Yılbaşı Kampanyası

"kovalent" Word Dosyaları

 • MALZEME - Anadolu Universitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazı kovalent bağlar polardır .Bu yüzden moleküller negatif ve pozitif yük merkezleri olarak ayrılabilirler ve dipol momenti gösterirler. Not Polarlık

 • Adı Soyadı - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Periyodik sistemin verilen kısmından yararlanarak iyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturmak isteyen öğrenci aşağıdaki bileşik formüllerinden ...

 • fenokulu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağda atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. III. Elektron ve proton sayıları eşit olan atomlara iyon denir. IV.

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı bileşiklere molekül denir. İYONLAR Negatif veya pozitif yüklü olan bir atom veya atomlar grubuna iyon denir. Tuzlar iyonik bileşiklerdir.

 • Intermolecular Forces - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3. Kovalent Kristaller Katı Örgüsü Örnekler küçük molekül sınıfına C elmas SiC k SiO2 kuarz Kovalent bağ örgüsü.

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yapısında iyonik bağ bulunan bileşikler iyonik bağlı bileşik yapısında kovalent bağ bulunan bileşikler ise kovalent bağlı bileşik olarak adlandırılır.

 • Monomer Birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  The plot on the left shows what happens when you heat a 100 crystalline polymer. You can look at it and see that it s discontinuous. See that break

 • 9.sınıf1.yazılı - kimyadersim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. .. d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. ..... e.

 • hayatimizfen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HCl H2O NH3 te polar kovalent bağ vardır. APOLAR KOVALENT BAĞ O2 N2 H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir.

 • Proteinlerin üç boyutlu yapısı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Disülfit bağları gibi kovalent bağlar şüphesiz tek bir zayıf etkileşimden çok daha kuvvetlidir. Genelde en düşük serbest enerjili protein konformasyonu ...

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda verilen bileşiklerdeki Kovalent . ve İyonik bağları atomların elektron dizilişlerini yaparak bulunuz. 2. 0 puan H 1 0 8 Na 11 N 7 S 16 Mg

 • TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI - eczfak.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toksik maddeler alkilleyici ajanlar gibi ve replike DNA ve RNA arasındaki kovalent bağlanma kanser mutasyon ve teratojenezise neden olabilir.

 • Enzymer - org.ntnu.no

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Andre enzymer kan ha en kovalent modifikasjon dvs at et nytt molekyl f.eks en fosfatgruppe bindes kovalent til enzymet og endrer aktiviteten.

 • Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 2015-2016 Öğretim Yılı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ekim 1 2 Bileşikler Kovalent bileşiklerde lewis ve adlandırma 2 2 Bileşikler Kovalent bil.polarlık apolarlık 3 2 Bileşikler Organik bil oksitleri asit -bazlar ...

 • fencebilim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent. ortaklaşmas ...

 • tr.static.z-dn

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent baĞlar ve orbİtal ÖrtÜŞmeler ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... N N Polar kovalent. 28 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekülleri apolardır A HF B HCl C BeH2 D H2O E CO. 29 Aşağıdaki ...

 • muglaweb

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent olmayan bağlar hidrojen bağları iyon bağları ve hidrofob bağlar apolar bağlar dır. Protein moleküllerinin yapısı ve konformasyonu .

 • Dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğunu fark eder. 3. Moleküllerin bağ yapısını değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir ...

 • How to use the Guidance on Data Sharing

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Molekülde biri diğerine kovalent bağ ile bağlanmış ve monomer birimlerinden başka birimlerle kesilmemiş sürekli bir monomer dizisidir.

 • fenci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I - Kovalent bağlıdır. II - Formülü MgO dur. III - Elektron alış verişi ile oluşmuştur. Yargılarından hangileri . doğrudur A II ve III ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Metaller ile ametaller arasında iyonik bağ ametaller arasında ise kovalent bağ oluşur. Çizelgedeki elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

 • hasansecen.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir molekülün non-kovalent etkileşimlerle ikinci bir moleküle bağlanabilmesi için uygun boyut geometri ve fonksiyonel guruplara sahip olması gerekir.

