Yılbaşı Kampanyası

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" Word Dosyaları

 • KAMU MALİYESİ - ibrahimkucuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Kamu kesiminde meydana gelen ... maliye ve muhasebe ile ilgili yaklaşımlar ve bilimsel çalışmaların giderek artan önem ... B-MODERN BÜTÇE ...

 • KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS BÜTÇE HAZIRLANMASI VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Ders Notları ... Modern yönetim biliminde ... ölçümü konusu genel olarak ele alındıktan sonra performans ölçümü ile bütçe arasında ...

 • dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 3-0 3. Bu dersin genel amacı kamu maliyesinin temel ilkelerini ve kapsamını ... kamu maliyesinde klasik ve modern yaklaşımlar kamu ...

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ - iibf.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. 2 0 0 4 2 ... İktidar Kavramı Modern Ulus-Devletin Doğuşu ve Gelişimi Endüstrileşme Öncesi Toplumlarda ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • iibf.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİRİNCİ SINIF. DERS SAATİ. PAZARTESİ. SALI. ÇARŞAMBA. PERŞEMBE. CUMA. 1. 8 00-8 45. TUR181 Türk Dili . 2. 8 50-9 35. TUR181 Türk Dili. 3. 9 40-10 25 ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kamu hukuku özel hukuk karma hukuk dalları ve alt ayrımları Türk pozitif hukuku ve sorunları hukukun çeşitli açılardan uygulanması ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim felsefesi post-modern düşüncede bilim ... Kamu Maliyesi I 3 ... Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar Kamu Harcamalarının ...

 • dosyayukleme.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ Bölümü Ders İçerikleri ... siyasal teori ve ideolojiler siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi .

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Eklendiği Bölüm ... iletişim bütçeleme denetleme Yönetimde reform Modern yönetim teknikleri. ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.c. dumlupinar Ünİversİtesİ. İktİsadİ ve İdarİ bİlİmler fakÜltesİ. kamu yÖnetİmİ bÖlÜmÜ. ders İÇerİklerİ. bİrİncİ sinif bİrİncİ yariyil

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... kamu maliyesi ... Bu ders kapsamında ortaçağ modern iktisat düşünceleri doğmadan önce ilkçağ ...

 • yubyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. Mali olayların ... Para talebi teorisi ve faiz teorisi. Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar ... Modern dünyada uluslararası ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern devlete geçişle birlikte ortaya çıkan modern bürokrasi ve modern kamu yönetimini temel ... 2163 KAMU MALİYESİ. Kamu ... Yaklaşımlar Kamu ...

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin İçeriği. Medeni hukukun bölümleri medeni hukukun kaynakları medeni hukuk kurallarının yapılması yöntemlerini ve uygulanması Kişilik ve kişilik ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim ve bilimsel araştırma yönteminin mantığı ... Kamu Maliyesi. ... Çalışma Yaşamında İnsanı Konu Alan Kuramsal Yaklaşımlar ...

 • nacitopcuoglumyo.gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NTİP 112 Kamu Maliyesi 3-0 3 3 ... yönetim biliminin gelişimi modern yönetim ... Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. NTİP 122 ...

 • 101 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 3 - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ... modern Türkiye nin doğuş ve ... yerel yönetim maliyesi kamu iktisadi teşebbüsleri ...

 • 332 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 11. Kamu Reformu 11. Kredi Kartları 12. Muhasebe 13. Para Para Politikası 13. Sigortacılık 14. Vergi ve Vergilendirme 14 ...

 • SAYI B - saglikyonetimi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... İnsan İlişkileri Yönetim Kuramı Modern Yönetim Kuramları . Ders ... BSY 3015 Kamu Maliyesi ve ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim Ayrımı Devlet Kavramı Ve Devletin Unsurları Kamu Yönetiminin Merkezi Ve Yerel Düzeylerdeki Bürokratik ...

 • eski.bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi kamu gelirleri ve ... araçları ve bu konulara olan yeni yaklaşımlar değerlendirilecektir. ... modern ekonominin nasıl çalıştığını ...

 • selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu kurum ve kuruluşların ... LEWIS Bernard Modern Türkiye nin Doğuşu Türk ... Kamu maliyesi ne demek nasıl ortaya çıkmış ve Türk kamu ...

 • todaie.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu maliyesi ve bütçe kurum kavramı hakkında ... Kamu Yönetimi Disiplini modern toplumun yönetim biçimi olan kamu ... Güç olgusuyla ilgili yaklaşımlar.

 • mucurmyo.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2009 2010 eĞİtİm-ÖĞretİm yili. ahİ evran Ünİversİtesİ mucur meslek yÜksekokulu. İktİsadİ ve İdarİ bİlİmler bÖlÜmÜ. muhasebe ve vergİ ...

