Yılbaşı Kampanyası

"kdv kanunu 17 madde" Word Dosyaları

 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - pcgumrukmobil

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU. Kanun No. 3065 Kabulü 25.10.1984. RG. Sayısı 18563 R.G. Tarihi 2.11.1984. KDV Oranlarına ilişkin . 2007-13033 s.BKK

 • BAĞIŞ OLAYINDA KDV - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17. maddesinin 2 b bendi ile düzenlenen ... Kanunun 30 a ve 32. maddeleri hükümlerine göre 17. madde kapsamına giren işlemler kısmi ...

 • KANUN NO 3065 - bosb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU. Kabul Tarihi 25 Ekim 1984. Resmi Gazete ile Neşir ve İl nı 2 Kasım 1984 - Sayı 18563. 5.t. ... MADDE 2 - 1. Teslim ...

 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU SORULARI Madde 28-36

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  17- İhracatın mücbir sebepler veya ... 23-KDV Kanununun 16 1-c maddesi kapsamında ... KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU SORULARI Madde 28-36 ...

 • 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - Massiad

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 17 - 1. Kültür ve Eğitim ... TEMİNATLI İŞLEMLER Madde 49 - Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata ...

 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu bu değerlerin vergilendirilmesin amaçlar. KDV bir muamele ... Madde 17 Kısmi istisna 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar

 • KDV VE ÖTV KANUNU TEKNİĞİ - izmirymmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE . 1 VERGİNİN KONUSUNU ... KDV Kanunu nda Öngörülen ... Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların KDV Kanunu nun 17 4-c Maddesi Kapsamında Başka ...

 • 48 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi ... Katma Değer Vergisi Kanununa geçici 12. madde ... Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında sayılan ...

 • GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 18 - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu nun 65 inci maddesinde Serbest Meslek ... İstisna hükümlerine yer verilmiş olup madde aynen aşağıya ... Bu durumda KDV ...

 • MADDE 21 İTHALATTA MATRAH - denet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 21 İTHALATTA ... ile gümrük beyannamesinin tescili arasında geçen sürede depolanması durumunda ortaya çıkan ardiye ücreti KDV Kanunu nun 17 4-o ...

 • KDV DE TEVKİFAT UYGULAMASI ALDI BAŞINI GİDİYOR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu nun 1 1. ... Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17 4-g maddesinde 5035 ve 5228 Sayılı ... mal madde ve malzemeler hizmet bedelinden ...

 • VERGİ USUL KANUNU NUN MÜKERRER 227 - ISMMMO

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ USUL KANUNU ... KDV damga vergisi gibi ... Sınırlı Uygunluk Denetim Yöntemleri Madde 17 ...

 • KDV BEYANNAMESİ DOLDURMA KILAVUZU - analizymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu satırlarda KDV Kanunu 11 1-c ve Geçici 17 nci maddeleri ... Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 42 1- GİRİŞ . KDV beyannameleri Eylül 2004 döneminden ...

 • 5228 Sayılı Kanunla Kamu yararına Çalışan Derneklerle ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17 inci Maddesinin 1 ve 2 Nolu ... KDV leri tahsil edecekleri KDV lerden mahsup edebileceklerdir Madde ...

 • Rapor Sayısı YMM-06103903 145-2009 015

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bilindiği gibi 4369 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu na eklenen Geç. 17 nci madde ... Bu kapsamda yapılan teslimler için KDV ...

 • GÜNCEL KDV ORAN LİSTESİ - abastas

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  17 - 21 no.lu ... 2- 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114 ... GÜNCEL KDV ORAN LİSTESİ Author ...

 • SİRKÜLER - mehmettolgayildirim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Harçlar Kanununun 4 sayılı tarifesinin I-Tapu işlemleri başlıklı bölümünün 12. fıkrası Madde 17 ... KDV Kanunu nun geçici 17.