 • DERS PLANI - yarbis1.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yanmayanlarının da kovalent bağlı hazırlandığı sonucunu öğrencilere tekrarlar. Öğrencilerin tanımlamaları ilişkileri ve özellikleri ifade ...

 • erguven

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  X ile Y kovalent bağlı bileşik yapar. CEVAPLAR 1-E 2-E 3-C 4-C 5-C 6-E 7-C 8-D. Author izmir Last modified by izmir Created Date 5 13 2003 11 25 00 AM ...

 • Adı Soyadı - fatihgizligider

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  L ile kovalent bağ yapan bir ametalim. 5. Yukarıdaki açıklamalarda hangi periyot ile ilgili en fazla bilgi verilmiştir A 1. Periyot B 2.

 • ramazankaya.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1 Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması ile ilişkilendirir. Kovalent bağ M A R T 1 1. 1 Metalik bağı elektron denizi modeli ...

 • Proje Numarası - apk.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutuklanan -amilazın aktivitesindeki azalmanın kovalent tutuklamanın bir sonucu olarak büyük bir substrat olan nişastanın bağlanması için immobilize ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  POLAR KOVALENT BAĞHCl H. 2 O NH 3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte ...

 • ÇİNE İMAM HATİP LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  10.Aşağıdakilerden hangisi ikili veya üçlü kovalent bağ içermeyen hidrokarbonlara verilen addır a Alkan. b Alken. c Alkin. d Karboksilli Asit. e ...

 • AMİNO ASİTLER PEPTİTLER ve PROTEİNLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla başlıca peptit bağları ve disüfit bağları polipeptit zinciri birincil yapıdır. ikincil yapıda ise amino asit kalıntıları kısmen ...

 • fenehli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent Kovalent Kovalent. C İyonik İyonik İyonik. D İyonik Kovalent İyonik. Şekilde verilen K L ve M noktalarındaki açık hava basınçları arasındaki ...

 • 2 - afunda.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ametal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent ba ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İyonik ve kovalent bağ nasıl oluşur. Açıklayarak birer örnek veriniz. 17-Topraklama nedir elektroskop ne işe yarar yazınız. 18-John Joseph Thomson. ve .

 • abdullahsivari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunun yanında kükürt S azot N fosfor P gibi elementlerin kovalent bağlar ile karbona bağlanmasıyla da organik bileşikler oluşur.

 • kademelegitim - boyabatsml.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ Anlatım Soru- Cevap Örnekleme Tümevarım Problem Çözme kavram haritası animasyon Ders kitabı yardımcı kaynaklar. MART 1 1 ...

 • fenedebiyat.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atomun Elektronik Yapısı Molekül Yapısı ve Moleküllerde Simetri Kovalent Bağ Valans Bağ Teoremi ve Molekül Orbital Teoremi ...

 • TOKSİKOKİNETİK

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bazı ksenobiyotikler kalıcı bağlanma yaparlar. kovalent bağ yaparlar kalıcı bir toksisite oluşur Albumin daha çok asidik maddeleri bağlar.

 • 2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Ara Sınavı 25

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Değerlik ise bir atomun birleşebildiği hidrojen atomu sayısı veya verdiği tek kovalent bağ sayısıdır. Yükseltgenme basamağı negatif ...

 • abyayinlari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ nedir Kaça ayrıl ...

 • TEKSTIL KİMYASI I - textile.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Yün keratininin kimyasal yapısı Keratin makromolekülleri arasındaki bağlar Kovalent bağlar Tuz bağları Hidrojen köprüleri Apolar bağlar ...

 • Yıllık Plan - abyayinlari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması ile ilişkilendirir. Kovalent bağ MART 1 2 3.5. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvetleri ...

"kovalent" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"kovalent" PDF Dosyaları

"kovalent" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"kovalent" PowerPoint Dosyaları

 • Lecture 24 Lewis Dot Structures

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atomların Lewis Sembolleri V Değerli Kabuğu Elektron Sayısı Grup Numarası Tek elektronlar diğer atomlarla kovalent bağ oluşturur Group VIA

 • Introduction - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ ...

