Yılbaşı Kampanyası

"fokal enfeksiyon" Word Dosyaları

 • SÜT VE GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ UYGULAMA REHBERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı Alttaki daimi dişe zarar vermemeyi Genç sürekli dişlerde ise kök gelişiminin devam etmesini sağlamayı ...

 • Ağız-Diş Hastalıkları ile Sistemik Hastalıklar Arasında İlişki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon konusundaki çalışmalar dikkatlice incelendiğinde sunulan değerlendirmelerin tümüyle bilimsel olduğunu söylemek zordur.

 • BÖBREK HASTALIKLARI - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyonlar bu hastalarda akut alevlenmelere yol açacağından ağızdaki fokal enfeksiyon odakları temizlenmeli oral hijyen eğitimi verilmelidir.

 • ORAL DİAGNOZ DERS KONULARI VE İÇERİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal Enfeksiyon. Antibakteriyel Profilaksi. ... Sistemik enfeksiyon hastalıklarında oral kavite bulguları - Tbc - Sifilis - Lepra - Su çiçeği - Kızamık.

 • Güncel İnsülin Tedavisi - tahev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tip 1 diyabet Oral antidiyabetiklere primer veya sekonder cevapsızlık Enfeksiyon ağır ... fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tinea korporis ve follikülitis agminata dan ayırdedilmesi gereklidir. Tedavi Hastalarda fokal enfeksiyon odağı ve diyabet araştırılmalıdır.

 • webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulpal Enfeksiyon. Patogenez ve Histopatoloji. Akut Apikal Periodontitis. Kronik Apikal Periodontitis. Periapikal ve Radiküler Kistler. ... Fokal Enfeksiyon.

 • izmirtufad

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıklarının ... KBB LA İLGİLİ SORUNLAR FOKAL ENFEKSİYON ODAKLARI AŞIRI KİLO ALMIŞ OYUNCULAR ÇOCUK SPORCULAR Öz geçmiş ve soy ...

 • Şerefeddin Sabuncuoğlu 1385-1468

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Travma sonrasında splenektomi yapılan hastalarda hem fokal enfeksiyon hem de ... Hasta ve ailesi ile enfeksiyon riski hakkında belirli başlıklar ...

 • ALKALMAZ SI EL R S - mediradiopharma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal enfeksiyon bölgelerinin belirlenmesi ör abdominal abse kaynağı bilinmeyen ateş araştırmaları ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi ...

 • NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLER ANATOMİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazen bu enfeksiyon farengotonsillite kadar ilerler ve bakterial enfeksiyonlar eklenebilir ... Fokal proliferatif veya diffüz nekrotizan crescentin glomerülonefrit.

 • oocities

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genelde enfeksiyon etkenlerine ve zehir etkisi gösteren maddelere karşı direnç oluşmasını ifade eder. ... Bu mekanizmaya fokal enfeksiyon bahsinde tekrar ...

 • SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI - abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunun sonucu sağ taraflı aortik kemerin oluşturduğu bir halka ile fokal ... 3-rumen duvarı derin dokularında ülserasyon ve enfeksiyon 4-rumen duvarında fokal ...

 • SUBARAKNOİD KANAMALAR - norosirurji.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dissekan anevrizma travma enfeksiyon vaskulit ateroskleroz ... Başağrısının ve ense sertliğinin artması hafif ateş konfuzyon fokal defisit çıkmas ...

 • BİZ ORT ENFEKSİYONUNUN GERÇEK ETKİSİNİ BİLİYORMUYUZ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hepatitis ile birlikte karaciğer üzerinde beyaz fokal nekrozlar ve bazı ... broilerler ve SPF broiler civcivler ve hindilerde enfeksiyon ...

 • dishekimlik.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu yarıyıl planlamasında 16 hafta aktif ders haftası bulunmaktadır. Ders planlaması yaparken 4. Haftada 06-07.10.2014 Pazartesi ve Salı gününün Kurban ...

 • SPİROKETOZİS - protekt.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Buralarda fokal odaklar tarzında yada tümüyle epitelyumleri ele geçirerek yüzeyi örterler ve dikkate değer patojenite oluştururlar. ... Enfeksiyon Tavuk ve ...

 • Dersin Adı-Kodu Ağız Mikrobiyolojisi MİK6020

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ağız florası bakterilerin ağızda enfeksiyon yapma mekanizmları ... Fokal enfeksiyonlar. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Title Dersin ...

