Yılbaşı Kampanyası

"eğitim hakkında makale" Word Dosyaları

 • V - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EĞİTİM HAKKI ve TARİHSEL GELİŞİMİ . Öğr. Gör. Dr. Davut OKÇU. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İlköğretim Bölümü

 • Finlandiya nın PISA daki Başarısının Nedenleri Türkiye ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yrd. Doç.Dr. Ali ERASLAN Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi email aeraslan omu.edu.tr. Makale Gönderme Tarihi 10.08.2009 Makale Kabul Tarihi ...

 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞ VE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞ VE DENETİM ALT . SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ Dr. Bekir BULUÇ . Eğitim toplumların çağdaşlaşmasında rol oynayan ...

 • Öğretmen Nitelikleri İlköğretim Programlarının ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Gönderme Tarihi 04.03.2008 Makale Kabul Tarihi 23.05.2008. Özet Bu çalışmanın amacı yeni ... Eğitim fakültelerinde okutulan Rehberlik ...

 • SPORTİF BAKIŞ SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 1 1 1-13. 2 3 Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi sportifbakis. ISSN 2148-905X .

 • egitimvebilim.ted.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale. Karakelle S. 2012 . Üstbilişsel farkındalık zeka problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. ... Eğitim ve Bilim 37

 • Makaleler - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KEMAL ARI MAKALE toplam 45 makale Kemal Arı İyi Dinlenceler Çocuklar Teşekkürler Hocam ... 9 11 Mayıs 1991 Kastamonu Eğitim Yüksekokulu. ...

 • EĞİTİM KAVRAMININ ETİK AÇIDAN ANALİZİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EĞİTİM KAVRAMININ ETİK AÇIDAN ANALİZİ. Dr. Ahmet YAYLA. YYÜ. Eğitim Fakültesi. ÖZET. Bu çalışmanın temel amacı eğitim kavramını etik açıdan ...

 • makale - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler ... makale Author ercenk Last modified by Turgay Created Date 3 17 2008 7 36 00 PM Company ytu

 • egitimvaktim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Yazarı Yrd. Doç. Dr ... Araştırmanın çalışma grubunu 2004-2005 eğitim öğretim yılında Konya Milli Eğitim Müdürlüğü Selçuklu ...

 • KAVRAM HARİTASI - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EĞİtİm fakÜltesİ. İlkÖĞretİm bÖlÜmÜ. sinif ÖĞretmenlİĞİ ana bİlİm dali. İsÖ 136 bİlgİsayar ii . kavram harİtasi. ders sorumlusu araŞ. gÖr ...

 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLER ... Eğitim Araştırmalarının Değerlendirilmesi Doktora Ders Notları. Uzuner Y. 2008 .

 • MAKALE - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GÜVEMLİ O. Kurumlar Topluluğunun Yönetimi M.Ü. Nihad Sayar Eğitim Vakfı . ... MAKALE Author MŞ Last modified by SEVGULY Created Date 11 25 2000 1 23 00 PM

 • UZAKTAN EĞİTİME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilebilir Öğrenciye geribildirim daha detaylı ve daha hızlı yapılır Zaman sınırlaması olmadığından ...

 • MAKALE - efd.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim-öğretim hizmetini gerçekleştiren ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışan öğretmenler uyguladıkları programı en iyi inceleyen ... Bu makale Yrd ...

 • AİBÜ-EFDergi - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale başlığı Makale başlığı Makale başlığı Makale başlığı Makale başlığı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt ...

 • Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tarama sonucunda belirlenen ölçütlere uygun olan 30 makale ... Bu nedenle de eğitim kurumları bilişim teknolojilerinden yararlanma çabası içinde ...

 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE DAL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE TÜRÜ . Biçimlendirmeyi ... Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Makale Gönderim-Kabul Tarihi GG.AA.YY-GG.AA.YY. Özel Eğitim Dergisi DOI XXXXX.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.c. bozyazi kaymakamliĞi. İlçe milli eğitim müdürlüğü. okul kurumlarda gÖrev yapan ÖĞretmen ve yÖnetİcİlerİn baŞari ÜstÜn baŞari belgesİ ve ...

 • 2 - Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim etkinliğini oluşturan tüm kalemlerin sayısal verilere dönüştürülemeyeceğini düşünerek eğitim için yapılan yatırımların geri dönüşünü ...

 • Din Hizmetlerinde rehberlik ve iletişim- makaleler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Din Hizmetlerinde Din İletişim ve Rehberlik- Remziye Ege. ... eğitim insana çok önemli şeyler kazandırabilir fakat bir çok şeyi de kazandıramaz.

 • 1 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Tekniklerinin Uygulanması TÜSSİDE Yayını Nisan-Mayıs KOCAELİ. Özgeldi Mürşide 1994 .

 • Makale içerik - researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İster televizyon için olsun isterse eğitim amaçlı olsun antropoloji eğitimi almış kişiler ve yine antropoloji ... 2007 de s.27-48da yayınlanmış makale.

