Yılbaşı Kampanyası

"fatih devri" Word Dosyaları

 • tariheglencesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FATİH DEVRİ 1453-1481 1-İstanbul Fethi nin Avrupa tarihi açısından sonuçlarını yazınız. a-b-c-2. Sebepleri yazılı olayları altlarına yazınız.

 • Tarih Yorum - sosyalbilimler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TARİH. DEVİRLER ve MEDENİYETLER. Zamana Göre İlkçağ uygarlıkları . Fatih Devri. Mekana Göre Orta Asya Türk Tarihi Anadolu Tarihi Avrupa Tarihi.

 • 11 - msgsu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İŞMEN H. Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri MSÜ SBE Unpublished thesis İstanbul 1994.

 • TÜRKİYE DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kıvık Fatih Arap Dilinde Övgü ve Yergi Dnş Tahsin Deliçay ... Yavuz Mehmet Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer Sarf-Nahiv ...

 • Osmanlı Mutfağından Sevgililer İçin Afrodizyak Menü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FATIH SULTAN MEHMET DÖNEMİ YEMEKLERİ HAFTASI. 24 MAYIS 2007 3 HAZİRAN 2007. İstanbul un fethiyle ... Fatih Devri Yemekleri Sühely Ünver.

 • OSMANLI DEVLETİ NİN RUMELİ DE İSKAN SİYASETİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Halil İnalcık Stefan Duşan dan Osmanlı İmparatorluğuna Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve vesikalar Ankara 1954 s. 137 184.

 • TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - doguedebiyati

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Baykal Bekir Sıtkı Fatih Sultan Mehmet-Uzun Hasan Rekabetinde Trabzon Meselesi s.67-83. ... Mehmet Altay Selçuklu Devri Türk Tarihi Araştırmaları II s.303-381.

 • KAY 361 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fatih devri uzerinde tetkikler ve vesikalar Ankara Turk Tarih Kurumu 1995. Title KAY 361 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Author HU Last modified by HU Created Date

 • Osmanlı Tarihi - Kuruluş Dönemi - Özet 1299 - 1451 By ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Iı.mehmet fatih devri istanbul un fethi sırasında bizans ın durumu bizans adı imparatorluk olmasına rağmen ...

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - tariheglencesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bakır devri Tunç devri Tarım üretimine geçilmesi ... Türkiye tarihi Din tarihi XV.yy Osmanlı tarihi Fatih devri -Mısır tarihi Tıp tarihi Sanat ...

 • YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE İSTENEN BELGELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hisse Devri Tek Pay Sahipliği Bildirimi Tadil Metninin. Karar Suretinin. Sigorta Acenteliği. ... Fatih Akdeniz Created Date 11 18 2016 7 12 00 AM Company SULTAN

 • NİTELİKLERİ - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YAYIN ADI Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri. ... M.Fatih Doç.ÖZTURANLI Gül. NİTELİKLERİ Sanatta Yeterlik Tezi Türkçe ...

 • OSMANLIDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM - atilasaraloglu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nitekim F tih devri müderrislerinden Hamiduddin b. ... Fatih Sultan Mehmed in Sahn-i Sem n medreselerinde D ru s-sifa olmakla beraber henüz tip ve matematik ...

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fatih Devri Ayasofya Vakfiyesine Göre Ayasofya Vakfı . 2010. 61. CAMGÖZ Mevlüt. 19. Yüzyıl Osmanlı Istanbul unda Tahil Fiyatlari Ve Tedarik Bölgeleri. 2010.

 • XVII - egitimdunyamiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fatih devri ile birlikte divana başkanlık etmeye başlayan Vezir-i Azamlar padişah savaşa gitmediği zamanlarda da ordu komutanı olarak sefere çıkar ve ...

 • bilgisayar1ve2.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fatih Sultan Mehmet in İstanbul un fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği ... Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından değildir A ...

 • Osmanlı Dönem Filmi Anlatılarında Giysi ve Dekor ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Osmanli dÖnemİ nİ konu alan dÖnem fİlmlerİ anlatisinin oluŞturulmasi sÜrecİnde mİnyatÜrlÜ el yazmalarinin bİrİncİl kaynak olma Özellİklerİ ...