 • YEREL YÖNETİMLERE YAPILAN BAĞIŞ VEYA HİBELERDE KATMA DEĞER ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17 inci maddesinin bir nolu bendinde ... KDV Kanunu nun 1. maddesinde ... 32. maddeleri hükümlerine göre 17 inci madde kapsamına giren ...

 • ymmayhanyilmaz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu 17. Maddesinde Yer Alan İstisnalar ... Madde metninden anlaşılacağı üzere tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarımı yaymak ...

 • muhasebedersleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için 8 KDV Oranı ... 17 no.lu faslında ... 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ...

 • Hisse devrinde KDV komedisine dur denildi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17 4-g maddesinde yazıyor. Dikkatle okuyoruz ..elmas pırlanta ... Madde 17 4-g de hisse senedi ile ilgili ÖZEL BİR HÜKMÜN ...

 • verginet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kapsam ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine ... Madde metninden anlaşılacağı üzere bir işlemin KDV ye ... 240 96 x 0 17 40 96 TL - KDV ...

 • ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... KDVK MADDE 17 4 BENDİNE AŞAĞIDAKİ BENDİN EKLENMESİ ... Bu amaçla KDV Kanunu nun 41. ve 46. maddelerinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması ...

 • verginet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 5838 sayılı ... Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Yurt İçinden Alınan Mallara İlişkin Tecil-Terkin Uygulaması İle İlgili KDV Kanunu nun Geçici 17.

 • GELİR KURUMLAR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLARDAKİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17.Maddesinin ... özel hastaneye bağışlanan ambulans KDV ye tabi olacaktır. 17.Madde kapsamında yapılacak bağış ve ...

 • MÜKELLEF VERGİ SORUMLULUĞU VERGİDEN SORUMLULUK VE VUK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Avukat. Bekir Baykara. VERGİ SORUMLULUĞU VERGİDEN SORUMLULUK VE VUK NUN 11 İNCİ MADDESİNE GÖRE KDV DEN MÜTESELSİL SORUMLULUK. Not Bu makale Vergi ...

 • KDV TEVKİFATI VE SORUMLULUK UYGULAMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kdv tevkifatının yasal dayanağı KDVK nın 9. maddesi olup bu madde ... nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen 17 4-g ... Usul Kanunu na göre ...

 • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI TEVKİFAT ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözü edilen 18 inci madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve ... Tevkifata tabi bulunan işlerin KDV Kanunu hükümleri ... KDV Kanununun 17 4 ...

 • Büyükdere Cad - sigmaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17. maddesinin 2 nci fıkrasında genel ve katma bütçeli dairelere ... KDVK 17. Madde kapsamında da KDV istisnası uygulanacaktır.

 • SPOR KULÜPLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fakat gerek bağlı iktisadi işletmeleri sebebiyle gerekse vergiye tabi bazı eylemleri nedeni ile Kurumlar Vergisi Kanunu ... KDV Kanunu nun 1 ... Madde Gelir ...

 • VADE FARKININ TALEP EDİLEBİLME ŞARTLARI FAİZ KARŞISINDAKİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1999 19-933 K. 1999 950 T. 17 ... Bu konuda ayrıca TTK madde ... vade farkı 3065 sayılı KDV Kanunu nun 24 c maddesine göre KDV ...

 • KDV UYGULAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖTV Kanunu nun I ... DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak ... den Geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeden ...

 • ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... - - TAŞIT ALIM VERGİSİ 110 37 -29 49 - - - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - - - 63 38 17 89 AKARYAKIT TÜKETİM ... Madde hükmünden de ... KDV Kanunu ndaki ...

 • TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN BİRLEŞME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kurumlar Vergisi Kanunu madde 36 ya göre tasfiye durumunda tasfiye memurlarına düşen ... teslim kapsamında olduğu için KDV hesaplanması ... 17 numaralı ...

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE ... 141.143 00 TL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş ... 17.000 1.053 22 TL Profesör ...

