Yılbaşı Kampanyası

"kovalent" Word Dosyaları

 • Adı Soyadı - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Periyodik sistemin verilen kısmından yararlanarak iyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturmak isteyen öğrenci aşağıdaki bileşik formüllerinden ...

 • fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağda atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. III. Elektron ve proton sayıları eşit olan atomlara iyon denir. IV.

 • Monomer Birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Monomer Birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen düşük mol kütleli küçük moleküllerdir Author Aylin Z Albayrak

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı bileşiklere molekül denir. İYONLAR Negatif veya pozitif yüklü olan bir atom veya atomlar grubuna iyon denir. Tuzlar iyonik bileşiklerdir.

 • Intermolecular Forces - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3. Kovalent Kristaller Katı Örgüsü Örnekler küçük molekül sınıfına C elmas SiC k SiO2 kuarz Kovalent bağ örgüsü.

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yapısında iyonik bağ bulunan bileşikler iyonik bağlı bileşik yapısında kovalent bağ bulunan bileşikler ise kovalent bağlı bileşik olarak adlandırılır.

 • 9.sınıf1.yazılı - kimyadersim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. .. d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. ..... e.

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda verilen bileşiklerdeki Kovalent . ve İyonik bağları atomların elektron dizilişlerini yaparak bulunuz. 2. 0 puan H 1 0 8 Na 11 N 7 S 16 Mg

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I- Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır. II- Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar.

 • Proteinlerin üç boyutlu yapısı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Disülfit bağları gibi kovalent bağlar şüphesiz tek bir zayıf etkileşimden çok daha kuvvetlidir. Genelde en düşük serbest enerjili protein konformasyonu ...

 • fenhane

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ için seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A. Ametal-ametal atomları arasında olur . B. Elektronlar ortaklaşa ...

 • TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI - eczfak.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toksik maddeler alkilleyici ajanlar gibi ve replike DNA ve RNA arasındaki kovalent bağlanma kanser mutasyon ve teratojenezise neden olabilir.

 • Enzymer - org.ntnu.no

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Andre enzymer kan ha en kovalent modifikasjon dvs at et nytt molekyl f.eks en fosfatgruppe bindes kovalent til enzymet og endrer aktiviteten.

 • tr.static.z-dn

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent baĞlar ve orbİtal ÖrtÜŞmeler ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Metaller ile ametaller arasında iyonik bağ ametaller arasında ise kovalent bağ oluşur. Çizelgedeki elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

 • fencebilim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent. ortaklaşmas ...

 • AMİNO ASİTLER PEPTİTLER ve PROTEİNLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla başlıca peptit bağları ve disüfit bağları polipeptit zinciri birincil yapıdır. ikincil yapıda ise amino asit kalıntıları kısmen ...

 • ramazankement.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent Bağ Atomlar arasında son katmanlarda yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa denir.Kovalent bağ kuran atomlar ...

 • muglaweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent olmayan bağlar hidrojen bağları iyon bağları ve hidrofob bağlar apolar bağlar dır. Protein moleküllerinin yapısı ve konformasyonu .

 • soruoku

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. .. d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. ..... e.

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I - Kovalent bağlıdır. II - Formülü MgO dur. III - Elektron alış verişi ile oluşmuştur. Yargılarından hangileri . doğrudur A II ve III ...

 • ADI - Eokul Eğitim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ D Apolar kovalent ba ğ. 16. Mayoz ...

 • 2 - afunda.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ametal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent ba ...

 • hasansecen.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir molekülün non-kovalent etkileşimlerle ikinci bir moleküle bağlanabilmesi için uygun boyut geometri ve fonksiyonel guruplara sahip olması gerekir.

 • How to use the Guidance on Data Sharing

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Molekülde biri diğerine kovalent bağ ile bağlanmış ve monomer birimlerinden başka birimlerle kesilmemiş sürekli bir monomer dizisidir.

 • ramazankaya.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1 Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması ile ilişkilendirir. Kovalent bağ M A R T 1 1. 1 Metalik bağı elektron denizi modeli ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  POLAR KOVALENT BAĞHCl H. 2 O NH 3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte ...

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  X ile Y kovalent bağlı bileşik yapar. CEVAPLAR 1-E 2-E 3-C 4-C 5-C 6-E 7-C 8-D. Author izmir Last modified by izmir Created Date 5 13 2003 11 25 00 AM ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İyonik ve kovalent bağ nasıl oluşur. Açıklayarak birer örnek veriniz. 17-Topraklama nedir elektroskop ne işe yarar yazınız. 18-John Joseph Thomson. ve .

 • DERS PLANI - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yanmayanlarının da kovalent bağlı hazırlandığı sonucunu öğrencilere tekrarlar. Öğrencilerin tanımlamaları ilişkileri ve özellikleri ifade ...

