Yılbaşı Kampanyası

"fokal enfeksiyon" Word Dosyaları

 • SÜT VE GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ UYGULAMA REHBERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı Alttaki daimi dişe zarar vermemeyi Genç sürekli dişlerde ise kök gelişiminin devam etmesini sağlamayı ...

 • ORAL DİAGNOZ DERS KONULARI VE İÇERİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal Enfeksiyon. Antibakteriyel Profilaksi. ... Sistemik enfeksiyon hastalıklarında oral kavite bulguları - Tbc - Sifilis - Lepra - Su çiçeği - Kızamık.

 • Ağız-Diş Hastalıkları ile Sistemik Hastalıklar Arasında İlişki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon konusundaki çalışmalar dikkatlice incelendiğinde sunulan değerlendirmelerin tümüyle bilimsel olduğunu söylemek zordur.

 • BÖBREK HASTALIKLARI - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyonlar bu hastalarda akut alevlenmelere yol açacağından ağızdaki fokal enfeksiyon odakları temizlenmeli oral hijyen eğitimi verilmelidir.

 • Güncel İnsülin Tedavisi - tahev

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tip 1 diyabet Oral antidiyabetiklere primer veya sekonder cevapsızlık Enfeksiyon ağır ... fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay ...

 • izmirtufad

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tüfad İzmir Şubesi tarafından 31.01.2011 tarihinde ortaklaşa yapılan Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Seminer notları.

 • Şerefeddin Sabuncuoğlu 1385-1468

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Travma sonrasında splenektomi yapılan hastalarda hem fokal enfeksiyon hem de ... Hasta ve ailesi ile enfeksiyon riski hakkında belirli başlıklar ...

 • NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLER ANATOMİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazen bu enfeksiyon farengotonsillite kadar ilerler ve bakterial enfeksiyonlar eklenebilir ... Fokal proliferatif veya diffüz nekrotizan crescentin glomerülonefrit.

 • BİZ ORT ENFEKSİYONUNUN GERÇEK ETKİSİNİ BİLİYORMUYUZ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hepatitis ile birlikte karaciğer üzerinde beyaz fokal nekrozlar ve bazı ... broilerler ve SPF broiler civcivler ve hindilerde enfeksiyon ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  08 30 - 09 15 Nöroloji Epilepsi sınıflaması fokal epilepsiler ... Çocuk Hastalıkları Çocukluk çağı SSS enfeksiyon hastalıkları A.Tosun 14 30 - 15 15

 • EK-2 - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... fokal ve segmental ... diğer mikozlar B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon B20.8 HIV ...

 • SUBARAKNOİD KANAMALAR - norosirurji.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dissekan anevrizma travma enfeksiyon vaskulit ateroskleroz ... Başağrısının ve ense sertliğinin artması hafif ateş konfuzyon fokal defisit çıkmas ...

 • pa.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon Hastalıklar ... EEG belirgin fokal veya jeneralize diken keskin dalga kompleksler fokal veya jeneralize yavaş aktivite gösteren olgular. ...

 • TÜRK TORAKS DERNEĞİ - febrilnotropeni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fokal infiltratlar özellikle akut tablo ile ortaya çıktığında bakteriyel pnömonileri ... Sekonder bakteriyel enfeksiyon için dikkatli olunmalı.

 • SPİROKETOZİS - protekt.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Buralarda fokal odaklar tarzında yada tümüyle epitelyumleri ele geçirerek yüzeyi örterler ve dikkate değer patojenite oluştururlar. ... Enfeksiyon Tavuk ve ...

 • SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALARININ KLİNİK VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eylül 1998 ile Aralık 2002 tarihleri arasında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim dalında ... İlerlemiş hastalıktan sonra generalize veya fokal serebral ...

 • Dekübitus Ülserleri Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları fokal müsin birikimine de sebep olmaktadır.16 ... Aile hikayesi olanlarda ve sekonder enfeksiyon olan keloidlerde ...

 • TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR - teis.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite endikasyonlannda ... Yoğun bakım ünitelerinde anestezi ve reanimasyon enfeksiyon hastalıkları ...

 • ÜRİNER ENFEKSİYONLAR - onderyaman

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu rehber enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve ÜSE ları ile ilgilenen ürologlar ... Eğer fokal pyelonefrit ya da abse gelişimi BT ya da MG 3 ...

 • ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTENİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kafa travmalarının 20 sinde fokal yetersizlik vardır. ... aspirasyonda gelen sekresyonun rengi miktarı yoğunluğu genel enfeksiyon belirtileri vb. ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki uygulananlara ilaveten tespit edilen seropozitif durumun enfeksiyon ya da aşıdan ... Fokal apse püstül veya ...

 • k29 Eylül 2008 PAZARTESİ - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ... Yoğun bakım ünitelerinde anestezi ve reanimasyon enfeksiyon hastalıkları iç hastalıkları ...

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - norosirurji.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon hastalıkların sebebi olan ajanları ... Major generalize ve fokal distonik durumları gözden geçiriniz. Benign esansiyel tremoru tanımlayınız.

 • EK-2 - afyoneczaciodasi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hızlı ilerleyen nefritik sendrom fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla. N01.2. Hızlı ilerleyen nefritik sendrom diffüz memranöz glomerülonefritle. N01.3.

 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA TEBLİĞİ - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  EMG esnasında uygulanacak fokal distoni. ... alerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete ...

 • saglikaktuel

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının ... fokal spastisite ...

 • 2006 2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI - smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fokal Epilepsi e Febril Konvülsiyon. ... Enfeksiyon durumunda antibiyotik verilmelidir . e Aileye evde bakım prensipleri öğretilmelidir.

 • seo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... frenik sinire yakın fokal atrial taşikardilerde ... EHU ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI Bu antibiyotikler enfeksiyon hastalıkları uzmanının ...

 • SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE 16. ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 17. Kurulun Toplanması Çalışma Usul ve Esasları 17

 • abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... obesite protein kalori dengesizliği Diabetes mellitus ilaç enfeksiyon ve toksinler ... 1-8 haftalık tayların akut öldürücü bir fokal bakteriyel ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ortalama 3-6 haftalık inkübasyondan sonra akut enfeksiyon gelişir. Çoğu hasta ... kuru öksürük dispne demans veya ensefalopati fokal nörolojik ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çıkış ilk enfeksiyon ... Fokal apse püstül veya nodül oluşumları Anormal koku Solungaç deformiteleri Hastalık Ölümlerin ...

 • 29 - adanaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ... Anestezi ve reanimasyon enfeksiyon hastalıkları iç hastalıkları göğüs hastalıkları genel cerrahi ...

 • tumdef

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır ...

 • TezKılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Örnek.1-Abort olmuş koyun fötüslerinin kotiledonlarında fokal nekroz odaklarınn ... Muayene Edilen Hayvan Sayısı Enfeksiyon oranı Kaynak ...

 • I-GENEL BİLGİLER - Trakya Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 1 1 1 4 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 4 2 34 44 Deri ve Zührevi Hastalıklar 2 1 4 7 Enfeksiyon Hastalıkları 3 2 4 9 Tıbbi Farmakoloji 3 ...

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan - cdn.ebilgi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır ...

 • KAS VE İSKELET SİSTEMİ MUAYENE YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OMUZUN FİZİK MUAYENESİ. Omuz kemeri 3 eklem ve bir artikülasyondan oluşmuştur. Sternoklavikular eklem . Akromioklavikular eklem . Glenohumeral eklem omuz eklemi

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PDF Dosyaları

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fokal enfeksiyon" PowerPoint Dosyaları

 • Bağ Dokusu Hastalıkları - dis.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunun için fokal enfeksiyon odakları ortadan kaldırılmalı ... beslenme ve egzersiz gibi konularda ilgilendirilmelidir. Cerrahi müdahale enfeksiyon ...

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ENFEKSİYON canlı hastalık etkenlerinin vücuda girerek yerleşmesi yaşama ve ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Patogenez. Mikroorganizmalar . SSS ne. farklı yollarla ulaşabilir Hematojen. yayılım Potansiyel olarak patojen mikroorganizmalarla . nazofarinks ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Semptomlar sıklıkla belirsizdir ve aynı zamanda meydana gelmiş fokal enfeksiyon belirtilerini maskeler. Parenteral antibiyotik tedavisi ...

 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KONVÜLZİYONA YAKLAŞIM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yenidoğan Hipoksi asfiksi özellikle ilk 48 saat Enfeksiyon sepsis menenjit ensefalit ... fokal konvülziyonlar Generalize konvülziyonlar Tonik ...

 • APİKAL REZEKSİYON - slideboom

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon ... Fokal enfeksiyon ...

 • SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMASI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SARS VİRÜSÜ VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA ... İlerleyen dönemlerde çekilen akciğer röntgenlerinde fokal interstisiyal infiltratlara bağlı konsolide sahalar ...

 • DİYABET NEDİR - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PROFİL DÜZENSİZLİĞİ Genel değerlendirme Diyet-egzersiz planını kontrol et İnsulin etkinliğini kontrol et Fokal enfeksiyon yada insulin ihtiyacını ...

 • ÇOCUKTA AKUT BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal enfeksiyon düşünülüyorsa kontrastlı BT uygulanmalıdır. Serum BUN kreatinin düzeylerinde belirgin yükselme oligüri hipertansiyon anemi ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kalıtsal hastalıklar Enfeksiyon İnflamasyon Toksikasyon Metabolik hastalıklar Ana ... Nekroz yok Grade 2 Fokal ...

 • VAKA SUNUMU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal ya da multifokal periyodik epileptiform bozukluklar görülebilir. CT MR Erken dönemde normal olabilir birkaç gün ya da hafta içinde beyin ödemi ...

 • Koma Hastasına Yaklaşım - tghyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon sepsis Antibiyotikler karbapenemler ve kinolonlar Arrest CPR ... Acil incelemeler İlk Aşamada Primer Amaç Fokal yapısal SSS ...

 • Slayt 1 - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI BÜYÜK ARTERLERİN D-TRANSPOZİSYONU İnsidans 5 E K 3 1 Patoloji ve Patofiyoloji Aorta önde olacak şekilde sağ ...

 • PERİODONTAL HASTALIKLARDA BESLENMENİN ETKİLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Metastatik enfeksiyon oral kavitedeki bakterilerin geçişi ile ortaya çıkar. ... periodontitis veya fokal enfeksiyon varlığında artış gösterir .

 • KATETER İLİŞKİLİ BAKTEREMİ VE SEPSİS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... altta yatan hastalik dm malİgnİte farkli bİr enfeksİyon ... bt venÖz doppler usg eko klİnİk bakteremİ veya fungemİyİ aÇiklayacak fokal odak ...

 • Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşektazi Geri dönüşsüz fokal bronş dilatasyonu Enfeksiyon Kartegener sendromu Kistik fibrozis İmmotil silia sendromu Mukoid tıkaç ABPA Silindirik ...

 • Slayt 1 - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ... LP Kültür pozitif veya fokal hastalık varsa veya sepsis skoru 2 ve üzerinde ise veya LP bulguları anormal ise veya ...

 • Dorsal Root Entry Zone DREZ Lezyonu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dorsal Root Entry Zone DREZ Ameliyatı DREZ ameliyatı 1976 da Rolando substantia jelatinosa nın fokal destrüksiyonu olarak tanımlamıştır.

 • Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı Author. Last modified by Black Created Date 9 10 2002 3 41 44 AM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sabah ilk idrarda protein kreatrinin oranına bakılır İzole proteinüri ile karekterize glomeruler hastalıklar Fokal segmental ... Enfeksiyon markırlarına ...

 • Slayt 1 - hider.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... -Kloramfenikol -Gentamisin Elektif operasyonlar BOS fistülü Rinore Çökme kırığı Yazar Yıl Antibiyotik Enfeksiyon ... apne bradikardi fokal ...

 • PowerPoint Sunusu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  RE TANI Bölüm A 1. Klinik fokal nöbetler Epilepsia ... Antibiyotik tedavisinin 14. gününde Çocuk enfeksiyon bilim dalına danışılarak ...

 • MULTİSİSTEM HASTALIKLARI İLE İLİŞKİLİ GLOMERÜLONEFRİTLER ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... NSAID enfeksiyon glomerülopatisi trombotik glomerülopati ... Tip III Fokal proliferatif Tip IV Diffüz proliferatif Tip V Membranöz ...

 • FEVER - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olur. 28-90 gün Yüksek ve düşük risk Düşük Risk Klinik Kriterleri Sağlıklı term Hastanede yatmamış Fokal bakteriyel enfeksiyon yok AOM hariç ...

 • POSTMENOPOZAL KANAMADA YAKAŞIM - tjod

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal anormalliklerin atlanma riskini ortadan kaldırır. İkinci basamak yaklaşımda tanı ve tedavi. ... Aktif pelvik enfeksiyon. Bilinen serviks-uterus kanserleri.

