Yılbaşı Kampanyası

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" Word Dosyaları

 • audssm.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner Sermaye Saymanlıklarının 07 02 2003. Aylık ve ... Diğer taraftan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 347 nci maddesinde ...

 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ... Döner Sermaye İşletme Müdürünü ç Muhasebe ... İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ...

 • saysen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DÖner sermaye genel bİlgİler ... dÖner sermayelİ İŞletmeler bÜtÇe ve muhasebe yÖnetmelİĞİ. ... mİll eĞİtİm bakanliĞi ortaÖĞretİm kurumlari ...

 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü - dsm.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Müdürlüğümüzün Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 24.11.2009 tarih ve ... muhasebe hizmeti ve ... 03 13 2013 01 16 00 Title Döner Sermaye ...

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kurulacak döner sermaye ... sermaye işletmelerinin mali ve muhasebe işlemleri ... İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği ...

 • audssm.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ç ve D bölümlerinde gösterilmiştir. 6363 sayılı 2013 Yılı ... ile döner sermaye ve fonlar ... MUHASEBE YÖNETMELİĞİ ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... toplamını kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe ... Esaslara İlişkin Yönetmeliği ... 2013 tarihinden itibaren ...

 • btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE. İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. ... Döner Sermaye İşletmesinin ... Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ...

 • kalite.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... DŞ-062 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği YN-007 YTÜ Döner Sermaye ... Maddesine Göre Döner Sermaye ... 01.11.2013 Revizyon No ...

 • Alan bölüm atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Onarımı mümkün olmayan veya ekonomik ömrünü tamamlamış olanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği ... Döner sermaye çalışmaları ...

 • sgdb.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimi tarafından talep ... 2013 yılı için 2.000 TL ... döner sermaye payı vb. ödemelere ...

 • BİLGİ NOTU - kanser

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Gülhane Asker Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde ... 24 Şubat 2013 gün 28569 sayılı Resmi Gazete ...

 • 23Şubat1982 Sayı 17614 Yönetmelik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesine Göre Döner Sermaye ... Muhasebe ve iç denetim usulleri döner ... yayınlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği ile ...

 • 2013 YILI - dsim.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DÖNER SERMAYE İŞLETME ... Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliği. 2.3. Örgütlenme. ... Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata uygun bir şekilde ...

 • yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ... Döner Sermaye gelirleri hariç ...

 • donersermaye.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Üniversitemiz döner sermaye işletmesine ... Muhasebe Yönetmeliği ve ... yayınlanan Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe ...

 • YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - izmimod.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  05.02.2013 28550 ... Bakanlıkça Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal ... idarenin ve 3 ü ise Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmesinin ...

 • dsim.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ... Uygulama Yönetmeliği ... puana karşılık birim fiyat olarak takibi maliyet muhasebesi amaçlı olarak muhasebe ...

 • 1 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği ...

 • strateji.gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin ... 16 01 2013 Sayı ... Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği RG Tarih ve ...

 • Revizyon Takip Tablosu - kalite.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  01 01.11.2013 Kodlama sistemi ... Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün alımları için ... ambarlara teslim ve muhasebe kontrolleri doğrudan temin ...

 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resm Gazete 8.6.2004 25486 Tebliğler Dergisi TEMMUZ 2004 2562 Ek ve Değişiklikler 1 20.2 ...

 • aykutaybas

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Mill Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği ... DÖSE bulunan okullarda Tekdüzen Muhasebe ... MEB Döner Sermaye İşletmelerinde ...

 • tezcansite.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... döner sermaye ... Mali işlemlerle ilgili muhasebe kayıtları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde İçişleri ... 3 10 2013 9 ...

 • T - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Taşra Çalışma Yönetmeliği . ... Döner Sermaye Bütçesinden ... Kaptan Gemi Adamı Makinist Anbar Memuru Satış Memuru Veznedar Muhasebe ...

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" PDF Dosyaları

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" PowerPoint Dosyaları

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu - Haberler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Taşınır Mal Yönetmeliği ... 2013 Yılı Parasal ... Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinde Bedelsiz Devir Yükseköğretim ...

