Yılbaşı Kampanyası

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" Word Dosyaları

 • KAMU MALİYESİ - ibrahimkucuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Kamu kesiminde meydana gelen ... maliye ve muhasebe ile ilgili yaklaşımlar ve bilimsel çalışmaların giderek artan önem ... B-MODERN BÜTÇE ...

 • kamu.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sosyolojide baskın olan kuramsal yaklaşımlar toplumsal ... küresel eşitsizlik ırk etnisite göç modern toplumlarda din ... KAMU MALİYESİ

 • dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 3-0 3. Bu dersin genel amacı kamu maliyesinin temel ilkelerini ve kapsamını ... kamu maliyesinde klasik ve modern yaklaşımlar kamu ...

 • KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS BÜTÇE HAZIRLANMASI VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Ders Notları ... Modern yönetim biliminde ... ölçümü konusu genel olarak ele alındıktan sonra performans ölçümü ile bütçe arasında ...

 • iibf.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Uluslararası Teorilerde Yeni Yaklaşımlar. Latif PINAR. ... Kamu Maliyesi . ... Modern Ortadogu Tarihi. Marziye MAMMADLI. D406. 3.

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. 2 0 0 4 2 ... İktidar Kavramı Modern Ulus-Devletin Doğuşu ve Gelişimi Endüstrileşme Öncesi Toplumlarda ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim felsefesi post-modern düşüncede bilim ... Kamu Maliyesi I 3 ... Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar Kamu Harcamalarının ...

 • birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.c. dumlupinar Ünİversİtesİ. İktİsadİ ve İdarİ bİlİmler fakÜltesİ. kamu yÖnetİmİ bÖlÜmÜ. ders İÇerİklerİ. bİrİncİ sinif bİrİncİ yariyil

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sosyolojide baskın olan kuramsal yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi kamu gelirleri ve kamu giderleri ile ilgili olarak ... modern ekonominin nasıl ...

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Modern Ekonomi ve Yeni ktisadi Doktrinler ... BKY2008 Kamu Maliyesi ... BKY4003 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar I ...

 • dosyayukleme.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ Bölümü Ders İçerikleri ... siyasal teori ve ideolojiler siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi .

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern devlete geçişle birlikte ortaya çıkan modern bürokrasi ve modern kamu yönetimini temel ... 2163 KAMU MALİYESİ. Kamu ... Yaklaşımlar Kamu ...

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Eklendiği Bölüm ... iletişim bütçeleme denetleme Yönetimde reform Modern yönetim teknikleri. ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - atauni.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ISL 211 Kamu Maliyesi 3-0 4. ... Modern işletmeler ve finansman fonksiyonu ... Kuramsal yaklaşımlar ve Türkiye uygulaması Nalan Akdoğan 2004 Ankara.

 • 101 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 3 - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ... modern Türkiye nin doğuş ve ... yerel yönetim maliyesi kamu iktisadi teşebbüsleri ...

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıklarının altını çizerek örgütsel yapı ve karakteristikleri bakımından kamu ...

 • bursamimar.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı ... öğrenen etkinlik ve verimliliğe odaklanmış stratejik yaklaşımlar yaygınlık kazanmaktadır.

 • yubyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. Mali olayların ... Para talebi teorisi ve faiz teorisi. Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar ... Modern dünyada uluslararası ...

 • 332 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 11. Kamu Reformu 11. Kredi ... 2004 Şirket değerlemesi klasik ve modern yaklaşımlar A. Osman Gürbüz Yakup Ergincan.

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sanayi ekonomisinde geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde ortaya atılan temel ... Kamu Maliyesi normatif neoklasik teorinin vergilendirme analizinde ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim ve bilimsel araştırma yönteminin mantığı ... Kamu Maliyesi. ... Çalışma Yaşamında İnsanı Konu Alan Kuramsal Yaklaşımlar ...

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... kamu maliyesi ... Bu ders kapsamında ortaçağ modern iktisat düşünceleri doğmadan önce ilkçağ ...

 • SAYI B - saglikyonetimi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... İnsan İlişkileri Yönetim Kuramı Modern Yönetim Kuramları . Ders ... BSY 3015 Kamu Maliyesi ve ...

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar ... KAMU MALIYESI. ... kamu hizmet anlayışındaki gelişmeler yeni yaklaşımlar ...

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi dersinde ... maliye ilminde yöntem çeşitli yaklaşımlar ve maliye ilminin diğer ... küreselleşme sürecinde modern ulus devlet ve kamu ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi kamu gelirleri ve ... araçları ve bu konulara olan yeni yaklaşımlar değerlendirilecektir. ... modern ekonominin nasıl çalıştığını ...

