Yılbaşı Kampanyası

"golgi nedir" Word Dosyaları

 • 1 - bbgsaglik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Krista nedir A Işık ile enerji üretmektir. ... Golgi B SentrozomC LizozomD KofulE Endoplazmik retikulum. 6. Bir hücrede I. Solunum enzimleri II.

 • 1 - Fen Okulu fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HÜCRE NEDİR Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı ... Salgı maddeleri golgi tarafından üretildikden sonra yine golgi tarafından ...

 • 1 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi virüslerin hücre ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Golgi Aygıt ı. Sentriol. 3 Madde ... Fakat bir yaprak hücresi saf suda uzun süre bekletildiğinde patlamamaktadır. Bu durumun sebebi nedir Saf su yoğunluğu ...

 • SİNİR DOKUSU - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Golgi kompleksi içermezler. Çok ince uç dallarda Nissl granülleri ve mitokondri bulunmaz. Nörofilaman ve mikrotubulleri fazladır iletim ve biçim sağlamada .

 • tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genç kondrositler açık boyanan sitoplazmaya bol mitokondri GER ve iyi gelişmiş Golgi kompleksine ve bol glikojen içerirken Yaşlı kondrositlerde ...

 • pauhemsirelik.weebly

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... lokositoz nedir A lokositlerin. kanda 11000 in üstünde olmas ... Endoplazmik retikulum B Golgi cisimciği . C Sarkoplazmik. retikulum. D Ribozom E ...

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı-Geliştirme Ders ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Değer Yargısı Nedir Fert Toplum ... golgi cihazını hiç duymamış bir öğrenciye golgi cihazı nedir veya salgı aparatı nedir dediğimiz ...

 • HÜCRE BÖLÜNMESİ - biyolojiogrenmeli.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmemesini sağlayan nedir ... -Glikoz molekülleri golgi organelinde birleştirilip selüloz haline gelir.

 • Gelişimin İkinci Haftası- Bilaminer Germ Disk Dönemi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -İnhibin nedir Nereden salgılanır Dişideki ve erkeklerdeki etkileri nelerdir III. ... Endoplazmik retikulum Golgi ve mitokondriyondan zengindir.

 • HÜCRE VE YAPISI - hayatimizfen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HÜCRE VE YAPISI. Hücre Nedir Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

 • 2012-2013 6-E 1.dönem 1.yazılı - fendosyasi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Başkalaşım nedir Örnek veriniz. ... Golgi cisimciği. C Ribozom - Endoplazmik retikulum. D Golgi cisimciği - Endoplazmik retikulum. Başarılar dilerim.

 • dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri nedir ... Mitokondri Golgi Ribozom Sitoplazma ve Sitoplazmada Bulunan Organeller Ergastik Maddeler ...

 • Compro - biyolojix

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1. Canlının en küçük yapı ve görev birimi nedir A Doku. B Organ. C Hücre. D Sistem. 2. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin dış ortamlarla madde alış ...

 • BİYOLOJİ BÖLÜMÜ WEB SAYFASI - batman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin önemi ve yararlanılacak kaynakların tanıtılması Dil nedir Kültür nedir ... Mitokondri ve Golgi kompleksinin yapısı Lizozomun yapısı ...

 • EK 2 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Nukleus Endoplazmik retikulum Golgi Lizozom Peroksizom Ribozom Mitokondri Plastitler Vakuol Hücre döngüsü ... Bilimsel araştırma nedir ...

 • todnet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fotoreseptör iç segmentinin vitreus tarafında kalan endoplazmik retikulum ribozomlar ve Golgi cismini içeren bölümü. Panum fusional ...

 • KRL101 Hücre Bilimleri Ders Kurulu I 0601001

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunlara ilaveten öğrenciler organeller hakkında bilgilendirilecek Golgi ... İşletim sistemi nedir Windows işletim sistemini etkin bir şekilde kullanabilir.

 • 1 - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... krom Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Biyokimya 122036 20.11.2013 14 30 Golgi Kompleksi ve Proteinlerin Golgide Ayrımlanma Mekanizmaları Prof. Dr. Müjgan Cengiz ...

 • 114haber

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bitki ve hayvan hücresinin sitoplazma bölünmesindeki farklılığın nedeni nedir. ... Golgi cisimciği etkinliği ile sitokinezin gerçekleşmesi II.

