Yılbaşı Kampanyası

"gün" Word Dosyaları

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır. G ...

 • SAAT ÜCRETLİ KISMİ SÜRELİ PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aylık çalışma gün sayısı Ay içindeki Çalışma saati 7 5 Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da yukarıdaki formüle göre hesaplanır.

 • AMİR TAYİNİ ÇIKAN MEMURUN AYRILIŞINI NE KADAR SÜRE İLE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

 • HİZMET ALIMI İHALELERİ - mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır.

 • Stajyer S - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  0 gün ve kazanç bildirilen sigortalılar sağlık yardımlarından yararlanamayacağı b bendinde belirtilen kişilerin 5510 Sayılı Kanunu nun 60.

 • yapi.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözleşmesi taraflarca imza edilen işin sözleşme tarihinden 15 On Beş gün içinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılır. EK-9.

 • TAM GÜN EĞİTİM YAPAN ANAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TAM GÜN EĞİTİM YAPAN ANAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ Author onceokuloncesi 81gamze81 Last modified by MELTEM Created Date 9 9 2007 12 43 00 PM

 • GÜN HAFTA AY YIL VE MEVSİMLER - soruca

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title GÜN HAFTA AY YIL VE MEVSİMLER Author tofi Last modified by nzf Created Date 1 12 2009 9 45 00 PM Company Home Other titles GÜN HAFTA AY YIL VE MEVSİMLER

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ - ksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İşveren personele evlilik halinde 3 gün ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde 3 gün eşinin doğum yapmasında 3 gün izin verir.

 • DÖVİZLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ BAZI SORULAR VE CEVAPLARI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  eğer döviz mesela 5 gün hesapta kaldıysa ilgili kaydı 5 gün sonraki bozdurma kurundan yapabilir miyim

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... görev ile hastanede göreve başladığınız 05.03.2007 gününden itibaren ilk 90 gün için tam yevmiye ikinci 90 gün için 2 3 yevmiye verilmesi ...

 • KİK020.0 Y - Kamu İhale Kurulu Kararı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Faksla yapılan bildirimler aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle teyit edilecektir.

 • HARCIRAH TALİMATNAMESİ - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yolluk bildirimi düzenlemesinde ödenecek gündelikler yol hariç dahil ibaresi dikkate alınarak kaç gün olduğu hesap edilir ve ilgili mali yıl bütçe kanunun ...

 • Hizmet Sözleşmesi - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... on beş gün içerisinde Tabip Odası na bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen değişikliklere göre çalışma onayı

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... o gün için T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan efektif satış kuru uygulanmak suretiyle Türk Lirasına çevrilecek ve bu tutar ile borçlunun en ...

 • SÖZCÜKTE ANLAM - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Etrafımı çevreleyen her şey bana onu hatırlatmaya yetiyor. D İdarenin verdiği cezaya üç gün içinde itiraz etme hakkı var. 16.

 • oasis.ieu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sisteme giriş yaptığınızda gün gün etkinlik programını göreceksiniz. Diğer günlere daha kolay erişmek için isterseniz programların olduğu penceredeki ...

 • ÖLÜM BELGESİ - Bilgi Üniversitesi Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genel şart en az 1800 gün malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olmasıdır. Eski SSK lılar bugün SGK lılar ...

"gün" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"gün" PDF Dosyaları

"gün" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"gün" PowerPoint Dosyaları

 • GELİŞİMİN 1. ve 2. HAFTALARI - ADÜ Birim Sayfaları ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gün Amniyon Boşluğu Slayt 20 Ekzo k sölom Hauser Zarı İlkel Vitellus Kesesi 9. Gün Ekstraembriyonik Mezoderm Primer Vitellus Kesesi Slayt 26 10. Gün 11 ...

 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  CD 24.02.1998 gün ve 457 1409 - Belediye başkanının sanatçı sıfatıyla yaptığı konuşmanın genel hükümlere tabi olduğu ...

 • ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ NİSAN 2009 BURSA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dinleme toplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurul tarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar ile ilgililere bildirilir.

 • STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fiyatlarda aşikar kararsızlıklar görülmesi durumunda son işlem günü yerine değerlemeye esas olarak 30 gün içindeki ortalama rayici temel olarak ...

 • Slayt 1 - hastane.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı ...

 • Ortak hükümler - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ihale veya son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya ...

 • Ortak hükümler - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Tebliği Kesinleşen ihale kararı --- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan ...

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İBRAZ SÜRELERİ Çek keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde fakat aynı kıtada ödenecekse ibraz ...

 • GTN de Tedavi ve İzlem - tjod

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Methotrexate Methotrexate Folinic acid 1.Gün Methotrexate 1 mg kg i.m 2.Gün Folinic acid 0.1 mg kg i.m 3.Gün Methotrexate 1 mg kg i .m 4.Gün Folinic acid ...