 • TOKSİKOKİNETİK

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazı ksenobiyotikler kalıcı bağlanma yaparlar. kovalent bağ yaparlar kalıcı bir toksisite oluşur Albumin daha çok asidik maddeleri bağlar.

 • ÇİNE İMAM HATİP LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  10.Aşağıdakilerden hangisi ikili veya üçlü kovalent bağ içermeyen hidrokarbonlara verilen addır a Alkan. b Alken. c Alkin. d Karboksilli Asit. e ...

 • ALUMİYUMUN KOROZYONUNA DİFENOLİK - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Moleküldeki elektron çifti içeren yüksüz atomlarla O metal arasında koordine kovalent bağ oluşumu kimyasal adsorpsiyon 3 ...

 • abyayinlari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ nedir Kaça ayrıl ...

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent Kovalent Kovalent. C İyonik İyonik İyonik. D İyonik Kovalent İyonik. Şekilde verilen K L ve M noktalarındaki açık hava basınçları arasındaki ...

 • soruoku

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ Anlatım Soru- Cevap Örnekleme Tümevarım Problem Çözme kavram haritası animasyon Ders kitabı akıllı tahta yardımcı kaynaklar. MART 1 ...

 • fenhane

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I-Z-Z arasında kovalent bağ oluşur.. II-X kararlı bileşiklerinde 5 değerliklidir. III- X ve Y nin atomları arasında iyonik bağ oluşur.

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunun yanında kükürt S azot N fosfor P gibi elementlerin kovalent bağlar ile karbona bağlanmasıyla da organik bileşikler oluşur.

 • kongre.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Verilerin toplanabilmesi için araştırmaya katılan her öğretmen adayından apolar kovalent bağ ağ örgülü katı dipol-dipol çekim kuvveti hidrojen ...

"kovalent" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kovalent" PDF Dosyaları

"kovalent" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kovalent" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla kıyaslandığında yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler. Eriyik veya çözelti halinde elektriği iletir ancak katı halde iletmez.

 • Lecture 24 Lewis Dot Structures

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atomların Lewis Sembolleri V Değerli Kabuğu Elektron Sayısı Grup Numarası Tek elektronlar diğer atomlarla kovalent bağ oluşturur Group VIA

 • Introduction - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ ...

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa meyletme özellikleri İyon yarıçapı küçük ve aynı zamanda yüksek değerlikli katyonlar kovalent bağa daha fazla meylederler.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENZİM KATALİZİ Asit-Baz Kovalent Metal iyon Elektrostatik Yakınlaştırma ve yönlendirme etkisi Geçiş komplekslerinde tercihli bağlanma ASİT-BAZ ...

 • Chemical Bonding - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bileşikler En temel yapıtaşları moleküllerdir Erime ve kaynama noktaları düşüktür Elektrik akımını iletmezler Çoğu suda çözünmez Bağ ...

 • 09 Enzimler - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sahiptirler Reversibl kovalent modifikasyon vasıtasıyla enzim aktivitesinin düzenlenmesi Bazı multienzim sistemlerinde düzenleyici enzimin aktivitesi ...

 • Kimyasal bağlar - emrehanhan.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyonik Bağlanmanın lewİs sİmgelerİ İle GÖsterilmesi. Lewis yapıları genel olarak kovalent bağlanmada kullanılmasına rağmen iyonik bağlanmada da bazı ...

 • BİLEŞİKLER - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ünİtenİn konu baŞliklari 1. bİleŞİkler nasil oluŞur 2. İyonİk bİleŞİkler 3. kovalent bİleŞİkler 1. bİleŞİkler nasil oluŞur

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla oluşan yapıya MOLEKÜL adı verilir. Genelde bir molekülde ne kadar kimyasal bağ varsa o kadar enerji içerir Güçlü bağlardır POLAR VE ...

 • Slayt 1 - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu Kısaca bir atomun yapa bileceği maksimum bağ sayısı eşlenmemiş elektron sayısı kadardır.

 • Atomlar Kimyasal Bağlar Fonksiyonel Gruplar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyonik elektrovalent bağlar Kovalent bağlar Ko-ordinat dative kovalent bağlar Hidrojen bağları Metalik bağlar Van der Waals kuvvetleri Atomlar ...

 • ANORGANİK KİMYA - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kovalent ve iyonik bağlardaki gibi merkezi bir bağ söz konusu değildir. Metalik bağ düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron ...

 • GENEL KİMYA - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa ve kovalent moleküllerin Lewis yapılarına örnekler Örnek H2 Kovalent Bağ Örnek Cl2 Kovalent Bağ Örnek ...