 • Osmanlı Padişahları Resimleri Tuğrası Dönemi Tablosu ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mehmed Fatih 1444 1446 II. Murat ve Hüma Hatun un oğlu Babasına tekrar padişah olmasını rica ettikten sonra . tahtı teslim etti. ... Fetret Devri Osmanlı ...

 • OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME - uzunkaya.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME. S-1-Osmanlı Devletinin tarihi boyunca en parlak dönemi hangi padişah döneminde olmuştur a Fatih Sultan Mehmet b Yavuz Sultan Selim ...

 • Türk Kütüphaneciliğinde Siyaset Ögesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Doç. Dr. Bülent Yılmaz Öz. Toplumsal yapı ögelerinden siyaset kurumu ile kütüphane arasında anlamlı ilişkiler olduğu kuramsal olarak söylenebilir ...

 • sosyalbilimler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fatih Sultan Mehmet devri Anadolu fetihlerini yaz. Amasra nın fethi 1459 Cenevizlilerden alındı. Sinop un fethi 1460 Candaroğullarından alındı.

 • derscalisiyorum.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YÜKSELİŞ DEVRİ. II. MEHMET FATİH DÖNEMİ 1451 - 1481 ... Fatih ceza vermek için Amasra yı Cenevizlerden aldı 1459 . Candaroğulları alındı 1460 .

 • Belirli Gün ve Haftalar - uzunkaya.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  21 Mart AVRASYA NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ Tabiat ile iç içe kucak kucağa yaşayan toprağı ana olarak vasıflandıran Türk ün düşünce sisteminde ...

 • ilketkinlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Hüsnü Baba Fuzul Nev Efendi Nef Nedim Hüseyin Suad ve Namık Kemal gibi şairlerimizin Fatih devri vezirlerinden Ahmed Paşa nın ...

 • etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Vaki pay devri sonunda 100 adet pay 2.500.000.000 TL. ... 50 pay karşılığı 1 .250.000.000 TL.sı FATİH KILIÇ şeklinde olmasına ittifakla karar verildi.

 • KARADAYI YAĞ SABUN GIDA KİMYA İNŞAAT - nto.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FATİH SULTAN MH . . ADET ..TL. TOPLAM ... Bu hisse devri oybirliği ile kabul edilmiştir. MADDE -3.

 • TURKISH ISLAMIC ARTS MASTERS PROGRAMME - msgsu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Masters programme 1. semester msgsÜ ects 2.semester msgsÜ ects

 • sinifogretmenim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK . ANADOLU-ANAYURT. Anadolu ya ilk Türk akınları IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar Sibirler tarafından ...

 • OKUL KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ordu adına ilk defa Fatih devri arazi ve Vergi tahrir defterinde bir nahiye adı olarak Bölük-i Niyabet-i Ordu ifadesi ile rastlanmıştır.

 • bby.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1957 . Fatih devri kütüphaneleri ve kütüphaneciliği Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 6 4 1 16. Cunbur Müjgan. 1964a .

 • etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ KARAR ÖRNE ... 15 pay karşılığı 375.000.000 TL. sını MAHMUT CAN a 15 pay karşılığı 375 .000.000 TL.sını FATİH ...

 • Osmanlı Devletinin Kuruluş dönemi - dikdere.tripod

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KURULUŞ DEVRİ 1299-1453 KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI I.Osman Orhan Bey I.Murat I.Bayezid Yıldırım I.Mehmet Çelebi II.Murat II.Mehmet Fatih in ...

 • Fatih Karacan - gokmemet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lale devri yenilikleri. Tanzimat dönemi. Tarihten günümüze Ermeni sorunu . II.Meşrutiyet Dönemi. ... Fatih Sultan Mehmet in biyografisini hazırlayınız. 14.

 • ozelkaramanbasari.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Osmanlı Devleti nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devri ... Fatih Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine ...

 • 10 - cografyam

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kuruluş Devri 1299 1453 Yükseliş Devri 1453 1579 ... YÜKSELİŞ DEVRİ PADİŞAHLARI Fatih Sultan Mehmet 1451 1481 II. ...

 • atadan.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Nef Nedim Hüseyin Suad ve Namık Kemal gibi şairlerimizin Fatih devri ... Bu bilgilere dayanarak Demirci Kava nın yaşadığı devri Hun lar ...

 • KUBBEALTI - sites.google

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FATİH DEVRİ FIKRALARI Süheyl Ünver İst. 1967 A4 55 s. 4405 FATİH DEVRİ SONLARINDA MAHALLELERİ ŞEHİR İSKANI VE NÜFUSU Ekrem Hakkı Ayverdi Ank ...

