Yılbaşı Kampanyası

"fokal enfeksiyon" Word Dosyaları

 • SÜT VE GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ UYGULAMA REHBERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı Alttaki daimi dişe zarar vermemeyi Genç sürekli dişlerde ise kök gelişiminin devam etmesini sağlamayı ...

 • Ağız-Diş Hastalıkları ile Sistemik Hastalıklar Arasında İlişki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon konusundaki çalışmalar dikkatlice incelendiğinde sunulan değerlendirmelerin tümüyle bilimsel olduğunu söylemek zordur.

 • ORAL DİAGNOZ DERS KONULARI VE İÇERİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal Enfeksiyon. Antibakteriyel Profilaksi. ... Sistemik enfeksiyon hastalıklarında oral kavite bulguları - Tbc - Sifilis - Lepra - Su çiçeği - Kızamık.

 • BÖBREK HASTALIKLARI - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyonlar bu hastalarda akut alevlenmelere yol açacağından ağızdaki fokal enfeksiyon odakları temizlenmeli oral hijyen eğitimi verilmelidir.

 • Güncel İnsülin Tedavisi - tahev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tip 1 diyabet Oral antidiyabetiklere primer veya sekonder cevapsızlık Enfeksiyon ağır ... fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay ...

 • Şerefeddin Sabuncuoğlu 1385-1468

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Travma sonrasında splenektomi yapılan hastalarda hem fokal enfeksiyon hem de ... Hasta ve ailesi ile enfeksiyon riski hakkında belirli başlıklar ...

 • izmirtufad

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıklarının ... KBB LA İLGİLİ SORUNLAR FOKAL ENFEKSİYON ODAKLARI AŞIRI KİLO ALMIŞ OYUNCULAR ÇOCUK SPORCULAR Öz geçmiş ve soy ...

 • ALKALMAZ SI EL R S - mediradiopharma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal enfeksiyon bölgelerinin belirlenmesi ör abdominal abse kaynağı bilinmeyen ateş araştırmaları ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi ...

 • NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLER ANATOMİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazen bu enfeksiyon farengotonsillite kadar ilerler ve bakterial enfeksiyonlar eklenebilir ... Fokal proliferatif veya diffüz nekrotizan crescentin glomerülonefrit.

 • BİZ ORT ENFEKSİYONUNUN GERÇEK ETKİSİNİ BİLİYORMUYUZ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hepatitis ile birlikte karaciğer üzerinde beyaz fokal nekrozlar ve bazı ... broilerler ve SPF broiler civcivler ve hindilerde enfeksiyon ...

 • EK-2 - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal ve segmental ... diğer mikozlar B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon B20.8 HIV ...

 • SUBARAKNOİD KANAMALAR - norosirurji.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dissekan anevrizma travma enfeksiyon vaskulit ateroskleroz ... Başağrısının ve ense sertliğinin artması hafif ateş konfuzyon fokal defisit çıkmas ...

 • TÜRK TORAKS DERNEĞİ - febrilnotropeni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal infiltratlar özellikle akut tablo ile ortaya çıktığında bakteriyel pnömonileri ... Sekonder bakteriyel enfeksiyon için dikkatli olunmalı.

 • SPİROKETOZİS - protekt.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Buralarda fokal odaklar tarzında yada tümüyle epitelyumleri ele geçirerek yüzeyi örterler ve dikkate değer patojenite oluştururlar. ... Enfeksiyon Tavuk ve ...

 • pa.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon Hastalıklar ... EEG belirgin fokal veya jeneralize diken keskin dalga kompleksler fokal veya jeneralize yavaş aktivite gösteren olgular. ...

 • SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALARININ KLİNİK VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eylül 1998 ile Aralık 2002 tarihleri arasında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim dalında ... İlerlemiş hastalıktan sonra generalize veya fokal serebral ...

 • TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR - teis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite endikasyonlannda ... Yoğun bakım ünitelerinde anestezi ve reanimasyon enfeksiyon hastalıkları ...

 • ÜRİNER ENFEKSİYONLAR - onderyaman

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu rehber enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve ÜSE ları ile ilgilenen ürologlar ... Eğer fokal pyelonefrit ya da abse gelişimi BT ya da MG 3 ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki uygulananlara ilaveten tespit edilen seropozitif durumun enfeksiyon ya da aşıdan ... Fokal apse püstül veya ...