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atom Yapısı Atomlar Arası Bağlar Bölüm İçeriği Atom Bağları Birincil Bağlar İkincil Bağlar İyonik Kovalent Metalik van der Waals ATOMLAR ARASI ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KOVALENT BAĞ Ametaller arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağa kovalent bağ denir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - erdembelger.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron çiftinden ibarettir.

 • Chapter 1 Matter and Measurement

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 11 Kimyasal Bağ I Temel Kavramlar Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ

 • GENEL KİMYA - kemaldoymus.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Elektromagnetik Radyasyon Işıma Elektromagnetik radyasyon uzayda dalga hareketi ile ilerler. Bir dalga üç özelliği ile tanımlanır Dalgaboyu-l lamda Art ...

 • ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Last modified by KaraF Created Date 3 8 2010 2 31 07 PM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • Slayt 1 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİYOFİZİĞE GİRİŞ Dr. Ayşe DEMİRKAZIK BİRER AÇIK SİSTEM OLARAK CANLILAR Eser Elementler 0 01 İyonik bağlar Kovalent bağlar Hidrojen bağları Van der ...

 • Sıvılar ve Katılar - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Cl- NaCl in kübik kristal yapısı Cu metalleri arası metalik bağ Kovalent Bağ Örgülü Katı Elmas Elmasın kovalent ağ örgüsü Amorf yapılı ...

 • Slayt 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  FOSFODİESTER BAĞLARI DNA VE RNA NIN KOVALENT İSKELETİDİR DNA YAPISININ AYDINLATILMASI 1940-1953 Erwin Chargaff Maurice Wilkins Rosalind Franklin ...

 • PowerPoint Sunusu - Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine Yapı Etkisi Polimerlerde Bağlanma Primer Kovalent Bağlanma Hidrojen Bağı Dipol Etkileşmesi Van der Waals Etkileşmesi ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bağlar iki ametal atomu arasında dış kabuk değerlik elektronlarının ortaklaşa paylaşılması ile oluşurlar. İyonik Bağlar bir metal atomu ...

 • AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  I II III A Kovalent alaşım iyonik B Alaşım iyonik kovalent C İyonik kovalent iyonik D İyonik ...

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ancak bazı kovalent bağlı malzemelerde Si Ge Sn gibi yeterli alan etkisinde yararlı sayıda elektron serbest hale gelerek iletim sağlanır ...

 • Molekül Geometrisi - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Oktet Kuralı Kovalent bir bileşiği oluşturan atomlar değerlik kabuğunda sekiz elektron bulununcaya kadar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılması sonucu bir moleküldeki atomları bir arada tutan bağdır. C N ...

 • Lewis Kuramı Elementlerin atomları soygaz atomlarının ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eşleşmemiş iki yada daha fazla elektronlar atomlar arasında ortaklanır. Elektronların bu ortaklanmasına kovalent bağ denir.

 • Host-Guest Chemistry

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Host-Guest Chemistry. Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları ...

 • Introduction - ozhancalis.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ hem iyonik ...

 • Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı apolar moleküllerde H2 CO2 N2 gibi ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kİmyasal baĞlar a.kerim karabacak

 • BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküller arasında kovalent bağ vardır.

 • PowerPoint Sunusu - aysegulcaliskan.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa ...

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla oluşan inhibisyon geri dönüşümsüzdür. Kompetetif inhibitörler sübstratı taklit ederek aktif bölgeye bağlanırlar.

 • Slayt 1 - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimer monomer denilen küçük yapı ünitelerinin birim molekül tekrarlanarak birbirine kovalent bağlanması ile oluşan çok büyük moleküllerdir.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bİyokİmya i 3. ders

 • Slayt 1 - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KİMYASAL BAĞLAR KOVALENT BAĞ İYONİK BAĞ POLAR KAVALENT BAĞ APOLAR KAVALENT BAG KİMYASAL BAĞ Atomları bir arada tutan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir ...

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Silisyum Kovalent Bağ Yapısı Silisyum ve Germanyum Galyum ve Arsenik GaAs Kovalent Bağ Yapısı Elektronlar ve Oyuklar Silisyum gibi katkısız bir yarıiletken ...

 • Bileşikler ve Formülleri - erdembelger.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur. Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur. Bileşiğin.

 • ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Last modified by KaraF Created Date 3 8 2010 2 31 07 PM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde ve atom

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iç koordinasyon küresi merkez atomuna koordine kovalent bağlı ligantların oluşturdukları bölge Koordine kovalent bağ M-L arasındaki bağ ...

 • Slayt 1 - Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bir nevi koordine-kovalent bağ . Klor molekülünde bağ tartibinin sayısının 1 12 olduğu sanılır. Normal şartlarda klor ...

 • BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ - muh.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... akrilamid monomerleri bir çapraz bağlayıcı yardımı ile kovalent olarak bağlayan uzun zincirlere polimerize olur.

"kovalent" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.