Yılbaşı Kampanyası

"pulmoner emboli belirtileri" Word Dosyaları

 • PULMONER TROMBOEMBOLİ - aves.medeniyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner emboli seyrek ... defekti veya damar görüntüsünün ani kesilmesi dir. Bölgesel oligemi ve dolma gecikmesi PTE nin indirekt belirtileri olarak ...

 • toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 48 saate düzelme belirtileri ... C.difficile koliti Okült enfeksiyon İlaç ateşi artrit İnfektif endokardit Yanlış tanı Pulmoner emboli ...

 • S Ü R E - boyabatsml.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtileri Bilmesi ... ARALIK 3 8 Pulmoner Emboli Solunum Sistemi Tümörleri Göğüs Travmaları ve Pnömotoraksı Bilmesi 2.4.

 • journalagent

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sarkoidozun klinik belirtileri non spesifiktir genel yorgunluk halsizlik kilo kaybı öksürük ... daha önceden pulmoner emboli geçirmesi ...

 • ALANDA GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kalp hastalığının diğer belirtileri Kardiyak ... ABD de yıllık 650.000 olan pulmoner emboli vakasının yaklaşık 2-10 kadarı ölmektedir ve ...

 • bulentkilic.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tuberosistas tibia avulsiyonu uzamış seröz akıntı post op yara iyileşmesi problemleri derin ven trombozu ve pulmoner emboli olarak sayılabilir ...

 • cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Doğum sonu enfeksiyonların tanımı belirtileri önlenmesi ve tedavisi. Perine ve vulva enfeksiyonu. Endometritis. Pelvik selülitis. Peritonitis. ... Pulmoner emboli

 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serebrovasküler hastalıklarda oluşan komplikasyonların saptanması ve derin V. trombozu pulmoner emboli bakteriyel pnömoni ... Kas reinnervasyonu belirtileri.

 • EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -Doğum Sonu Enfeksiyonlar ve Bakım Doğum sonu enfeksiyonların tanımı belirtileri önlenmesi ve tedavisi. Perine ve vulva ... Pulmoner emboli

 • ESOGÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Bilgi Formu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... acil bakım 11 Pulmoner ödem pulmoner emboli ... bakım 11 Pulmoner ödem ve Pulmoner embolide acil bakım 12 Akut ... belirtileri komplikasyonlarını ...

 • KALP DAMAR SİSTEMİNE ETKİLİ İLAÇLAR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... vücut pulmoner dolaşımın ven ve venülleri düşük basınç sistemine aittir. ... tromboz ve emboli oluşumunu engellemede kullanılırlar. Hemofili ...

 • KISA ÜRÜN BİLGİSİ - deva.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Tromboflebit ve pulmoner emboli dahil ... çalışmaları bazı erkek sıçan fetuslarında geri-dönüşebilir feminizasyon belirtileri olduğunu ...

 • Doku Harabiyetinin Nedenleri - DermaneTurk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner yetmezlik. ... Emboli kalp boşlukları ve ... Klinik tablo değişiktir. Malignite belirtileri ülserin orta ve kenar kısımlarının yüksek olmasıdır.

 • xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 0 dan 10 a bir skala sıklıkla kullanılır. Kardiyak pulmoner ve vasküler sistemlere odaklanmış bir muayene takip etmelidir. ...

 • SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI - abs.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Etiyoloji Pnömoni şiddetli pulmoner anfizem ... Bu durumda hayvanda pika belirtileri ara sıra kronik timpani ve geçici ishal gözlenebilir.

 • journalagent

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Emboli iskemi iskemik. ... Bu hastalarda KY belirtileri ... tahmini pulmoner arter basıncı ölçülmelidir.

 • kitaptarama

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner. embolizm. Pulmoner ... Daha az sıklıkla emboli hava yağ veya kemik iliği olabilir. ... Pulmoner ambolizmin belirtileri ani göğüs ağrısı ...

 • Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi Cumhurıyet Nursıng Journal

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OBEZİTE CERRAHİSİNDE BARİYATRİK CERRAHİ HEMŞİRELİK BAKIMI . Nursing Care in Bariatric Surgery. Esra USTA1 İkbal ÇAVDAR2. ÖZET . Obezite şişmanlık ...

 • İstanbul Üniversitesi - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner Emboli ve Derin Ven Trombozu Deep vein thrombosis and pulmonary embolia 6. ... Kan akımının fiziksel obstrüksiyonu belirtileri. Perikardiyal tutulum ...

 • ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  PULMONER HİPERTANSİYON. Klas 1 ... emboli veya siyanozu bulunan hastalar veya kalp boşluklarında ... Organik anal hastalık belirtileri veya anatomik kayıp veya ...

 • tip.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU. Dersin Adı. Adrenal Bez Hastalıkları . Anlatan Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Ayhan MESCİ. Dönem. 4. Staj kurulu

 • smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ay hafta. saat. kazanimlar hedef ve davraniŞlar konular. ÖĞrenme ÖĞretme yÖntem ve teknİklerİ. kullanilan eĞİtİm teknolojİlerİ araÇ ve gereÇler

 • dunyamhastanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hastalığın klinik belirtileri görülmeden önce AST ve ALT seviyeleri yükselir. ... -Akut pulmoner emboli -Sistemik fibrinoliz -Pankreatit

 • I-GENEL BİLGİLER - Trakya Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... E. Tabakoğlu ve G. Altıay Major Pulmoner Emboli Nedeniyle Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastalarda Yaşam Süresi Üzerine Etki Eden Faktörler Toraks ...

 • İstanbul Üniversitesi - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  7-Astım atağı KOAH atağı pulmoner emboli ... Stajın amaçları course aims Öğrencilerin dermatolojiyle ilgili temel hastalıkların belirtileri ...

 • KARDİYAK ANESTEZİ - tayfunguler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu olgularda akut ve ciddi dispnenin diğer nedenleri arasında yer alan emboli ... Pulmoner stenozda da sternum ... voltaj yüklenme belirtileri ve ilaç ...

 • nebula.wsimg

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  4 seviyeden kan kaybı 1000ml akut MI ve pulmoner emboli yada septisemi. o . Düşük idrar çık ...

 • tip.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... bir hekimin gözlemlediği belirtileri ya da durumları değerlendirerek bir hastalığı tanımlayabilmesi ya ... Pulmoner emboli . ÖnT-K . ÖnT-A-K. Dolaşım ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner. Salisilatlar tedavi ... sistemi SSS enfeksiyonu meningoensefalit menenjit - vazospazm septik emboli gibi geç dönemde ... Genel anestezinin klinik ...

 • nefroloji.medicine.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner Kompanzasyon. Kan pH ... periferik belirtileri azaltmak için ... yetmezliği Miyasteni Pulmoner emboli Müsküler distrofiler Diğer Multipl ...

 • cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sevgili Öğrencilerimiz Tıp Eğitimi nin temel amacının tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekimler yetiştirmek olduğu inancı ile Fakültemiz ...

 • sbf.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Solunum sistemi hastalıklarında görülen ortak belirtileri ... - Pulmoner Emboli ... Pulmoner arter tıkalı basıncının arttığı ve azaldığı ...

 • 9920 E itim Kitab - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1972 yılında Atatürk Üniversitesine bağlı olarak ...

 • tip.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... pulmoner ve fötal dolaşım Öğr.Gör.Dr.Mustafa SARIKAYA 13.00-13.50 Yemek Saati 14.00-14.50 Lenforetiküler sistem histolojisi I Histoloji ve ...

 • hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ROMATOLOJİ İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ Anjiyoödem ve ürtikerde kurdeşen hangi sınıftan immünglobulinler sorumludur Her ikisi de IgE aracılıklıdır.

 • ADLİ TIP - balcali.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ölüm Belirtileri. In Aykaç M. Adli Tıp Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. ... Bunun sonucunda ağır pulmoner ödem ve ölüm görülür.

 • arsiv.gaziantepeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mycobacterium türlerine bağlı pulmoner enfeksiyon intracellulare Battey basili Mycobacterium türlerine bağlı pulmoner enfeksiyon kansasii

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner embolizm. Nörojenik şok. Santral damar yolu açma teknikleri. Dar kompleks taşikardilere yaklaşım. ... Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri.

 • stip.selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner Emboli. 1 saat. Abdullah Tunçez. 4.KAR022. Kardiyojenik Şok. 1 saat. Kenan Demir. 4.KAR023. Senkop . ... - Tetanoz belirtileri ile başvuran hastayı ...

 • stip.selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pulmoner Emboli. 1 saat. Abdullah TUNÇEZ. ... - Tetanoz belirtileri ile başvuran hastayı tanır birinci basamak şartlarında acil tedavisini planlayarak sevkini ...

 • docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KKTC. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. ABDOMİNAL CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA. GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM SORUNLARI ve BU SORUNLARA ...

 • NELSON TEXTBOOK OF PEDİATRICS - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Solunum hareketleri 18. haftada başlar. Pulmoner sürfaktan 20. haftada saptanabilir ama alveoler gelişim 24. haftadan önce uterus dışında yaşama izin vermez.

 • tipfakultesi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI T A 2 YE UE BE ARİTMİLER TT A K 1 YE UE BE DERİN VEN TROMBOZU TT A K 1 YE UE BE PULMONER ... belirtileri . Nöropsikiyatrik ...

"pulmoner emboli belirtileri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"pulmoner emboli belirtileri" PDF Dosyaları

"pulmoner emboli belirtileri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"pulmoner emboli belirtileri" PowerPoint Dosyaları

 • Kardiyak arrest nedenleri ve kardiyak arrestten korunma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Kırık kostalara bağlı ağrı Akciğer hastalıkları Pnömotoraks Hemotoraks Enfeksiyon KOAH da akut atak Astım Pulmoner emboli ARDS Dolaşım ...

 • Slayt 1 - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hastaya Pulmoner emboli tanısıyla Clexan tedavisi kiloya 0.1 den başlanan hasta tromboz etyolojisi açısından çocuk hematoloji polikliniğimize sevkedildi.

 • PowerPoint Sunusu - Hacettepe Hematoloji Bilim Dal

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pulmoner tromboembolİ ÖlÜmcÜl bİr hastaliktir. ... gerİye kalanlarin yarisi 8 yillik sÜre zarfinda pulmoner embolİ ile İlİŞkİlİ nedenlerden dolayi ...

 • KALP KAPAK HASTALIKLARI - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... pulmoner emboli ... Triküspit Stenozu PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu Belirti ve bulgular Triküspit Yetmezliği Nedenleri Belirtileri Aort ...

 • KAN GAZI - cerrahisayfasi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Belirtileri pCO2 deki ... Nedenleri Anksiyeteye bağlı olarak hızlı soluma Ağrı MSS travmaları Sepsis Pulmoner emboli Salisilat zehirlenmesi Mekanik ...

 • Göğüs Ağrısı - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pulmoner emboli venöz tromboembolinin bir sonucudur mortalitesi yüksektir. Belirtileri nefes darlığı göğüs ağrısı öksürük hemoptizi Takipne

 • KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Pulmoner hipertansiyon FİZİK MUAYENE VİTAL BULGULAR Kan Basıncındaki ... Aort ya da Pulmoner Stenoz - Pulmoner Emboli KALP SESLERİ Quadruple ...

 • Solunum Sisteminin Muayenesi - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... pulmoner emboli ... Solunum zorluğunun dispne ve diğer belirtileri de bulunmayınca ağır hava yolları obstruksiyonu kolaylıkla gözden kaçabilir.

 • AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ - Ankara Üniversitesi Tıp ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Renal Cild 3. boşluk Kalp debisi azalması Kalp pompa gücü azalması pulmoner emboli Sistemik vazodilatasyon Sepsis KC yetmezliği Anaflaksi ...

 • Solunum Yetmezliği - file.toraks.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Solunum işi artışı ve yetmezlik belirtileri Takipne ... Pulmoner Emboli V Q uyumsuzluğu Mikst venöz pO2 de azalma Bronkokonstriktör ajanların ...

 • Current Controversies in the Perioperative Management of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tehlikeli Oksijenizasyon Belirtileri ... İMMÜNOLOJİK OLMAYAN Dolaşım Yüklenmesi Transfüzyona Bağlı Hemosiderozis Mikroagregatlar ve Pulmoner Emboli ...

 • KALP HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... pulmoner konjesyon belirtileri koroner arter kalsifikasyonu ... 80 Trombüs Atenom plağı Emboli İntimal şişme damar içi katmanı Subintimal kanama Risk ...

 • PowerPoint Sunusu - mujdatyenicesu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... EKG de sinüzal taşikardi belirleniyor Hekim öntanıları Pulmoner emboli AMİ ilk kullanım sedromu Hekim değerlendirmesi Pink test ...