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - norosirurji.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıkların sebebi olan ajanları ... Major generalize ve fokal distonik durumları gözden geçiriniz. Benign esansiyel tremoru tanımlayınız.

 • ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTENİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kafa travmalarının 20 sinde fokal yetersizlik vardır. ... aspirasyonda gelen sekresyonun rengi miktarı yoğunluğu genel enfeksiyon belirtileri vb. ...

 • 25 Mayıs 2007 CUMA - Mükerrer - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EMG esnasında uygulanacak fokal ... kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri ...

 • Dekübitus Ülserleri Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları fokal müsin birikimine de sebep olmaktadır.16 ... Aile hikayesi olanlarda ve sekonder enfeksiyon olan keloidlerde ...

 • EK-2 - afyoneczaciodasi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hızlı ilerleyen nefritik sendrom fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla. N01.2. Hızlı ilerleyen nefritik sendrom diffüz memranöz glomerülonefritle. N01.3.

 • saglikaktuel

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının ... fokal spastisite ...

 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA TEBLİĞİ - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EMG esnasında uygulanacak fokal distoni. ... alerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete ...

 • seo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... frenik sinire yakın fokal atrial taşikardilerde ... EHU ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI Bu antibiyotikler enfeksiyon hastalıkları uzmanının ...

 • SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE 16. ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 17. Kurulun Toplanması Çalışma Usul ve Esasları 17

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çıkış ilk enfeksiyon ... Fokal apse püstül veya nodül oluşumları Anormal koku Solungaç deformiteleri Hastalık Ölümlerin ...

 • I-GENEL BİLGİLER - Trakya Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 1 1 1 4 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 4 2 34 44 Deri ve Zührevi Hastalıklar 2 1 4 7 Enfeksiyon Hastalıkları 3 2 4 9 Tıbbi Farmakoloji 3 ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ortalama 3-6 haftalık inkübasyondan sonra akut enfeksiyon gelişir. Çoğu hasta ... kuru öksürük dispne demans veya ensefalopati fokal nörolojik ...

 • 2006 2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI - smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fokal Epilepsi e Febril Konvülsiyon. ... Enfeksiyon durumunda antibiyotik verilmelidir . e Aileye evde bakım prensipleri öğretilmelidir.

 • E

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi. ... fokal kompleks jeneralize petit mal tonik klonik nöbetler status epileptikus açıklayabilme

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan - cdn.ebilgi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır ...

 • TezKılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Örnek.1-Abort olmuş koyun fötüslerinin kotiledonlarında fokal nekroz odaklarınn ... Muayene Edilen Hayvan Sayısı Enfeksiyon oranı Kaynak ...

 • ÖZGEÇMİŞ - Medical Park

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yaldız M. Fokal Serebral İskemi-Reperfüzyon ... Kemaloğlu S Ceviz A. Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastalarda Üreyen Enfeksiyon Etkenleri Ve ...

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PDF Dosyaları

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PowerPoint Dosyaları

 • NEONATAL SEPSİS - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YENİDOĞAN SEPSİSİ Prof. Dr. A. Engin Arısoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 1. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu

 • Bağ Dokusu Hastalıkları - dis.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunun için fokal enfeksiyon odakları ortadan kaldırılmalı ... beslenme ve egzersiz gibi konularda ilgilendirilmelidir. Cerrahi müdahale enfeksiyon ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Patogenez. Mikroorganizmalar . SSS ne. farklı yollarla ulaşabilir Hematojen. yayılım Potansiyel olarak patojen mikroorganizmalarla . nazofarinks ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Semptomlar sıklıkla belirsizdir ve aynı zamanda meydana gelmiş fokal enfeksiyon belirtilerini maskeler. Parenteral antibiyotik tedavisi ...

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ENFEKSİYON canlı hastalık etkenlerinin vücuda girerek yerleşmesi yaşama ve ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KONVÜLZİYONA YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Hipoksi asfiksi özellikle ilk 48 saat Enfeksiyon sepsis menenjit ensefalit ... fokal konvülziyonlar Generalize konvülziyonlar Tonik ...

