Yılbaşı Kampanyası

"ii. murad han" Word Dosyaları

 • Osmanlı Padişahları Resimleri Tuğrası Dönemi Tablosu ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. Murad Koca Sult n Gazi Han 1446 3 Şubat 1451 İkinci çıkışı Yeniçeri isyanı neticesinde . tahtta geri dönmek zorunda kald ...

 • Gönül h n oldu şevkinden boyandım y Rasulallah

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Murad Han Divanı Mihrişah Sultan 359 Onikinci Osmanlı Sultanı 1546-1595 On ikinci Osmanlı sultanı. Manisa da doğdu. Babası II. Selim Han ...

 • DERLEYEN - gonulincileri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Padişah bu sesi tanıyordu. Babası Sultan II. Murad Han zamanından bergüzar hatır kalmış bir kahramandı. Ölüme gönüllü giden kimselerdendi.

 • İstanbulun Fethi ve Berat Kandili - 29.5.2015 - imamhatib

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... onu yetiştiren babası II. Murad Han a veya hocası Akşemseddin e de yapabilirdi. Yapmadığına göre bu müjdenin ifade ettiği başka gerçekler de vardır.

 • Gönül h n oldu şevkinden boyandım y Rasulallah

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Denilebilir ki Türk-İslam maşer dehası bir II. Murad yaratmış olmasaydı ... II. Murad ayrıca önce Celayirli Hüseyin Han in ...

 • OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ VE OLGUNLAŞMA SÜRECİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ben nasıl cih dı bırakıp Müslümanlara kılıç çekeyim. II. Murad ın İzladi ve Varna savaşlarına dair anonim Gazavat-n me de ise II.

 • turkdili.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sultan II. Murad ve Dönemi ... s.289-311. 2013 Dünyada İki İnsanı Sev Peygamber Efendimiz Bir de Sultan Murad Efendimizi Sultan I. Murad Han ...

 • OSMANLI DEVLETİ NİN RUMELİ DE İSKAN SİYASETİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. Murad zamanında da benzer bir uygulama yapılmış ... Hünkara bildürdiler. Bayezid Han dahi oğlı Ertuğrul a haber gönderüb ...

 • vaazsitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İHLAS VE TAKVA BAĞLAMINDA İSTANBUL UN FETHİ. Fetih ve Fatih. Bir çağı kapatan bir çağı açan fethin adıdır İstanbul un fethi.

 • PROJE İLİNE ÖZGÜ ÇALIŞMALAR - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu dönemde II. Murad Fatih Sultan Mehmet Kanuni Sultan ... Bu dönem zarfında Manisa da şehzadeler ve maiyyetlerindekiler cami medrese han hamam ...

 • TÜRK - tyb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  03.Sultan 1.Murad Han. ... 10.Kanuni Sultan Süleyman Han. 11.Sultan II.Selim Han. 12.Sultan 3.Murad Han. 13.Sultan 3.Mehmed. 14.Sultan 1.Ahmed. 15.Sultan 1.Mustafa.

 • Osmanlı Padişahlarının anneleri - atilasaraloglu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. MURAT 1404 - 3 Şubat 1451 II. Murat Koca Murad olarak da anılır. 6. ... Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim Han ın üçüncü oğludur.

 • Bilinmeyen_Osmanlı_Özet_O_Simsek - files.ticiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B yezid Han II. Selim ve IV. Murad ın gençliklerinde bazen içki kullandıkları bir kısım Osmanlı kaynaklarında açıklanmaktadır.

 • TÜRK MUS TARİHİ İ - bayramakdogan

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet ve onun oğlu Fatih in babası II. Murad ... Bağdat a geldikten sonra burada tahtta bulunan Hüseyin Han Cel yir in ...

 • w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Şeref Han bu topluluğun Kürd asıllı olduğunu ... II. Murad da 1444 yılındaki Varna zaferi münasebeti ile tutsak alınan Hıristiyan beylerinden seçtiği 24 ...

 • OSMANLI DÖNEMİNİNDE TÜRK M SİK Sİ - Haberler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  XV. yüzyılda Osmanlı devlet yönetiminde Sultan II.Murad bulunuyordu. II Murad sanatk r ... burada tahtta bulunan Hüseyin Han Cel yir 776-784 1374-1382 ...

 • yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mesela II. Murad hakkındaki anonim Gazavat-name deki şu satırlara bakalım Çirne Mihal dahi asker-i İsl m ın geldiklerini bey n edüb eyitti ...

 • OSMANLI DİPLOMATİKASINDA - ngok.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II.Murad ın 825 1422 nişanında der-Mevzi -i Darü s-Saltanati Edirne . Bütün bu kullanılışlar farklı mahall-i tahr r formülleri ilk ...