 • BİREYSEL FARKLILIKLAR - izetd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim açısından bakıldığında ... Değiştirenlere günlük tutturmak makale yazdırmak veya beyin fırtınası yaptırmak ...

 • EĞİTİM - abcdanismanlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim projesi tasarlamış ... ödüllü makale 2006 Gençlik Toplum Liderliği ve Sosyal Sermaye - yayınlanmış rapor 2005

 • SON DÖNEMDE EĞİTİM ALANINDA SAĞLANAN VERGİ DESTEKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim sistemimiz ile ilgili olarak Eğitim-Sen tarafından hazırlanan ve yayımlanan bir raporda bu durum bütün açıklığı ile görülüyor.

 • Akademik CV - cvornekleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Adı. Dergi Adı. Yayın Yeri Yayınevi. cilt ... Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Hazırlama Komisyonu nda Türkçe ders kitaplarının Dil ve ...

 • Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde - tip.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A. Kuramsal Eğitim. Kuramsal eğitim 4 yıl boyunca ... 1 saat makale saatleri ve her altı haftada bir 1.5 saat konuk konuşmacı saatlerine ayrılmaktadır. ...

 • kefdergi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜNE. Aşağıda başlığı verilen ve ekte tam metni sunulan makalemin . ... Makale ve İletişim Bilgileri

 • MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİNDE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale mesleki rehberlik ... Temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğretmenlere mesleki rehberlik alanında gerekli bilgi ve beceri donanımı kazandırılmalıdır.

 • H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi dipnot ve kaynakça kuralları.

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE . Bilimsel Dergi Makalesi Tek Yazarlı . Yazar A. ... Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 108-117. İlk gönderme Erkan Tuğrul ...

 • research.sabanciuniv.edu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu makale bağlamında ... Osmanlı sosyal tarihi açısından önemi yeni yeni anlaşılan bu eğitim tarihi sahasında bir çok makale kaleme alınmıştır.

 • 3 - Prof. Dr. Servet BAYRAM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3. İSTANBUL OTİZM EĞİTİM GÜNLERİ. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖZEL EĞİTİM. Prof. Dr. Servet BAYRAM. Marmara Üniversitesi. Atatürk Eğitim Fakültesi

 • kefad.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale içindeki tablolar biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde ... Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD Cilt XX ...

 • deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim ve öğretim yöntemlerini ve araçlarını geliştirerek daha iyi eğitim verebilecek olanak ... yayınlanan makale hakemli dergide basılmış makale ile ...

 • TEZ TESLİM VE SINAV AŞAMALARI - sbe.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TEZ TESLİM VE SINAV AŞAMALARI Yüksek Lisans Programı Öğrencileri 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından Önceki Yarıyıllarda kaydolan ...

"eğitim hakkında makale" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"eğitim hakkında makale" PDF Dosyaları

"eğitim hakkında makale" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"eğitim hakkında makale" PowerPoint Dosyaları

 • TEZDEN MAKALE YAZMAK VEYA YAZMAMAK

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TEZİYAYIMLAMAK VEYA YAYIMLAMAMAK Doç. Dr. Levent DENİZ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ldeniz marmara.edu.tr

 • Slayt 1 - Akdeniz Üniversitesi Pedagojik Formasyon

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim sistemi toplumsal sistem ve onun alt sistemleri ile etkileşim içerisindedir. Eğitim sistemindeki değişmeler ve gelişmeler dolaylı ya da dolaysız ...

 • PRESENTATION NAME - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Computers Education Learning and Instruction LİTERATÜR TARAMASI Türkiye deki eğitim alanına ilişkin dergiler Dergi Adı İnternet Adresleri Ege ...

 • Yöntem - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1998 . Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme ... Birçok okuyucu makalenin öncelikle özetini okuyarak makale hakkında karar verdikleri için özet bilgi ...

 • PowerPoint Sunusu - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yüksek Eğitim-Öğrenim-Öğretim Finansmanı Niçin Kim ler Kim ler i Ne kadar Hangi düzeyde Nasıl Prof. Dr. Erkan Derebek Daha fazla öğrenciye ve ...

 • T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale tarzında kısa çalışmalarda önce ortaya bir müsvette çıkarılması ... Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi cilt 1 Sayı 1 ...

 • ANTİK YUNAN DA EĞİTİM - faikbenli.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ANTİK YUNAN DA EĞİTİM Krallık Devrinde Yunan Eğitimi M.Ö. 1100-750 En eski toplumsal hayat biçimi ataerkil krallık sistemi idi. Kültür aristokratik bir ...

 • İŞ ANALİZİ - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ TANIMI ÜCRETLEME İŞ DEĞERLEME EĞİTİM PERSONEL SEÇME İŞ GEREKLERİ İŞ ANALİZİ PERSONEL SAĞLAMA PERSONEL PLANLAMASI İK yöneticisinin odağında ...

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uygulamaya konan ürünün başarılı olabilmesi için gerekli hizmet içi eğitim ve alıştırmanın yapılmas ...

