Yılbaşı Kampanyası

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" Word Dosyaları

 • audssm.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner Sermaye Saymanlıklarının 07 02 2003. Aylık ve ... Diğer taraftan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 347 nci maddesinde ...

 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ... Döner Sermaye İşletme Müdürünü ç Muhasebe ... İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ...

 • saysen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DÖner sermaye genel bİlgİler ... dÖner sermayelİ İŞletmeler bÜtÇe ve muhasebe yÖnetmelİĞİ. ... mİll eĞİtİm bakanliĞi ortaÖĞretİm kurumlari ...

 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü - dsm.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 24.11.2009 ... tüm muhasebe hesap kayıt ve bütçe işlemleri Döner Sermaye ...

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner sermaye işletmelerinin mali ve muhasebe işlemleri Maliye ... Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği ... Döner sermaye işletmelerinin ...

 • dsermaye.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner sermaye işletmelerinin yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerekir. Bu işletmelerin a ...

 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... görevli memur veya döner sermaye saymanı ile ... Yönetmeliği hükümlerine ... mal ve muhasebe işlemleri döner sermaye ...

 • sgdb.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimi tarafından talep ... 2013 yılı için 2.000 TL ... döner sermaye payı vb. ödemelere ...

 • Süreç Sahibi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner Sermaye Saymanlık Müdürl ... DŞ-062 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ... Revizyon Tarihi 01.11.2013 Revizyon ...

 • btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE. İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. ... Döner Sermaye İşletmesinin ... Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Döner sermaye geliri ilgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri ...

 • mehmetmustafagunes

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ ... Döner Sermaye İşletmesi ... Muhasebe birimi ...

 • BİLGİ NOTU - kanser

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Gülhane Asker Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye ... Muhasebe yetkilisi Döner Sermayeli ... İhale Yönetmeliği ...

 • Alan bölüm atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Onarımı mümkün olmayan veya ekonomik ömrünü tamamlamış olanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği ... Döner sermaye çalışmaları ...

 • YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - izmimod.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  05.02.2013 28550 ... Bakanlıkça Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal ... idarenin ve 3 ü ise Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmesinin ...

 • yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ... Döner Sermaye gelirleri hariç ... 05 13 2013 06 47 00 Last ...

 • 29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA - donersermaye.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 1 5 2007 ... döner sermaye işletmesi bulunan kamu ... muhasebe düzenlemeleri ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ... Yapılmasına Dair Yönetmeliği ... ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde ...

 • 23Şubat1982 Sayı 17614 Yönetmelik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesine Göre Döner Sermaye ... Muhasebe ve iç denetim usulleri döner ... yayınlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği ile ...

 • kalite.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... DŞ-062 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği YN-007 YTÜ Döner Sermaye ... Maddesine Göre Döner Sermaye ... 01.11.2013 Revizyon No ...

 • batman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BATMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE. İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. ... Döner Sermaye İşletmesinin ... Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ...

 • donersermaye.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Üniversitemiz döner sermaye işletmesine bağlı faaliyet göstermekte ... Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili ...

 • 5 Temmuz 1983 Sayı 1809 8 RESM GAZETE Sayfa 3 ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları ... Muamelat Yönetmeliği Döner Sermaye ... 2013 10 41 00 AM ...

 • TASFİYE YÖNETMELİĞİ - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TASFİYE YÖNETMELİĞİ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 25.06.2013 tarihli ve 28688 sayılı R.G. ... Döner sermaye ...

 • 21 Temmuz 2008 PAZARTESİ - donersermaye.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ... Döner Sermaye Muhasebe Birimleri ... 2 7 2013 2 45 00 PM Other titles

 • 1 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği ...

 • KAMU MEVZUATI EĞİTİM DERNEĞİ - kamuder

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  22 05 2013. Dernek Sayı 06 ... Hastane Başhekim ve Yardımcıları Döner Sermaye Çalışanları ... 5018 S.Kanun Kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliği.

 • dsim.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ... Uygulama Yönetmeliği ... puana karşılık birim fiyat olarak takibi maliyet muhasebesi amaçlı olarak muhasebe ...

