Yılbaşı Kampanyası

"fen eğitimi spss" Word Dosyaları

 • GÜZ YARIYILI I - kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IOFB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0-0-0 30 IOFB 503 FEN BİLİMLERİ ... I 3-0-3 7 5 IOFB581 Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri ...

 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEZUN OLDUKLARI LİSE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen bİlgİsİ ÖĞretmen adaylarinin mezun olduklari lİse tÜrlerİnİn ve cİnsİyetlerİnİn temel fİzİk alan bİlgİlerİ Üzerİne etkİsİ

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi-II. 3-0-3. 7 5. IOFB 534. Fen Eğitiminde Öz Düzenlemeli Öğrenme. 3-0-3. 7 5. IOFB 536.

 • ÖĞRENCİLERİN FEN OKUR -YAZAR BİREY NİTELENMESİNDE GÖRSEL ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri doğal çevreyi ... YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi ... Elde edilen veriler SPSS paket programında yüzde ve frekans ...

 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen ve teknolojİ ÖĞretmen adaylarinin eĞİtİm araŞtirmalarini takİp etme durumlarinin Öz yeterlİk İnanÇlari aÇisindan İncelenmesİ

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DERSLER ... SPSS uygulamalı istatistiğe giriş.

 • Yapılandırmacı Kuram Ve Fen Öğretimi - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen eğitimi alan yazını incelendiğinde Pella 1961 ... Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 3. BULGULAR. 3.

 • newwsa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... in the web site for the PISA 2006 database using SPSS analysis of ... Bunu da bireylerin fen bilimlerine karşı olan ilgisi ve aldığımız fen eğitimi ...

 • SEÇD KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN FEN TEMELLİ VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Değerlendirme sonuçları SPSS.15 paket programı ile değerlendirilmiş ... 1Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi ...

 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÇGE 212 Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi. 2 0 2 3 7 ... Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi Eskişehir 2001.

 • efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS package program ... bu hızlı gelişme sonucu elde edilen bilgilerin fen eğitimi programlarına yansıtılması amacıyla yeni fen eğitimi programı ...

 • TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU - ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. ... Örneğin fen eğitimi matematik eğitimi dil eğitimi gibi .

 • gef-fenbilgisi.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ . ANABİLİM DALI BİLİM DALI. 2013 ... Excel ve SPSS Uygulamaları Temel İstatistik. 3. Prof. Dr. İlbilge Dökme. Cuma 15 00-18 00 ...

 • egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi ... SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ile İstatistiksel Analizler SPSS ...

 • gef-fenbilgisi.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1310017 SPSS Uygulamalar ... 1310003 Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya. Prof. Dr. Havva YAMAK. Cuma 10 30 ... 1310022 Proje Tabanlı Öğrenme ve Fen Eğitimi Uygulamalar ...

 • Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri konusunda ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Datum was evaluated with SPSS software. ... IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 6-8 Eylül 2000 Bildiriler Kitabı s 181-187 Hacettepe Ün. Ankara.

 • egtbil.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1310017 SPSS Uygulamalar ... 1310003 Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya. Prof. Dr. Havva YAMAK. Cuma 10 30 ... 1310022 Proje Tabanlı Öğrenme ve Fen Eğitimi Uygulamalar ...

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Kimya ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA ... Anket sonuçlarının analizinde SPSS 13.0 programı ... Kimya Eğitimi Fen ve Teknoloji kitabı ...

 • 1 - İlköğretim Online

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmada verilerin çözümlenmesi için SPSS 17.00 ... tarafından yapılan çalışmada fen eğitimi anabilim dalı ile yabancı diller eğitimi ...

 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİMİ DERSİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistiksel analizler için SPSS 13 paket programı kullanılarak elde edilen ... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD.

 • Eğitim ve öğretimin bütün boyutlarıyla dinamik bir yapıya ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumun fen eğitimi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ... Uygulamadan elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır.

 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title fen bİlgİsİ ÖĞretmen ve ÖĞretmen adaylarinin bİlgİsayara karŞi tutumlari ve bİlgİsayar kullanma dÜzeylerİ author kemal Özcan

 • 1 - befjournal.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Gruplar t-testi ile karşılaştırılmıştır. ... Türk Fen Eğitimi Dergisi. 10 1 176-196.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim fakülteleri fen eğitimi öğretim üyelerine yurt ... Bu ölçme aracından elde edilen veriler bilgisayar ortamına geçirilmiş ve SPSS paket ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistikle ilgili temel kavramlar evren ve örneklem değişken türleri verilerin sınıflandırılması merkezi eğilim ölçüleri yaygınlık ölçüleri ...

 • pegem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1957 fen eğitimi açısından bir dönüm ... arithmetic mean and standard deviation values were determined and depicted by using SPSS 16.0 package ...

 • Makalenin Başlığı Verdana 14 Punto Koyu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara Nobel Yayınları. ... Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi EFMED

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Kodu Ders Adı AKTS T U K Z S Dili Güz Dönemi I. Yarıyıl 541701001 Eğitimde Araştırma ...

 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ . I. YARIYIL. Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyıl T P K AKTS

 • KALICI KAVRAMSAL DEĞİŞİMDE 5E MODELİNİN ETKİLİLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen ve teknoloji öğretim programının sarmal bir yapıda olması öğrencilerin kuvvet ve hareket ... Veriler SPSS istatistik programı ve nitel çözümlemeler ...