 • YALIN ÜRETİM - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YALIN ÜRETİMİN AMAÇLARI. Sıfır hata ile üretim. Maliyetleri azaltmak. Müşteri isteklerini istediği an ve miktarda karşılamak. Stok fazlası bulundurmamak

 • Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz atauni.edu.tr

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale. Bildiri. Kitap Kitap Bölümü. Projeler. EĞİTİM. Eğitim Verdiğimiz Öğretim Üyesi Yard. Uzm. Öğr. Doktor. Doktoraa Yüksek Lisans. Stajyer ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim Faaliyetleri. Mezuniyet öncesi. Mezuniyet sonras ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Saygılarımla İmza Murat KILIÇ Personel ve Eğitim Daire Başkanı EK Eğitim Programı 2 sayfa DAĞITIM Gereği Bilgi Park Bravo A.Ş ...

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - ideas.ceit.metu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar Eğitim ... yazılı bir makale kompozisyon grafik çizme ...

 • PAZARLAMA TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ - bafratso.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 5- Satış sonrası montaj servis eğitim ve yedek parça hizmetlerinin sağlanabilmesi 6- Sektörde yoğun bir rekabetin bulunmaması ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SUNUM GÜNDEM 1. Birlik Başkanı Sayın Suat YALKIN ın toplantıyı açış konuşması 2. Yöneticilik ve Liderlik Eğitim Müdür Metin İÇTEM ...

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu BOZOK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.lığı 2013 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar 1.

 • Nitel Paradigma ve Nitel Veri Toplama Araçları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğer eğitim düzeyi yüksek aileler bu yönetmeliği anlamada sorunlar yaşıyorlarsa diğer aileler daha fazla sorun yaşarlar yargısına varılabilir.

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Performans Yönetimi. Ücret Yönetimi. Eğitim Yönetimi. Motivasyon Yönetimi. Kalite Yönetimi. Bilgi Yönetimi. Vizyon Yönetimi. ...

 • MÜHENDİSLİKTE AKADEMİSYENLİĞE BAŞLANGIÇ İÇİN BİR HİZMET ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MÜHENDİSLİKTE AKADEMİSYENLİĞE BAŞLANGIÇ İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ Rıdvan Berber Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • YÖNETİM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sistematik seçim ve eğitim En ucuza eleman çalıştırmak yerine işi en iyi yapacak elemanı seçme ilkesini benimsenmesi gereklidir. ...

 • SİSTEM YAKLAŞIMI - homes.ieu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... insanlar kendilerini çevreleyen pek çok sistemle karşı karşıyadırlar. Haberleşme para ulaşım basın eğitim. vb. Belirli bir bütün insan ...

 • BİLİMSEL DENETİM MODELİ - eytpe210.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim bir hizmettir ve eğitimciler tarafından belirli kurumlarda gerçekleştirilir. Bilimsel yönetim anlayışına göre eğitimde iş görenler olan ...

 • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İlgili 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yabancı dil bölümlerinden mezun olanlardan bu kıstas aranmaz.

 • LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR OTOMATİK ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Doç. Dr. Songül TÜMKAYA Dr. Metehan ÇELİK Dr. Birsel AYBEK Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ç.Ü Sosyal Bilimler Ens. Dergisi ...

 • PowerPoint Sunusu - drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR Prof. Dr. Mustafa ŞENOL Emekli Öğretim Üyesi ... dergi kılavuz ve kitap gibi yöntemlerle bu eğitim sürdürülebilir.

 • Sınıf Yönetiminin Temelleri - Dr. Berna Bridge

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sınıf Yönetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Yönetimi Kavramı Okulların yönetimi Eğitimi yönetme ...

 • Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak - fbe.atauni.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz atauni.edu.tr

 • Slayt 1 - edtechsdu.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Deneğin araştırmaya gelirken getirdiği özelliklerdir. Örneğin yaş cinsiyet eğitim düzeyi ayakkabı numarası gibi değişkenler denek değişkenleridir.

 • AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale. Kitap. Bildiri. Yayın Hakemliği. Editörlük. Sanatsal Faaliyetler. ... Uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... personel izlenmeli ve sorun tespit edildiğinde Enfeksiyon Kontrol Komitesine bilgi verilmelidir. Gerekirse yerinde eğitim talep edilmelidir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğine atanan Reşat Nuri Anadolu yu dolaşma imkanı bulmuş ve gözlemlerini romanlarına yansıtmıştır.

 • ÇOCUK İSTİSMARI - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hemşirenin Rolü Birincil koruma Eğitim programları Şiddete ilişkin sosyal tutumların değişmesine yönelik çabalar Toplumda ebeveyn eğitimi Hemşirenin ...

 • Slayt 1 - acibademhemsirelik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Davranışları Hiçbir simülatör öğrenciler üzerinde öğretmen kadar etkili değildir ICN Etkili bir eğitim programı için kendini adayan ...

 • Tarım Turizmi - traglor.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tarım turizmi faaliyetleri -2. Eğitsel faaliyetler. Organize turlar. okul grupları büyük grupları tur grupları. Tarımsal eğitim programları

"eğitim hakkında makale" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.