 • GENEL BİYOLOJİ II - files.aksarayuniversitesi.webnode.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ER ve Golgi aygıtını içeren iç zar sistemi ve motor proteinleriyle etkileşerek hücre hareketlerini gerçekleştiren sitoiskeletleri ... Faydası nedir

 • 1 - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... lityum ve diğerleri Prof. Dr. M. Koray Gümüştaş Biyokimya 121037 19.11.2014 13 30 Golgi Kompleksi ve Proteinlerin Golgide Ayrımlanma Mekanizmaları Prof ...

 • TUS Soruları - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  29-Tay sacks Nieman Pick Gaucher hastalıklarındaki bozukluk nedir ... Golgi . 33-Karaciğerden yağ atılmasını engelleyen madde aşağıdakilerden hangisidir

 • 1 - tip.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1905 Robert Koch 1906 Camillo Golgi Santiago Ramon Y Cajal 1 Şahin A. SIRMALI. ... Saat Öğretim Üyesi İnsan hak ve İnsan hakları nedir

 • 1987 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ - Ana sayfa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  30-Tay sacks Nieman Pick Gaucher hastalıklarındaki bozukluk nedir ... Golgi . 33-Karaciğerden yağ atılmasını engelleyen madde aşağıdakilerden hangisidir

 • deltaokullari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Prokaryot hücre nedir Tanımlayıp örnek veriniz. ... Golgi mitokondri ve ribozom organellerinin görevlerini yazınız. ...

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hücre nedir tanımlayınız.Basit bir hücre modeli çizerek üzerinde hücrenin temel kısımlarını ... Golgi cisimciği. B Sentrozom. C Kromoplast. D ...

 • veteriner.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2 Hücre zarı hücre yüzeyinin uğradığı morfolojik değişimler endoplazma retikulumu golgi aygıtı lizozomlar mikrocisimler mitokondrion ...

 • 1 - tip.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1905 Robert Koch 1906 Camillo Golgi Santiago Ramon Y Cajal 1 Şahin A. Sırmal ... Triaj nedir hangi kriterlere göre yapılır 2 Erol Armağan . ...

 • eruveteriner.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Çok sayıda G.E.R Golgi aygıtı vardır. Kondrositler Fossa denilen bir ekstrasellüler yap ...

 • ATIKLARIN ARITILMASINDA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GRİP NEDİR Gribe neden olan ... endoplazmik retikulum golgi gibi sitoplazmalarında zarla kaplı organeller yoktur. Sadece zarla kaplı olmayan ribozom organelini ...

 • FBE - Anadolu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Herbaryum Nedir Bitki Toplama Bitkileri Kurutma Yöntemi Herbaryum Örneklerinin Kartonlara Yapıştırılması ... Golgi Kompleksi Yapı ve Fonksiyonu ...

 • pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2.1.Biyoteknoloji nedir 3. 2.2.Biyoteknolojik tanımlamalar 3. ... Dönüşüm golgi aparatından kopma sonucu oluşan insülin depo veziküllerinde devam eder.

 • fenkurdu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Golgi cisimciği - Endoplazmik retikulum. 4 ... Sitoplazma içerisinde yaşamsal olayları gerçekleştiren yapıların adı nedir A Çekirdek. B Organel.

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu . organeldir. ... Diyafram kasının görevi nedir A ...

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Davranış Nedir İnsan Nedir Normal ve Anormal Davranış Nedir ... Organeller- Endoplazmik retikulum Golgi yapı ve işlevi. 15.15-16.00. İngilizce. 16.15-17.00.

 • fensaati

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Mitokondri B Golgi aygıt ı. C ... Diyafram kasının görevi nedir A Oksijen alışverişini sağlar. B Kalbin çalışmasını düzenler.

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - medya.beu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. DERS LİSTESİ Fırat Üniversitesi ile Ortak

 • halisahin.tripod

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sitopl zmada bulunan organellerin lizozom endopl zmik retikulum golgi aygıtı ribozom mitokondri sentrozom ... Sınıflandırmanın önemi nedir 2.

 • TTF II

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TTF II. KADEME TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU DUYURUSU Kurs Yeri İstanbul Kursun yapılacağı tesis bilahare ilan edilecektir.

 • Adı Soyadı - fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Golgi cisimciği. III. Ribozom. Yukarıda üç organel verilmiştir. Aşağıda verilen görevler yukarıdaki organellerle eşleştirildiğinde hangi görev boşta ...

