Yılbaşı Kampanyası

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" Word Dosyaları

 • KAMU MALİYESİ - ibrahimkucuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Kamu kesiminde meydana gelen ... maliye ve muhasebe ile ilgili yaklaşımlar ve bilimsel çalışmaların giderek artan önem ... B-MODERN BÜTÇE ...

 • iibf.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Uluslararası Teorilerde Yeni Yaklaşımlar. Latif PINAR. ... Kamu Maliyesi . ... Modern Ortadogu Tarihi. Marziye MAMMADLI. D406. 3.

 • Mali Hukuk - iibf.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi dersinin temel amacı ... Hafta Kamu Harcamaları Hakkında Klasik ve Modern Yaklaşımlar 6. Hafta Kamu Harcamaları Artış Teorileri 7.

 • dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 3-0 3. Bu dersin genel amacı kamu maliyesinin temel ilkelerini ve kapsamını ... kamu maliyesinde klasik ve modern yaklaşımlar kamu ...

 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - law.atilim.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... -- Kamu Maliyesi LAW 215 III ... kamu harcamalarına kuramsal yaklaşımlar kamu harcamalarının ... X 6 Hukukun modern yöntem ve çözümlerini ...

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ - iibf.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. 2 0 0 4 2 ... İktidar Kavramı Modern Ulus-Devletin Doğuşu ve Gelişimi Endüstrileşme Öncesi Toplumlarda ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS BÜTÇE HAZIRLANMASI VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Ders Notları ... Modern yönetim biliminde ... ölçümü konusu genel olarak ele alındıktan sonra performans ölçümü ile bütçe arasında ...

 • 332 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi 11. Kamu Reformu 11. Kredi ... 2004 Şirket değerlemesi klasik ve modern yaklaşımlar A. Osman Gürbüz Yakup Ergincan.

 • dosyayukleme.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ Bölümü Ders İçerikleri ... siyasal teori ve ideolojiler siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi .

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi Eklendiği Bölüm ... iletişim bütçeleme denetleme Yönetimde reform Modern yönetim teknikleri. ... belli başlı yaklaşımlar ...

 • bursamimar.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi ve BütçeBu ders kamu yönetimindeki mali düzenin değişik kapsam ve ... organizasyonlarda davranış konusunda modern yaklaşımlar fonksiyonel ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim felsefesi post-modern düşüncede bilim ... Kamu Maliyesi I 3 ... Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar Kamu Harcamalarının ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern devlete geçişle birlikte ortaya çıkan modern bürokrasi ve modern kamu yönetimini temel ... 2163 KAMU MALİYESİ. Kamu ... Yaklaşımlar Kamu ...

 • iibf.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİRİNCİ SINIF. DERS SAATİ. PAZARTESİ. SALI. ÇARŞAMBA. PERŞEMBE. CUMA. 1. 8 00-8 45. TUR181 Türk Dili. Ali Yılmaz . 2. 8 50-9 35. TUR181 Türk Dili ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sosyolojide baskın olan kuramsal yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi kamu gelirleri ve kamu giderleri ile ilgili olarak ... modern ekonominin nasıl ...

 • 101 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 3 - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ... modern Türkiye nin doğuş ve ... yerel yönetim maliyesi kamu iktisadi teşebbüsleri ...

 • birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.c. dumlupinar Ünİversİtesİ. İktİsadİ ve İdarİ bİlİmler fakÜltesİ. kamu yÖnetİmİ bÖlÜmÜ. ders İÇerİklerİ. bİrİncİ sinif bİrİncİ yariyil

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sanayi ekonomisinde geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde ortaya atılan temel ... Kamu Maliyesi normatif neoklasik teorinin vergilendirme analizinde ...

 • kpssdershanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Günümüz modern toplumlarında bu konuda kararların alındığı iki ekonomik kesim bulunmaktadır. ... Kamu Kesimi Kamu kesimi ise ... Diğer Yaklaşımlar ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar ... Kent sosyolojisinde temel konular ve yaklaşımlar ... SBK064 Kamu Maliyesi 3-0-3

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıklarının altını çizerek örgütsel yapı ve karakteristikleri bakımından kamu ...

 • yubyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. Mali olayların ... Para talebi teorisi ve faiz teorisi. Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar ... Modern dünyada uluslararası ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern bilim ve bilimsel araştırma yönteminin mantığı ... Kamu Maliyesi. ... Çalışma Yaşamında İnsanı Konu Alan Kuramsal Yaklaşımlar ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern yönetim akımları ... bilgi yönetiminde yaklaşımlar ... Kamu Maliyesi 2-0 2. Kamu maliyesinin tanımı konusu ...

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... kamu maliyesi ... Bu ders kapsamında ortaçağ modern iktisat düşünceleri doğmadan önce ilkçağ ...