 • PowerPoint Timesaver Better charts tables and diagrams ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Piyasa Uygulamalarında Gün Öncesi Piyasası IV. OSB ENERJİ ZİRVESİ NEZİR AY ELEKTRİK PİYASASI MALİ UZLAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI VAN 30 EKİM 2010

 • ...benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ...benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paidar kalacaktır... 1919 senesi Mayıs ın 19 uncu günü Samsun a ...

 • TÜBİTAK - vprd.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yurtiçi Seyahat. Örnek Hesaplama . Ankara da ikamet eden bir araştırmacı 14 gün süre yol dahil ile geçici görevle Malatya ya gönderiliyor.

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlu 7 gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir. Dava açmazsa takip ve haciz kesinleşir. Borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

 • DİSİPLİN HUKUKU - eyup.istanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dairesi 26.05.1993 gün ve E.1993 407 K.1993 2184 DİSİPLİN HUKUKU DİSİPLİN TANIMI Kamu hizmeti ve görevlerinin sağlıklı ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir defada 730 günden fazla olamıyor Günde 20-100 TL arası ceza demek 300 gün için 6-30 bin TL 730 gün için 14.600 - 73.000 TL ÖDENMEZSE Hakim ...

 • FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ - fto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yıldaki gün sayısının alacak devir hızına bölünmesiyle alacakların tahsil süresi hesaplanır.

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - adanasmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV iadesi alacaklarından mahsup ettirmek suretiyle ödemek isteyen işverenler yönünden yasal süreye ilave 15 gün olan ek süreye 5 gün ilave edilerek ...

 • Strateji geliştirme daire başkanlIĞI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu Öğretim Görevlisi 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir. - Gündelik 34 ncü Madde ...

 • ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ NİSAN 2009 BURSA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 10 gün Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine getirilir.

 • PowerPoint Sunusu - AESOB

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yıllık Çalışılan Gün Sayısının Hatalı Eksik Girilmesi. KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ. Şahıs Firması olan AHMET MEHMET işletmesi veri girişi ...

 • BÜTÇE MEVZUATI DERS NOTLARI - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve mal yıl başına kadar karara bağlanır.

 • ENTERAL ve PARENTERAL BESLENME - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  EN ENDİKASYONLARI Yetersiz oral alım 7-10 gün süreyle günlük ihtiyacın 50 sini alabilme Oral beslenmeyi engelleyecek durumlar koma inme ...

 • Ekmeğin Muhafazası ve Bayatlamasının Önlenmesi ile ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gün içerisinde tüketilecek ekmeğin taze ve yumuşak kalabilmesi için terlemeyi önleyecek şekilde kapaklı bir ekmek kutusunda ...

 • Faruk ERDEN - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hasta 10 gün içerisinde aynı polikliniğe başvurduğunda sistem eski provizyonla kayıt yapabilir ve kontrol muayenesi dendiğinde hekim bu girişle ilaç ...

 • İşsizlik Sigortası - akod.tr antalya ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hizmet akitleri 4447 51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizin hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdi devam etmekle ...

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU - imid.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır.

 • PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ KİMLERDEN OLUŞUYOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İzİnlerİn verİlme sÜrecİ belgeler tam ve eksİksİz İse 30 otuz gÜn İÇİnde sonuÇlanmali 28.01.2010 t.5951 s.k gÖrÜŞ bİlgİ ve belge ...

 • Ortak hükümler - Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Artık Gün Kıst Ay lar ile Bu Süre Zarfında Ödenecek Yol ve Yemek Gün Sayılarının Belirtilmesi İdare tarafından ...

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İbraz süreleri iş günü olarak değil normal gün olarak hesap edilir ve çekte gösterilen düzenleme tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 60.000-150.000 dalton arasındaki proteinlerin geçişini engeller Proteinüri SAĞLIKLI BİR ERİŞKİNDE 150 mg gün NON-NEFROTİK DÜZEYDE PROTEİN ...

 • Gün Öncesi Piyasası Uzlaştırma Yazılım Ekranları ve Raporları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Gün Öncesi Piyasası Uzlaştırma Yazılım Ekranları ve Raporları Author huseyin Last modified by HD TEKNİK Created Date 8 12 2010 12 37 14 PM

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eksik parçalar tedarikçiden aynı gün toplanıp ertesi gün sabah erken saatte teslim edilmelidir.

 • Slayt 1 - puantajsistemi.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÜnÜnÜ takİp eden 5 gÜn İÇerİsİnde tÜm puantajlarin İmzali Çiktilari onaylandiĞi gÜn personel daİresİ baŞkanliĞina ulaŞtirilacaktir.

"gün" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.