Yılbaşı Kampanyası

"sümbüloğlu biyoistatistik" Word Dosyaları

 • EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2.Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. 2009 Biyoistatistik.Hatipoğlu . Ankara. 3.Alpar R. 2010 Uygulamalı İstatistik .Detay yayıncılık Ankara. Hafta 5

 • cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik Kadir Vildan Sümbüloğlu. Temel İstatistik Prof. Dr. Münevver Turanlı . Prof. Dr. Selahattin Güri ...

 • BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMINA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU. Biyoistatistik ABD. Bşk. Title BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMINA Author sagenstitu Last modified by sagenstitu

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. Biyoistatistik Ankara 1998. Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın-Dağıtım Ankara 2001.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Hatiboğlu Basım ve Yayım Ankara 2002. Proje Ödevler Kurs süresinin 40 ı interaktif sunumlardan ...

 • webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. 1987 . Biyoistatistik. Çağ Matbaası. Değerlendirme Ölçütleri Varsa X olarak işaretleyiniz Yüzde Ara Sınavlar

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Biyoistatistik 4.Baskı Özdemir Yayıncılık Ankara 1993. Tezbaşaran A A. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. 2.Baskı.

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 3 0 0 Seçmeli Türkçe 522001303 Sağlık Enformasyon Sistemlerinin İncelenmesi 6 2 0 0 Seçmeli Türkçe 522001304 Biyoistatistik te İleri Yöntemler 7 ...

 • shmyo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 . Biyoistatistik Uygulama Kitabı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. SAG 220 Tarihsel Süreçte Beden Terbiyesi 3 0 3

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. In Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Eds . Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara Hatipoğlu Yayınevi 1998. p ...

 • Giriş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programı ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik 2-0 2. Bilgisayarlı İstatistiğe Giriş ... Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara 2003.

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik-Kadir Sümbüloğlu. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri-Gazanfer Aksakoğlu. Bulaşıcı hastalıklarla savaş ilkeleri- Gazanfer ...

 • SAYI B - saglikyonetimi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 . Biyoistatistik Uygulama Kitabı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. BSY 2009 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 ECTS 3 Ders İçeriği

 • shmyo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 2007 . Biyoistatistik 12. Baskı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 .

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERS İÇERİKLERİ. Anatomi 2-2 3. Osteology Kemikler Arthrology Eklemler Myology Kaslar Dolaşım Sistemi Anatomisi Solunum Sistemi Anatomisi Sindirim ...

 • web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu Biyokimya Doç. Dr. A. Görkem Mungan. Doç. Dr. Şerefden Açıkgöz. Doç. Dr. Murat Can. Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven ...

 • acikerisim.pau.edu.tr 8080

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu nedenle bir klinisyenden beklenen özelliklerden birisi kaçınılmaz olarak hasta dosyasını detaylı kapsamlı ve zamanında yazmaya özen göstermesidir ...

 • İKİ İZMİR HASTANESİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. 1997 . Biyoistatistik 7. Baskı Şahin Matbaası Ankara 245-270. Tütüncü Ö. Küçükusta D. 2006 .

 • syo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 . Biyoistatistik Uygulama Kitabı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. HEM210 Sağlık Sosyolojisi 2 0 2

 • Ankara Üniv Vet Fak Derg 50 33-37 2003

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ankara Üniv Vet Fak Derg 50 33-37 2003. ... Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. 2000 Biyoistatistik. Hatiboğlu Yayınevi 9. Baskı Ankara.

 • Ek - birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  K. Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K.Akyüz Songür Yayıncılık ... Temel ve Klinik Biyoistatistik R. Dişçi İstanbul Medikal Yayıncılık 2. Baskı 2012.

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Polit D F. Hunger B P. 1999 . Nursing Research Principles And Methods Sixth Edition Lippincott . 5 Sümbüloğlu ... 1993 .Biyoistatistik Ankara ...

