Yılbaşı Kampanyası

"fokal enfeksiyon" Word Dosyaları

 • Ağız-Diş Hastalıkları ile Sistemik Hastalıklar Arasında İlişki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon konusundaki çalışmalar dikkatlice incelendiğinde sunulan değerlendirmelerin tümüyle bilimsel olduğunu söylemek zordur.

 • SÜT VE GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ UYGULAMA REHBERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı Alttaki daimi dişe zarar vermemeyi Genç sürekli dişlerde ise kök gelişiminin devam etmesini sağlamayı ...

 • ORAL DİAGNOZ DERS KONULARI VE İÇERİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal Enfeksiyon. Antibakteriyel Profilaksi. ... Sistemik enfeksiyon hastalıklarında oral kavite bulguları - Tbc - Sifilis - Lepra - Su çiçeği - Kızamık.

 • Güncel İnsülin Tedavisi - tahev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tip 1 diyabet Oral antidiyabetiklere primer veya sekonder cevapsızlık Enfeksiyon ağır ... fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay ...

 • BÖBREK HASTALIKLARI - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyonlar bu hastalarda akut alevlenmelere yol açacağından ağızdaki fokal enfeksiyon odakları temizlenmeli oral hijyen eğitimi verilmelidir.

 • Şerefeddin Sabuncuoğlu 1385-1468

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Travma sonrasında splenektomi yapılan hastalarda hem fokal enfeksiyon hem de ... Hasta ve ailesi ile enfeksiyon riski hakkında belirli başlıklar ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tinea korporis ve follikülitis agminata dan ayırdedilmesi gereklidir. Tedavi Hastalarda fokal enfeksiyon odağı ve diyabet araştırılmalıdır.

 • ALKALMAZ SI EL R S - mediradiopharma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal enfeksiyon bölgelerinin belirlenmesi ör abdominal abse kaynağı bilinmeyen ateş araştırmaları ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi ...

 • NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLER ANATOMİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazen bu enfeksiyon farengotonsillite kadar ilerler ve bakterial enfeksiyonlar eklenebilir ... Fokal proliferatif veya diffüz nekrotizan crescentin glomerülonefrit.

 • BİZ ORT ENFEKSİYONUNUN GERÇEK ETKİSİNİ BİLİYORMUYUZ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hepatitis ile birlikte karaciğer üzerinde beyaz fokal nekrozlar ve bazı ... broilerler ve SPF broiler civcivler ve hindilerde enfeksiyon ...

 • SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI - abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunun sonucu sağ taraflı aortik kemerin oluşturduğu bir halka ile fokal ... 3-rumen duvarı derin dokularında ülserasyon ve enfeksiyon 4-rumen duvarında fokal ...

 • oocities

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genelde enfeksiyon etkenlerine ve zehir etkisi gösteren maddelere karşı direnç oluşmasını ifade eder. ... Bu mekanizmaya fokal enfeksiyon bahsinde tekrar ...

 • SUBARAKNOİD KANAMALAR - norosirurji.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dissekan anevrizma travma enfeksiyon vaskulit ateroskleroz ... Başağrısının ve ense sertliğinin artması hafif ateş konfuzyon fokal defisit çıkmas ...

 • SPİROKETOZİS - protekt.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Buralarda fokal odaklar tarzında yada tümüyle epitelyumleri ele geçirerek yüzeyi örterler ve dikkate değer patojenite oluştururlar. ... Enfeksiyon Tavuk ve ...

 • TÜRK TORAKS DERNEĞİ - febrilnotropeni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal infiltratlar özellikle akut tablo ile ortaya çıktığında bakteriyel pnömonileri ... Sekonder bakteriyel enfeksiyon için dikkatli olunmalı.

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıkların sebebi olan ajanları ... Major generalize ve fokal distonik durumları gözden geçiriniz. Benign esansiyel tremoru tanımlayınız.

 • SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALARININ KLİNİK VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eylül 1998 ile Aralık 2002 tarihleri arasında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim dalında ... İlerlemiş hastalıktan sonra generalize veya fokal serebral ...

