Yılbaşı Kampanyası

"fen eğitimi spss" Word Dosyaları

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi-II. 3-0-3. 7 5. IOFB 534. Fen Eğitiminde Öz Düzenlemeli Öğrenme. 3-0-3. 7 5. IOFB 536.

 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEZUN OLDUKLARI LİSE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen bİlgİsİ ÖĞretmen adaylarinin mezun olduklari lİse tÜrlerİnİn ve cİnsİyetlerİnİn temel fİzİk alan bİlgİlerİ Üzerİne etkİsİ

 • GÜZ YARIYILI I - kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IOFB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0-0-0 30 IOFB 503 FEN BİLİMLERİ ... I 3-0-3 7 5 IOFB581 Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri ...

 • Yapılandırmacı Kuram Ve Fen Öğretimi - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen eğitimi alan yazını incelendiğinde Pella 1961 ... Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 3. BULGULAR. 3.

 • PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Statistical processing was made using the SPSS 11.0 program. ... Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim ...

 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÇGE 212 Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi. 2 0 2 3 7 ... Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi Eskişehir 2001.

 • TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU - İlköğretim Online

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. ... Örneğin fen eğitimi matematik eğitimi dil eğitimi gibi .

 • egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi ... SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ile İstatistiksel Analizler SPSS ...

 • FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE LABORATUARA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Analizler bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak yapılmış ... Fen Eğitimi Laboratuvar Tutum Cinsiyet. TEMEL KAYNAKLAR. Akgün Ş. 2000 .

 • SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Verilerin istatistiksel analizi için SPSS paket programının 15.0 versiyonu kullanılmıştır. ... IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 6 8 Eylül 2000 .

 • efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS package program ... bu hızlı gelişme sonucu elde edilen bilgilerin fen eğitimi programlarına yansıtılması amacıyla yeni fen eğitimi programı ...

 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİMİ DERSİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistiksel analizler için SPSS 13 paket programı kullanılarak elde edilen ... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD.

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersleri için ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersleri için Matematik Özyeterliliklerinin Belirlenmesi Author vista3 Last modified by ZELİHA

 • Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri konusunda ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Datum was evaluated with SPSS software. ... IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 6-8 Eylül 2000 Bildiriler Kitabı s 181-187 Hacettepe Ün. Ankara.

 • Eğitim ve öğretimin bütün boyutlarıyla dinamik bir yapıya ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumun fen eğitimi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar öğrencilerin fen derslerine yönelik tutumlarının akademik başarı ...

 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title fen bİlgİsİ ÖĞretmen ve ÖĞretmen adaylarinin bİlgİsayara karŞi tutumlari ve bİlgİsayar kullanma dÜzeylerİ author kemal Özcan

 • ietc2008.home.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen eğitimi aynı zamanda eğlencelidir ve bu nedenle ... veri toplama aracı ile toplanan veriler SPSS 10.0 paket programıyla bilgisayar ortamına girildikten ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SelÇuk Ünİversİtesİ. fen bİlİmlerİ enstİtÜsÜ. İlkÖĞretİm 6. sinif fen ve teknolojİ dersİ canlilarda Üreme bÜyÜme ve gelİŞme Ünİtesİnİn

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygulanan anketlerin verileri sistematik bir şekilde toplanıp SPSS programıyla analiz edilmiştir. ... Veli eğitimi fen öğretimi okul-aile iletişimi ...

 • pegem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1957 fen eğitimi açısından bir dönüm ... arithmetic mean and standard deviation values were determined and depicted by using SPSS 16.0 package ...

 • GİRİŞ - ab

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fen Edebiyat Fakültesi ... SPSS eğitim yazılımı ... Öztekin B.Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi Kastamonu Eğitimi Dergisi Ekim ...

 • Meslek Liselerinde Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 10 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. ... Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu İzmir.

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  E Öğretim Teknolojileri Eğitimi ... Sosyal Bilgiler Eğitimi Psikoloji. k Danışmanlık ve Rehberlik Fen Bilgisi Eğitimi ... Bu işlemler SPSS 20 paket ...

 • ORTAÖĞRETİMDE OYUNLAR VE ETKİNLİKLER İLE MATEMATİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi. Anabilim Dalı ... Anketin SPSS 10.0 paket programı ile ...

 • 1 - befjournal.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dokuz Eylül Universitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi İzmir. E-Mail suat.turkoguz gmail merveoztas1986 hotmail. Özet.

 • Son yıllarda İnternet ve web teknolojilerindeki gelişmeler ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serkan ŞENDAĞ Şemseddin GÜNDÜZ . ÖZET. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf içi öğrenmelerini desteklemek ve pekiştirmek amacıyla web ...

 • yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... o sınıfın alan dersi olmayan Müzik ve Beden Eğitimi dersleriyle ilgili ... Müzik ve Beden Eğitimi dersleri ile genel lise fen bilimleri ...

 • EK 2 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜM ... Madde analizi geçerlik güvenirlik deney nicel verilerin analizi SPSS uygulamaları.

 • fenbilimleri.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anahtar Kelimeler Bilimsel Argümantasyon Bilimsel Bilgi Bilimin Doğası Fen Eğitimi Hatırda Tutma. ... Nicel verilerin analizinde SPSS programı ...

 • BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ Author NEOPLAN Last modified by NEOPLAN Created Date 2 3 2005 12 47 00 PM Company

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ... Deney Nicel verilerin analizi SPSS uygulamalı istatistiğe giriş 10

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Nicel Araştırmalar ve SPSS Nitel Araştırmalar ve NVivo ... eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar idealizm realizm pragmatizm natüralizm ...

 • EK-3 - egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ... 14.6. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK. 23 ...

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Karadenİz teknİk Ünİversİtesİ. eĞİtİm bİlİmlerİ enstİtÜsÜ. ortaÖĞretİm fen ve matematİk alanlari eĞİtİmİ anabİlİm dali. fİzİk eĞİtİmİ ...

 • A

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A. BURCU CANITEZ OKUR Eğitim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Bölümü. Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ankara 1990 - 1996

 • bildiri.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Sakarya Yayıncılık. ... Türk Fen Eğitimi Dergisi 1 p. 49-64. Erdem D. 2011 .

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fen Öğretimi 10 3 0 3 S Türkçe 541301013 Kırsal Eğitim 10 3 0 3 S Türkçe 541301014 İlköğretimde Beceri Eğitimi 10 3 ... SPSS le veri analizi ...

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TIP EĞİTİMİ ANABİLİM ... EÜTF Öğrencilerinin Tıbbi Bilimlere Giriş Bloğu Öncesi Fen Bilimleri ... Bilgisayar eşliğinde SPSS istatistik paket ...

 • DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisans Okulöncesi Eğitimi ... -SPSS IBM Statistics ... I -Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II -Okulöncesinde Fen Ve Matematik Eğitimi ...

 • phpderslerim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Argümantasyona dayalı fen eğitimi günümüzde ülkemiz ve dünya literatüründe farklı ... 2010 . SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik ...

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İlköğretim Fen Bilgisi ... SOSYAL BILGILER EĞITIMI YÜKSEK LISANS PROGRAMI Kodu Ders Adı ... With SPSS. London Sage. APA 2009 . Amerikan ...

 • zgefdergi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veriler SPSS-14 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin yüzde ve frekans değerleri çıkartılmış ... Türk Fen Eğitimi Dergisi 8 4 193-209. Görgen İ.

 • 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ KAVRAM GELİŞİMİ VE KİŞİLERARASI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu durum Okulöncesi Eğitimi ya da Erken Çocukluk Eğitimi ... fen bilgisinde sosyal ilişkilerde ... Verilerin analizi SPSS 15.0 ...

 • egitimvebilim.ted.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD Türkiye ertashulya aksaray.edu.tr Ahmet İlhan Şen

 • Dear Smith - Doç. Dr. Erkut Konter

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen Bölümü. 1978-1974 ... Development of A Soccer Psychological Skills Scale-16 SPSS-16 . ... Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yanılgılar ve Bilimsel Gerçekler

 • fbe.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2015-2016 ÖĞretİm yili bahar yariyili İlkÖĞretİm anabİlİm dali fen bİlgİsİ eĞİtİmİ bİlİm dali yÜksek lİsans ders daĞilimlari

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ EĞİTİMİ ... Türkiye Üniversiteleri Fen Fen- Edebiyat Ve Eğitim ... istatistiksel çözümlemeler için SPSS ...

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PDF Dosyaları

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - nadircelikoz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat Fakültesi 5 ... cuma-sabah 9.30-11.50 DERSİN AMACI SPSS PROGRAMINA DAYALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ ...

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Verilerin Analizi Veriler SPSS paket programı kullanılarak ... İMÖ 34 1 64 38 Fen Bilgisi Eğitimi FBÖ 64 2 20 35 Bilgisayar ve Öğretim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şehir nüfusu ile suç oranı arasındaki ilişki Beden eğitimi ... SPSS ile Parametrik ... 2 akademik 3 mesleki Okuma puanı Yazma puanı Matematik puanı Fen ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat ... MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ... Tekin V.N. 2006 . SPSS uygulamalı istatistik ...

 • PowerPoint Sunusu - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kütüphanecilik eğitimi konusunda ilk ciddi ... Verilerin analizinde SPSS 16.0 for ... Tablo 5 de 10 u 62.5 Anadolu 3 ü 100 fen 2 ...

 • HAVA KIRLILIGI - arastirma.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anket sonuçları SPSS ... Prof. Dr. Fatih KONUKÇU Fen ... Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği EPA dan gelecek Öğretici ile Eğitmenlerin Eğitimi ...

 • Hoş geldiniz - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri dersleri içerisinde yer alan kimyasal kavramların ... Bulguların karlaştırılması SPSS programıyla ... Sosyal Bilgiler Eğitimi 3.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  T.c. gazİosmanpaŞa Ünİversİtesİ sÜreklİ eĞİtİm araŞtirma ve uygulama merkezİ mÜdÜrlÜĞÜ sunumu ağustos 2015 saat

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AraŞtirma raporu hazirlama

 • İSTATİSTİK BİLİMİ - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dünyada üniversite düzeyinde istatistik eğitimi 20.yüzyılın ... fen ve sosyal bilimlerde hızlı ... SPSS ortamında ise diyalog kutusu açıldığında ...

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.