Yılbaşı Kampanyası

"iflas kararının sonuçları" Word Dosyaları

 • 37 - İflasın ertelenmesi kararının yargıtayca bozulması ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  37 - İflasın ertelenmesi kararının yargıtayca bozulması halinde dahi mahkemenin yeni bir karar vermesine kadar daha önce mahkemece davacı borçlu hakkında ...

 • alitizik.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflasın bu hukuki sonuçları İflas kararının verilmesi ile başlar. iflas ... Bunun için iflas kararının kesinleşmiş olması şart değildir. Çünkü ...

 • KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ VE İNCELENMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Adi iflas takiplerinde ve kambiyo ... yetki itirazının kabulü kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay onama kararının tebliğ ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflas davalarında ... davalarında masrafların verilmesi konusu 161.md. de defter tutulması usulü 162.md. de defter tutulmasının sonuçları ve 163 ...

 • veya red eklinde bir karar vermeden bu alacaklar s ra ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflas kararının kesinleşmesiyle tüm takipler ... Erman Eyüp Sabri Müddetinde satış istememenin Hukuki Sonuçları AD 1976 3-4 s. 220. 12.

 • ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Şirketin iflası durumunda yönetim kurulu üyeleri iflas davasının açılmasından önce ... Genel kurulun ibra kararının bu davalarda önemi büyüktür.

 • tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Oysa iflasın ertelenmesi davalarında iflas kararının verilebilmesinin koşulu iflasın ... Prof.Dr.Şaban KAYIHAN İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları.

 • YASAL DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİNİN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sonuçları bunlar olmakla beraber bu konuda inceleme elemanı tarafından ... temyiz isteminin reddi ile direnme kararının onanması gerektiği oyu ile aksine ...

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - forumadalet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A. İFLAS KARARI VERİLMESİNDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER. İFLAS MUHAFAZA TEDBİRİ Mahkemece verilen İflas Muhafaza Tedbiri ve borçluya ait malların defterinin ...

 • I-BELEDİYE GELİRLERİ - baykaraymm

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... genel hükümlere göre yani 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra Ve İflas ... Depo kararının gereği ... kesinleşen takibin sonuçları ve borçlunun ...

 • tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkiye Bankalar Birliği tarafından 11 Ekim 2003 tarihinde Abant ta düzenlenen İcra ve İflas Kanunu ... sonuçları noktasında daha ... kararının diğer ...

 • 2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflas erteleme talebinde ... Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının ... Bu rekabet yasağının sözleşmeden veya kanundan kaynaklanmasının hukuki ...

 • Mehmet MAÇ YMM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genel kurul tarafından tasfiye kararının ... sona ermesinin hukuki sonuçları konusunda farklı görüşler ... iflas dışındaki ...

 • 30 Haziran 2012 CUMARTESİ - ito.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Meğerki iflas kararının verilmesinden önce ... Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi ödeme yeri ifa borcu ifa etmemenin sonuçları ...

 • İCRA VE İFL S HUKUKU - feyonomi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İcra ve İflas Kanunu nda düzenlenen diğer kurumlar 1-İhtiyati haciz Takip yolu değil geçici hukuki koruma önlemidir.

 • ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDEKİ İŞLETMELERİN REHABİLİTASYONU İLE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabilitasyonu ile ilgili Usullerin Amacı Işığında. İCRA VE İFLAS KANUNU NDAKİ 5092 SAYILI KANUN ...

 • KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesinin Sonuçları . ... kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra borçlunun iflas ... HGK nın 4.7.2001 Tarihli Kararının ...

 • VERGİ HUKUKU GENEL KISMI - ymmogut

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bc- Zamanaşımının Sonuçları. Tarh ... davanın reddi halinde red kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde ...

 • SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -İflas etmemiş olmak ... Fesih kararının tescil edilerek şirketin tasfiye haline girmesinden sonra tasfiyenin kaldırılmasına karar verilemez.

 • TÜRK CEZA KANUNU - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bir suç işleme kararının icrası ... Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sivas Kongresi nde İstanbul hükümetini tanımama kararının alınması ... Halifeliğin kaldırılmasının başlıca sonuçları ise şunlardır

 • GİDEN EVRAKIN BAŞKANLIKLARA VE GİZLİLİK DERECELERİNE GÖRE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve ... fuhuş gayri tabii mukarenet hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya ... ilgili mahkeme kararının aslı ve ...