 • Küresel Kriz Kıskacında Sosyal Harcamalar Seçilmiş AB ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Refah devletine dair yaklaşımlar iki ... Devletin refah sağlama rolü modern sanayi ... ağırlıklı koalisyon hükümetleri kamu maliyesi problemlerini ortadan ...

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern Zamanlar Öncesindeki ... İKT 209 Kamu Maliyesi 2. 0. 2 AKTS 4. Kamu Maliyesinin konusu ve ... Teorik yaklaşımlar Klasik yaklaşım temel ...

 • tec-sen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  22-4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU ... Modern örgütte olması gereken ... Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar ise

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin İçeriği. Üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma konuşma dinleme ve yazma becerilerini ...

 • iibf.kilis.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2008-2009 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ...

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu hizmeti deyimi modern çağın bir ... sağlık sektörünün genel hedefleri hakkındaki yaklaşımlar ve yerelleştirmenin bu ... Kamu Maliyesi Filiz ...

 • 2 - ztyo.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Devlet Bütçesi ve Kamu Finansmanı 3 0 3 Avrupa Birliği ve Siyaset Ekonomisi 3 0 3 İş Etiği 3 0 3 Reklam Yönetimi 3 0 3 İletişim ve Etkili Sunum ...

 • panel.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Developments in the XII-XIV centuries as the beginning of modern ... toplanmasına ilişkin metodolojik yaklaşımlar üzerinde ... Kamu maliyesi ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern yönetim akımları yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı karşılaştırma ve değerlendirme yönetim sistemi yönetimde karar alma ...

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Saat Ulusal Kredi AKTS TÜRÜ IKY-103 Kamu Yönetimi 3 0 0 3 3 5 Zorunlu Kamu ... kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımlar ve kamu ...

 • yubyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MFY205 Kamu Maliyesi ... Davranışsal Modern Organizasyon ... sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ...

 • İBN-İ HALDUN DÜŞÜNCESİNDE KENT KENTLEŞME VE KENTLİLEŞME

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tarım toplumunda da kentleşmeden söz edilebilir ama bu modern anlamda yani ... Bu kökenle ilgili yaklaşımlar aynı zamanda ... Kamu Maliyesi Yaklaşımı ...

 • BEYANNAME-ANAR1 - akpartikonya

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Açıkları 2. ... totaliter ideolojik yaklaşımlar terk ... modern toplumlarda doğru bilgi edinme ve denetim görevi yürüten medyanın çoğulcu ve ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar ... Ancak modern sosyal politikalar için başlangıç noktası olarak Bismark ın ... Kamu Maliyesi literatüründe tam ...

 • yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Rönesans ve bilim aydınlanma ve bilim modern bilim felsefesi ... eğitim kurumu din kurumu sosyolojide yeni yaklaşımlar. What is sociology

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KAMU MALIYESI. Kamu kesimi ile ... Ders materyali İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar Editörler ... Son olarak modern portföy kuramı anlatılmakta

 • ENTEGRE SİSTEMLER BAĞLAMINDA TÜRKİYENİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu maliyesi konusunda ... dış dünyada ise bilgi toplumuna yönelimin getirdiği yeni yaklaşımlar ... Post modern dönem olarak adlandırıldı.

 • sirnak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  408 KAMU MALİYESİ Ulusal Kredi 3 AKTS 4. ... geç ortaçağ modern çağın ... öncelikle hakların ihlali kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar ele ...

 • hukuk.aku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Üniversitemiz fakülteleri enstitüleri yüksekokulları meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleriyle gençlerimizi dünya standartlarında mesleki bilgi ...

 • hhh - ztyo.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ticaret Hukuku 2 0 2 MFY210 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 MFY211 İstatistik 3 0 3 MFY212 Vergi Hukuku 3 0 3 MFY213 Kamu Maliyesi 2 0 2 ... Kamu Finansmanı 3 0 3 ...

 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - sbe.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... I MLY101 Z Kamu Maliyesi Public Finance 2 3 ... GÜNAY I TFS825 S Modern Dünyada Heretik Dini ... Dil Biliminde Yeni Yaklaşımlar New ...

 • isletme.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı BOLOGNA MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PDF Dosyaları

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... etkili ve etkin olması ve tüm kamu ... herkes için yeterli emeklilik geliri Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve ... modern toplumların ...

 • DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN YERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARININ PLANLANMASI M. Cüneyd DÜZYOL cduzyol dpt.gov.tr İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdür ...

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.