 • mucurmyo.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Maliyesi. S. 2. 2. 0. 2. ... büroların örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar ... Finansal fonksiyonlardaki ve modern finans tekniklerindeki gelişmeler.

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BKY1017 Kamu Yönetiminde Yazışma Teknikleri Seç 202 AKTS-2. Öğrencileri yazılı iletişimin önemi kuralları ve uygulaması konusunda bilgilendirmek.

 • SAYI B - saglikyonetimi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... İnsan İlişkileri Yönetim Kuramı Modern Yönetim Kuramları . Ders ... BSY 3015 Kamu Maliyesi ve ...

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU ... bu çerçeveler esnasında sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisinin tespiti sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar ...

 • 2 - ztyo.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Devlet Bütçesi ve Kamu Finansmanı 3 0 3 Avrupa Birliği ve Siyaset Ekonomisi 3 0 3 İş Etiği 3 0 3 Reklam Yönetimi 3 0 3 İletişim ve Etkili Sunum ...

 • EK-1 - kozanif.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. I.YARIYIL. İktisada Giriş I 3-0 3. İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanıma ...

 • if.duzce.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I. Yarıyıl. II. Yarıyıl. DERSİN KODU- ADI. T. U. K. AKTS. DERSİN KODU-ADI. T. U. K. AKTS. YBS 101-İşletme Bilimlerine Giriş. 3 . 0 . 3 . 5. YBS 102-Yönetim ...

 • iibf.kilis.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2008-2009 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ...

 • cdn.hitit.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu maliyesinin inceleme alanı maliye biliminin diğer bilim dalları ile bağlantıları maliyenin tarihsel gelişimi ve ayrı bir bilim dalı olarak ortaya ...

 • ucc.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Modern Languages Division 4. ... Ekonomi Teorisine matematiksel yaklaşımlar ... turizm ekonomisi kamu ekonomisi kamu maliyesi ve küçül ekonomiler.

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar ... KAMU MALIYESI. ... kamu hizmet anlayışındaki gelişmeler yeni yaklaşımlar ...

 • if.duzce.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SSG301 Sigorta Hizmetleri Pazarlaması 3 - 3 6 SSG302 İcra-İflas-Kamu Alacakları Tahsil Hukuku 3 ... 3 - 3 4 SSG420 Kamu Maliyesi 3 - 3 4 SSG421 Lojistik ...

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Modern Zamanlar Öncesindeki ... İKT 209 Kamu Maliyesi 2. 0. 2 AKTS 4. Kamu Maliyesinin konusu ve ... Teorik yaklaşımlar Klasik yaklaşım temel ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İKTİSAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. İktisada Giriş-I İktisada Giriş I dersinde ekonomi ile ilgili temel kavramlar verilir.

 • iktisat.iib.firat.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler Geleneksel ve Modern Dil Bilimi Yaklaşımları Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar Dönemler ...

 • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - iibf.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  131111118 İktisat I 3 131112128 İktisat II 3 131111130 Genel İşletme 3 131112140 Genel Matematik II 2 131111124 Kamu Maliyesi ... modern dış ticaret ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ekonomik Analizi I 6 3-0-3 Seçmeli Türkçe 513011013 İstatistiksel Yöntemler 6 3-0-3 Seçmeli Türkçe 513011009 Kamu Mali Yönetim Sistemi 6 3-0-3 ...

 • selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu kurum ve kuruluşların ... LEWIS Bernard Modern Türkiye nin Doğuşu Türk ... Kamu maliyesi ne demek nasıl ortaya çıkmış ve Türk kamu ...

 • hukuk.aku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kaliteli bir eğitim yuvası olmak için modern bir anlayışla düzenlenmiş ve ... Kamu Maliyesi 3. 2. 5. 5. 5. ... Hukuka ilişkin farklı yaklaşımlar ...

 • isletme.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... modern sonrası kavram ve uygulamalar yönetim ... B2B ve B2C uygulamaları yeni yaklaşımlar e-ticaret kavramı ve ... BIS 4045 Kamu Maliyesi ...

 • nacitopcuoglumyo.gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NTMP 112 Kamu Maliyesi 2-0 22. NTMP 124İnsan Kültür ve Davranış 2-0 22. Toplam Kredi 2. 5 ...

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PDF Dosyaları

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" PowerPoint Dosyaları

 • DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN YERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE KAMU ... kamu maliyesi açısından mali ... belirlemektedir Proje Finansmanı Proje Uygulama İcracı Bakanlık ve Kamu Kurumlarının ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... etkili ve etkin olması ve tüm kamu ... herkes için yeterli emeklilik geliri Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve ... modern toplumların ...

 • Merkantalizm ve Fizyokrasi - bys.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kamu kurumlarının ekonominin ihtiyaçlarındaki ... Modern miktar teorisini makro ekonomik politikalarında temel ... Talep yönlü yaklaşımlar ...

"kamu maliyesi modern yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.