 • GİRİŞ - ab

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fen Edebiyat Fakültesi ... SPSS eğitim yazılımı ... Öztekin B.Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi Kastamonu Eğitimi Dergisi Ekim ...

 • Son yıllarda İnternet ve web teknolojilerindeki gelişmeler ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okulöncesi Eğitimi Fen Bilgisi ... Kız ve erkek öğrencilerin etkililik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak .05 anlamlılık düzeyinde SPSS ...

 • ORTAÖĞRETİMDE OYUNLAR VE ETKİNLİKLER İLE MATEMATİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi. Anabilim Dalı ... Anketin SPSS 10.0 paket programı ile ...

 • yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... o sınıfın alan dersi olmayan Müzik ve Beden Eğitimi dersleriyle ilgili ... Müzik ve Beden Eğitimi dersleri ile genel lise fen bilimleri ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  E Öğretim Teknolojileri Eğitimi ... Sosyal Bilgiler Eğitimi Psikoloji. k Danışmanlık ve Rehberlik Fen Bilgisi Eğitimi ... Bu işlemler SPSS 20 paket ...

 • Ders kodu Adı107 TEMEL MATEMATİK-I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... SPSS APA ve bilimsel rapor hazırlama. ... Dersin İçeriği Fen bilimleri ve fen eğitimi fen alanlarında düşünme ve öğrenme bilişsel gelişim ve.

 • ilkogretim.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen Bilgisi Öğretmenliği Dersin Seviyesi. ... Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum Pegema ...

 • EK-3 - egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ... 14.6. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK. 23 ...

 • egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ. I. YARIYIL. Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyıl T P K AKTS

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Karadenİz teknİk Ünİversİtesİ. eĞİtİm bİlİmlerİ enstİtÜsÜ. ortaÖĞretİm fen ve matematİk alanlari eĞİtİmİ anabİlİm dali. fİzİk eĞİtİmİ ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Nicel Araştırmalar ve SPSS Nitel Araştırmalar ve NVivo ... eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar idealizm realizm pragmatizm natüralizm ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ... Deney Nicel verilerin analizi SPSS uygulamalı istatistiğe giriş 10

 • DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisans Okulöncesi Eğitimi Öğr. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Okulöncesi Eğitimi Öğr.

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi ... Veriler SPSS 13.0 programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız t-testleriyle analiz edilmiştir.

 • web.firat.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENZİMLERLE İLGİLİ KAVRAM ... Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ELAZIĞ .

 • BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ Author NEOPLAN Last modified by NEOPLAN Created Date 2 3 2005 12 47 00 PM Company

 • fenbilimleri.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anahtar Kelimeler Bilimsel Argümantasyon Bilimsel Bilgi Bilimin Doğası Fen Eğitimi Hatırda Tutma. ... Nicel verilerin analizinde SPSS programı ...

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PDF Dosyaları

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - nadircelikoz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat Fakültesi 5 ... cuma-sabah 9.30-11.50 DERSİN AMACI SPSS PROGRAMINA DAYALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ ...

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Verilerin Analizi Veriler SPSS paket programı kullanılarak ... İMÖ 34 1 64 38 Fen Bilgisi Eğitimi FBÖ 64 2 20 35 Bilgisayar ve Öğretim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şehir nüfusu ile suç oranı arasındaki ilişki Beden eğitimi ... SPSS ile Parametrik ... 2 akademik 3 mesleki Okuma puanı Yazma puanı Matematik puanı Fen ...

 • Animasyon Destekli Fizik Eğitiminde Öğrencilerin Tutumunun ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nimet IŞIK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. İlköğretim Bölümü. Fen Bilgisi Eğitimi A. B. D. Animasyon Destekli Fizik Laboratuvarı Eğitiminde Öğrencilerin ...

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - muratgokdere

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Fen bilimlerinde ... 1995-96 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim ... Bulguların karlaştırılması SPSS ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat ... MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ... Tekin V.N. 2006 . SPSS uygulamalı istatistik ...

 • PowerPoint Sunusu - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kütüphanecilik eğitimi konusunda ilk ciddi ... Verilerin analizinde SPSS 16.0 for ... Tablo 5 de 10 u 62.5 Anadolu 3 ü 100 fen 2 ...

 • HAVA KIRLILIGI - arastirma.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anket sonuçları SPSS ... Prof. Dr. Fatih KONUKÇU Fen ... Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği EPA dan gelecek Öğretici ile Eğitmenlerin Eğitimi ...

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AraŞtirma raporu hazirlama

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - BEUN

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri dersleri ... Bulguların karlaştırılması SPSS ... 1995-96 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  T.c. gazİosmanpaŞa Ünİversİtesİ sÜreklİ eĞİtİm araŞtirma ve uygulama merkezİ mÜdÜrlÜĞÜ sunumu ağustos 2015 saat

 • İSTATİSTİK BİLİMİ - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dünyada üniversite düzeyinde istatistik eğitimi 20.yüzyılın ... fen ve sosyal bilimlerde hızlı ... SPSS ortamında ise diyalog kutusu açıldığında ...

 • Hoş geldiniz - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri dersleri içerisinde yer alan kimyasal kavramların ... Bulguların karlaştırılması SPSS programıyla ... Sosyal Bilgiler Eğitimi 3.

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.