 • APİKAL REZEKSİYON - slideboom

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon ... Fokal enfeksiyon ...

 • SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA ... İlerleyen dönemlerde çekilen akciğer röntgenlerinde fokal interstisiyal infiltratlara bağlı konsolide sahalar ...

 • DİYABET NEDİR - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PROFİL DÜZENSİZLİĞİ Genel değerlendirme Diyet-egzersiz planını kontrol et İnsulin etkinliğini kontrol et Fokal enfeksiyon yada insulin ihtiyacını ...

 • ÇOCUKTA AKUT BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon düşünülüyorsa kontrastlı BT uygulanmalıdır. Serum BUN kreatinin düzeylerinde belirgin yükselme oligüri hipertansiyon anemi ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kalıtsal hastalıklar Enfeksiyon İnflamasyon Toksikasyon Metabolik hastalıklar Ana ... Nekroz yok Grade 2 Fokal ...

 • VAKA SUNUMU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal ya da multifokal periyodik epileptiform bozukluklar görülebilir. CT MR Erken dönemde normal olabilir birkaç gün ya da hafta içinde beyin ödemi ...

 • Koma Hastasına Yaklaşım - tghyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon sepsis Antibiyotikler karbapenemler ve kinolonlar Arrest CPR ... Acil incelemeler İlk Aşamada Primer Amaç Fokal yapısal SSS ...

 • KATETER İLİŞKİLİ BAKTEREMİ VE SEPSİS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... altta yatan hastalik dm malİgnİte farkli bİr enfeksİyon ... bt venÖz doppler usg eko klİnİk bakteremİ veya fungemİyİ aÇiklayacak fokal odak ...

 • Slayt 1 - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI BÜYÜK ARTERLERİN D-TRANSPOZİSYONU İnsidans 5 E K 3 1 Patoloji ve Patofiyoloji Aorta önde olacak şekilde sağ ...

 • Dorsal Root Entry Zone DREZ Lezyonu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dorsal Root Entry Zone DREZ Ameliyatı DREZ ameliyatı 1976 da Rolando substantia jelatinosa nın fokal destrüksiyonu olarak tanımlamıştır.

 • Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı Author. Last modified by Black Created Date 9 10 2002 3 41 44 AM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • Slayt 1 - hider.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... -Kloramfenikol -Gentamisin Elektif operasyonlar BOS fistülü Rinore Çökme kırığı Yazar Yıl Antibiyotik Enfeksiyon ... apne bradikardi fokal ...

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sabah ilk idrarda protein kreatrinin oranına bakılır İzole proteinüri ile karekterize glomeruler hastalıklar Fokal segmental ... Enfeksiyon markırlarına ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scalp monitörü bakteriyel enfeksiyon şüphesini arttırır ... Nöbet Sık Nadir Subtle Klonik Fokal Multifokal Tonik Fokal ...

 • PowerPoint Sunusu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  RE TANI Bölüm A 1. Klinik fokal nöbetler Epilepsia ... Antibiyotik tedavisinin 14. gününde Çocuk enfeksiyon bilim dalına danışılarak ...

 • MULTİSİSTEM HASTALIKLARI İLE İLİŞKİLİ GLOMERÜLONEFRİTLER ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... NSAID enfeksiyon glomerülopatisi trombotik glomerülopati ... Tip III Fokal proliferatif Tip IV Diffüz proliferatif Tip V Membranöz ...

 • FEVER - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olur. 28-90 gün Yüksek ve düşük risk Düşük Risk Klinik Kriterleri Sağlıklı term Hastanede yatmamış Fokal bakteriyel enfeksiyon yok AOM hariç ...

 • POSTMENOPOZAL KANAMADA YAKAŞIM - tjod

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal anormalliklerin atlanma riskini ortadan kaldırır. İkinci basamak yaklaşımda tanı ve tedavi. ... Aktif pelvik enfeksiyon. Bilinen serviks-uterus kanserleri.

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon markırlarına bakıp enfeksiyon varsa ab ... Renal transplantasyon Steroide dirençli fokal veya segmental glomeruloskleroz nedeniyle end ...

 • Slayt 1 - drmuratakin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... paraziter enfeksiyon sırasında görülebilir. ... MG bulguları tamamen normal olabileceği gibi farklı boyutlarda kitle fokal asimetrik dansite artışı ...

