Yılbaşı Kampanyası

"makale örneği" Word Dosyaları

 • Makale İnceleme Ödevi Rapor İçeriği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale İnceleme Ödevi Rapor İçeriği. 1. a Makalenin Künyesi Yazarlar isimleri yayın yılı makalenin başlığı yayınlandığı yer derginin adı ...

 • Fen bilimleri enstitüsü örnek makale formatı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  XX. XX. XX. XX. Fen Bilimleri Enstitüsü Örnek Makale Formatı. XX. XX. Esra Pınar İNAL1 T. Kerem DEMİRCİOĞLU2. 1Balıkesir Üniversitesi Müh.-Mim. Fak ...

 • Turk - Türkiye Entomoloji Derneği Dergisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her bir çizelge makale içinde olması gereken yere aşağıdaki gibi uygun şekilde yerleştirilmelidir. Çizelge 1. Çizelge üst yazısı 8 pt normal ...

 • Akademik CV - cvornekleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Adı. Dergi Adı. Yayın Yeri Yayınevi. cilt 5 sayı 3. s.117-139. 7.2. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler . 1. SOYAD Ad.

 • mmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta http omys.mmo.tr tmdergi ile veya CD ile Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek sok No 9 ...

 • Bildiri Hazirlama Taslagi - Dr.Cenk ATLIG s World

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Bildiri Hazirlama Taslagi Author Cenk ATLIG Last modified by Cenk ATLIG Created Date 5 22 2005 1 20 00 PM Company automated installation

 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. ARY 521 Nitel Araştırma Yöntemleri Dersinin ürünü. KÜNYE. Makalenin Adı Yazarı Yazarları ...

 • tibtd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale içerisinde olmaları gereken yerlere bilgisayar ortamında sutunu veya bütün sayfa genişliğini ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir.

 • Pre Test Excerpt - home.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale başlığı yazar adları ve bağlı oldukları kurumlar. ... İkinci dipnot örneği. Title Pre Test Excerpt Author Rogers Hall Last modified by Senay

 • İÇİNDEKİLER - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kabul ve onay sayfa örneği . Ek 3 deki örneğe uygun hazırlanmalıdır. Önsöz. ... Makale başlığını dergi adı cilt ve sayfa numaraları izlemelidir.

 • 1 - siyasetekonomiyonetim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE YAZAR. I LARI. 1. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 20. 12 Yıl 1 Cilt 1 Sayı 1. Örnek Makale. Format ...

 • MAKALE FORMATI - isikong.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda sırasıyla makale kitap bildiri ve tezlerin kaynaklar listesine yazım formatı için örnekler verilmiştir. Fluent Incorporated.

 • şablon_template - Balıkesir Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Gönderme Tarihi 00 Ay 0000 Makale Kabul Tarihi 00 Ay 0000. Özet Makalenin Türkçe özeti Times New Roman 10 punto 150 ...

 • 1. TEZ DÜZENİ - yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kaynak bir makale ise yazarın soyadı adının baş harfi parantez içinde yılı çift tırnak arasında makalenin tam başlığı ... Ek 8 Tablo Örneği.

 • Hakem Değerlendirme Raporu - yasader

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale No Yasama Dergisi. Journal of Legislation. Title Hakem Değerlendirme Raporu Author tbmm Last modified by 24499 Created Date 5 31 2010 11 29 00 AM Company

 • H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi dipnot ve kaynakça kuralları.

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE . Bilimsel Dergi Makalesi Tek Yazarlı . Yazar A. Yayın Yılı . Makale adı. ... Hacettepe Üniversitesi örneği. Yüksek lisans tezi ...

 • 1 - konya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tek Yazarlı Kitap İçi Bölüm Makale Örneği Yazarın Adı Soyadı Makalenin İsmi Tırnak İçinde Makalenin Yayımlandığı Kitabın İsmi Ed.

 • Title

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türkçe Makale Başlığı. Title of Paper in English. Birinci Yazar1 İkinci Yazar2 Üçüncü Yazar1. 1Yazarların Bölümü veya Fakültesi. Yazarların ...

 • EK-1 İÇ VE DIŞ KAPAK SAYFASI ÖRNEĞİ - meb.pau.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kaynak bir makale ise Yazarın soyadı adının baş harfleri makalenin başlığı derginin adı cilt numarası ... EK-1 DIŞ KAPAK SAYFASI ÖRNEĞİ.

 • 1

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tek Yazarlı Kitap İçi Bölüm Makale Örneği Yazarın Adı Soyadı Makalenin İsmi Tırnak İçinde Makalenin Yayımlandığı Kitabın İsmi Ed.