 • Maliye Bakanlığından - ISMMMO

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde hükmü uyarınca yeminli ... Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yeminli mali müşavirlerin ... KDV hariç tutarı 2 milyar lirayı aşmayan ...

 • 20 - solmaz.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tarİh 17.06.2009. sİrkÜler 2009-021. sektÖr genel. 3065 sayili kdv kanunu İle 4760 sayili Ötv kanunu eklİ lİstelerİnde yapilan deĞİŞİklİkler hakkinda

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU TASARI TASLAĞI OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu nun 22.11.2007 tarihli ... Madde 17- OSB lerin yer seçimi ...

 • TELİF HAKLARINA DAYALI İŞLEMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Buna göre 18. madde kapsamına ... TARAFINDAN KİRAYA VERİLMESİ VE KDV . Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1. maddesinin 3 f fıkrasında ... 17.12.1991 tarih ve E ...

 • A - MEVCUT MADDELER ÜZERİNDEKİ ÖNERİLERİMİZ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 17-2-b fakirlere yardım ... Gümrük kanunu KDV uygulamasını yürüten muhasebecilerin bilmeyebileceği bir konu olup itiraz ve ceza sistemi vergi ...

 • TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına Finansal Kiralama ... KVK Madde 5 1-e de taşınmaz satışı ile ilgili yapılan düzenlemeler paralelinde ...

"kdv kanunu 17 madde" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kdv kanunu 17 madde" PDF Dosyaları

"kdv kanunu 17 madde" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kdv kanunu 17 madde" PowerPoint Dosyaları

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Maddesİne gÖre osb gelİrlerİ İse Şunlardan oluŞur madde ... osb kanunu ve yÖnetmelİĞİ ... kdv katma deĞer vergİsİ kanunun 17 4-k maddesİne ...

 • KDV UYGULAMA TEBLİĞİ - tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  IV KDV İADESİNDE ORTAK ... Bankacılık kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Banka ve ... 11-1c ve Geçici 17. Madde kapsamında tecil edilen verginin terkini ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV- Verginin Konusu 24 44 KDV Kanunu 1 1. madde ... KDV- İstisnalar 31 44 KDV Kanunu 17 4-e madde Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ...

 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR İLE ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV iadelerinde işlemin mahiyetine uygun iade ... DİİB sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ...

 • VERGİ İNCELEMERİNDE YENİ DÖNEM - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GVK 41. madde ve KVK 11. maddeye ... yılı izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. - 75 kurumlar vergisinden istisnadır.KDV kanunu 17 4 ...

 • Slayt 1 - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Katma Değer Vergisi OSB lerin 3065 sayılı KDV Kanunu 17 4-k ... Madde muafiyeti EMLAK VERGİSİ yönünden uygulanamamaktadır. Ancak ...

 • Slayt 1 - Bursa SMMM Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tam İstisnaya konu teslimler KDV Kanunu Madde 11 13 14 15 ve Geçici Madde 17 1. İhracat Madde 11 2. Deniz hava ... KDV Kanunu Madde 8 ...

 • KDV GENEL TEBLİĞİ - gimderistanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Daha önce eşdeğer eşya teslimlerinde geçici 17. madde kapsamında ... den Geçici 17. madde kapsamında KDV ... Asgari Tutar ÖTV Kanunu nun I Sayılı ...

 • Nnnnn - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Katma deĞer vergİsİ eĞİtİm notlari emre renda gelİrler kontrolÖrÜ

 • 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN KDV ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  117 serİ nolu kdv genel teblİĞİ İle getİrİlen kdv tevkİfati uygulama esaslari . ... gelİr vergİsİ kanunu . madde no. 18 . kapsam 3239 . ... 05 17 2012 04 ...

 • GÜNCEL GELİŞMELER - burhaneray

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MADDE 3- 25 10 1984 tarihli ve KDV Kanunu nun. Geçici 17. maddesinin birinci fıkrası . ile . Geçici 23. ... 25 10 1984 tarihli ve KDV Kanunu nun. Geçici 17.