 • 1. Osman Gazi Han - karadagkoyu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1. Osman Gazi Han. Padişahlık Sırası 1. Saltanatı 27 YılCül su 1281 1284 1299Babası Ertuğrul G zi BeyAnnesi Hayma AnaDoğumu 1258Vef tı 1326Kabri Bursa ...

 • kalpehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yirmi bir yaşında İstanbul u fethederek Allah ın Habibi s.a.v. ın övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han ... Yunus da Taptuk Emre II. Murad da ...

 • ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Selim in Rast İlahisi Şarkı Devr-i Revan-ı II. ... Şarkı Rif at Bey Eviç Uyan Ey Gözlerim İlahi Sultan Murad Han Hicaz Ebrulerinin Zahmı ...

 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Kiok ve sonrası dönem Ho-han-yeh ve Çi-çi dönemleri Batı Hun devleti Ak-Hun- Eftalit Devleti ... II. Murad Dönemi Balkanlarda gelişmeler ...

 • OSMANLI PADİŞAHLARI - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sultan Birinci Murad gayet nazik sevimli ve çok halim selim bir insandi. lim ve sanatk rlara hürmet gösterir fakirlere ve kimsesizlere sefkatli davranirdi.

 • akademik.semazen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sultan II. Murad ın Hacı Bayram a İstanbul bize lazım ... Fatih Sultan mehmed Han ... Daha sonra ise Sultan Murad ın şehzadesine Mehmed ...

 • sabanciuniv.edu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Murad IV 1623-1640 İbrahim I 1640-1648 Mehmed IV 1648-1687 Süleyman II ... Nizam-ı Devlete Müteallik Göriceli Koçi Begin Rabı Sultan Murad Han ...

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed in saltanat yılları ... II. B yezid Han Yavuz Sultan Selim Kanun Sultan Süleyman ve II. Selim devri siyas ...

 • dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türklerin Tarih Sahnesine çıkışı ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğunun kuruluşu Mete Han Dönemi MÖ.209-174 ... II. Murad ın idari faaliyetleri.

 • Osmanlı Tarihi Ders Notları Kitap Final Prof. Dr. Tahsin ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Şer - Örf unvanlar Bey han hakan hüdavendigar sultan gazi kayzer emir halife padişah. Saltanatın intikalinde yerleşmiş bazı . merasimler

 • erzurum.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ii. grup 1. grup 150351003. alİ. okur ... murad. chakhalov. 150351041. cankat erdem. aĞin. 140351031. murat han. yankinci. 140351036. enes. yegİn. 150351015 ...

 • ABDURRAHMAN PAŞA VE TÜRBESİ - dunyabulteni

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Zindan Han ın arkası EMİNÖNÜ ... 290 Kuyucu Murad Paşa Türbesi Vezneciler ... Sultan II. Mahmud Türbesi girişi

 • Lista de Productos No Probados en Animales - GATAWEB

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  La Lista. Puedes . descargar ... Tony Tina Vibrational Remedies USA Tuesday s Girl Ltd GB Tulip n negro Briseis Ultima II ... Empresas que se han unido ...

 • ŞEVKİ KOCA - Refik Engin

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  II. BÖLÜM BEKTAŞİ ... Dergah II. Murad dönemi Selanik yöresinin fethi sonrası Miladi 1430 yılında bir ... Murat Han dönemi Kosova fütühatına katılmış ...

 • ege-edebiyat

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Murad Bu arada o yalnız IV. Murad ... I. Ahmed 1603-1617 I. Mustafa 1617-1623 II. Osman 1618-1622 IV. Murad 1623-1640 I ... Babasının Kanun Sultan ...

 • Tuesday 7 October 2014 - Universit t Wien

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  The building program started late in the reign of Murad II ... the Ottomans and the embassies of Şah Kulu and Tokmak Han sent respectively to congratulate Selim II ...

 • gekonomi 8081

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kahvaltıdan sonra otelimizden ayrılıyor ve 1908 yılında Enver Bey ile beraber dağa çıkan ve II. ... Sulu Han Kapan Han ... Padişahı I. Murad ...

 • From Human Prehistory to the Early Civilizations - PBworks

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  From Human Prehistory to the Early Civilizations ... Part II Unit 2 Postclassical Era ... Events in late Han China and the late Roman Empire ...

 • --ÖN ASYA YA DA YAKIN DOĞU NERESİDİR - Öğretimhane

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anadolu İran irak surİye fİlİstİn arabİstan ve misir i İÇİne alan bÖlgeye Ön asya denİr. 2--osmanli kurulmadan Önce xiv. yÜzyil baŞinda ...

