Yılbaşı Kampanyası

"kovalent" Word Dosyaları

 • Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlar orbitallerin örtüşmesi sonucunda gerçekleşirler. Orbitallerinde örtüşebilmesi için örtüşmeye katılan orbitallerin birer elektron ...

 • Adı Soyadı - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Periyodik sistemin verilen kısmından yararlanarak iyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturmak isteyen öğrenci aşağıdaki bileşik formüllerinden ...

 • Monomer Birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Monomer Birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen düşük mol kütleli küçük moleküllerdir Author Aylin Z Albayrak

 • fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağda atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. III. Elektron ve proton sayıları eşit olan atomlara iyon denir. IV.

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Grafit elmas ve katı silisyumda ağ örgülü kovalent yapı vardır. Kovalent ağ örgüsü bulunan katıları erime noktaları yüksektir. .

 • Intermolecular Forces - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3. Kovalent Kristaller Katı Örgüsü Örnekler küçük molekül sınıfına C elmas SiC k SiO2 kuarz Kovalent bağ örgüsü.

 • 9.sınıf1.yazılı - kimyadersim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. .. d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. ..... e.

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I- Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır. II- Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar.

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yapısında iyonik bağ bulunan bileşikler iyonik bağlı bileşik yapısında kovalent bağ bulunan bileşikler ise kovalent bağlı bileşik olarak adlandırılır.

 • Proteinlerin üç boyutlu yapısı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Disülfit bağları gibi kovalent bağlar şüphesiz tek bir zayıf etkileşimden çok daha kuvvetlidir. Genelde en düşük serbest enerjili protein konformasyonu ...

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı bileşiklere molekül denir. İYONLAR Negatif veya pozitif yüklü olan bir atom veya atomlar grubuna iyon denir. Tuzlar iyonik bileşiklerdir.

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda verilen bileşiklerdeki Kovalent . ve İyonik bağları atomların elektron dizilişlerini yaparak bulunuz. 2. 0 puan H 1 0 8 Na 11 N 7 S 16 Mg

 • Enzymer - org.ntnu.no

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Andre enzymer kan ha en kovalent modifikasjon dvs at et nytt molekyl f.eks en fosfatgruppe bindes kovalent til enzymet og endrer aktiviteten.

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Metaller ile ametaller arasında iyonik bağ ametaller arasında ise kovalent bağ oluşur. Çizelgedeki elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

 • ramazankement.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent Bağ Atomlar arasında son katmanlarda yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa denir.Kovalent bağ kuran atomlar ...

 • fenhane

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ için seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A. Ametal-ametal atomları arasında olur . B. Elektronlar ortaklaşa ...

 • TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI - eczfak.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toksik maddeler alkilleyici ajanlar gibi ve replike DNA ve RNA arasındaki kovalent bağlanma kanser mutasyon ve teratojenezise neden olabilir.

 • fencebilim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent. ortaklaşmas ...

 • muglaweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent olmayan bağlar hidrojen bağları iyon bağları ve hidrofob bağlar apolar bağlar dır. Protein moleküllerinin yapısı ve konformasyonu .

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I - Kovalent bağlıdır. II - Formülü MgO dur. III - Elektron alış verişi ile oluşmuştur. Yargılarından hangileri . doğrudur A II ve III ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  POLAR KOVALENT BAĞHCl H. 2 O NH 3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte ...

 • ADI - Eokul Eğitim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ D Apolar kovalent ba ğ. 16. Mayoz ...

 • hasansecen.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir molekülün non-kovalent etkileşimlerle ikinci bir moleküle bağlanabilmesi için uygun boyut geometri ve fonksiyonel guruplara sahip olması gerekir.

 • hayalkatibi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bünyesinde üç veya daha fazla valans elektronu bulunan elementler kovalent bağ ile birbirlerine bağlanmış durumdadırlar.Kovalent bağın diğer adı ...

 • How to use the Guidance on Data Sharing

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Molekülde biri diğerine kovalent bağ ile bağlanmış ve monomer birimlerinden başka birimlerle kesilmemiş sürekli bir monomer dizisidir.

 • 2 - afunda.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ametal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent ba ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların ...

 • AMİNO ASİTLER PEPTİTLER ve PROTEİNLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla başlıca peptit bağları ve disüfit bağları polipeptit zinciri birincil yapıdır. ikincil yapıda ise amino asit kalıntıları kısmen ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İyonik ve kovalent bağ nasıl oluşur. Açıklayarak birer örnek veriniz. 17-Topraklama nedir elektroskop ne işe yarar yazınız. 18-John Joseph Thomson. ve .

 • soruoku

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. .. d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. ..... e.

 • Konu Başlığı - Trakya Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ organik kimyada oldukça önemli bir yer işgal ettiği için öncelikle bu konuyu tekrar gözden geçirmek yararlı olacaktır.