 • SVH-1 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ateş sıklıkla EN Beyin apsesi Sıklıkla b.yel olup 60-70 KBB enfeksiyon sonrası ... bilinç bozulur Vaskülit Fokal kortikal veya subkortikal ...

 • Osteomiyelit - acikarsiv.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Nadir Kronik Osteomiyelit RADYOGRAFİK ÖZELLİKLER Tipik değil Fokal opak sahalar içeren lüsent lezyon Lüsent ... travma ve enfeksiyon bir araya ...

 • Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşektazi Geri dönüşsüz fokal bronş dilatasyonu Enfeksiyon Kartegener sendromu Kistik fibrozis İmmotil silia sendromu Mukoid tıkaç ABPA Silindirik ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... shrinking lung sendromu Enfeksiyon RENAL BULGULAR Renal tutulum klinik ... IF EM de mezengial depozitler Mezengial hiperselülarite Fokal ...

 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu - file.uroturk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon ve travma gibi bir ... sendromu Allerji - Sistemik lupus eritematosis Hassas barsak sendromu - Sjögren sendromu Fibromiyalji - Fokal vulvit İS MAS ...

 • Slayt 1 - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Enfeksiyonları Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 12. Pediatri Okulu Çocuk ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ateş boyun ağrısı yutma güçlüğü Apse direnajı pe antb primer hst tedavisi MENENJİT Enfeksiyon BOS ... Apse Ateş ciddi başağrısı fokal ...

 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI - turkvet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İnsan Klinik Bulgular Burun akıntısı Hipoxi Hiperpne Dispne Öksürük Bronşit Bronchopneumoni Pneumoni fokal lobuler lober ... enfeksiyon Influenza herpes ...

 • VAKA SUNUMU - kisiselbasari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotermi Miksödem sepsis Hipertermi Enfeksiyon termal yanık şok ... Artmış kan basıncı değerleri Fokal nörolojik defisitlerin ilerlemesi Lezyonun ...

 • SEIZURES EPILEPSY - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 • BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal nöbet ve postiktal nörolojik defisit ... Rektal ölçümde 2 milyonda bir kırılma enfeksiyon riski var. Aksiller ölçümde ateşi hatalı olarak yüksek ...

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örneğin metastatik maligniteli hastalarda enfeksiyon ... konfüzyon veya subaraknoid kanama ile birlikte bilinç değişikliği veya fokal nörolojik bulgular ...

 • Slayt 1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Migren ve fokal nörolojik semptomlar Meme kanseri ... 25 tablet Primer enfeksiyon Valtrex 1 gm 3x1 7 g Zovirax 400mg 3x1 10 g Reenfeksiyon Valtrex 500mg ...

 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ve SPİNAL ENFEKSİYONLAR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Beyin Absesi Fokal piyojenik ... Çocuk 0 15 mg kg Erişkin 10 mg Kuvvetli bakteriyal enfeksiyon şüphesi ya da LP de pürülan BOS görüntüsü olan ...

 • ARAKNOİD KİSTLER - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hemiparezi herniasyon NÖBET Etiyolojisi Fokal ... 2-SEKONDER --Travma --Hematom --Tümör --Enfeksiyon KİST İÇERİĞİ Berrak ...

 • EPİLEPSİ - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzun dönemde tedavi ya profilaktik antiepileptik ilaç başlanması yada özellikle enfeksiyon ve ateşli dönemlerde ... 1. Parsiyel nöbetler fokal ...

 • Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon dehidratasyon veya ... Psikiyatrik bozukluklar Geç başlangıçlı migren atakları Aseptik menenjit Meningoensefalit Fokal nörolojik bulgular Akut ...

 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Tedavi ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... salpingoooferektomi Şüpheli pelvik ve abdominal lenf nodu diseksiyonu Çocuk isteği olan fokal uterin hastalıkta fokal ... Enfeksiyon Kanama Uterin ...

 • Slayt 1 - cocukhast.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Orjinal enfeksiyon sadece gastrointestinal özellikle C.jejuni veya solunum yolu ... Beynin bir bölgesinde başlayan nöbetlere kısmi parsiyel-fokal ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Dr.Mahmut Çivilibal

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.