 • BURAYA MAKALENİN BAŞLIĞINI YAZINIZ - yilkoder.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE ÖRNEĞİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. ... Makale şablonu bir örnek ile beraber ayrıntılı olarak yilkoder.tr sitesinde verilmiştir.

 • TEZ YAZIMI - İstanbul Bilim Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Adı. Dergi Adı SCI deki kısaltılmış şekli ile Yazı tipi stili İtalik olmalıdır. . Yılı Derginin Sayısı Sayfa Numaraları. ÖRNEK

 • TEZ TASLAGI - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ancak konu ülkemizin kütüphanecilik kuramında yeteri kadar incelenmediğinden özellikle Türkçe makale ya da kitap bulmak bir ...

 • BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK M

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bİr kİtap İnceleme ÇaliŞmasi ÖrneĞİ olarak m.e.b. İlkÖĞretİm 4. ve 5.sinif fen ve teknolojİ ders kİtabi İÇerİĞİne. eleŞtİrel bakiŞ

 • Din Hizmetlerinde rehberlik ve iletişim- makaleler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Din Hizmetlerinde Din İletişim ve Rehberlik- Remziye Ege. ... namaz kılma örneği doğruyu söylemektense doğruyu yaşamak daha etkili ...

 • VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bekir BAYKARA Avukat Not Bu makale Vergi Dünyası Kasım 2005 291. Sayısında yayınlanmıştır. GİRİŞ. Hukuk alanında tebliğ ve tebligat ...

 • ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI OLUŞUMUNDA MYELOPEROKSİDAZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmada kullanılacak takip formlarının birer örneği protokole eklenmelidir.

 • sbe.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tek Yazarlı Makale Örneği. Şaylan G. 2000 Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler Amme. İdaresi Dergisi 33

 • sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Anasanat Dalı Bilim Sanat Dalı TEZİN RAPORUN ADI Öğrencinin Adı Soyadı

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinden Üretilmiş Bilimsel Makale ve Kitaplar

 • gtu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Örneği SOYAD AD BAŞ HARF. TARİH. ÇALIŞMA İSMİ. DERGİ ADI. CİLT FASİKÜL SAYFA NO. Konferans Bildirisi Örneği. SOYAD AD BAŞ HARF. TARİH

 • egitimvaktim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Makale Yazarı Yrd. Doç. Dr. Şahin KESİCİ Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Araştırmanın Amacı Ortaöğretim öğrencilerinin anne baba tutumları ...

 • ÖNSÖZ - w3.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kaynak bir makale ise Yazarın soyadı adının baş harfleri makalenin başlığı derginin adı cilt numarası ... EK-9 EKLERİN LİSTESİ ÖRNEĞİ.

 • CV Örneği - osgbportali

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2.Anadolu Enerji Sempozyumu Makale Sunumu . ... CV Örneği Author WORDCV Last modified by Kent1 Created Date 9 6 2013 10 57 00 AM Other titles

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... araştırmalarının yayınlanmış makale örneği ile birlikte oluşturdukları dosyayı ve ayrıca aynı belgeleri kaydettikleri USP yi son başvuru ...

 • Makaleyi Dergi Web Sitesinden İndirin

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu anlamda eğitim-toplum dayanışmasının bir örneği kabul edilen bu çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin raporlarına yansıttıkları ifadeler ...

 • CV Örneği - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MAKALE Uluslararası Makale SSCI Kapsamındaki Makale Ağaoğlu E. Altınkurt Y. ... Yozgat örneği. TED Eğitim ve Bilim Dergisi 31 142 89 98.

 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B. Makale Madde Bildiri 18. 3.1.2. ... Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim 1 2 197-214. c -ELETRONİK KAYNAKLAR.

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... aksi h lde tezimin projemin kabul edilmeyeceği bana hatırlatıldı ve Yönerge nin bir örneği tarafıma verildi. Tezimi projeyi ...

 • ais.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  7.Hafta 17 Mart Makale örneği. Hik ye eleştirileri. Metin içi referans kaynakça gösterme yöntemleri 19 Mart Makale örneği. Makale ödevi örnekleri.

 • Türk 100 - ais.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1.hafta 10 Şubat Tanışma ders hakkında genel bilgi 12 Şubat Yazım kuralları ve noktalama işaretleri 2.hafta 17 Şubat Makale hakkında genel bilgi Metin ...