 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kullanırsa YK kararının iptali istenebilir mi Burada ne tür bir yaptırım söz konusu olur OLAY V ... sonuçları ve yaptırımlarla birlikte ...

 • HACİZDE SIRA TERTİP - osmanozulku.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflas idaresinin alacaklıları ve istihkak iddialarını incelemesi üzerine vardığı sonuçları ... direnme kararının Özel Daire bozma kararında ...

 • HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ TÜZÜĞÜ - mahkemeler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mahkeme veya yargıç iflas işlemleri hariç herhangi bir kişinin yoksul olarak dava açmasını veya bu sıfatla savunmada bulunmasını ilgili kişinin -

 • 25 - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... direnme kararının yukarıda 1 2 ve 3 üncü bendde ... İcra ve İflas Kanununun 272 nci maddesini dayanak ... kesin sürenin sonuçları ihtar ...

 • SİGORTA ACENTELERİ EĞİTİM PROGRAMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sosyal ve siyasal sonuçları bakımından geniş ... Levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta acentesinin ... İflas etmemiş ve ...

 • 3226 sayılı - sigmaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İflas memurunun bu kararına karşı yedi ... Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları. ... İptal kararının Resm Gazete de yayımlanması ilgililere ...

 • KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ - ardahan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İdarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının ... iflas ettiğine karar ... hukuki sonuçları .

 • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN - TR Karid

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları ... Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların ... tüketici sorunları hakem heyeti kararının ...

"iflas kararının sonuçları" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"iflas kararının sonuçları" PDF Dosyaları

"iflas kararının sonuçları" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"iflas kararının sonuçları" PowerPoint Dosyaları

 • BORCA BATIKLIK - otomasyon.aymmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İflasın Ertelenmesinin Sonuçları. 1-Alacaklı . ... iflas kararının verilmesinden önce şirketin açığını karşılayacak ve . borca batık.

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kararın sonuçları ... Borçtan kurtulma davası itirazın geçici kaldırılması kararının borçluya tebliğinden itibaren yedi gün içinde açılmalıdır.

 • Ticari İşletme Kitabı - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iflas kararının ... Prof.Dr.Sami Karahan Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet ...

 • ÖDEME TECİL VE GECİKME ZAMMI - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tecil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları ... Tecil edilmiş olan borç ile ilgili bir uyuşmazlıkta mükellefin vergi mahkemesi kararının ... iflas halinde ...

 • Slayt 1 - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergisel Sonuçları ... iflas kararının verilmesinden önce şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki ...

 • Ticari İşletme Kitabı - gtturkey

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Meğerki iflas kararının verilmesinden önce şirket borçlarının alacaklıları ... Yasağı İhlalin Sonuçları. Yönetim kurulu üyesi

 • Slayt 1 - cag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ödeme Emrine İtirazın Sonuçları Bu ... Sermaye şirketleri ve kooperatifler hakkında verilebilecek muhtemel iflas kararının belirli koşulların varlığı ...

 • KİŞİLER HUKUKU - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gaiplik kararının şartları GAİPLİK KARARININ ŞEKLİ ... iflas konusu olmaz miras ... 1-KENDİLİĞİNDEN İNFİSAH 2- BİR KARARLA FESİH Sonuçları ...

 • Slayt 1 - pdb.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas ... bir mahkeme kararının ... Kendileriyle ilgili başvuru sonuçları ...

 • Slayt 1 - Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Devam kararının sermayenin en az yüzde ... komandite katılamazlar. Rekabet yasağının ihlalinin sonuçları hakkında kollektif şirkete ...

 • Slayt 1 - cag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - cag.edu.tr ... Vergi İcrası

 • PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kararının gereğinin yerine getirilmesini isteyebilir.Buna cebri icra hakkı denilmektedir.Cebri icra kurumları icra daireleri iflas ... Sonuçları Hakkın ...

 • Slayt 1 - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu kararlar icra ve iflas kanununun il mlarının yerine ... İtiraz hakem heyeti kararının ... borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları ...