 • K A R A M A N

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  K a r a m a n. beledİye meclİs kararlari. meclİs 1. baŞkan v. nafİz nadİr nas katİpler murat orhan-fatİh tÜredİ gelen Üyeler

"fatih devri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fatih devri" PDF Dosyaları

"fatih devri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fatih devri" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Sunusu - tariheglencesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir Author motun Created Date 11 04 2014 03 10 54 Title PowerPoint Sunusu Last modified by

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - sosyalbilimler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TARİH ÇEŞİTLERİ Zamana Göre İlkçağ uygarlıkları Fatih Devri. Mekana Göre Orta Asya Türk Tarihi Anadolu Tarihi Avrupa Tarihi. Konuya Göre ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ÖZGÜR GÜVERCİN ... FATİH SULTAN MEHMET İstanbul un Fethi nden sonra Akdeniz ve Karadeniz denetim altına alındı.

 • Slayt 1 - adanatemizlik.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  FATİH SULTAN MEHMET HAN 1444-1446 1451-1481 Otranto Kuşatması 1480 1. Büyük bir ... Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret Devri nde ...

 • FATİH SULTAN MEHMET HAN - ozelkaramanbasari.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title FATİH SULTAN MEHMET HAN Author Halil Last modified by Halil Created Date 5 2 2011 7 42 04 AM Document presentation format Ekran Gösterisi 4 3

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - nedir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TARİH in TANIMI Toplumların geçmişteki yaşayışlarını oluşturdukları kültür ve uygarlığı yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde ...

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fatih in Beratı Kimse Patrik e tahakküm etmesin. ... Lale Devri Klasik Osmanlı mimarisinden Barok üslupla yeni bir mimariye geçişi ortaya koyar.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fatih DARDAĞAN Gelirler ... Burada arsa devri ile gelirin hesaplanması imkanı yoktur. Gelir alınacak bağımsız bölümlerin değerine göre hesaplanacaktır.

 • Slayt 1 - tariheglencesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fatih ten sonra ilk defa dışardan evlenerek sarayı halka açmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa ... DURAKLAMA DEVRİ ANTLAŞMALARI 1569 1699 BATIDAKİLER.

 • OSMANLI İPARATORLUĞU DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ 1720-1920

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  17.YÜZYIL GELİŞMELERİ Lale Devri ... -Laleli Ayazma Yeni Fatih gibi bölgelerde Beylerbeyi Camii gibi Sultan Camilerinin yanında Askeri okullar ...

 • Slayt 1 - cemalgurseloo.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  FETİH Fatih gerekli tüm hazırlıkları ... a-Türkler kesin olarak Avrupa ya yerleştiler. b-Osmanlı devletinin kuruluş devri bitti yükseliş devri ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer Araştırma Yöntemleri Bibliyometri Atıf Analizi Yöneylem Araştırması Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr tonta ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ergin o 1977 turkiye maarif tarih p481 kodaman b 1980 a devri egitim siste mccarthy j 1982 arab world turkey ba okcun g 1970 osmanli sanayii p2 ...

 • Slayt 1 - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tarih Öncesi Dönem MÖ 2 5 Milyon MÖ 3000. Yontma Taş Devri MÖ 600000 MÖ 8000 Odun ve taşlar temel araç. Avcılık ve toplayıcılık

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - Adanatemizlik s Blog

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  M.Ö. yÜzyil yariyil ve Çeyrek kavrami 200 175 150 125 100 İlk İkİncİ ÜÇÜncÜ son Çeyrek Çeyrek ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ... II.Mehmet Fatih 1451-1481 II.Bayezid 1481-1512 I.Selim Yavuz 1512-1520 I.Süleyman Kanuni 1520-1566 46 yıl ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GERİLEME DEVRİ XVIII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Neden GERİLEME ... Daha önce Fatih zamanında azınlıklara ait matbaa vardı ...

 • KLİMADA INVERTER TEKNOLOJİ - ayterm

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Frekans ile devri kontrol edilen kompresöre inverter kompresör adı verilir. ... fatih Created Date 10 27 2003 1 13 52 PM Document presentation format

 • Slayt 1 - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  B ki yi seven ve takdir eden Kanuni onu koruyor iltifat ve ihsanlarıyla yüceltiyordu. Ş ir için refah ve saadet devri başlamıştı.