 • nacitopcuoglumyo.gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NTİP 112 Kamu Maliyesi 3-0 3 3 ... yönetim biliminin gelişimi modern yönetim ... Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. NTİP 122 ...

 • mucurmyo.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. S. 2. 2. 0. 2. ... büroların örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar ... Finansal fonksiyonlardaki ve modern finans tekniklerindeki gelişmeler.

 • iibf.kilis.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IKT053 KAMU MALİYESİ ... Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar paracı görüş ... tarihi ve modern yorumlar ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. Z. 3. 0. 0. 3. 3. 4. 131513007. Yönetim Bilimine Giri ... Bernard Lewis Modern Türkiye nin Doğuşu Çev.M.Kıratlı TTK. Ankara 1970.

 • ocak2013_doc - koc.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... farklı yaklaşımlar ... Avrupa da kamu maliyesi ve bankacılıkla ilgili sorunların ... Avrupa nın en modern fabrikalarından biri olduğu gibi ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersler AKTS Kredileri. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS D U L Z S Dili Güz Dönemi 131111118 . İktisat I. 4 3 0 0 ZORUNLU TÜRKÇE 131111130 . Genel İşletme. 3 3 ...

 • EK-1 - kozanif.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. I.YARIYIL. İktisada Giriş I 3-0 3. İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanıma ...

 • ucc.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  University Curriculum Committee. New Program Proposal Form II Final Approval. Part I. Program Details. Program Title ECONOMETRICS Hosting Faculty

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern Zamanlar Öncesindeki ... İKT 209 Kamu Maliyesi 2. 0. 2 AKTS 4. Kamu Maliyesinin konusu ve ... Teorik yaklaşımlar Klasik yaklaşım temel ...

 • yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ders Kodu IKT 207 Ders İsmi Kamu Maliyesi I T U L Kr ECTS 3 0 3 5 Kamu ... Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar Kamu ... Introduction to modern ...

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Saat Ulusal Kredi AKTS TÜRÜ IKY-103 Kamu Yönetimi 3 0 0 3 3 5 ... Modern yönetim teknikleri ... Saat Ulusal Kredi AKTS TÜRÜ IKY-221 Kamu Maliyesi 3 0 0 3 3 3 ...

 • iibf.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yarıyıl 3507004022012 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Z 3 0 6.0 3507004042012 Türk ... Kamu Maliyesi. ... örgüt kuramı-modern yaklaşımlar ...

 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - sbe.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... I MLY101 Z Kamu Maliyesi Public Finance 2 3 ... GÜNAY I TFS825 S Modern Dünyada Heretik Dini ... Dil Biliminde Yeni Yaklaşımlar New ...

 • panel.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Developments in the XII-XIV centuries as the beginning of modern ... toplanmasına ilişkin metodolojik yaklaşımlar üzerinde ... Kamu maliyesi ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar ... Ancak modern sosyal politikalar için başlangıç noktası olarak Bismark ın ... Kamu Maliyesi literatüründe tam ...

 • yubyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MFY205 Kamu Maliyesi ... Davranışsal Modern Organizasyon ... sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ...

 • isletme.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern sonrası kavram ve uygulamalar yönetim ... B2B ve B2C uygulamaları yeni yaklaşımlar e-ticaret kavramı ve ... BIS 4045 Kamu Maliyesi ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ekonomik ve siyasal gelişmeler de toplumsal taleplerin farklı yöntemlerle çözümlenmesi için yeni yaklaşımlar ... kamu maliyesi üzerinde belli ... modern ...

 • if.duzce.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi . Kamu maliyesinin tanımı ... Devlet faaliyetleri ile ilgili yaklaşımlar Kamu harcamalarının sınırı ve Finansman ... Modern Maliyetleme ...

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PDF Dosyaları

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PowerPoint Dosyaları

 • KAMU MALİYESİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU MALİYESİ PROF.DR.HALUK EGELİ ... rolü değişik mali yaklaşımlar gibi maliyenin ... olarak ifade edilen modern devlet özel ve kamu kesiminin birbirini ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... etkili ve etkin olması ve tüm kamu ... herkes için yeterli emeklilik geliri Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve ... modern toplumların ...

 • DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN YERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE KAMU ... kamu maliyesi açısından mali ... belirlemektedir Proje Finansmanı Proje Uygulama İcracı Bakanlık ve Kamu Kurumlarının ...

 • Merkantalizm ve Fizyokrasi - bys.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kamu kurumlarının ekonominin ihtiyaçlarındaki ... Modern miktar teorisini makro ekonomik politikalarında ... Talep yönlü yaklaşımlar başlıca ...

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.