 • 4734 KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ihale kararının ihale yetkilisi tarafından ... yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları ... İflas edenler -Sosyal ...

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tasfiyeye Girme ve Sonuçları. ... İflas dışındaki sona erme nedenlerinden ... İbraya ilişkin genel kurul kararının mahkemece iptali halinde ise ibra ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergİ hukuku ve tÜrk vergİ sİstemİ

 • MESLEK HUKUKU - blksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sınav sonuçları ... aleyhine verilmiş oda kararının tebliğ ... hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ...

 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÇMYO nun kurulma kararının ardından Hukuk Bölümü Adalet Programının ... Güncel Sosyolojik Araştırmalar ve Sonuçları ... İFLAS HUKUKU İfl s ...

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İcra iflas Kanuna göre uygulanan ... İhtiyati Haciz Kararının Alınması ve ... bu yazıya uyulmamasının kamu borçlusu açısından birtakım sonuçları ...

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU - gumushane.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir ... Kendileriyle ilgili başvuru sonuçları gecikmeksizin ... kullanma dolanlı iflas gibi yüz ...

 • 4734 KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi ... işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları ... hileli iflas ettiğine ...

 • Slayt 1 - Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  O da red kararının verildiği tarihe kadar ... İflas ve mahkeme ... limited şirketler için hem sona ermenin sonuçları hem de tasfiye usulü ile ...

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NE GETİRİYOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... artırımına ilişkin genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel ... içinde elde edilen sonuçları ... İflas Tacirler her ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dava vekalet ücreti ve masraflarının ise Yargıtay kararının verildiği yıl kurum ... değerleme sonuçları kambiyo ... İflas Erteleme Kararı ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu kapsamda icra-iflas mevzuatı ... Müzakerelerin açılması kararının alınması ... Uyum Paketi 14 Temmuz 2004 Uyum Paketleri Sonuçları 2004 Brüksel ...

 • Slayt 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uygulama sonuçları Maliye ... KESİNTİSİ 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 üncü ... Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 ...

 • PowerPoint Sunusu - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.

 • YENİ TTK NUN GETİRDİKLERİ - iyisirket

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... olumlu oyun özel kurula etkisi Süresi içinde özel kurulun yapılamamasının genel kurula etkisi Özel kurulun kararının ... sonuçları SPK tarafından ...

 • Slayt 1 - demokratikofissen.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İhtİlafli prİm İŞlerİ ve İcra daİre baŞkanliĞi 8 11 2010 Şeflİk eĞİtİmİ

 • Slayt 1 - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının ... sonuçları tasfiye memuruna ... iflas ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... farkının tespitine ilişkin hesaplamaların nasıl yapıldığına dair açıklamaları içeren takdir komisyonu kararının ... sonuçları ile genel geçici ...

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • Slayt 1 - Bodrum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  LİMİTED ORTAKLIKLAR Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının ... iflas etmiş ise bu eski ... Sonuçları TTK ...

 • Slayt 1 - Yapım Aşamasında

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  LİMİTED ORTAKLIKLAR Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının ... iflas etmiş ise bu eski ... sonuçları açıkça ...

 • MUHAKKİK EĞİTİM SEMİNERİ BÖLÜM I. Disiplin Suç ve Cezaları ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kocaelİ kamu hastanelerİ bİrlİĞİ genel sekreterlİĞİ

 • PowerPoint Sunusu - oguinsaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan ...

 • ELEKTRONİK TEBLİGAT - ozgureralp.av.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları. ... kalmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci ... kararının gerekçesinde ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERGİDE GÜNDEM PANELİ 10.04.2008 The Ritz Carlton VERGİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER Mustafa Çamlıca Türkiye Vergi Bölümü Başkanı ...

 • 6.Bölüm Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DÖnem sonu İŞlemlerİ ve vergİde bazi Özellİklİ durumlar ÇÖzÜm ymm ltd.Ştİ. 15 aralik 2009 İzmİr hİlton otelİ

 • Slayt 1 - dosya.malatyasmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. ... yapılan denetimin türü kapsamı niteliği ve sonuçları hakkında ...

"iflas kararının sonuçları" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.