"makale örneği" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"makale örneği" PDF Dosyaları

"makale örneği" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"makale örneği" PowerPoint Dosyaları

 • Bir Makale Nasıl İncelenir Bir Makale Nasıl Yazılır

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilimsel Makale Nedir

 • BİTİRME PROJELERİ RAPOR VE SUNUM STANDARTLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğer makale bizim çalışmamız ile ilgili ise hipotezleri kullanılan metodu ve elde edilen sonuçları detaylı olarak incelenir.

 • Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır YRD. DOÇ. DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN KAMUSAL AKIL STÜDYOSU DERSİ 2010 POSTER NASIL HAZIRLANIR

 • PowerPoint Sunusu - webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uluslar arası makale sayımızdaki başarımız Kaliteli hakemli dergi sayısının artırılmasına Patent sayısının artırılmasına ...

 • NİCEL ARAŞTIRMALAR - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NİCEL ARAŞTIRMALAR Hazırlayanlar 20741993 - Ergün AKILLI 20742009 - Hayrettin ARAZ 20742052 - Gökhan BALCI 20742138 - Defne DEDELER 20742325 - Merve ÖZDEMİR

 • PRESENTATION NAME - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... zamanda ansiklopediler sözlükler ve el kitapları da yardımcı olabilir.Eğitim alanında kullanılan elkitabı örneği ...

 • İŞ ANALİZİ - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ ANALİZİ Gözlem yöntemi Gözlem yönteminde iş analizcisi belirli bir işin gerçekleştirilmesi için personel tarafından gösterilen davranışları ...

 • PROJE YÖNETİMİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gantt Şemasi tablosu gantt Şemasi ÖrneĞİ pert uygulamalari İÇİn temel İlkeler 1. olay ...

 • LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR OTOMATİK ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Lİse ÖĞrencİlerİnde boyun eĞİcİ davraniŞlar otomatİk dÜŞÜnceler umutsuzluk ve yaŞam doyumunun İncelenmesİ bu araştırma 19.

 • ARDUİNO - Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İnternette birçok proje örneği bulabilirsiniz. Arduino geliştirme ortamı kendi sitesinden ücretsiz şekilde indirilebilir.

 • PowerPoint Sunusu - web.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title PowerPoint Sunusu Author UUBF Last modified by itu Created Date 6 6 2002 7 37 40 AM Document presentation format Ekran Gösterisi Other titles

 • AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale. Kitap. Bildiri. Yayın Hakemliği. Editörlük. Sanatsal Faaliyetler. 13 Ana Alan. 24 Alan. Yükseköğretim KuruluAkademik Özgeçmiş Sistemi ...

 • Slayt 1 - web.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kaynakça dipnotunda sırasıyla yazar adı soyadı çift tırnak içinde makale adı italik karakterde dergi adı ... Yazarlı Makale Örneği ...

 • BENCHMARKING - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BENCHMARKING Kıyaslama BENCHMARKING 6.4. Benchmarking in Dezavantajları Planlamanın iyi yapılmaması Partner seçiminde yanlışlık Üst yönetimin ...

 • T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale tarzında kısa çalışmalarda önce ortaya bir müsvette çıkarılması ... Buğday Destekleme Sürecinde Borsa Uygulamaları Polatlı örneği.

 • REKABET STRATEJİ VERİMLİLİK - tdemir.etu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hizmet örneği Kiralanan arabaların kiralanabilir arabalara oranı Kalite ve Prodüktivite Prodüktivite Çıktı Girdi Az sayıda kusurlular ...

 • PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANIR Bir Proje Bilimsel Hale ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir araştırmanın bittiği noktadan diğeri başlar 7- Kaynaklar Metinde kaynak gösterilen makale kitap ve diğer yayın türlerinin yazar adlarına göre ...

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu - Haberler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kurum taşınırlarına projenin fiilen yürütüldüğü birim adına kaydedilir ve Taşınır İşlem Fişi nin bir örneği ödeme belgesine eklenir.

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - host.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kitap makale başlığı yayıncı yayın yeri yayın tarihi ve sayfa numarası gibi tüm bilgiler verilir1. Örnek 1 Arıkan Rauf 2005 ...

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAYNAKLAR. Büyüköztürk Ş. Kılıç E. Akgün Ö. E. Karadeniz Ş. Demirel F. 2008 . Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara Pegem Akademi ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title PowerPoint Presentation Last modified by TOBB BIM Created Date 1 1 1601 12 00 00 AM Document presentation format Ekran Gösterisi Other titles

 • TEZ-MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ - web.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AKADEMİK TARTIŞMA ÖRNEĞİ Demiral 2009 16 25. YAZARKEN. Sonuç kısmında Yazıdaki bulguların özeti. ... TEZ-MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ Last modified by

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - ideas.ceit.metu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Neler Performans Ödevi Örnekleri Olabilir Bir gazeteye makale yazma ... Akran Değerlendirme Akran Değerlendirme Formu Örneği Öğrenci Ürün Dosyası ...