 • TÜRK TORAKS DERNEĞİ - febrilnotropeni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal infiltratlar özellikle akut tablo ile ortaya çıktığında bakteriyel pnömonileri ... Sekonder bakteriyel enfeksiyon için dikkatli olunmalı.

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıkların sebebi olan ajanları ... Major generalize ve fokal distonik durumları gözden geçiriniz. Benign esansiyel tremoru tanımlayınız.

 • Dekübitus Ülserleri Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları fokal müsin birikimine de sebep olmaktadır.16 ... Aile hikayesi olanlarda ve sekonder enfeksiyon olan keloidlerde ...

 • EK-2 - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal ve segmental ... diğer mikozlar B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon B20.8 HIV ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ortalama 3-6 haftalık inkübasyondan sonra akut enfeksiyon gelişir. Çoğu hasta ... kuru öksürük dispne demans veya ensefalopati fokal nörolojik ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ürtiker yiyecekler inhalanlar ve fokal infeksiyonlara bağlı ... Enfeksiyon bulgusu olan yaralarda ne yapılmalıdır. Yara onarım yöntemleri nelerdir

 • 2006 2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI - smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fokal Epilepsi e Febril Konvülsiyon. ... Enfeksiyon durumunda antibiyotik verilmelidir . e Aileye evde bakım prensipleri öğretilmelidir.

 • ÜRİNER ENFEKSİYONLAR - onderyaman

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu rehber enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve ÜSE ları ile ilgilenen ürologlar ... Eğer fokal pyelonefrit ya da abse gelişimi BT ya da MG 3 ...

 • Kafa içi yaralanma hastalık grubu ve aydınlatılmış onam ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  S06.3 Fokal beyin yaralanması S06.3 Fokal beyin yaralanması ... TEDAVİDEN FAYDA GÖREMEME ENFEKSİYON BASINÇ YARASI VE DİĞER YARALANMALAR ...

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ANABİLİM DALI. DERSİN KODU. DERSİN ADI. HAFTALIK. YILLIK TOPLAM. ... Fokal Segmental Glomerulonefrit. Kistik Böbrek Hastalıklar ...

 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA TEBLİĞİ - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EMG esnasında uygulanacak fokal distoni. ... alerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nefroloji Fokal segmental glomeruloskleroz ve membranöz nefropati H.AKDAM ... Enfeksiyon Hastalıkları Üriner sistem enfeksiyonları 4 Haziran 2014 Çarşamba.

 • abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... obesite protein kalori dengesizliği Diabetes mellitus ilaç enfeksiyon ve toksinler ... 1-8 haftalık tayların akut öldürücü bir fokal bakteriyel ...

 • TezKılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Örnek.1-Abort olmuş koyun fötüslerinin kotiledonlarında fokal nekroz odaklarınn ... Muayene Edilen Hayvan Sayısı Enfeksiyon oranı Kaynak ...

 • ENDOKRİN SİSTEM - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bugüne kadar enfeksiyon veya diğer ajanların direkt otoimmun tiroid hastalığı oluşturduğuna dair ... Kapsül intakt veya fokal tümör permeasyonu ...

 • ÖZGEÇMİŞ - Medical Park

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yaldız M. Fokal Serebral İskemi-Reperfüzyon ... Kemaloğlu S Ceviz A. Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastalarda Üreyen Enfeksiyon Etkenleri Ve ...

 • İFADE TUTANAĞI - hastane.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal nörolojik bozukluklar bulunduğunda KRANİAL BT istenilebilir. Aort Afetleri ... Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarındaki enfeksiyon şüphelerinde BT b

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PDF Dosyaları

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PowerPoint Dosyaları

 • Bağ Dokusu Hastalıkları - dis.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunun için fokal enfeksiyon odakları ortadan kaldırılmalı ... beslenme ve egzersiz gibi konularda ilgilendirilmelidir. Cerrahi müdahale enfeksiyon ...

