Yılbaşı Kampanyası

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" Word Dosyaları

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır a-Planlama. b-Uygulama . c-Yönetimin Gözden Geçirmesi.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı Ve Güvenliği ... bir sağlık durumunuz ya da engeliniz varsa bunu İşyeri Hekiminize ve İş Güvenliği Mühendisinize bildirin PLANLAMA ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Acil durum yönetiminde planlama evreleri arasında ... İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü c. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar ...

 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS PLANI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OSHAS 18001 ISO9001 2000 Kalite Yönetim Toplam Kalite Yönetimi İş Sağlığı İş Güvenliği ... Planlama Risk Değerlendirme Yasal ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ... - issev.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili ... bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılmaması durumunda her bir ...

 • 1 - Profesyönel Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası. Planlama. ... Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek ...

 • Sayın Bay Bayan - sonasisguvenligi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılması gerekenlerin yapılması konusunda planlama ... iş sağlığı ve güvenliği ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam. ... Planlama Analiz ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği ... işyeri için Orta 30 5 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama ...

 • ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ NEDİR - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği ... tarafından yapılacak iş teknik ve iş güvenliği boyutlarıyla ... Planlama aşamasının her ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri ...

 • erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak ... İş Sağlığı ve Güvenliği ...

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre işyerlerinde aşağıdaki ... Planlama. d Hiçbiri ...

 • bilgit

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama ... İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ...

 • isikun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Program ... Risk yönetimi sistemleri planlama izleme ve denetim. Uluslararası risk yönetim sistemi ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1-7 ÜNİTE ÖZETİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... günümüz koşullarına uygun iş sağlığı ve güvenliği yapılanması 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 ... Planlama. İş yerinde Yürütülen ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ...

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞTİMİ 1 - erimsever

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1-İş sağlığı ve güvenliği ... Planlama. 83- Aşağıdakilerin hangisi ISO 14001 in Yönetim İlkelerinden değildir A Bütün ülkelerde uygulanabilirlik

 • web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği ... karşılamalarına yönelik planlama yapılması gereklidir. İş sağlığı ve ...

 • Doç - halksagligi.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sakine Büyükgüçlü nün İş Sağlığı yüksek lisans tezi Otel Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlar ... Devlet Planlama Teşkilatı.

 • İŞ SAĞLIĞIVE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI - mahkemeler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği ... nci fıkra kuralları uyarınca alınan harçlardan elde edilen gelirler İşgücü Planlama ve Geliştirme ...

 • KOSGEB - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği 3 Gün Katılımcı Bilgisayar Programlama 4 Ay Uzmanlık Kontrol Sistemleri 4 Ay Uzmanlık Bildiği Yabancı Dil İngilizce

 • Müdür görev yetki ve sorumlulukları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 20 6 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 ve 12 nci maddesi ... Okulda üretime ilişkin iş ve işlemleri ...

 • 1 - Erim SEVER - Makina Mühendisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  RİSK YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA. AMAÇ Tüm tehlikelerin ve risklerin ... Aylık üç aylık yıllık iletilen iş güvenliği bültenlerinin ...

 • İŞ SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME SORULARI - ataaof

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için ... Planlama c Standardizasyon d Uygulama ve İşletme . e Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler . 4.

 • umraniye.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ... işyeri hekiminin görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ve ...

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek iş güvenliği uzmanı mühendisler bütün tehlike ... Devlet Planlama Teşkilatı ...

 • kalite.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu ... Kurulun başkanı Rektör veya Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcısıdır.

 • sehithalittas.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ... iş sağlığı ve güvenliği ...

 • AKUVATUR SU ÜRÜNLERİ TİC.SAN.A.Ş. - izdo

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülükleri ... Planlama Çalışması. İş Güvenliği Uzmanı işletmenin ...

 • HİZMET ALIMI İHALELERİ - mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin ... planlama faaliyetleri ve ... iş sağlığı ve güvenliği yönetim ...

 • 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Üretim ve planlama. ... iş konusunda çeşitli avantajlara olanak sağlayacak şekilde faydalı ve anlaşılır olması gerekmektedir. ...

 • ÜST KADEME YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu amaçla da İş Sağlığı ve Güvenliği Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. ... Madde 2. 1992 İş İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi ...

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" PDF Dosyaları

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" PowerPoint Dosyaları

 • MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamalar ... Planlama. Risk değerlendirmesi calısmaları ...

 • ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı güvenliği riskleri en düşük seviyeye gelmesi D ... Yönetimin Gözden Geçirmesi 4.3. PLANLAMA 4.3.1 Tehlike Tanımlaması ...

 • PresentationPackage - İş Sağlığı Uzmanı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Page Page 1 2 3 Toplam 4 Saat 2 Saat Yüzyüze Eğitim 2 Saat Uzaktan Eğitim İş sağlığı ve güvenliği alanında ... 4.3 PLANLAMA 4 .4.UYGULAMA VE ...

 • İSG

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU. ... safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili . ... Planlama. Tehlike ...

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi Kaldırma Makinelerinde ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Mevzuat yönünden işverenin risk değerlendirme yükümlülüğü 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Madde 4 . İşveren çalışanların işle ...

 • ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ... Yönetim Programı 4.3 Planlama 30.05.2011 ...

 • TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ ve İŞ SAĞLIĞI VE KANUNU ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... politikalar planlama ve organizasyon konularında dağınıklık içinde ... İşçi sağlığı iş güvenliği konusunu çevre konusuyla birlikte ele ...

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının olmaması ... PLANLAMA VERİ TOPLAMA TEHLİKE TANIMLAMA RİSK TAHMİNİ RİSK DEĞERLENDİRME ...

 • MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK - Eğitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8 ... içine uygulamalı pratikler yerleştirmek Toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi Planlama ...

 • Slayt 1 - tarsustb.tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği ... ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin ...

 • Slayt 1 - isgsinavkampi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin sağladığı yararlar Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve ... PLANLAMA Tehlikenin ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iş kazası tutanağına planlama hatası diye yazmıştım. ... İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla ...

 • PowerPoint Sunusu - isguvenligi.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama ... iş sağlığı ve güvenliği ...

 • MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Ülkemizde İş Kazaları ve Meslek ... güvensiz planlama vb. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının ...

 • PowerPoint Sunusu - İş Sağlığı ve Güvenliği ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi . ... planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden tekrarlanarak risk kontrol altına ...

 • Diapositiva 1 - kirmizibaret

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Önemli Not İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denildiğinde ilk akla gelen . OHSAS 18001. Standardı olmakla birlikte bu standardın ISO 9001 ve ISO ...

 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş Sağlığı Güvenliği ve ... Endüstriyel tesislerde güvenlik raporu. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Acil Durum Planlama ve ...

 • Çalışma Ortamının Gözetimi - isgsinavkampi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki yeri ve önemini ... konusunda planlama yapılarak ...

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş sağlığı ve güvenliği başta ... için planlama yapılması İnsan ... UYGULANMASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ...

 • SAP PP - Üretim Planlaması Modülü

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Genel anlamda işetmelerde uygulanan planlama süreci ve ... Destekleyici Çözümler Çevre Sağlığı ve İş güvenliği Bordro Hazine ve Risk Yönetimi ...

 • Slayt 1 - sakaryasmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yeni yürürlüğe giren İş sağlığı ve Güvenliği yasası ... teknik planlama ve teknik metotların uygulanması ile kontrol edilebilir.

 • KAMU KURUMLARINDA İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN KURULUMU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama ... iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ...

 • Slayt Başlığı Yok - İş Sağlığı ve Güvenliği ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği ... İŞ KAZASI Sayın Şantiye Şefim İş kazası tutanağına planlama hatası diye ...

 • İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI - gavurgeci

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı ve güvenliği yönünden planlama ... İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği teşkilatlarının veya kurumlarının ...

 • 1 - batiakademi.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri ... 4.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası. 4.3 Planlama. 4.3.1 Tehlike tanımlama ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında çok fazla dokümantasyon üretmek yerine İş Sağlığı ... Planlama. Tehlike tanımlaması ...

 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Halen Ç.S.G.B. Da İş Müfettişi Olarak İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığında görev yapmaktadır. Evli ve İki Çocuk babasıdır.

 • İSGB Yapılanması ve Donanımı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Planlama. Sunum. Uygulama. ... öğrencisi ile tüm paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak ...

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİREYSEL KARİYER PLANLAMA Bireysel ... Çalışanların iş güvenliği ve sağlığı gibi ... İlişkiler İş Güvenliği Bilgi ...

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya ... Devlet Planlama Teşkil tı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki ...

 • PowerPoint Sunusu - isguyum

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden ...

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - baskentosb

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. ... ilk yardım ve tahliye konularında planlama yükümlülüğü ...

 • Slayt Başlığı Yok - TOBB

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı ve güvenliği ... ÜrÜn gelİŞtİrme İzleme ÖlÇme tasarim v.b. tİcaret satiŞ satinalma v.b Üretİm planlama depolama v.b. ...

 • İSGB Yapılanması ve Donanımı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Ekibi. İş . Sağlığı ve Güvenliği Kurul Kararlar ... Planlama. Sunum. Uygulama. Çıktıların Değerlendirilmesi ...

 • Slayt 1 - yazilim.elementbilgisayar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Sağlığı ve Güvenliği Takip Sistemi. Kurumsal Kaynak Planlama ... İş zekası entegrasyonu ile tüm veriler nitelikli raporlara dönüşür.

 • İş Yeri Hekimleri ile İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelik ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen ... planlama ve düzenleme yapılmasına ...

 • AİLE HEKİMLİĞİ 1.AŞAMA UYUM EĞİTİMİ 06.06.07 ADANA Aile ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... HEKİM İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ... sorunu Planlama ... kalkılamayacak iş yükü Aile Sağlığı Merkezlerinde ...

 • T.C. KAMU İHALE KURUMU - sgdb.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde iş tanımı yapılmasını zorunlu ... planlama faaliyetleri ve ... Halk Sağlığı Alanında Haşerelere ...

"iş sağlığı ve güvenliği planlama" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.