 • EK-2 - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal ve segmental ... diğer mikozlar B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon B20.8 HIV ...

 • Dekübitus Ülserleri Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları fokal müsin birikimine de sebep olmaktadır.16 ... Aile hikayesi olanlarda ve sekonder enfeksiyon olan keloidlerde ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ürtiker yiyecekler inhalanlar ve fokal infeksiyonlara bağlı ... Enfeksiyon bulgusu olan yaralarda ne yapılmalıdır. Yara onarım yöntemleri nelerdir

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon sistematize olup ensefalit gibi tablolara yol açabilir. ... Fokal epitelyal hiperplazinin bütün bukkal mukozayı kaplamış ileri evresidir.

 • TezKılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Örnek.1-Abort olmuş koyun fötüslerinin kotiledonlarında fokal nekroz odaklarınn ... Muayene Edilen Hayvan Sayısı Enfeksiyon oranı Kaynak ...

 • abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... obesite protein kalori dengesizliği Diabetes mellitus ilaç enfeksiyon ve toksinler ... 1-8 haftalık tayların akut öldürücü bir fokal bakteriyel ...

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ANABİLİM DALI. DERSİN KODU. DERSİN ADI. HAFTALIK. YILLIK TOPLAM. ... Fokal Segmental Glomerulonefrit. Kistik Böbrek Hastalıklar ...

 • Kafa içi yaralanma hastalık grubu ve aydınlatılmış onam ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  S06.3 Fokal beyin yaralanması S06.3 Fokal beyin yaralanması ... TEDAVİDEN FAYDA GÖREMEME ENFEKSİYON BASINÇ YARASI VE DİĞER YARALANMALAR ...

 • ENDOKRİN SİSTEM - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bugüne kadar enfeksiyon veya diğer ajanların direkt otoimmun tiroid hastalığı oluşturduğuna dair ... Kapsül intakt veya fokal tümör permeasyonu ...

 • KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kayıtlarının fokal epilepsinin tanısında ve epileptojenik ... Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ...

 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA TEBLİĞİ - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EMG esnasında uygulanacak fokal distoni. ... alerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete ...

 • ÖZGEÇMİŞ - Medical Park

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yaldız M. Fokal Serebral İskemi-Reperfüzyon ... Kemaloğlu S Ceviz A. Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastalarda Üreyen Enfeksiyon Etkenleri Ve ...

 • ÜRİNER ENFEKSİYONLAR - onderyaman

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı. ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI. Tıp pratiğinde infeksiyonlar arasında en yaygın görülenlerden ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  III. BLOK. 1. Hafta. 24 Mart 2014 Pazartesi. SAAT DERSİN ADI DERSİN KONUSU ÖĞRETİM ÜYESİ 08 30 - 09 15 Üroloji Ürolojik semptomlar sorgulama formları ve ...

 • TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR - teis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite endikasyonlannda ... Yoğun bakım ünitelerinde anestezi ve reanimasyon enfeksiyon hastalıkları ...

 • EK - 1 - duzceeo

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  10.11.2 Botulinizm toksin A fokal spastisitede ... EHU ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI Bu antibiyotikler enfeksiyon hastalıkları uzmanının ...

 • İFADE TUTANAĞI - hastane.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal nörolojik bozukluklar bulunduğunda KRANİAL BT istenilebilir. Aort Afetleri ... Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarındaki enfeksiyon şüphelerinde BT b

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aspirin virutik enfeksiyon geçirenlerde Reye sendromuna neden olabilir. ... Fokal işaretleri olan bilinç bozukluklu hastalarda etyolojide neleri düşünürsünüz

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PDF Dosyaları

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PowerPoint Dosyaları

 • Bağ Dokusu Hastalıkları - dis.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunun için fokal enfeksiyon odakları ortadan kaldırılmalı ... beslenme ve egzersiz gibi konularda ilgilendirilmelidir. Cerrahi müdahale enfeksiyon ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Semptomlar sıklıkla belirsizdir ve aynı zamanda meydana gelmiş fokal enfeksiyon belirtilerini maskeler. Parenteral antibiyotik tedavisi ...