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde hükmü ile 6361 sayılı ... EN AZ 2 YIL SÜREYLE AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA İSTİSNA 3065 sayılı KDV Kanunu nun 17 4-r maddesi ile ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde hükmü ile 6361 ... bulunan arsaların hasılat paylaşımı yöntemiyle satışının diğer koşullarında sağlanması kaydıyla KDV Kanunu nun 17 4-r ...

 • KDV - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geçici Madde 17 Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi ... Hesaplanan KDV. Kendi kanunu ... 17-4-m Bankalar Kanunu uyarınca mal ve hakların ...

 • Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Faturaya 3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç ... kaydı 59 17.07.201x Borç Alacak 150.İLK MADDE VE ... Alış KDV. 95.000.- 17.100 ...

 • Slayt 1 - TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu madde hükmüne istinaden ... Tıp Fakültesinde verilen sağlık hizmetleri KDV den istisna edilecektir. KDV kanunu 17 2 ... değer vergisi Kanunu nun 17 1-b ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İndİrİmlİ oranda vergİye tabİ İŞlemlerde kdv İade uygulamasi fatih dardaĞan gelirler başkontrolörü yasal dayanak katma deĞer vergİsİ kanunu madde 29 ...

 • Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İADE ALINAN KDV TUTARININ BANKA HESABINA ... Alacak 150.İLK MADDE VE MAZEME HS 150.01.01.05 ... Teslimler Geçici 17.Md Hizmet İhracatı KDV Kn. ...

 • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KDV İADELERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KALDIRILAN KDV GT 117. Madde 9. 1. ... KDV Kanunu nun 32 nci ... 14 15 ve 17 4-s maddeleri ile Geçici 17 nci istisna olan işlemlerle ilgili olarak ...

 • YENİ TTK VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Üretilen malın bünyesine giren ilk madde ve malzemelerde üretim ... Finansman Şirketleri Kanunu ... kiraya verilmesi KDV Kanununun 17 4-d ...

 • AVUKATLARIN SERBEST MESLEK MAKBUZU VE BEYANNAME DÜZENLEME ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu m. 10 a ... Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel ... 17 Mayıs. Nisan-Mayıs ...

 • Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ İLE ... ya da Kanunun geçici 17 maddesine göre ... 1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında katma değer vergisinden ...

 • VEDOP 3 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 3 üncü Aşaması

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3065 sayılı KDV Kanununun 17 4-k maddesi ile ... 2464 sayılı BGK madde ... Genel vergi teşvikleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1 1 2006 ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geçici 17. madde İSTİSNALAR ... KDV Kanunu nun Kısım Bölüm ve Madde şeklindeki Kanun sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu şekilde ...

 • 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Beyan edilen kıymetler için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk ... Dolayısıyla geçmiş yıllar karları madde kapsamında yer almamakta olup bu ... 17 İndirimli ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - neksymm

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İstanbul VDB.nin 06 03 2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-884 sayılı ... Madde hükmüne ... 3065 sayılı KDV Kanunu nun 30 b maddesine ...

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ymmogut

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV Kanunu nun 17.maddesinin 2. fıkrasında sayılan kuruluşlara bedelsiz ... İlk madde ve malzeme giderleri Personel giderleri Genel giderler Dışarıdan ...

 • İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER MADDE 4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... MADDE 10 FİKTİF STOK VE ... Geç 17 Hesaplanan Vergi ... RSM Kapital Karden SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV KDV Kanunu na ekli 2 nolu tablonun B-21 ...

