Yılbaşı Kampanyası

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" Word Dosyaları

 • Dersin Kodu-Adı - dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Diyabetes mellitus un tedavisinde kullanılan oral ... Kalsiyum homeostazisi ni düzenleyen hormonlar ve ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hipotiroidi ve ...

 • DersAd Biyokimya

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hematopoetik İlaçlar ve Büyüme Faktörleri-1. Dr. H. Kara. ... Hipotiroidi . Dr. Bekir Çakır. Endokrin hipertansiyon.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Komorbid hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ... hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar. ... Hipotiroidi 20 3 5 Kalp ...

 • 1 - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan Farmakoloji 312110 24.10.2014 15 30 Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Prof. Dr ...

 • Pediatrik Bipolar Bozuklukların İlaçla Sağaltımı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Risperidon 10-17 yaş gençlerde akut mani veya karma dönemin tedavisinde ... sık kullanılan ilaçlar ... titreme ataksi hipotiroidi ve ...

 • sbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  09 15 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar-1 T Doç.Dr. Oğuzhan YILDIZ ... Genetik Hipotiroidi belirti bulguları ve kliniği T Doç.Dr. Arif YÖNEM

 • ÖRNEK TABLO - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Teratojenik ilaçlar B1 ... tedavisinde kullanılan ... değerlendirilmesi B1 Hipotiroidi B1 Virilismus B1 Kadında ...

 • DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nonsteroidal Antiinflammatuar Ilaçlar ... Hipotiroidi ve Lenfadenopati İle ... Yaklaşım 1saat Romatoloji de kullanılan ilaçlar ...

 • bulentkilic.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşil tendonu nu ilgilendiren tendinopatiler gibi patolojik durumların tanı ve tedavisinde ... Kronik hipotiroidi ... tıbbi durumlar kullanılan ilaçlar ...

 • 2014-2015 - tip.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Dr.O.A.Serdar 11.30-12.15 TIP3009 ÇSH Pediatride hipotiroidi- Kretenizm Dr. Ö ... Bronş astım tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr.V.Savcı 27 ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pemfigus ve pemfigoidli hastalarda belirlenen diğer sistem hastalıklarının tedavisinde ... günümüzde en yaygın kullanılan ilaçlar ... Hipotiroidi MS ...

 • tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 12 30 Üriner enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. G. Ulak 13 30 ... 10 30 Konjenital hipotiroidi Dr. Ş. Hatun 10 40 ...

 • BÖBREK HASTALIKLARI - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -- Böbrek yetmezliklerinde nefrotoksik ilaçlar tetrasiklin streptomisin ... -- Dişhekimliğinde kullanılan ... Lenfomaların tedavisinde radyoterapi ve veya ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ağrı tedavisinde kullanılan tedavi algoritmaları ... hipotiroidi addison krizi ... Premedikasyonda kullanılan ilaçlar Barbitüratlar .

 • 1 - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 16 30-17 20 Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Prof. Dr. Ahmet ... 18 08 30-11 30 Uygulamalar Practices 12 30-13 20 Hipotiroidi ve ...

 • dunyamhastanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Test sonucunda herhangi bir hata olmaması için tüketilen yiyecekler ve kullanılan ilaçlar konusunda tam olarak uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizcenin en çok kullanılan bilim dalı haline gelmesi nedeni ile tıp terminolojisine batı dillerinden katılan çok sayıdaki kelimenin Türkçe gramer ...

 • TUS Soruları - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi. Osteomalazi. ... 33-Kolesterol sentezini azaltmak için kullanılan ilaçlar hangi enzimi ... 28-Bazı hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılan madde ...

 • Depresyon ve beslenme - beslenmebulteni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Depresyon tedavisinde kan D vitamini düzeyinin ... tiroid düşüklüğü hipotiroidi mevcuttur tarama kriteri ... MAO inhibitörleri ilk kullanılan ...

 • III - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 10 15 Farmakoloji Oksitosik ilaçlar İ. ... 10 15 Endokrinoloji Endokrinolojide kullanılan tanı ... 16 15 Çocuk Hastalıkları Çocukta hipotiroidi ve ...

 • tip.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Vizyon ve Misyon Misyon İnsanlığın başlangıcından beri var olan ve dünya durdukça da var olacak olan kutsal

 • 1987 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ - Ana sayfa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi. Osteomalazi. ... 33-Kolesterol sentezini azaltmak için kullanılan ilaçlar hangi enzimi ... 28-Bazı hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılan madde ...

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı ... herbal ilaçlar ... teşhisi ve tedavisinde kullanılan yöntemleri söyleyebilecek ...

 • tip.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU. Dersin Adı. Porfirinlerin Kimyasal Yapı ve Özellikleri . Anlatan Öğretim Üyesi. Prof. Dr. Gültekin YÜCEL. Dönem ...

 • KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hipotiroidi özelliği gösteren ... laparoskopik evrelemesinde kullanılan farklı enerji yöntemlerinin ... İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited ...

 • Yaşam reçeteleri - bilgesu.nl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Geleneksel olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan pek çok bitki içinden ... Tiroit yetmezliği Hipotiroidi ... Bazı ilaçlar ...

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Konjenital Hipotiroidi. Tiroiditler. Hipertiroidi. Adölesan Jinekolojisi. Polikistik over sendromu. Hirşutizm. ... Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar.

 • Kalıtsal hastalıklar - aves.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Dersi. Prof. Dr. Nuriye AKEV. Msc. Eda ÇANDÖKEN. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ...

 • noroloji.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Psikoz PH tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar özellikle yaşlı ve kognitif yıkımı olan hastalarda halüsinasyonlara yol açabilir.

 • Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Yazılı Sınavı Soruları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  54 Status epileptikus tedavisinde İV difenil ... Hipotiroidi. c ... 100 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde antiepileptik ilaçlar teratojenite riski ...

 • SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sağlık kurulu veya tek tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri ... 4-Tarama testleri Neonatal hipotiroidi fenilketonüri thalasemi vb ...

 • stip.selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları dozlar ve yan etkilerini açıklar ... - Hipotiroidi hipertiroidi tiroiditli hastada anamnez ...

 • SERVİS UPDATE EDİLEN VERSİYON SON değişiklik 27 10 1998

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Erken bir konsolidasyon tedavisi olan 2. faz tedavisinde lökopeni ve ... Hipotiroidi. Abetalipoproteinemi ... tedavisinde en sık kullanılan antineoplastik ilaçlar ...

 • tipfakultesi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Psikiyatride sık kullanılan ilaç ve kombinasyonlarının etkinliğini ... Konjenital hipotiroidi tanısı ve tedavisi ... Anne Sütüne Geçen İlaçlar .

 • OTİZM SALGINI ÜZERİNE NOTLAR - beslenmebulteni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özellikle bu belirtiler hipotiroidi ... Bunlar astım tedavisinde astımın ... En yaygın kullanılan marka Atrovent dir. Astımda kullanılan ek ilaçlar Bunlar ...

 • norosirurji.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hipotiroidi ve amiloidoz gibi bazı sistemik hastalıklar veya . ... ilaçlar kullanılmalıdır. ... yaralanmalarının tedavisinde yeni ufuklar açılmasını ...

 • ogrenciisleri.medicine.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Allerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve etki mekanizmalarını açıklar. ... Allerjik hastalıklarda kullanılan ilaçlar.

 • HEMATOLOJİ - idari.hastane.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hemogram 20 Parametre Sinonim Complete blood count CBC Tam kan sayımı Çalışma Zamanı Hergün Sonuç Verme Zamanı Çalışma Gününde Saat 16.00 Örnek ...

 • istanbultip.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hastalıkların tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunların çözümü için konsültasyon ve sevk ... Sık kullanılan pre-operatif klinik ve ...

 • acikerisim.pau.edu.tr 8080

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Şekil 3.3 Kan basıncı ve kalp hızının hesaplanmasında kullanılan ... - Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar ... HT gelişiminin önlenmesi ve tedavisinde ...

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" PDF Dosyaları

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" PowerPoint Dosyaları

 • Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Author Ş. Remzi Erdem Last modified by user Created Date 1 4 2007 5 40 11 PM Document presentation format

 • MEDİKAL TEDAVİ VE AĞIZ İÇİ ARAÇ UYGULAMALARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEDİKAL TEDAVİ VE AĞIZ İÇİ ARAÇ UYGULAMALARI Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

 • TİROİD CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Antitiroid ilaçlar ve radyoaktif iyot ... Tek taraflı tiroid nodüllerinin tedavisinde ... Graves hastalığının tedavisinde kullanılan bir ...

 • MDR-TB Tedavisinin takibi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TB tedavisinde kullanılan ilaçların özellikleri ve ... Kullanılan ikinci sıra ilaçlar Kullanılan ikinci ... PAS ETH Hipotiroidi ...

 • VAZOAKTİF AJANLAR VE ANTİDİSRİTMİKLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ventriküler disritmi tedavisinde prokainamid ... hipotiroidi hipoksi ... Her iki ajanın kombinasyonu da tedavide sık kullanılan bir yöntemdir.

 • DİSLİPİDEMİLER - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi. Kronik böbrek ... uygulanan diyet programları ve kullanılan ilaçlar Ayrıca semptomatik KVH ... Bu nedenle dislipidemi tedavisinde.

 • Slayt 1 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi hipertiroidi. Hiperparatiroidi. ... Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar. Sodyum nitroprusiat. Trimetafan. Diazoksid. Fenoldopam.

 • FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA AKUPUNKTUR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi. AYIRICI TANI ... En çok kullanılan ilaçlar antidepresan ... FMS tedavisinde akupunktur için RCT li Orijinal çalışmalar ve sistematik review ...

 • Slayt 1 - barisaltay

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Foresta-2002 Gonadotropin tedavisinde başarıyı belirleyen ... Ampirik tedavide kullanılan ilaçlar Hormonal GnRH hCG hMG ... Tek başına hipotiroidi 0.6 ...

 • MEME KANSERİ - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR Adrenalin Atropin Digoksin ... tab. 15 mg Konvülsyonda kullanılan bir ... 50 mg 2 cc Hipotiroidi tedavisinde. 10-15 mcg kg ...

 • ÇEVRESEL PATOLOJİ Dr. Ersin TUNCER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... organellerin parçalanması Diğer zararlı madde ve etkenler Tarım ilaçları Tedavide kullanılan ilaçlar ... tedavisinde kullanılan ... hipotiroidi ...

 • İKİ UÇLU DUYGULANIM BOZUKLUĞU - alikemalgogus

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Bozuklukta Önleme Tedavisinde Temel İlkeler ... Hipotiroidi Libido kaybı ... Uçlu Bozuklukta Kullanılan Diğer İlaçlar Jenerik ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hipotiroidi Diyabet ... Yeterli doz Kullanılan ilaca göre değişir Yeterli süre ... Antidepresan ilaçlar ve kısa süreli ...

 • KAS KRAMPLARININ ETYOLOJİ TANI VE TEDAVİSİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipotiroidi hastalarında kas ağrısı ve kramp ... Nokturnal benign kramp tedavisinde diğer önerilen ... Kullanılan ilaçlar 1 yıl önce isotretinion ...

 • Kime Şişman Denir - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hipotiroidi vb Fiziksel aktivite azlığı Kültürel geçiş Şişmanlığın Tedavisinde Kullanılan Yöntemler ... ilaçlar ...

 • Slayt 1 - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yoğun bakımda ağrı tedavisinde ... Fakat sıklıkla kullanılan narkotiklerin ... TRANKİLİZAN ANKSİYOLİTİK İLAÇLAR Slayt 42 Slayt 43 ...

 • Kronik pelvik ağrının patofizyolojisi ürojinekolojik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  POP un cerrahi tedavisinde özlmeş kullanılan- ... Hipotiroidi. Vitamin eks D ve C ... Davranış tedavisi enjeksiyon ilaçlar duruma göre kas gevşetici ...

 • Slayt 1 - Prof. Dr Ahmet DOBRUCALI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... SBP ve refrakter asit tedavisinde ... yaklaşımda algoritm Hipotiroidi Pernisyöz anemi Çinko ... tedavide kullanılan ilaçlar GGT ...

 • Sabah Olgu Sunumu - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... HIV enfeksiyonu Orak hücreli anemi Diabetes mellitus İlaçlar altın ... hipotiroidi IGF-I ve IGF-II ... Slayt 25 NEFROTİK SENDROM TEDAVİSİNDE AMAÇ Slayt ...

 • Slayt 1 - webb.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Heparin tedavisinde 5 ... hirudin argatroban - Antikoagülan ilaçlar ... Hemolitik anemi Primer Fibrinoliz DIC DIC tanısında kullanılan ...

 • KALP YETMEZLİĞİ - yeditepetip4.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Hipotiroidi Çocukluk ... Çocukluk çağında en çok kullanılan dijital ... Kalp Yetmezliği Tedavisinde Yeni İlaçlar Kontraktil ...

 • Slayt 1 - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ...

 • ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Anestezik ilaçlar ... postnatal özellik yok. Sürekli kullanılan ... prehipertansiyon ve hedef organ hasarı olmayan Evre 1 HT tedavisinde ...

 • OLGU SUNUMU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ilacı vermek için kullanılan alete ve ... antiinflamatuar ilaçlar olarak KF li hastalardaki ... KF li çocukların tedavisinde yeterli bir ...

 • Plazma proteinleri ve kas biyokimyası - Ana sayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İnsan albumini kanama şoku ve yanık tedavisinde ... Paget hastalığı Hipotiroidi ... serbest yağ asitleri Ca Cu Zn steroidler hormonlar ilaçlar ...

 • PowerPoint Sunusu - files.homepagemodules.de

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Prokain nöral terapide en çok kullanılan lokal anesteziktir çünkü ... Hipotiroidi Öncesinde bilek ... KTS tedavisinde lokal anestetiklerin ...

 • ASİT-BAZ BOZUKLUKLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Doç. Dr. Suat Biçer Yeditepe Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Acil

 • Slayt 1 - hakankaradag

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Obezite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Orlistat Gastrik ve pankreatik lipazı inhibe ederek ... A T 300-10.000 C 200-300 Hipotiroidi DDL DDL ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pazarlama Planı Grup 4 13.06.09

"hipotiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.