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ENFEKSİYON canlı hastalık etkenlerinin vücuda girerek yerleşmesi yaşama ve ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KONVÜLZİYONA YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Hipoksi asfiksi özellikle ilk 48 saat Enfeksiyon sepsis menenjit ensefalit ... fokal konvülziyonlar Generalize konvülziyonlar Tonik ...

 • APİKAL REZEKSİYON - slideboom

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon ... Fokal enfeksiyon ...

 • Prematürite Tan m Muayene Stabilizasyon Özellikleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon etkenlerinin geçiş şekli ve patogenez İntrauterin enfeksiyonlar TORCH-Sy ... Yenidoğanın fokal enfeksiyonları Neonatal menenjit ...

 • SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA ... İlerleyen dönemlerde çekilen akciğer röntgenlerinde fokal interstisiyal infiltratlara bağlı konsolide sahalar ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kalıtsal hastalıklar Enfeksiyon İnflamasyon Toksikasyon Metabolik hastalıklar Ana ... Nekroz yok Grade 2 Fokal ...

 • DİYABET NEDİR - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dİyabetİn Önemİ dİyabet dÜnyada en sik gÖrÜlen kronİk hastaliktir

 • Koma Hastasına Yaklaşım - tghyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon sepsis Antibiyotikler karbapenemler ve kinolonlar Arrest CPR ... Acil incelemeler İlk Aşamada Primer Amaç Fokal yapısal SSS ...

 • KATETER İLİŞKİLİ BAKTEREMİ VE SEPSİS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... altta yatan hastalik dm malİgnİte farkli bİr enfeksİyon ... bt venÖz doppler usg eko klİnİk bakteremİ veya fungemİyİ aÇiklayacak fokal odak ...

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - Hastaneciyiz s Blog Just ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI http ... hastalıkları Hepatit virusları Sitomegalovirus ve Epstein-Barr virüs İkinci grupta Fokal infeksiyonlar Endokardit ...

 • VAKA SUNUMU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal ya da multifokal periyodik epileptiform bozukluklar görülebilir. CT MR Erken dönemde normal olabilir birkaç gün ya da hafta içinde beyin ödemi ...

 • Slayt 1 - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI BÜYÜK ARTERLERİN D-TRANSPOZİSYONU İnsidans 5 E K 3 1 Patoloji ve Patofiyoloji Aorta önde olacak şekilde sağ ...

 • Slayt 1 - hider.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... -Kloramfenikol -Gentamisin Elektif operasyonlar BOS fistülü Rinore Çökme kırığı Yazar Yıl Antibiyotik Enfeksiyon ... apne bradikardi fokal ...

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sabah ilk idrarda protein kreatrinin oranına bakılır İzole proteinüri ile karekterize glomeruler hastalıklar Fokal segmental ... Enfeksiyon markırlarına ...

 • PowerPoint Sunusu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  RE TANI Bölüm A 1. Klinik fokal nöbetler Epilepsia ... Antibiyotik tedavisinin 14. gününde Çocuk enfeksiyon bilim dalına danışılarak ...

 • Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı Author. Last modified by Black Created Date 9 10 2002 3 41 44 AM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scalp monitörü bakteriyel enfeksiyon şüphesini arttırır ... Nöbet Sık Nadir Subtle Klonik Fokal Multifokal Tonik Fokal ...

 • FEVER - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olur. 28-90 gün Yüksek ve düşük risk Düşük Risk Klinik Kriterleri Sağlıklı term Hastanede yatmamış Fokal bakteriyel enfeksiyon yok AOM hariç ...

 • POSTMENOPOZAL KANAMADA YAKAŞIM - tjod

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Prof. Dr. Çetin ÇELİK. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji BD. KONYA. POSTMENOPOZAL KANAMALARA YAKAŞIM

 • Bronşiolit

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşiolit Doç. Dr. Fazıl Orhan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

 • BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal nöbet ve postiktal nörolojik defisit ... Rektal ölçümde 2 milyonda bir kırılma enfeksiyon riski var. Aksiller ölçümde ateşi hatalı olarak yüksek ...