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Sosyal yardım yönetmeliği Bilgi Edinme ... Bütçe Muhasebe uygulaması ... bulunan döner sermaye işletmeleri ile ...

 • GELİR İDARESİ YÖNETİM SÜRECİ - Genel Direktörlüğü

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Döner sermaye işletmelerinin ... Döner sermaye işletmelerinin mali ve muhasebe işlemleri Maliye ... Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... döner sermaye gelirleriyle ... Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ... Geçiş Yapılacaktır. 01.01.2013 tarihinden itibaren Satınalma ...

 • MCN DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... damga vergisi veraset ve intikal vergisi döner sermaye ... 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği ... Hasılat Paylaşımı Yönteminde Muhasebe ...

 • Slayt 1 - idari.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Personele verilecek yemek hizmeti her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği ... Muhasebe Yönergesi 6245 ... Döner ...

 • Yrd. Doç . Yeniden Atama - tef.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Üniversitemizde Rektörlük Makamının 2013 11 Sayılı Genelgesinde ... Birim Döner Sermaye Sorumlusuna ... Muhasebe Servisine Ve ...

 • Slayt 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2015 yılına ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ ... döner sermaye ... 2013 ...

 • 3.ULUSAL SAĞLIK KURULTAYI - tumdef

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İŞletmeler bÜtÇe ve muhasebe yÖnetmelİĞİ nİn 22.maddesİnde ... dÖner sermaye yaratma ... 2013 na baĞli olarak ...

 • Slayt 1 - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 528.maddesi. ... 04.02.2013. Muhasebe İşlemleri ve Uygulamada Doğan Sorunlar. ... ödenek döner sermaye payı ...

 • Slayt 1 - Bolu Milli Eğitim MüdürlüğüAR-GE Birimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SH 1.1 İlimizdeki okulların 92 sinde olan ADSL bağlantıları 2013 yılı ... uygun bir muhasebe ... Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ...

 • sgdb.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bütçe ve YatIrIm ProgramI HazIrlIklarInIn Koordİnasyonu. Üniversitemizin 2014 yılı bütçesi ve yatırım programı . tekliflerinin . hazırlanmasında orta ...

 • Slayt 1 - ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki ... Yüksek öğretim Kurulunun 08.02.2013 tarihli ... döner sermaye ...

 • Dersler - odel

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu hizmetler ... Bunda Türk firmalarının sermaye açısından yeterli olmayışı kadar ... 10 03 2013 11 19 ...

 • Slayt 1 - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2013. 33.910. 2014. 34.000. Reel ... İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye ... Aynı çatı altında birden fazla firma muhasebe ve ...

 • Slayt 1 - ozgurinceofficial.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Acil sağlık hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması içerisinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ... 2013.3 sayılı ... Döner sermaye bütçe ...

 • Slayt 1 - kocaelismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... çağdaş muhasebe gerektirir. ... Gümrük Yönetmeliği nde belirtilen diğer ... FERDİ İŞLETMELERİN VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kurum Sigortalıya Veya Hak Sahiplerine Yaptığı Ve İleride Yapacağı Yardımların Peşin Sermaye ... döner sermayeli ... Yönetmeliği İş ...

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • 2014 YILI PRATİK BİLGİLER - stg.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... döner sermaye ödemesi ikramiye ... aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirimine 01.01.2013 tarihinden itibaren ... YÖNETİM MUHASEBE ...

 • TÜRK MİLL EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ne göre ... 2013 14 26.698 ... Ticaret Meslek Lisesi bu okulda yalnızca muhasebe bankacılık ...

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 9 uncu ... ÜYE UZMAN ÜYE MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN ... Okul Döner Sermaye ...

 • Slayt 1 - T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Güvenlik Kurumları ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar Bu ... 31.08.2013 Tarihli Resmi Gazetede ... Kıdem Tazminatı Yönetmeliği ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Abdullah tolu ymm toluen ymm daniŞmanlik

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.