 • İzmir Körfezini Kurtarma Şansı ve Kampanyanın Katkısı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... nedir Bu kesit bir göl ekosistemini andırdığı ve çevresindeki yoğun tarımsal faliyetlerden gelen gübrelerin su ortamında aşırı üremesine neden ...

 • İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI - Anadolu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Golgi Kompleksi Yapı ve Fonksiyonu Mitokondri Yapı ve Fonksiyonu ... Kök Hücre Nedir Embriyonik Kök Hücreler Erişkin Kök Hücreler ...

 • okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Klİnİk ÇaliŞma rehberİ. ÇaliŞma konusu baŞ aĞrisi. dÖnem v. eĞİtİm yili 2013-2014. sorumlu anabİlİm dallari . nöroloji radyoloji

 • ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Investigation of the Conceptual Understanding Difficulties in 9th Grade Biology Books About Cell Unit. Rıdvan KETE Yasemin HORASAN Bahadır NAMDAR

"golgi nedir" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"golgi nedir" PDF Dosyaları

"golgi nedir" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"golgi nedir" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - belma.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GOLGİ CİSİMCİĞİ Golgi aygıtı da denir. Paketleme ve salgı görevi vardır. ... Arial Arial Black Varsayılan Tasarım Slide 1 HÜCRE NEDİR

 • Ekstrasellüler Matriks - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polipeptid zincirine Golgi aygıtında polisakkarit zincirleri katılır Dokulardaki proteoglikanlar sürekli olarak farklı oranlarda parçalanmakta ve yeniden ...

 • SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Temel eleman NÖRON Sinir Sistemi Neuron Nöroglia 2004 ABCAM nöron astrosit oligodendrosit mikrogilia Nöron Nedir ... Golgi tip II intenöronlar Sinaps nedir

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi cisimciği Salgı üreten organeldir. Ter bezleri Tükürük bezlerinde golgi cisimciği çok fazla sayıda bulunur. ... Hücre nedir bilir misin

 • Genel Biyoloji VI.Hafta Hücre

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi EPR den meydana gelir Yassı kesecikler Salgının üretildiği ve salgılandığı yerdir. Çekirdeğe yakın olarak bulunur. Salgı dokularında bol miktarda ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ve Golgi kompleksi iyi gelişmiş ... Retiküler bağ dokusu Yağ dokusu Yağ hücreleri Fonksiyonel kavramlar Slayt 36 Slayt 37 İnflamasyon nedir. ...

 • Intracellular compartments and transport

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Protein Yönlendirme C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. 2006 Hücre İçi Kompartmanlar 1- Organeller Mitokondri Lizozom ER Golgi peroksizom 2- Sitozolik K ...

 • 11 Hormonlar I - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... granüllü endoplazmik retikulumda sentez edildikten sonra Golgi sisteminde membranöz veziküller içinde depolanırlar Katekolaminler ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Mitokondri C Çekirdek D Çekirdekçik E Lizozom 8-Golgi aygıtının birinci görevi nedir A Ribozomlarda protein ...

 • Slayt 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enzim kullanılır. Canlılık delilidir. Denge yoktur. Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde görülür.

 • PowerPoint Sunusu - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Depo hastalıkları nedir neden meydana gelir ÖDEV Ailesel hiperkolesterolomi nedir ... Lizozomal enzimler Enzimler aynı zamanda Golgi kompleksinde ...

 • MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bazen kapsül Sitoplazma zarı Sterol Sitoplazma içi yapılar Mitokondri ER Golgi Çekirdek Zar ile çevrili gerçek Boyut 5-10 m Morfoloji Maya yuvarlak ...

 • MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Morfoloji 5-10 m Boyut Zar ile çevrili gerçek Çekirdek Mitokondri ER Golgi Sitoplazma içi yapılar Sterol Sitoplazma zarı Çok katlı ...

 • SİNİR SİSTEMİ - ozanbatigun

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NÖRON Genelde tek çekirdekli Nadiren 2-4 Perikaryonda Nörofibriller Nissl cisimleri Golgi cismi Mitokondri Sentrozom İnklüzyon cisimleri bulunur.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır. ... Gelincik çiçeği kiraz üzüm erik ve vişnenin kırmızı renkli olmalarının nedeni nedir A ...

