumlar ... Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 Slayt 53 Slayt 54 Slayt 55 ...

 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani ... kvk 5520

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... aynı Kanunun 376. maddesi ile uzlaşmaya ilişkin madde ... Usul Kanunu Genel ... 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 ...

 • GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ Gümrük Kanunu Madde 23-31 MADDE 202 1. Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ... başlıklı 49 uncu maddesindeki ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ...

 • ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ - nevsehirsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3194 sayılı İmar Kanunu na ... imalat sırasında yapılan demir hazır beton proje harcamaları 710 direkt ilk madde ... Bankacılık Düzenleme ve ...

 • Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1980 Uluslararası Bankacılık Krizi ... Engel Kanunu na göre ... Ticaret Hadleri Tanımları Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 2.

 • SERBEST BÖLGELER - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DEKİ SERBEST BÖLGE UYGUYLAMALARI Serbest Bölgeler Kanunu nun 2 ... 3 üncü madde ile serbest ... 48 Slayt 49 Slayt 50 ...

 • ÖRNEK MODEL GELİŞTİRİLMESİ - gidakongresi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Bankacılık sektörüyle dört kez ... Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanununda olduğu gibi bu Kanunla da temerrüt hali de d hil ... MADDE 49 ...

 • PowerPoint Sunusu - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Sunusu - egitimmevzuat ... ocak 2008

 • TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI - fevziapaydin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu ... bankacılık sigortacılık yapmak için ... 39 il 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlal edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilen 01 06 2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.49 ... bankacılık mevzuatı dahilinde ... Kanunu nun 274 1 ...

 • İHRACATTA ETKİNLİĞİ ARTIRMA STRATEJİLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu ... Sanatk rlar Kanununa Bir Geçici Madde ... 1995 yılından bugüne kadar 49 ilimizin sanayi potansiyeli ve ...

 • GİRİŞİMCİLİK ve KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Türk Ticaret kanunu ... 10-49 arasında personel ... alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ...

 • PowerPoint Sunusu - vansmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu nun 1 nci maddesi ... V.U.K Madde 323 Genel ... Muhasebesi Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.