 • Düşünce Değeri Olan Yazılar - Uşak Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazili anlatim tÜrlerİ. 1. dÜŞÜnce deĞerİ olan yazilar. 1.1. haber. 1.2. makale. 1.3. fikra. 1.4. eleŞtİrİ. 1.5. deneme. 1.6. sÖyleŞİ. 1.7. rÖportaj

 • TANZİMAT EDEBİYATI 1860-1895

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İlk makale ÖrneĞİ- mukaddİme dİr. zİya paŞa 1825-1880 -tanzİmat dÖnemİ nİn en Önemlİ sanatÇilarindandir. -toplumcu bİr Şaİrdİr.

 • Bölüm 12 Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama Planlaması

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Koç örneği Saldırı Stratejisi olarak Cepheden Saldırı Yöntemler Rakibin ürünlerinden daha üstün ürünler sunmak Daha düşük fiyatlar Yeni ...

 • NEFROLOJİ VAKA SUNUMU - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NEFROLOJİ VAKA SUNUMU TANI Süperimpoze preeklamsi Eklempsi HELLP sendromu HT Sepsis DİC GEBELİK VE HİPERTANSİF HASTALIKLAR SINIFLAMA GEBELİĞİN NEDEN ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... tanımlaması ayakta alkışlanmış ve buna bütün salonun destek vermesiyle önce salonu susturup büyük bir tevazu örneği göstermiş.

 • UML Unified Modeling Language - ahmetselman

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale okuması ve kaynak kod indirebilmesi için gereken şart siteye üye olmaktır.Siteye bağlanan bir kullanıcının site üzerindeki hareketlerini belirtir ...

 • Muhasebe Denetimi - SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Denetim Süresinin ve Zamanlamasının Planlama Örneği Ocak- Şubat Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi Mart Müşt. İşletmenin ...

 • Yayın Seçme İşlemi - webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SCIE ye 2004 Yılında kabul edilen Journal of Sports Sciences and Medicine Örneği ... 12 000 Dergi 55 milyon makale 950 milyon atıf Çok Disiplinli ...

 • KOHORT ARAŞTIRMALARI - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KOHORT ARAŞTIRMALARI İnsidans araştırmaları İzleme araştırmaları İleriye dönük araştırmalar Prospektif araştırmalar

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel makale hazırlama ve yayınlama Prof. Dr. Arif Daştan Yazarın izniyle H. Seçen tarafından BEE dersi için yeniden üretilmiştir.

 • KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - fto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KURUMSAL YÖNETİM. Kurumsal Yönetimin amacı şirketin iş yapma şekilleri hesap verebilme sosyal sorumluluk şeffaflık yatırımcıların haklarının ...

 • STRATEJİK LİDERLİK - kso.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title STRATEJİK LİDERLİK Author 1 Last modified by oem Created Date 6 21 2007 2 19 51 PM Document presentation format Ekran Gösterisi Other titles

 • GÖZ SIVISI ANALİZLERİ - web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Saç örneği ise hem ölüm olmayan zehirlenmelerde ve hem de postmortem analizlerde kullanılan önemli bir biyolojik materyaldir. Otopsilerde kan örneklerinin ...

 • TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELERİ - edebiyatfatihi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Makale fıkra haber röportaj ... Bu olay Türk basınında yayın durdurmanın ilk örneği oldu. 792 sayı yayımlanan Tercüman-ı Ahval 11 Mart 1866 da ...

 • Türk Patent Enstitüsü - arastirma.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin üretilen tüm ürünlerde kullanılmasıdır. Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri ...

 • İHALE USÜLLERİ - imidb.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İHALE USÜLLERİ - Açık ihale usulü. - Belli istekliler arasında ihale usulü. - Pazarlık usulü. - Doğrudan Temin AÇIK İHALE USULÜ MADDE 19

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır adlı eserden alınmıştır. http journals.tubitak.gov.tr kitap maknasyaz Kaynak ...

 • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ - tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Performans yÖnetİm sİstemİ bursa tİcaret ve sanayİ odasi gÖnÜllÜ takim ÇaliŞmalarina Örnekler gÖnÜllÜ takim ÇaliŞmalarina Örnekler personelİn ...

"makale örneği" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.