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa meyletme özellikleri İyon yarıçapı küçük ve aynı zamanda yüksek değerlikli katyonlar kovalent bağa daha fazla meylederler.

 • Chemical Bonding - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bileşikler En temel yapıtaşları moleküllerdir Erime ve kaynama noktaları düşüktür Elektrik akımını iletmezler Çoğu suda çözünmez Bağ ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENZİM KATALİZİ Asit-Baz Kovalent Metal iyon Elektrostatik Yakınlaştırma ve yönlendirme etkisi Geçiş komplekslerinde tercihli bağlanma ASİT-BAZ ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - fendosyasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlar ametal-ametal elementler arasında oluşur.Örneğin iki hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent bağ oluşturur.

 • KİMYASAL BAĞLAR - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KOVALENT BAĞ Ametaller arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağa kovalent bağ denir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki ...

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla oluşan yapıya MOLEKÜL adı verilir. Genelde bir molekülde ne kadar kimyasal bağ varsa o kadar enerji içerir Güçlü bağlardır POLAR VE ...

 • BİLEŞİKLER - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ünİtenİn konu baŞliklari 1. bİleŞİkler nasil oluŞur 2. İyonİk bİleŞİkler 3. kovalent bİleŞİkler 1. bİleŞİkler nasil oluŞur

 • 09 Enzimler - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sahiptirler Reversibl kovalent modifikasyon vasıtasıyla enzim aktivitesinin düzenlenmesi Bazı multienzim sistemlerinde düzenleyici enzimin aktivitesi ...

 • ANORGANİK KİMYA - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kovalent ve iyonik bağlardaki gibi merkezi bir bağ söz konusu değildir. Metalik bağ düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron ...

 • Kimyasal bağlar - emrehanhan.weebly

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyonik Bağlanmanın lewİs sİmgelerİ İle GÖsterilmesi. Lewis yapıları genel olarak kovalent bağlanmada kullanılmasına rağmen iyonik bağlanmada da bazı ...

 • GENEL KİMYA - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağa ve kovalent moleküllerin Lewis yapılarına örnekler Örnek H2 Kovalent Bağ Örnek Cl2 Kovalent Bağ Örnek ...

 • KİMYASAL BAĞLAR - erdembelger.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron çiftinden ibarettir.

 • Slayt 1 - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalentbağ ve ve kovalent Bileşiklerin Oluşumu Kısaca bir atomun yapa bileceği maksimum bağ sayısı eşlenmemiş elektron sayısı kadardır.

 • ATOMLAR KİMYASAL BAĞLAR VE FONKSİYONEL GRUPLAR - Ana sayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlar Elektronegatiflikleri aynı ya da yakın olan iki ya da daha fazla atom tam bir elektron aktarımı olmaksızın elektronları paylaşarak soygaz ...

 • Slayt 1 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİYOFİZİĞE GİRİŞ Dr. Ayşe DEMİRKAZIK BİRER AÇIK SİSTEM OLARAK CANLILAR Eser Elementler 0 01 İyonik bağlar Kovalent bağlar Hidrojen bağları Van der ...

 • Sıvılar ve Katılar - w3.balikesir.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Cl- NaCl in kübik kristal yapısı Cu metalleri arası metalik bağ Kovalent Bağ Örgülü Katı Elmas Elmasın kovalent ağ örgüsü Amorf yapılı ...

 • PowerPoint Sunusu - Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine Yapı Etkisi Polimerlerde Bağlanma Primer Kovalent Bağlanma Hidrojen Bağı Dipol Etkileşmesi Van der Waals Etkileşmesi ...

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Atom Yapısı Atomlar Arası Bağlar

 • Host-Guest Chemistry

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Host-Guest Chemistry. Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları ...

 • Slayt 1 - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Polimer monomer denilen küçük yapı ünitelerinin birim molekül tekrarlanarak birbirine kovalent bağlanması ile oluşan çok büyük moleküllerdir.

 • Introduction - ozhancalis.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ hem iyonik ...