 • Kamu Bütçesi - selamisezgin.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Devri bütçe teorisine göre Ekonomik hayattaki devri hareketler ... Fatih Created Date 10 03 2010 10 06 45 Title Kamu Bütçesi Last modified by

 • Slayt 1 - sosyalbilgiler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  II.Mehmet ülke alan ülke açan anlamına gelen Fatih unvanını ... Kanuni Devri İran Seferleri Sebepleri 1.Kanuninin Macaristan seferini fırsat ...

 • OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... aynı zamanda Büyük Selçuklu Devletinin de en parlak ve en şanlı devri olmuştur. ... Osmanlı tahtında oturan II. Mehmet Fatih gayet dikkatli ...

 • HALİT ZİYA UŞAKLIGİL - Eğitim Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fatih Askeri Rüştiyesi nde ... unun sosyal e siyasi bir manzarasını verir ve bu özelliği ile bir bakıma devir romanı sayılabilir.Yazar bu devri ...

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet devri Türk şiirinin ... ROMANLARI Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Fatih-Harbiye Mahşer Sözde Kızlar Şimşek Bir Tereddüdün ...

 • OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ - nedir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İbrahim paşa arasında nüfuz mücadelesi başladı. Bu mücadele Çandarlı sülalesinin yönetimden Fatih tarafından uzaklaştırılmasına kadar devam ...

 • Slayt 1 - tll.ibu.edu.ba

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... cccb-3-5 dörtlük-Lale Devri-Nedim bulmuş BENTLERLE KURULANLAR 4 ... AHMET PAŞA Kerem redifli kasidesyle kendisini Fatih Sultan Mehmet e ...

 • TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR - aygunhoca

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır . Bilim adamları ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu eser Abdülhamit devri sanat ve edebiyat anlayışını ... Baktım ki Fatih Hoca da ellerini havaya açmış ağlıyor..

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Cilalı Taş Devri İlk Çağ Yükselme Devri Mill Edebiyat Dönemi ... Yüzbaşı Cengiz Topel Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan ...

 • AKGÜN AKOVA - tedistanbul.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anladığı gün çocukluk devri sona erdi. Einstein ın Düşlemek ... Yavuz un Fatih torunlarının kimler olduğunu bizler mini minicikten şırıngaladılar.

 • SIL 203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERSİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yetki devri astı yöneticiye ... Gerekli işi yapmak. Fatih Sultan 100 altın ve 100 Sopa Doğru olan işi doğru önem öncelik ve imkan sırası ile yapmak.

 • OSMANLI MİMARLIĞI - mttd.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Lale Devri 19.Yy Tanzimat ... 1463 Edirne Bayezid Camisi Klasik Dönem Tek Kubbeli Camileri İstanbul Davud Paşa Camii Sultan Selim Camii Fatih ...

 • Slayt 1 - haged.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bÜyÜŞehİr ve fatİh beledİye baŞkanliklari yenİleme alani ... mal ve hİzmet devrİ kaynaklarin ortak kullanimi kurum diŞi ortak İhale ...

 • Slayt 1 - stratejisite.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3. SELIM 1761 -1808. Padişahlığı 18 yıl sürdü 1789 -1807. Şeyhülislam Ataullah ın fetvası ve Nizam-i Cedit e karşı çıkan Kabakçı Mustafa ...

 • Slayt 1 - yayfed

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  HAKLARIN DEVRİ SÖZLEŞMELER BAĞLANTI HAKLAR İHLAL VE YAPTIRIMLAR. ... Fatih Projesi ni yayıncılığın önünde tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı ülkelesine gelerek faaliyet göstermiştir. ... İlk devir tekke devri ve son devirdir.

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KARAHANLILAR DEVLETİ 1600 yıllık Hazırlık dönemi içinde 200 yıllık karahanlılar devri ... Meragi nin oğlu Abdülaziz Çelebi nin Fatih Sultan ...

 • PowerPoint Sunusu - delinetciler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Mehmet Devri ne kadar hükümdarın başkanlığında toplanan divan ... Kısaca nişancılığın F tih ten önce mevcut olduğu fakat Fatih zamanında tam ...

 • Slayt 1 - cakmakprimary.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Mimar Sinan ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen ... Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek ...

"fatih devri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.