Yılbaşı Kampanyası

"bankacılık kanunu 49. madde" Word Dosyaları

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU NA GÖRE BANKALARDA KREDİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin hızla artması ve gerekli düzenlemelerin ... Bankalar Kanunu nun yeniden düzenlenen maddelerinin ... MADDE 49 ...

 • BANKACILIK KANUNU - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49- Bir gerçek kişi ile ... MADDE 83- Bankacılık ... 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 49. Bankacılık Kanunu Tasarısı nın Risk Grubu başlıklı 49 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesi ...

 • Önsöz - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Elinizdeki eser 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun açıklamasıdır. ... MADDE 49.- Risk grubu .. 1 ... MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No ... MADDE 49. 1 ... bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması .

 • web.nevsehir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. MADDE 19 - Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma ... MADDE 49- Değişik ...

 • Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracılık işlevini yerine getiren en önemli ve büyük aktördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet ...

 • GEÇİCİ VERGİ DENETİMİ - anadoluymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 49 Konu ... Madde kapsamındaki varlıkların ... 4458 sayılı Gümrük Kanunu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ...

 • HARCIRAH KANUNU - rize.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HARCIRAH KANUNU. KISIM I. ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı ... Madde 49 Değişik ...

 • Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Geçici madde 11 f.3 b . III. Türk Ceza Kanunu ile Uyumun ... denetim elemanları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine ... s.49 -61 ...

 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - kktckb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 49. YÜRÜTME YETKİSİ. MADDE 50. YÜRÜRLÜĞE GİR ... Bankacılık Maliye İktisat İstatistik İşletmecilik Muhasebe ve Ticaret

 • 1475 İŞ KANUNU - cankayasaglik.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İŞ KANUNU 1 ... Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili işlerle sigortacılık komisyon-culuk ... Madde 49 - Bu kanun ...

 • turmob.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu. Zimmet. Madde 160- Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine ... Bankacılık Kanunu ile korunan hukuksal değer finansal ... parag.49 Bu ilke ...

 • 4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU. Kabul Tarihi 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000. ... MADDE 49- 41 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere ...

 • 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN SORULAR - Demokratik Ofis Sen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kanunu sadece 4-a sigortalılarına ... 49-5510 sayılı kanuna ... 71-5510 sayılı Kanuna göre 4 a ve 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar iş kazası ...

 • Dçfkgas dçöasdöfasç dmfasdçf dsçföasç

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankalar Kanunu 4672 Sayılı ... Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu Kurul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ...

 • TÜRMOB T Ü R M O BTÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 2 1 Dayanak ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca veya kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösteren bankalar ile 6361 sayılı Finansal ...

 • 3568 SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MAL ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serbest muhasebecİlİk serbest muhasebecİ mal mÜŞavİrlİk ve yemİnlİ mal mÜŞavİrlİk kanunu 1989 genel hükümler. amaç madde 1

 • 3226 sayılı - sigmaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu. Kapsam. Madde 2 ... Madde 13 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ... MADDE 49- 1 Bu Kanunda ...

 • Giriş - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hammadde yarı mamul veya mamul madde ... 1999 yılında Bankacılık Kanunu ... Birim Değer Hesap Değeri Birim-Hesap Değeri A 165 10.0 1650 B 165 49.5 ...

 • adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1- 1 Bu Kanunun amacı ... kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların ... MADDE 49- 1 İl özel ...

 • Birinci Bölüm-Genel Hükümler - alierbir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka ... Madde 7 - Serbest muhasebeci mali ... Madde 49 - 3 üncü maddenin birinci ...

 • Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 1 25 6 2001 tarihli ... 49 Tütün Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ... Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına ...

 • SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1- 1 6 1989 tarihli ve ... Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ... geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka ...

 • I YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ KARAR TASARISI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  32.350 32.691 49.006 16.035 ... Bankacılık Kanunu Ticari İşletme Rehni Kanunu ... Madde 81.....Kasten öldürme Madde 82 ...

 • Sayı YMM - olcuymm

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu ile Bazı ... madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 49 ... Bankacılık Kanunu uyarınca ...

 • HARCIRAH KANUNU 1 - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Madde 49. Harcırah alabilmek ... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine ... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli ...

 • Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2005 tarihinde yürürlükten kalkan 4389 sayılı Bankalar Kanunu na 4743 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 4üncü madde ... Bankacılık Kanunu nun 49 ...

 • Finansör Sözleşmesi - turkiyefinans.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Korunması Hakkında Kanun a ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ... Bankacılık Kanunu 73 ... Muhakemeleri Kanunu 193. madde ...

 • kgk.aydin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5411 sayılı bankacılık kanunun 19 ... Bunlar hakkında da kendi kanunlarında yer alan hükümler uygulanmakla birlikte bankacılık kanunu ... 49. MADDE. 49 ...

 • Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 ... Kanun ile eklenen Geçici 4 üncü madde uyarınca 31 Aralık 2001 tarihli finansal ...

 • fibabanka.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2006 FAALİYET RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet ...

 • 9783 - e-vakif

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 1 - Bu Kanunun amacı ... 29 6 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine t bi ... MADDE 49- Değişik 17 4 2008 ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PDF Dosyaları

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"bankacılık kanunu 49. madde" PowerPoint Dosyaları

 • 5510 SAYILI KANUNLA İŞVERENE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... E. 2008 9707 Bizce 100. madde ... BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... 49 AM Document ...

 • MESLEK HUKUKU - ymmogut

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  49 Kanunun 3 üncü ... eklenen Geçici 11. madde ... bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili ...

 • YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRMOB EĞİTİM PROJESİ TTK EĞİTİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenİ ttk kapsaminda tÜrmob eĞİtİm projesİ tÜrk tİcaret kanunu eĞİtİm ... madde 88 - 1 ... 58.814 53.419 51.401 49.331 47.202 44.422 42.835.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BS Yönetiminde Düzenleyici Mevzuat 5411 sayılı Bankacılık Kanunu II Madde 30 ... 00 55.97 1000.00 70.83 1000.00 40.12 1000.00 49.34 1000.00 52.86 1000.00 ...

 • MESLEK HUKUKU - blksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bağımsız Denetim Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Bankacılık Kanunu ndaki ... md. 49 Firma kurum ve ... Bu madde uyarınca serbest muhasebeci ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Md.49 1-a . Bu istisnaya ... KONUSUNDA OLAYA NASREDDİN HOCA NIN ERKEK ADAM FIKRASI GİBİ BAKMAMAK GEREKİYOR TTK ...

 • YÖNETMELİK TANIMLAR - MADDE 4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YÖNETMELİKBÖLÜM ŞEFİ- MADDE 49 1 ... 4 1 2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ... Gerektiğinde e-Bankacılık hizmetlerinden yararlanılarak ...

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - peyosis.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VE KONTROL KANUNU Görevde ... Muhasebe sistemi Madde.49 Muhasebe sistemi ... Sermaye Piyasası Kurulu 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5 ...

 • Slayt 1 - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu ... Bahse konu madde ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla ...

 • YENİ T.T.K. TİCARİ DEFTERLER VE TİCARET ŞİRKETLERİ İLE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Ceza Kanunu Madde 239. Ticar sır bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ... Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ... 49 50 AM ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ... Madde 239 Ticari sır bankacılık sırrı ... Meslek Kanunu Açısından Hapis ve İdari Para Cezaları 3568 Madde 49 3568 ...

 • PowerPoint Sunusu - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kesin hesap kanunu Madde 42 - Türkiye Büyük ... 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ... Düzenleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme urumu ...

 • KOBİLER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİ MEVCUT HESAP PLANI 15 Stoklar 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme 150 İlk Madde ve ... Bankacılık kanunu ... 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Enflasyon Düzeltmesi Adnan ERTÜRK Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tel 0.312.415 34 49 E-mail aerturk gelirler ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 26 Denetleme ... 37 Slayt 38 Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bankacılık Kanunu ... Madde 1527 5 YENİ ... 37 Slayt 38 Slayt 39 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42 Slayt 43 Slayt 44 Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 ...

 • MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK TESMER DERS NOTU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 6 Muhasebe ilkelerine ve ... Kanunları Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Mevzuatı Diğer Mali ... Slayt 48 Slayt 49 ...

 • açılış. - edirnesmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 9. 1. Mükellefin Türkiye ... KDV Kanunu nun 32 nci maddesine göre 11 12 13 ... 49 a. 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN ...

 • PowerPoint Sunusu - prs.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde. 2- Bu Kanun ... 15 17 18 19 25 42 43 44 47 48 49 50 51 52 53 54 68 ve 76 78 ... Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5018 in 15. maddesinde ...

 • 5510 SAYILI KANUNUN SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ... Girişimlerini Teşvik Kanunu 5 inci Madde ... DESTEĞİ Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 49 kurum BÜTÇELER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BÜTÇESİ Bankacılık ... Kanunu madde 148 149 151 153 ... 49 ...

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUKabul Tarihi 10 12 2003Yayımlandığı R.Gazete Tarih ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ... başlıklı 49 uncu maddesindeki ... 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ...

 • NASUH BOZTEPE A GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİK EMNİYET ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Madde 41- Bir kimseyi ister bile bile ... Bankacılık hukuku ... Madde 49 - Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - blksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  49 E- BORCU YOKTUR PROGRAMI ... Madde uyarınca ... - Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ...

 • PowerPoint Sunusu - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu İsa TEKİN Vergi Denetmeni

 • Slayt 1 - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KANUNU 21 - VERGİ GÜVENLİK ... Madde 15 Yeni Kurumlar ... Slayt 45 Slayt 46 Slayt 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 Slayt 53 Slayt 54 Slayt 55 ...

 • GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ Gümrük Kanunu Madde 23-31 MADDE 202 1. Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme ...

 • 6356 SAYILI SENDİKALAR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title 6356 SAYILI SENDİKALAR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU Author ilker Last modified by ilker Created Date 2 28 2013 2 49 16 PM

 • AVRUPA PARA BİRLİĞİNE GEÇİŞ - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu Madde 55 T.C. Merkez ... Bankacılık Genel ... 14 10.57 100.00 3.49 100.00 4.30E 12 7.98E ...

 • Başlık eklemek için tıklatın - istesob.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğt.Pln.Gk.7.49.06 289 ... 4702 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici 9. madde ... MYK Kanunu BİRLİK VE ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilen 01 06 2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.49 ... bankacılık mevzuatı dahilinde ... Kanunu nun 274 1 ...

 • ÖRNEK MODEL GELİŞTİRİLMESİ - gidakongresi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Bankacılık sektörüyle dört kez - Konut ve sigortacılık sektörüyle üç kez - Telekomünikasyon sektörüyle iki kez - Basın camiası ile iki kez

 • Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uluslar arasi ekonomİk sorunlar ve az gelİŞmİŞ Ülkeler

 • Slayt 1 - demokratikofissen.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İhtİlafli prİm İŞlerİ ve İcra daİre baŞkanliĞi 8 11 2010 Şeflİk eĞİtİmİ

 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - geliruzmani ... kvk 5520

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... aynı Kanunun 376. maddesi ile uzlaşmaya ilişkin madde ... Usul Kanunu Genel ... 47 Slayt 48 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Slayt 52 ...

"bankacılık kanunu 49. madde" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.