 • NEONATAL SEPSİS - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİDOĞAN SEPSİSİ Prof. Dr. A. Engin Arısoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 1. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ENFEKSİYON canlı hastalık etkenlerinin vücuda girerek yerleşmesi yaşama ve ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Semptomlar sıklıkla belirsizdir ve aynı zamanda meydana gelmiş fokal enfeksiyon belirtilerini maskeler. Parenteral antibiyotik tedavisi ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KONVÜLZİYONA YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Hipoksi asfiksi özellikle ilk 48 saat Enfeksiyon sepsis menenjit ensefalit ... fokal konvülziyonlar Generalize konvülziyonlar Tonik ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Patogenez. Mikroorganizmalar . SSS ne. farklı yollarla ulaşabilir Hematojen. yayılım Potansiyel olarak patojen mikroorganizmalarla . nazofarinks ...

 • APİKAL REZEKSİYON - slideboom

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon ... Fokal enfeksiyon ...

 • İNTRAKRANYAL ENFEKSİYONLAR - askingorgulu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İntrakranyal enfeksİyonlar dr.İsmaİl gÜlŞen prof.dr.aşkın gÖrgÜlÜ

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kalıtsal hastalıklar Enfeksiyon İnflamasyon Toksikasyon Metabolik hastalıklar Ana ... Nekroz yok Grade 2 Fokal ...

 • DİYABET NEDİR - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dİyabetİn Önemİ dİyabet dÜnyada en sik gÖrÜlen kronİk hastaliktir

 • VAKA SUNUMU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal ya da multifokal periyodik epileptiform bozukluklar görülebilir. CT MR Erken dönemde normal olabilir birkaç gün ya da hafta içinde beyin ödemi ...

 • SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA ... İlerleyen dönemlerde çekilen akciğer röntgenlerinde fokal interstisiyal infiltratlara bağlı konsolide sahalar ...

 • Koma Hastasına Yaklaşım - tghyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon sepsis Antibiyotikler karbapenemler ve kinolonlar Arrest CPR ... Acil incelemeler İlk Aşamada Primer Amaç Fokal yapısal SSS ...

 • Slayt 1 - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI BÜYÜK ARTERLERİN D-TRANSPOZİSYONU İnsidans 5 E K 3 1 Patoloji ve Patofiyoloji Aorta önde olacak şekilde sağ ...

 • KATETER İLİŞKİLİ BAKTEREMİ VE SEPSİS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... altta yatan hastalik dm malİgnİte farkli bİr enfeksİyon ... bt venÖz doppler usg eko klİnİk bakteremİ veya fungemİyİ aÇiklayacak fokal odak ...

 • Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı Author. Last modified by Black Created Date 9 10 2002 3 41 44 AM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • PowerPoint Sunusu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  RE TANI Bölüm A 1. Klinik fokal nöbetler Epilepsia ... Antibiyotik tedavisinin 14. gününde Çocuk enfeksiyon bilim dalına danışılarak ...

 • Slayt 1 - celikveteriner

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hastalığın seyrine göre subklinik olarak ta seyredebilen enfeksiyon ... Fokal lezyonlar kemik eklem genitoüriner sistem ve diğer bölgelerde ortaya çıkar.

 • FEVER - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olur. 28-90 gün Yüksek ve düşük risk Düşük Risk Klinik Kriterleri Sağlıklı term Hastanede yatmamış Fokal bakteriyel enfeksiyon yok AOM hariç ...

 • Dorsal Root Entry Zone DREZ Lezyonu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dorsal Root Entry Zone DREZ Ameliyatı DREZ ameliyatı 1976 da Rolando substantia jelatinosa nın fokal destrüksiyonu olarak tanımlamıştır.

 • Bronşiolit

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşiolit Doç. Dr. Fazıl Orhan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Febrİl konvÜlzİyonlu hastaya yaklaŞim dr.hakan gÜmÜŞ kayserİ 2012

 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI - turkvet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İnsan Klinik Bulgular Burun akıntısı Hipoxi Hiperpne Dispne Öksürük Bronşit Bronchopneumoni Pneumoni fokal lobuler lober ... enfeksiyon Influenza herpes ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scalp monitörü bakteriyel enfeksiyon şüphesini arttırır ... Nöbet Sık Nadir Subtle Klonik Fokal Multifokal Tonik Fokal ...

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sabah ilk idrarda protein kreatrinin oranına bakılır İzole proteinüri ile karekterize glomeruler hastalıklar Fokal segmental ... Enfeksiyon markırlarına ...