 • Translated by WordPort from XyWrite-IV document conv1 .tmp

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1.19Muhammad Murad al-Qadiri al-Shattari al-Turabi al-Burhani ... Cited by Munzawi II 1000 quoting Rahman Ali. ... 3.2.5 Bud han. 3.2.5.1 Mohammad Shafi ...

 • DOCTORAL DISSERTATIONS BY TITLE thru 1998

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 1931-1986 by Francis Kun Suk Han 1988. Catholic-Communist Dialogue in Italy The ... Ethnic Religious Ideas of Umar II by Hasan Qasim Murad 1982.

 • CV1-current - University College London

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1. Burnstock G. 1957 . A window technique for observing fish viscera in vivo. Nature 180 1491-1492. 2. Burnstock G. 1958 . Reversible inactivation of nervous ...

 • Materials of Art and Archaeology - New York University

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Materials of Art and Archaeology. Bibliography. Part IV. Instrumental Methods. Norbert S. Baer. Conservation Center. Institute of Fine Arts. New York University

 • UNITED

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Subcommittee II had held two meetings ... Mr. Murad Mussa ... Permanent Representative of the United States of America and Ms. Maya Han ...

 • HIST 208 - ais.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ottoman Empire and Europe in the 15th century Mehmed II and the Renaissance. Week III Oct. 7-9 . Politics Arts and Science in the 15th century in Europe.

 • Biographical Sketch - chem.mst.edu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  R. E. Gerald II R. J. Klingler and J. W. Rathke Aluminum Oxyhydroxide Based Separator Electrolyte and Battery System and a Method of Making the Same ...

 • Environmentally Sustainable Development

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Environmentally Sustainable Development . VI. Book of Abstracts ... Jong-In Han 12 Performance ... ii 11WB Khanewal road and iii Pir Murad.

"ii. murad han" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"ii. murad han" PDF Dosyaları

"ii. murad han" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"ii. murad han" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - bacilikoyu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Çok yaramaz bir çocuk olan II. Mehmed e babası II. Murad Han ... II. Murad sabaha kadar uyuyamaz gece boyunca Kur n-ı Kerim okuyarak müjdeli haberi bekler.

 • Slayt 1 - Bilgi Paylaşım Sitesi bilgidagi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilgidagi II. ABDULHAMID HAN Babası ... Osmanogullari içinde Besinci Murad dan sonra en az padisahlik yapanlardan birisidir. bilgidagi Sultan Ikinci ...

 • Slayt 1 - turkegitimsen.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Osmanlı Padişahları 06 06 2007

 • OSMANLI IMPARATORLUGU - aygunhoca

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cennet mekan babam Osman Gazi Han ... İkinci Murad Ahmed Yusuf Mahmud. Kız Çocukları Fatma ve ... İsyanı bastıramayacağını düşünen II.Mustafa ...

 • Slayt 1 - guleraykac.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Medreseler de sınıf yerine ders esası vardı. Bir öğrenci istediği hocadan istediği dersi alırdı. İlla bir medresede bir talebenin öğrenimini ...

 • 1.Kara Osman 1300-1324 - atilasaraloglu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Nefise Sultan Hanım 3- Paşa Melek Hatun Kızıl Murad Bey in ... İkinci mektupta Babamız Murat Han ... Abdülaziz V. Murat II.

 • 1.8. GEZİ - od.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜrk dİlİ ii. v. bÖlÜm. yazili anlatim tÜrlerİ. dÜŞÜnce deĞerİ olan . yazilar ii

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türkler kişi aile boy olarak İslamiyetçi seçmeğe başladılar. 920 yılında Karahanlılan hakanı Satuk Buğra Han ... Murad Ağa 1610 1673 ... II . Ahmed ...

 • Slayt 1 - static.eodev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KONU Osmanlı Devleti nin Balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra burada meydana getirdiği mimari eserler cami han hamam köprü medrese ...

 • CUMHURİYET HAZIRLIKLARI VE CUMHURİYET

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Padişahın Yetkileri Kısılıyor 31 Mart 1909 olayında Sultan II. ... Yerine getirilen V. Murad bir süre sonra ... Han TÖRE Egemenlik ve 24 Oğuz Boyu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  II. Osman ın şehit ... Orhan Han Bursa ya bir cami ... Fethedeyim düşmanların hepisin Sabah namazında Bağdat kapısın Allah Allah deyip açtı Genç Osman ...

 • Ingen lysbildetittel - Intertanko

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SAE HAN NO.7. In collision with general cargo Princess off Mutsure Apr 12. ... Understand tank Neptuno II 3878 gt built 1987 grounded at Felton Cuba ...