 • NEFROTİK SENDROM - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon markırlarına bakıp enfeksiyon varsa ab ... Renal transplantasyon Steroide dirençli fokal veya segmental glomeruloskleroz nedeniyle end ...

 • Bronşiolit

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bronşiolit Doç. Dr. Fazıl Orhan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

 • Slayt 1 - drmuratakin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... paraziter enfeksiyon sırasında görülebilir. ... MG bulguları tamamen normal olabileceği gibi farklı boyutlarda kitle fokal asimetrik dansite artışı ...

 • SVH-1 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ateş sıklıkla EN Beyin apsesi Sıklıkla b.yel olup 60-70 KBB enfeksiyon sonrası ... bilinç bozulur Vaskülit Fokal kortikal veya subkortikal ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... shrinking lung sendromu Enfeksiyon RENAL BULGULAR Renal tutulum klinik ... IF EM de mezengial depozitler Mezengial hiperselülarite Fokal ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scalp monitörü bakteriyel enfeksiyon şüphesini arttırır ... Nöbet Sık Nadir Subtle Klonik Fokal Multifokal Tonik Fokal ...

 • ARAKNOİD KİSTLER - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hemiparezi herniasyon NÖBET Etiyolojisi Fokal ... 2-SEKONDER --Travma --Hematom --Tümör --Enfeksiyon KİST İÇERİĞİ Berrak ...

 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI - turkvet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İnsan Klinik Bulgular Burun akıntısı Hipoxi Hiperpne Dispne Öksürük Bronşit Bronchopneumoni Pneumoni fokal lobuler lober ... enfeksiyon Influenza herpes ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ateş boyun ağrısı yutma güçlüğü Apse direnajı pe antb primer hst tedavisi MENENJİT Enfeksiyon BOS ... Apse Ateş ciddi başağrısı fokal ...

 • VAKA SUNUMU - kisiselbasari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotermi Miksödem sepsis Hipertermi Enfeksiyon termal yanık şok ... Artmış kan basıncı değerleri Fokal nörolojik defisitlerin ilerlemesi Lezyonun ...

 • Prematürite Tan m Muayene Stabilizasyon Özellikleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon etkenlerinin geçiş şekli ve patogenez İntrauterin enfeksiyonlar TORCH-Sy ... Yenidoğanın fokal enfeksiyonları Neonatal menenjit ...

 • BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fokal nöbet ve postiktal nörolojik defisit ... Rektal ölçümde 2 milyonda bir kırılma enfeksiyon riski var. Aksiller ölçümde ateşi hatalı olarak yüksek ...

 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu - file.uroturk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon ve travma gibi bir ... sendromu Allerji - Sistemik lupus eritematosis Hassas barsak sendromu - Sjögren sendromu Fibromiyalji - Fokal vulvit İS MAS ...

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Örneğin metastatik maligniteli hastalarda enfeksiyon ... konfüzyon veya subaraknoid kanama ile birlikte bilinç değişikliği veya fokal nörolojik bulgular ...

 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ve SPİNAL ENFEKSİYONLAR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Beyin Absesi Fokal piyojenik ... Çocuk 0 15 mg kg Erişkin 10 mg Kuvvetli bakteriyal enfeksiyon şüphesi ya da LP de pürülan BOS görüntüsü olan ...

 • Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... enfeksiyon dehidratasyon veya ... Psikiyatrik bozukluklar Geç başlangıçlı migren atakları Aseptik menenjit Meningoensefalit Fokal nörolojik bulgular Akut ...

 • EPİLEPSİ - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzun dönemde tedavi ya profilaktik antiepileptik ilaç başlanması yada özellikle enfeksiyon ve ateşli dönemlerde ... 1. Parsiyel nöbetler fokal ...

 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Tedavi ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... salpingoooferektomi Şüpheli pelvik ve abdominal lenf nodu diseksiyonu Çocuk isteği olan fokal uterin hastalıkta fokal ... Enfeksiyon Kanama Uterin ...

 • Slayt 1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Migren ve fokal nörolojik semptomlar Meme kanseri ... 25 tablet Primer enfeksiyon Valtrex 1 gm 3x1 7 g Zovirax 400mg 3x1 10 g Reenfeksiyon Valtrex 500mg ...

 • Slayt 1 - cocukhast.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Orjinal enfeksiyon sadece gastrointestinal özellikle C.jejuni veya solunum yolu ... Beynin bir bölgesinde başlayan nöbetlere kısmi parsiyel-fokal ...

"fokal enfeksiyon" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.