 • hayalkatibi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  H atomunun kovalent olarak bağlandığı yüksek elektronegatiflikteki atom bağ elektronlarını kendine doğru çeker ve bir hidrojen bağı oluşturur.

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  X ile Y kovalent bağlı bileşik yapar. CEVAPLAR 1-E 2-E 3-C 4-C 5-C 6-E 7-C 8-D. Author izmir Last modified by izmir Created Date 5 13 2003 11 25 00 AM ...

 • ramazankaya.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1 Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması ile ilişkilendirir. Kovalent bağ M A R T 1 1. 1 Metalik bağı elektron denizi modeli ...

 • TOKSİKOKİNETİK

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazı ksenobiyotikler kalıcı bağlanma yaparlar. kovalent bağ yaparlar kalıcı bir toksisite oluşur Albumin daha çok asidik maddeleri bağlar.

 • soruoku

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ Anlatım Soru- Cevap Örnekleme Tümevarım Problem Çözme kavram haritası animasyon Ders kitabı akıllı tahta yardımcı kaynaklar. MART 1 ...

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Beyaz Elektrolit Derişik Boşlukta Kovalent Süspansiyon 1 - Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ...

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent Kovalent Kovalent. C İyonik İyonik İyonik. D İyonik Kovalent İyonik. Şekilde verilen K L ve M noktalarındaki açık hava basınçları arasındaki ...

 • Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 2015-2016 Öğretim Yılı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ekim 1 2 Bileşikler Kovalent bileşiklerde lewis ve adlandırma 2 2 Bileşikler Kovalent bil.polarlık apolarlık 3 2 Bileşikler Organik bil oksitleri asit -bazlar ...

 • mfe.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Güçlü Etkileşimler İyonik Kovalent Metalik Bağ Kavramları Zayıf Etkileşimler . Maddesel Değişimler Fiziksel-Kimyasal 4 Maddenin H.

"kovalent" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kovalent" PDF Dosyaları

"kovalent" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kovalent" PowerPoint Dosyaları

 • Lecture 24 Lewis Dot Structures

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atomların Lewis Sembolleri V Değerli Kabuğu Elektron Sayısı Grup Numarası Tek elektronlar diğer atomlarla kovalent bağ oluşturur Group VIA

 • Introduction - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENZİM KATALİZİ Asit-Baz Kovalent Metal iyon Elektrostatik Yakınlaştırma ve yönlendirme etkisi Geçiş komplekslerinde tercihli bağlanma ASİT-BAZ ...

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa meyletme özellikleri İyon yarıçapı küçük ve aynı zamanda yüksek değerlikli katyonlar kovalent bağa daha fazla meylederler.

 • Chemical Bonding - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bileşikler En temel yapıtaşları moleküllerdir Erime ve kaynama noktaları düşüktür Elektrik akımını iletmezler Çoğu suda çözünmez Bağ ...

 • 09 Enzimler - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sahiptirler Reversibl kovalent modifikasyon vasıtasıyla enzim aktivitesinin düzenlenmesi Bazı multienzim sistemlerinde düzenleyici enzimin aktivitesi ...

 • Kimyasal bağlar - emrehanhan.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyonik Bağlanmanın lewİs sİmgelerİ İle GÖsterilmesi. Lewis yapıları genel olarak kovalent bağlanmada kullanılmasına rağmen iyonik bağlanmada da bazı ...

 • BİLEŞİKLER - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ünİtenİn konu baŞliklari 1. bİleŞİkler nasil oluŞur 2. İyonİk bİleŞİkler 3. kovalent bİleŞİkler 1. bİleŞİkler nasil oluŞur

 • ANORGANİK KİMYA - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kovalent ve iyonik bağlardaki gibi merkezi bir bağ söz konusu değildir. Metalik bağ düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KOVALENT BAĞ Ametaller arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağa kovalent bağ denir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki ...

 • Slayt 1 - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla oluşan yapıya MOLEKÜL adı verilir. Genelde bir molekülde ne kadar kimyasal bağ varsa o kadar enerji içerir Güçlü bağlardır POLAR VE ...

 • Slayt 1 - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu Kısaca bir atomun yapa bileceği maksimum bağ sayısı eşlenmemiş elektron sayısı kadardır.

 • Atomlar Kimyasal Bağlar Fonksiyonel Gruplar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyonik elektrovalent bağlar Kovalent bağlar Ko-ordinat dative kovalent bağlar Hidrojen bağları Metalik bağlar Van der Waals kuvvetleri Atomlar ...

 • Kimyasal Bağlar - nedir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2 Kovalent Bağ. Ametal ve Ametaller arasında oluşur. Elektron ortaklaşması gerçekleşir. Elektron alma verme yoktur.Bu yüzden dublet yada oklet kuralına uyarlar.

 • KİMYASAL BAĞLAR - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının ...

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atom Yapısı Atomlar Arası Bağlar Bölüm İçeriği Atom Bağları Birincil Bağlar İkincil Bağlar İyonik Kovalent Metalik van der Waals ATOMLAR ARASI ...