 • Slayt 1 - hider.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... -Kloramfenikol -Gentamisin Elektif operasyonlar BOS fistülü Rinore Çökme kırığı Yazar Yıl Antibiyotik Enfeksiyon ... apne bradikardi fokal ...

 • Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşektazi Geri dönüşsüz fokal bronş dilatasyonu Enfeksiyon Kartegener sendromu Kistik fibrozis İmmotil silia sendromu Mukoid tıkaç ABPA Silindirik ...

 • SOLUNUM YOLU İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title SOLUNUM YOLU İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI Author sibelserap Last modified by Pau Created Date 4 24 2012 8 08 53 AM

 • Slayt 1 - flebolojidernegi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Doç. Dr. Alptekin YASIM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD

 • NEFROTİK SENDROM - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Fokal GS 2. en sık Membranöz GN Membranoproliferatif GN Konjenital NS fin tipi yenidoğanda en sık ... Enfeksiyon peritonit selülit bakteriyemi ...

 • Slayt 1 - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Enfeksiyonları Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 12. Pediatri Okulu Çocuk ...

 • BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal nöbet ve postiktal nörolojik defisit ... Rektal ölçümde 2 milyonda bir kırılma enfeksiyon riski var. Aksiller ölçümde ateşi hatalı olarak yüksek ...

 • Slayt 1 - drmuratakin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... paraziter enfeksiyon sırasında görülebilir. ... MG bulguları tamamen normal olabileceği gibi farklı boyutlarda kitle fokal asimetrik dansite artışı ...

 • POSTMENOPOZAL KANAMADA YAKAŞIM - tjod

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal anormalliklerin atlanma riskini ortadan kaldırır. İkinci basamak yaklaşımda tanı ve tedavi. ... Aktif pelvik enfeksiyon. Bilinen serviks-uterus kanserleri.

 • ARAKNOİD KİSTLER - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ARAKNOİD KİSTLER Moderatör Prof. Dr. Kaya AKSOY Hazırlayan Dr. Selçuk AYDIN

 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu - file.uroturk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon ve travma gibi bir ... sendromu Allerji - Sistemik lupus eritematosis Hassas barsak sendromu - Sjögren sendromu Fibromiyalji - Fokal vulvit İS MAS ...

 • VAKA SUNUMU - kisiselbasari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotermi Miksödem sepsis Hipertermi Enfeksiyon termal yanık şok ... Artmış kan basıncı değerleri Fokal nörolojik defisitlerin ilerlemesi Lezyonun ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... shrinking lung sendromu Enfeksiyon RENAL BULGULAR Renal tutulum klinik ... IF EM de mezengial depozitler Mezengial hiperselülarite Fokal ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vaka sunumu dr. hülya halİs 18. 05. 2007

 • GLOMERULONEFRİTLER - yeditepetip4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uz.Dr. Tuba Giray Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örneğin metastatik maligniteli hastalarda enfeksiyon ... konfüzyon veya subaraknoid kanama ile birlikte bilinç değişikliği veya fokal nörolojik bulgular ...

 • Slayt 1 - mehmetbakir.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Prof. Dr. Mehmet BAKIR YBÜ de Ateş Sorunu

 • Slayt 1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Migren ve fokal nörolojik semptomlar Meme kanseri ... 25 tablet Primer enfeksiyon Valtrex 1 gm 3x1 7 g Zovirax 400mg 3x1 10 g Reenfeksiyon Valtrex 500mg ...

 • EPİLEPSİ - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzun dönemde tedavi ya profilaktik antiepileptik ilaç başlanması yada özellikle enfeksiyon ve ateşli dönemlerde ... 1. Parsiyel nöbetler fokal ...

 • PARANAZAL SİNÜS ENFEKSİYONLARI VE TÜMÖRLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MR fokal injury gösterebilir bu alanT2de hiperintensdir ... OPHTALMİC VEN TROMBOZU Kavernöz sinüs trombozunun yayılımı veya enfeksiyon kompresyon ...

 • SENKOP - upa.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Özellikle enfeksiyon dönemlerinde beslenmenin azaldığı durumlarda sabah uyandırılamama ve bilinç bulanıkl ... fokal nörolojik defisit. Diplopi ataksi ...

 • Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon dehidratasyon veya ... Psikiyatrik bozukluklar Geç başlangıçlı migren atakları Aseptik menenjit Meningoensefalit Fokal nörolojik bulgular Akut ...

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.