 • SOMATİK DUYULAR - Fizyoloji

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olan bileşenleri vardır. Aynı zamanda eklem ve tendonlardaki stres ve gücü izlemek için eklem afferentleri ve Golgi tendon organları vardır.

 • SPOR FİZYOLOJİSİ - izmirtufad

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu proprioseptörler Kaslarda kas iğcikleri Tendonlarda golgi tendon organları adını alır. Sempatik sinirler İskelet kasındaki ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi aşaması GER de hidrolitik enzimlerin sentezi golgide pre-akrozomal granüllerin paketlenmesi ve tek bir akrozomal vezikülün oluşumu ve flagellar ...

 • Egzersiz fizyolojisi - host.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi kompleksinin fonksiyonu endoplazmik retikulumda sentezlenen maddelere son şeklini vermek ve bu maddeleri bir membranla çevrelemektir.

 • KIKIRDAK DOKUSU - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi kompleksi büyüktür. Mitokondriyonlar aerobik mekanizma yerine daha çok glikolitik veya anaerobik yoldan enerji üretimini gösterir biçimde seyrektir.

 • Fen Ve Teknoloji - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen Ve Teknoloji Hücre Ve Organeller Hücre Nedir Mikroskopla görülebilen ve canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.

 • Slayt 1 - ahmetakcay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... X bağlı Konj katarakt Mental retardasyon Hipotoni Fankoni sendromu Golgi aparatında transport yapan gende mutasyon sonucu Körlük ve böbrek yetmezliği ...

 • DOKU - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi den ayrılarak matrikse geçen elastin polymerize olarak elastic iplikciklere dönüşür BAĞ ve DESTEK DOKUSU TİPLERİ Vücudumuzun değişik ...

 • VİRÜS KONAK İLİŞKİLERİ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... golgi aygıtı gibi hücre organelleri bulunmasına karşılık virüslerde bu organellerden hiçbirisi bulunmaz. Antibiyotiklere Duyarlılık Antibiyotikler ...

 • PERİFERİK SİNİRLER VE KAS FİZYOLOJİSİ - istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi apareyi parçalanır küçülür. Hücre içerisinde su oranı artar hücre şişer. NELER OLUR Aksonal transport kesileceğinden sinir liflerinin ...

 • Slayt Başlığı Yok - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3 . Aşağıdaki yapıların hangisinde nükleik asit bulunur A Golgi aygıtı B Lizozom C Hücre zarı D Kromotin iplik 4 . DNA da bulunup RNA da ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Presentation ... hÜcre

 • Slayt Başlığı Yok - cilginbiyologlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DNA NEDİR NEREDE BULUNUR DNA ... Kullanılacakları yere doğru özel taşıyıcılarla hücre dışına taşınır yada ihtiyaç duyulana kadar golgi ...

 • CANLILARDA ÜREME BÜYÜME ve GELİŞME - fendosyasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi aygıtı salgı yapan ... İNSANLARDA ÜREME Üreme nedir Üreme çoğalma olarak da bilinir bir canlının neslini devam ettirmesi olayı.

 • Introduction of Microarray - NTUT

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Introduction of Microarray Author Porotege 4000 Last modified by yukijuan Created Date 5 18 2003 3 10 20 AM Document presentation format

 • CANLI BİRİMİ HÜCRE - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Canli bİrİmİ hÜcre hayvan hÜcresİnİ taniyalim .

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GOLGİ CİSİMCİĞİ Golgi cisimciğidir adım Salgı maddelerini ben yaparım Bitkilerde koku salgılar ... Çaydanlığın dibinde kireç birikmesinin nedeni nedir

 • PowerPoint Sunusu - ahmetmavi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Golgi aygıt ı. Yok. Var. Var. Hücre ... Nedir bu erkeklerden çektikleri ...

 • HÜCRE VE DOKU - tibbigoruntuleme.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Düz ve çizgili kasları özetleyin ve özelliklerindeki farkları açıklayın. Sinir Dokusu Canlı organizmada uyarıların alınması duruma göre ...

 • Kimya Öğretimi Öğrenme Kuramları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kimya Öğretimi Öğrenme Kuramları. Hafta 4. Gagne Ausubel Çoklu Zeka ve Bütünleştirici-Yapısalcı Constructivist Kuramlar

"golgi nedir" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.