 • GENEL KİMYA - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa ve kovalent moleküllerin Lewis yapılarına örnekler Örnek H2 Kovalent Bağ Örnek Cl2 Kovalent Bağ Örnek ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - erdembelger.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron çiftinden ibarettir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kİmyasal baĞlar a.kerim karabacak

 • GENEL KİMYA - kemaldoymus.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Elektromagnetik Radyasyon Işıma Elektromagnetik radyasyon uzayda dalga hareketi ile ilerler. Bir dalga üç özelliği ile tanımlanır Dalgaboyu-l lamda Art ...

 • Chapter 1 Matter and Measurement

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 11 Kimyasal Bağ I Temel Kavramlar Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ

 • Slayt 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  FOSFODİESTER BAĞLARI DNA VE RNA NIN KOVALENT İSKELETİDİR DNA YAPISININ AYDINLATILMASI 1940-1953 Erwin Chargaff Maurice Wilkins Rosalind Franklin ...

 • Slayt 1 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİYOFİZİĞE GİRİŞ Dr. Ayşe DEMİRKAZIK BİRER AÇIK SİSTEM OLARAK CANLILAR Eser Elementler 0 01 İyonik bağlar Kovalent bağlar Hidrojen bağları Van der ...

 • AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  I II III A Kovalent alaşım iyonik B Alaşım iyonik kovalent C İyonik kovalent iyonik D İyonik ...

 • KOMPLEKSLER - acikders.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ligandlar merkez atomuna kovalent bağlar ile bağlanmışlardır. Ligandların sayısı 2 8 arasında değişir. Genellikle 4-6 arasındadır.

 • Sıvılar ve Katılar - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Cl- NaCl in kübik kristal yapısı Cu metalleri arası metalik bağ Kovalent Bağ Örgülü Katı Elmas Elmasın kovalent ağ örgüsü Amorf yapılı ...

 • ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Last modified by KaraF Created Date 3 8 2010 2 31 07 PM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ancak bazı kovalent bağlı malzemelerde Si Ge Sn gibi yeterli alan etkisinde yararlı sayıda elektron serbest hale gelerek iletim sağlanır ...

 • BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküller arasında kovalent bağ vardır.

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılması sonucu bir moleküldeki atomları bir arada tutan bağdır. C N ...

 • PowerPoint Sunusu - Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine Yapı Etkisi Polimerlerde Bağlanma Primer Kovalent Bağlanma Hidrojen Bağı Dipol Etkileşmesi Van der Waals Etkileşmesi ...

 • Lewis Kuramı Elementlerin atomları soygaz atomlarının ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eşleşmemiş iki yada daha fazla elektronlar atomlar arasında ortaklanır. Elektronların bu ortaklanmasına kovalent bağ denir.

 • Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Yapılı Bileşikler. Rakamların Latince Telaffuzu. Kovalent Bileşiklerin Formüllerinin Yazıl ...

 • Introduction - ozhancalis.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ hem iyonik ...

 • Host-Guest Chemistry

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Host-Guest Chemistry. Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları ...

 • Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı apolar moleküllerde H2 CO2 N2 gibi ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır.

 • Slayt 1 - web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BEŞİNCİ HAFTA Dipol moment. Valens bağ teorisi ve hibridleşme. Polar ve polar olmayan kovalent bağlar Aynı iki atom kovalent bağla bağlandığı zaman ...

 • Molekül Geometrisi - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Oktet Kuralı Kovalent bir bileşiği oluşturan atomlar değerlik kabuğunda sekiz elektron bulununcaya kadar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bağlar iki ametal atomu arasında dış kabuk değerlik elektronlarının ortaklaşa paylaşılması ile oluşurlar. İyonik Bağlar bir metal atomu ...

 • PowerPoint Sunusu - aysegulcaliskan.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bİyokİmya i 3. ders

 • Slayt 1 - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KİMYASAL BAĞLAR KOVALENT BAĞ İYONİK BAĞ POLAR KAVALENT BAĞ APOLAR KAVALENT BAG KİMYASAL BAĞ Atomları bir arada tutan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir ...

 • Slayt 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKADEMİK BLOG ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimer monomer denilen küçük yapı ünitelerinin birim molekül tekrarlanarak birbirine kovalent bağlanması ile oluşan çok büyük moleküllerdir.

 • Fizikte özel konular - gozdeyalcin.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atomlar arasında kovalent bağ germanyum elementine . kristal. özelliğini kazandırır. Silisyum da özellik olarak germanyum ile hemen hemen aynıdır. YarI ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde ve atom

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Silisyum Kovalent Bağ Yapısı Silisyum ve Germanyum Galyum ve Arsenik GaAs Kovalent Bağ Yapısı Elektronlar ve Oyuklar Silisyum gibi katkısız bir yarıiletken ...

"kovalent" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.