 • MULTİPL ORGAN DİSFONKSİYON SENDROMU MODS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NIV IMV Komplikasyon varlığı sepsis pnömoni pulmoner emboli ... Slayt 76 NIV BAŞARISININ BELİRTİLERİ NIV BAŞARISININ ÖNCEDEN İŞARETLERİ Slayt ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ESC Akut pulmoner emboli kılavuzu. http ... hastalarda ileri sağ KY nin bütün belirtileri görülebilir. Pulmoner hipertansiyonu olan ... Pulmoner arteriyel ...

 • VÜCUT MEKANİKLERİ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kalp yükünde artma Trombüs ve pulmoner emboli ... 3-Hipostatik pnomoni belirtileri ateş öksürük göğüs ağrısı yeşil balgam lökositoz ...

 • DİĞER SPONDİLARTROPATİLER - files.homepagemodules.de

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DERİN VEN TROMBOZU Dr.Sinan BAĞÇACI Prof.Dr.Hatice Uğurlu

 • PowerPoint Sunusu - kadinsagligipanelleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu yaş grubunda 5 yıl HT alan hastalarda Pulmoner Emboli riski 1000 kadın için ilave 2 vakadır NAMS position statement. Menopause 2008 ...

 • ANKSİYETE BOZUKLUKLARI - researchgate

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... duygulanımsal ve davranışsal belirtileri döngüsel bir ... TIA epilepsi Parkinson hastalığı Solunum sistemi Astım KOAH pulmoner emboli ...

 • DEMANS - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Değerlendirmede özellikle antikolinerjik ve anksiyolitik-sedatif-hipnotik ilaç kullanımının belirtileri ... pulmoner emboli vb . Hasta ve ...

 • SOLUNUM SIKINTILI HASTAYA YAKLAŞIM - docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İyi öykü iyi FB doğru tanı EKG BNP Gerekirse entübasyonda erken davranılmalı PULMONER KAYNAKLI NEFES ... Pulmoner emboli ... belirtileri ...

 • Slayt 1 - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nefrotik Sendrom Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı tokgozb erciyes.edu.tr

 • Slayt 1 - fadimepolat.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tedavi ve Bakımı. Bronşektazili hastanın bakımında önemli olan belirtilerin rahatlatılması sekresyonlann çıkarılması ve enfeksiyonu kontrol altına ...

 • Current Controversies in the Perioperative Management of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... oturur- yapılır İNTRAKRANİYAL TÜMÖR CERRAHİSİ Supratentorial yerleşimli kitleler Basınç artışı belirtileri ... pulmoner dolaşıma girer ... Emboli ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KLİNİK TABLO Klinik tablo primer hastalığın bulgu ve belirtileri yanında hiponatremiye bağlı olarak ... pulmoner emboli DKA aşırı tiroid hormonu ...

 • Karın Ağrısına Yaklaşım - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pulmoner emboli ve enfarkt. Pnomotoraks. Ampiyem. ... intraabdominal kanama belirtileri solukluk taşikardi filiform nabız kan basıncının düşmesi ...

 • Slayt 1 - numannumanoglu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Pulmoner Komplikasyonlar Dr ... Yaygın alveolar hasar belirtileri Multiolber infiltratlar ... Enfeksiyon Malignite Septik emboli Nocardia Tbc Aspergillus ...

 • Slayt 1 - tayfunguler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hipotansiyon Pulmoner emboli Kardiyopulmoner baypas gereksinimi Masif ... Sıvı intoksikasyonu ve sıvı yüklenmesinin belirtileri ve bulguları hasta uyanık ...

 • SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ - aeshmyo.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  IV uygulanacaksa Mg fazlalığı belirtileri ... travma Merkezi sinir sistemi kemoreseptörlerinin uyarılması Astım pnömotoraks pulmoner emboli ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 4 C sıcaklıkta üreyebilirler Emboli Tromboflebit Dolaşım ... nin üzerine çıkması Pulmoner ödem kalp yetersizliği belirtileri ENFEKSİYON ...

 • DİYABETİK ACİLLER - aves.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hipoglisemiyi düzeltmek ve belirtileri ortadan kaldırmak ... Diyabet Parenteral veya enteral beslenme Gİ kanama Pulmoner emboli Pankreatit Sıcakla ilgili ...

 • Slayt 1 - kbud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ayrıca deri ven trombozu ve pulmoner ... daha önceki kanama belirtileri ne olursa olsun eğer ... Pulmoner emboli ...

 • Madde Bağımlılığı - bagcilarram.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde Kullanımı ve Bağımlılığı TİJEN ŞENGEZER MEB-MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ

"pulmoner emboli belirtileri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.