 • SOLUNUM YOLU İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title SOLUNUM YOLU İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI Author sibelserap Last modified by Pau Created Date 4 24 2012 8 08 53 AM

 • Slayt 1 - flebolojidernegi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Doç. Dr. Alptekin YASIM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD

 • Slayt 1 - drmuratakin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... paraziter enfeksiyon sırasında görülebilir. ... MG bulguları tamamen normal olabileceği gibi farklı boyutlarda kitle fokal asimetrik dansite artışı ...

 • NEFROTİK SENDROM - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Fokal GS 2. en sık Membranöz GN Membranoproliferatif GN Konjenital NS fin tipi yenidoğanda en sık ... Enfeksiyon peritonit selülit bakteriyemi ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... shrinking lung sendromu Enfeksiyon RENAL BULGULAR Renal tutulum klinik ... IF EM de mezengial depozitler Mezengial hiperselülarite Fokal ...

 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI - turkvet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İnsan Klinik Bulgular Burun akıntısı Hipoxi Hiperpne Dispne Öksürük Bronşit Bronchopneumoni Pneumoni fokal lobuler lober ... enfeksiyon Influenza herpes ...

 • SVH-1 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ateş sıklıkla EN Beyin apsesi Sıklıkla b.yel olup 60-70 KBB enfeksiyon sonrası ... bilinç bozulur Vaskülit Fokal kortikal veya subkortikal ...

 • ARAKNOİD KİSTLER - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hemiparezi herniasyon NÖBET Etiyolojisi Fokal ... 2-SEKONDER --Travma --Hematom --Tümör --Enfeksiyon KİST İÇERİĞİ Berrak ...

 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu - file.uroturk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon ve travma gibi bir ... sendromu Allerji - Sistemik lupus eritematosis Hassas barsak sendromu - Sjögren sendromu Fibromiyalji - Fokal vulvit İS MAS ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hemiparezi monoparezi oküler paralizi Şok Lokal enfeksiyon ... devam aden ateş Devam eden fokal yada jeneralize konvülziyon Devam eden ...

 • VAKA SUNUMU - kisiselbasari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotermi Miksödem sepsis Hipertermi Enfeksiyon termal yanık şok ... Artmış kan basıncı değerleri Fokal nörolojik defisitlerin ilerlemesi Lezyonun ...

 • Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

 • SEIZURES EPILEPSY - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örneğin metastatik maligniteli hastalarda enfeksiyon ... konfüzyon veya subaraknoid kanama ile birlikte bilinç değişikliği veya fokal nörolojik bulgular ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Dr.Mahmut Çivilibal

 • Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon dehidratasyon veya ... Psikiyatrik bozukluklar Geç başlangıçlı migren atakları Aseptik menenjit Meningoensefalit Fokal nörolojik bulgular Akut ...

 • GLOMERULONEFRİTLER - yeditepetip4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uz.Dr. Tuba Giray Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Otitis Media Dr. Evren Hızal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

 • EPİLEPSİ - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzun dönemde tedavi ya profilaktik antiepileptik ilaç başlanması yada özellikle enfeksiyon ve ateşli dönemlerde ... 1. Parsiyel nöbetler fokal ...

 • Slayt 1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Migren ve fokal nörolojik semptomlar Meme kanseri ... 25 tablet Primer enfeksiyon Valtrex 1 gm 3x1 7 g Zovirax 400mg 3x1 10 g Reenfeksiyon Valtrex 500mg ...

 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Tedavi ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... salpingoooferektomi Şüpheli pelvik ve abdominal lenf nodu diseksiyonu Çocuk isteği olan fokal uterin hastalıkta fokal ... Enfeksiyon Kanama Uterin ...

 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ve SPİNAL ENFEKSİYONLAR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI A.Ü. Tıp Fakültesi Dr.Günay YILDIZ 21.05.2013

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.