 • Diapositiva 1 - saludambiental.udg.mx

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  II DIPLOMADO EN SALUD AMBIENTAL ... Un potencial de 100 mil industrias y S lo se han realizado ... INE-Murad 2005 AUDITOR A AMBIENTAL Con respecto a Centroam rica ...

 • Transfer Model - UNESCO

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Rsidence Palmiers II rue Jaafar Essadik Suite D-5 Rabat-Agdal 212-37 67 50 38 . chaf_aziz hotmail.

 • WorldCat 2.0 Business Case status - OCLC

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Murad Kamil. music in society and education. music-andre bocelli. My Life as a Buck. Mycopathologia. nabucodonosor. napoleonic wars. nationalism AND china AND wome.

 • FileNewTemplate - Obesity Medicine Association

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Drug Enforcement Agency Schedule II drug. Dosing for BED Once in the morning with or without food. Avoid afternoon doses. Capsule may be opened and mixed with yogurt

 • Union catalogue models - oclc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Union Catalogue Models ... Murad Kamil. music in society and education. music-andre bocelli. ... Clothing and dress Care Han. su COLON ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1962 modern islam kerr mh 1966 islamic reform aziz a 1967 islamic modernism in murad ma ... 1969 manuel ii ... gokyay os 1968 han ...

 • Higher Education - The Way Forward - UKEC

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Lam Wynn Han. Higher education in ... to self-support student earning foreign currencies will be faster way to pay their debt ii to scholars suppored by government ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DadaŞ dİyari erzurum

 • lise.konuralp.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DİVAN EDEBİYATI. İsl m yet in din olarak kabul edilmesiyle başlamıştır. Anadolu da 13-19. yy. arasında gelişen bir edebiyattır. Arap-Fars özellikle ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Diğer Araştırma Yöntemleri Bibliyometri Atıf Analizi Yöneylem Araştırması Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr tonta ...

 • Slide 1 - International Maritime Statistics Forum IMSF

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Han lord. 9hqm7. han yang. vray3. handy. j8yb3. hangzhou dongfeng 2003-16 name unknown ... atasoylar ii. tcru. atina. d6du3. atlant frauke. 9aa3458. atlant regine ...

 • ENDOCARDITIS INFECCIOSA - medicasur.mx

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  II. 1 1.7. S. Anginosus. 1 2.6. S. Grupo G. 1 2.9. S. ... Tleyjeh IM Steckelberg JM Murad HS et al ... No se han observado beneficios del uso de AAS ...

 • OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen II. ... han hamam ve ... her ne murad ederse elinden gelür ...

 • Diapositiva 1 - SVMFiC

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  HAN REMITIDO INFORME.faltaria detallar cronograma. COBERTURA 26 01 2005. COBERTURA 6 02 2005. DTP 18meses. COBERTURA 18 02 2005. RVN. COBERTURA SIAPWIN

 • cs.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  This time I wanted to better capture the story most notably the people and places and the interactions between them. I did this by building a list of biblical names ...

 • No Slide Title

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Escuela de Higiene y Salud P blica de la Universidad de Johns Hopkins Instituto para el Control Global del Tabaquismo Baltimore MD. EE.UU. Organizaci n ...

 • Download - British Safety Services

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  House R-109 Phase II. Gulshan-E-Shamim. Azizabad Block 8 FB Area. Karachi Pakistan 75950. Shariq Moazzam. Moazzam S 4879. I04830. B H W. Boon Hong William. BLK 767.

 • Presentazione di PowerPoint - PROVINCIA DI FERRARA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OSSERVATORIO SULL IMMIGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERRARA Provincia di Ferrara 27 marzo 2009 - Sala del Consiglio Provinciale Rapporto 2009 Dati al 31-12-2008

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Lima.Murad G.1 Monç o Ribeiro L ... EFEITO DA ANGIOTENSINA II SOBRE O TROCADOR ... Muler M. L. Morales A. P. Han S. W. Smaili S. S. Universidade ...

 • rgzc.gzs.si

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OPREDELITEV IN PREISKOVANJE PRANJA DENARJA Leo PONGRA I URAD RS ZA PREPRE EVANJE PRANJA DENARJA Ljubljana 27. 11. 2009 GZS-Zbornica ra unovodskih servisov ...

 • The Muslim World Expands An Age of Exploratiosn and ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  His son Murad II defeated the Venetians invaded Hungary ... Porcelain was made there as early as about 200 B.C. during the Han dynasty.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Meta-an lisis de quimioterapia en c ncer g strico avanzado A trav s de los años se han ... Phase II Randomized ... Murad A.M et al. Cancer 1993 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Man-made Global Warming Fact or Fiction Bill Weronko

"ii. murad han" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.