 • Slayt 1 - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  FOSFODİESTER BAĞLARI DNA VE RNA NIN KOVALENT İSKELETİDİR DNA YAPISININ AYDINLATILMASI 1940-1953 Erwin Chargaff Maurice Wilkins Rosalind Franklin ...

 • Slayt 1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağ değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılması sonucu bir moleküldeki atomları bir arada tutan bağdır. C N ...

 • AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI - fenokulu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  I II III A Kovalent alaşım iyonik B Alaşım iyonik kovalent C İyonik kovalent iyonik D İyonik ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kİmyasal baĞlar a.kerim karabacak

 • Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlı apolar moleküllerde H2 CO2 N2 gibi ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır.

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarla oluşan inhibisyon geri dönüşümsüzdür. Kompetetif inhibitörler sübstratı taklit ederek aktif bölgeye bağlanırlar.

 • BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ - dersbasi.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküller arasında kovalent bağ vardır.

 • Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Yapılı Bileşikler. Rakamların Latince Telaffuzu. Kovalent Bileşiklerin Formüllerinin Yazıl ...

 • PowerPoint Sunusu - aysegulcaliskan.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent bağlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa ...

 • Slayt 1 - gumusgozefen.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  HCl H2O NH3 te polar kovalent bağ vardır. Apolar Kovalent Bağ O2 N2 H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent Bağlar iki ametal atomu arasında dış kabuk değerlik elektronlarının ortaklaşa paylaşılması ile oluşurlar. İyonik Bağlar bir metal atomu ...

 • BİYOLOJİK SENSÖRLER - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kovalent veya çapraz bağlanarak immobilize edilebilir. Enzimler Biyoreseptör moleküllerinin en çok bilineni enzimlerdir. Enzimlerin substratlarına ...

 • ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Last modified by KaraF Created Date 3 8 2010 2 31 07 PM Document presentation format Ekran Gösterisi

 • Interfacial Transition Zone Behaviour of Concrete by Means ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MALZEMENİN İÇ YAPISI Katılarda Atomsal Bağ

 • BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ - muh.bartin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... akrilamid monomerleri bir çapraz bağlayıcı yardımı ile kovalent olarak bağlayan uzun zincirlere polimerize olur.

 • Slayt 1 - suranurozcelik.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KOVALENT BAĞLAR. Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa . kovalent. ba ...

 • KİMYA BİLGİ TAZELEME - anibal.gyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  En tipik örneği sudur. Koordinat Kovalent Bağı Paylaşılan elektron çifti tek bir atomdan gelir. Oksidasyon Hali Madde atom molekül ...

 • Chapter 1 Matter and Measurement - sercanuzumcu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KİMYA 1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÜNİTE 6 KİMYASAL BAĞLAR TEMEL KAVRAMLAR Dersin Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Amaç Fatih TUYUN E-mail aftuyun gmail

 • Bileşikler ve Formülleri - erdembelger.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur. Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur. Bileşiğin.

 • HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM - fenci

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Elektron almaya yatkın atomlar ametal sınıfında bulundukları için ametal- ametal atomları arasında kovalent bağ gerçekleşir. Mustafa ÇELİK.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... iç koordinasyon küresi merkez atomuna koordine kovalent bağlı ligantların oluşturdukları bölge Koordine kovalent bağ M-L arasındaki bağ ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... renklerini açıklayamaz Spektrokimyasal seriyi açıklayamaz Molekül Orbital Teorisi MOT MO teorisi hem iyonik hem kovalent etkileşimi dikkate alır.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3- Diger durumlarda eslesmis iki yada daha fazla elektron atomlar arasinda ortaklanir. Elektronlarin bu ortaklanmasina kovalent bag denir.

 • Flor - Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kovalent florürler gaz veya sıvı halinde olurlar. Düşük yükseltgenme basamaklı bir çok metal florürleri HF çözeltisinin oksitlere hidroksitlere ...

 • BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR - kadirhasanadolu.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar. Canlıların yapısında bolca bulunurlar. Erime-kaynama noktaları düşüktür. Sulu çözeltileri ASİT özelliği ...

"kovalent" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.