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" PDF Dosyaları

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" PowerPoint Dosyaları

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu - Haberler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Taşınır Mal Yönetmeliği ... 2013 Yılı Parasal ... Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinde Bedelsiz Devir Yükseköğretim ...

 • GELİR İDARESİ YÖNETİM SÜRECİ - Genel Direktörlüğü

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Döner sermaye işletmelerinin ... Döner sermaye işletmelerinin mali ve muhasebe işlemleri Maliye ... Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği ...

 • Slayt 1 - ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki ... Yüksek öğretim Kurulunun 08.02.2013 tarihli ... döner sermaye ...

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MERKEZİ YÖNETİM. yapısı içerisinde yer alan Üniversitelerin harcama yaparken. 5018 sayılı Birincil Mevzuat KAMU MALİ YÖNETİMİ ve. KONTROL KANUNU na ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... döner sermaye gelirleriyle ... Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ... Geçiş Yapılacaktır. 01.01.2013 tarihinden itibaren Satınalma ...

 • Slayt 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2014 yılına ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ ... döner sermaye ... 2013 ...

 • Slayt 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2015 yılına ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ ... döner sermaye ... 2013 ...

 • Slayt 1 - idari.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Personele verilecek yemek hizmeti her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği ... Muhasebe Yönergesi 6245 ... Döner ...

 • PowerPoint Sunusu - hastane.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ... Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ... İl Müdürlüğü Muhasebe Servisine bir ...

 • 3.ULUSAL SAĞLIK KURULTAYI - tumdef

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İŞletmeler bÜtÇe ve muhasebe yÖnetmelİĞİ nİn 22.maddesİnde ... dÖner sermaye yaratma ... 2013 na baĞli olarak ...

 • sgdb.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bütçe ve YatIrIm ProgramI HazIrlIklarInIn Koordİnasyonu. Üniversitemizin 2014 yılı bütçesi ve yatırım programı . tekliflerinin . hazırlanmasında orta ...

 • 2014 YILI PRATİK BİLGİLER - stg.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... döner sermaye ödemesi ikramiye ... aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirimine 01.01.2013 tarihinden itibaren ... YÖNETİM MUHASEBE ...

 • Slayt 1 - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2013. 33.910. 2014. 34.000. Reel ... İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye ... Aynı çatı altında birden fazla firma muhasebe ve ...

 • Slayt 1 - Bolu Milli Eğitim MüdürlüğüAR-GE Birimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hazırlayanlar Ömer MADEN Zennur AKSU Alaattin CEREN RİSK BİLİNMEYEN SWOT Analizinin ortaya çıkışı Orta Asya ya dayanmaktadır. DÜŞMANINI TANI ...

 • buvak.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretim Elemanı Sayısı. v. Öğretim Elemanı 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 833 821 846 845 877 ...

 • Slayt 1 - kocaelismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... çağdaş muhasebe gerektirir. ... Gümrük Yönetmeliği nde belirtilen diğer ... FERDİ İŞLETMELERİN VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE ...

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kurum Sigortalıya Veya Hak Sahiplerine Yaptığı Ve İleride Yapacağı Yardımların Peşin Sermaye ... döner sermayeli ... Yönetmeliği İş ...

 • Dersler - odel

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İnşaat Mühendisliği Kısa Tarihi. İnsanoğlunun yaklaşık 8000 yıl önce yerleşik düzene geçmesi ile oluşan güvenli barınak ve altyapı ihtiyacı aynı ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Abdullah tolu ymm toluen ymm daniŞmanlik

 • Slayt 1 - T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Güvenlik Kurumları ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar Bu ... 31.08.2013 Tarihli Resmi Gazetede ... Kıdem Tazminatı Yönetmeliği ...

 • TÜRK MİLL EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ne göre ... 2013 14 26.698 ... Ticaret Meslek Lisesi bu okulda yalnızca muhasebe bankacılık ...

"döner sermaye muhasebe yönetmeliği 2013" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.