 • eczacilik.erzincan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1501.0201011 BİYOİSTATİSTİK 2 0 0 2 2 Yıl Dönemi. 1.Yıl Güz Dönemi. ... -Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BTB 220 Teknik Resim 4 2 1 0 Z T BTB 222 Akuatik Mikrobiyoloji 4 2 1 0 Z T BTB 224 Biyoistatistik 4 3 0 0 Z T ... K. Sümbüloğlu V. 2000. Biyoistatistik ...

 • ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu Kadir ve Sümbüloğlu Vildan. 1993 . Biyoistatistik. Ankara Özdemir Yayıncılık 4. Baskı. Umay A. 1996 . Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi.

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. SINIF. Genel Kimya. I 3 - 0 3. Dersin İçeriği Madde ve ölçüm atomlar moleküller ve iyonlar ...

 • ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Doç.Dr. Vildan Sümbüloğlu. ... 2013-2014 Güz GOÜ Tokat Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Biyoistatistik 3 60 GOÜ Tokat Sağlık Yüksek Okulu ...

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  14 1 Biyoistatistik Anabilim Dalı ... 2- Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Hatiboğlu Yayınevi 2.baskı

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sezer E. Sümbüloğlu K. 1999 ... REFERENCES 1.Özdamar K. PASW İle Biyoistatistik Kaan Kitabevi 5. baskı Eskişehir 2003. 2.

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİS 302-06 Biyoistatistik. 2 2 3 2 7 ÇGE 310 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar ı. 3 0 3 3 8 ÇGE ...

 • ÖRNEK-1 - uib.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİYOİSTATİSTİK 2 2 0 ... Ders Kitabı Materyal Biyoistatistik Kadir Sümbüloğlu Vildan Sümbüloğlu Hatiboğlu Yayınları Ankara 2007.

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Songür Yayıncılık Ankara 2003. 2. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi Eskişehir 1999.

 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık.Ankara 2000. ECTS credit 2. THIRD YEAR. SPRING SEMESTER.

 • YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE Yİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Parametrik testlerin kullanım koşulları aşağıda verilmiştir Gökçe 1992 157 Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 2002 124 Ural ve Kılıç 2005 57

 • cdn.hitit.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. ... Sümbüloğlu K. ve ark. 1993 .Biyoistatistik Ankara Özdemir Yayıncılık

 • asyo.aku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik . 3. 0. 3. 3. 6. Sağlıkta Bilgisayar Uygulamalar ...

 • sbf.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sezer E ... dersle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi 2 Biyoistatistik tanımı ve kullanılma amaçları 3 Biyoistatistik ile ilgili ...

 • Tüberkülozun Tanısında Kullanılan Amplified Mycobacterium ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Bağımlı gruplarda ki kare testi Mc Nemar . Biyoistatistik. Özdemir Yayıncılık 4. baskı Ankara 1993 174.

 • KLİNİK MİKROBİYOLOJİ - iasyo.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİYOİSTATİSTİK 308 2 ECTS Kredisi 3.yıl ... Sümbüloğlu K. Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler TTB Ankara Tabip Odası yayını No 4 ...

 • Report - saglikyo.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pegem Yayınları. 11.Baskı. Ankara Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara 2003 SümbüloğluK.2000 ...

 • docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. GİRİŞ. 1.1.Problemin Tanımı . Sağlık hizmetleri kalitesinin en önemli ölçütünü ...

 • acikerisim.pau.edu.tr 8080

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özdamar K. 2003 SPSS ile Biyoistatistik ... Sümbüloğlu K. Akdağ B. 2007 Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi Hatiboğlu Yayınları

 • ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Elementary Education Online 2016 15 2 529-547. İlköğretim Online 15 2 529-547 2016. Online http ilkogretim-online.tr. doi http dx.doi 10 ...

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sümbüloğlu biyoistatistik" PDF Dosyaları

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sümbüloğlu biyoistatistik" PowerPoint Dosyaları

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.