 • 6455 sayılı Kanun ile Gümrük Kanununda yapılan olumlu ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV matrahı değişmemesine rağmen ... 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. MADDE 9.- 1 ... 04 17 2013 21 32 33 Title

 • 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ BORÇLARININ YENİDEN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV VERGİ ARTIRIMI MD.5 3 ... Buna ilişkin vergi ceza ihbarnamesi 17 6 2016 tarihinde mükellefe tebliğ ... 5393 Sayılı Belediye Kanunu Geçici 5 Madde ...

 • PowerPoint Sunusu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 22- Değişik 30 7 ... Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte ... Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu açısından ... Vergi Usul Kanunu nun 274 1 madde ... 14 Slayt 15 Slayt 16 Slayt 17 Slayt 18 Slayt 19 Slayt 20 Slayt 21 ...

 • Slayt 1 - samsunsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Meşrutiyet Cad.29 17 Kızılay ANKARA ... İstisna edilen bu kazançlar üzerinden GVK 94 11 nci madde uyarınca gelir ... KDV Kanunu nun 17 4 ...

 • Slayt Başlığı Yok - mikroegitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KDV Kanunu nun Geçici 17 nci Maddesi Hükmü Gereğince KDV Tahsil ... DİİB de Yer Alan Madde ve Malzemelerin Yurt İçinden KDV Ödenmeksizin Alımına ...

 • YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bu kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması ... Ayrıca sözkonusu faaliyetler KDV nin 17 4-e maddesinde ... MADDE 67 YATIRIM FONLARI KATILMA ...

 • Slayt 1 - kocaelismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu girişimler değişik sektörlerde hammadde yardımcı madde ... hisse senedine bağlanmışsa KDV Kanunu nun 17 4-g hisse senedine bağlanmamışsa ...

 • KAMU İHALE KANUNU - imid.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU İHALE KANUNU Süleyman Demirel ... 2008 yılı için Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin KDV Hariç ... Madde Doğrudan Temin ...

 • Slayt Başlığı Yok - gaib.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İthalat İhracatın Madde Bazında Miktar ve Değer Olarak Takibini ... KDV Kanunu nun Geçici 17 nci Maddesi Hükmü Gereğince KDV Tahsil Edilmemiştir ...

 • 1-14 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title 1-14 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Author - Last modified by Your User Name Created Date 10 26 2000 6 17 52 AM Document presentation format

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu fiyatlarda KDV veya farklı ... Kamu İhale Kanunu ... Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ANCAK KV VE KDV YÖNÜNDEN SORUN VAR ... GEÇİCİ İLMÜHABER PAY SENEDİ SAYILIYOR Eski Ticaret Kanunu nun 411 ... Madde 26 Denetleme ...

 • KUYUMCULUK MUHASEBESİ - Bursa SMMM Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  K.D.V. KANUNU KDV Kanununun 17 ... ----- 157 DİĞER STOKLAR 74.625 00 157.24 24 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL. 74.625 00 ...

 • BÜTÇE İÇİ İŞLETME - erkankaraarslan

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ 740.01 DİREKT MADDE MALZEME ... KDV Hesabı 1 .800 320 ... 5.900 835- Gider Yansıtma Hesabı 17.700 805- Gelir ...

 • PowerPoint Sunusu - eksenymm.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KDV Tevkifat ı. 3065 Nolu Kanunun ... Beyan 2 Nolu KDV Beyanı ile KDV-10 Madde göre beyan ... 3065 Sayılı KDV Kanunu 11-1 c ve geçici 17 maddesi ...

 • 1. KANUN UN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... İHLAL Bu madde ... Vergi Usul Kanunu VUK Vergi Vergi Aslına Bağlı ... Slayt 15 Slayt 16 Slayt 17 Slayt 18 Slayt 19 Slayt 20 Slayt ...

 • Soru- 1 SORU 38 6736 Kanunun kapsadığı döneme ait olup ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu. Madde-86 ... Soru- 17 Ödenen kiralar ... Geriye dönük KDV beyannamesinde Matrah Azaltıcı düzeltme yaparak incelenmeyi ...

"kdv kanunu 17 madde" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.