Yılbaşı Kampanyası

"sümbüloğlu biyoistatistik" Word Dosyaları

 • EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2.Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. 2009 Biyoistatistik.Hatipoğlu . Ankara. 3.Alpar R. 2010 Uygulamalı İstatistik .Detay yayıncılık Ankara. Hafta 5

 • cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik Kadir Vildan Sümbüloğlu. Temel İstatistik Prof. Dr. Münevver Turanlı . Prof. Dr. Selahattin Güri ...

 • BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMINA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU. Biyoistatistik ABD. Bşk. Title BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMINA Author sagenstitu Last modified by sagenstitu

 • syohemsirelik.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık ... Biyoistatistik. 2 baskı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını İstanbul. Ders sorumlusu.

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. Biyoistatistik Ankara 1998. Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın-Dağıtım Ankara 2001.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Hatiboğlu Basım ve Yayım Ankara 2002. Proje Ödevler Kurs süresinin 40 ı interaktif sunumlardan ...

 • webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. 1987 . Biyoistatistik. Çağ Matbaası. Değerlendirme Ölçütleri Varsa X olarak işaretleyiniz Yüzde Ara Sınavlar

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA SINAVSIZ GEÇİŞ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik Özdemir Yayıncılık Ankara ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Biyoistatistik 4.Baskı Özdemir Yayıncılık Ankara 1993. Tezbaşaran A A. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. 2.Baskı.

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 3 0 0 Seçmeli Türkçe 522001303 Sağlık Enformasyon Sistemlerinin İncelenmesi 6 2 0 0 Seçmeli Türkçe 522001304 Biyoistatistik te İleri Yöntemler 7 ...

 • shmyo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 . Biyoistatistik Uygulama Kitabı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. SAG 220 Tarihsel Süreçte Beden Terbiyesi 3 0 3

 • shmyo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 2007 . Biyoistatistik 12. Baskı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 .

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. In Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Eds . Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara Hatipoğlu Yayınevi 1998. p ...

 • Giriş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programı ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik 2-0 2. Bilgisayarlı İstatistiğe Giriş ... Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara 2003.

 • Ankara Üniv Vet Fak Derg 50 33-37 2003

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ankara Üniv Vet Fak Derg 50 33-37 2003. ... Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. 2000 Biyoistatistik. Hatiboğlu Yayınevi 9. Baskı Ankara.

 • acikerisim.pau.edu.tr 8080

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu. Biyoistatistik Derneği Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Biyoistatistik Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi.

 • web.harran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Polit D F. Hunger B P. 1999 . Nursing Research Principles And Methods Sixth Edition Lippincott . 5 Sümbüloğlu ... 1993 .Biyoistatistik Ankara ...

 • İKİ İZMİR HASTANESİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. 1997 . Biyoistatistik 7. Baskı Şahin Matbaası Ankara 245-270. Tütüncü Ö. Küçükusta D. 2006 .

 • web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu Biyokimya Doç. Dr. A. Görkem Mungan. Doç. Dr. Şerefden Açıkgöz. Doç. Dr. Murat Can. Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven ...

 • eczacilik.erzincan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1501.0201011 BİYOİSTATİSTİK 2 0 0 2 2 Yıl Dönemi. 1.Yıl Güz Dönemi. ... -Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara ...

 • Ek - birimler.dpu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  K. Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K.Akyüz Songür Yayıncılık ... Temel ve Klinik Biyoistatistik R. Dişçi İstanbul Medikal Yayıncılık 2. Baskı 2012.

 • syo.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. 1991 . Biyoistatistik Uygulama Kitabı Hatiboğlu Yayınevi Ankara. HEM210 Sağlık Sosyolojisi 2 0 2

 • ziraat.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. ve V. Sümbüloğlu 2005. Biyoistatistik Hatiboğlu Yayınları 53 Ankara 270. Yardımcı Ders Kitabı

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara 2003. Yardımcı Ders Kitapları . Ders Notları İstatistik Uygulamalar. ECTS 3.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BTB 220 Teknik Resim 4 2 1 0 Z T BTB 222 Akuatik Mikrobiyoloji 4 2 1 0 Z T BTB 224 Biyoistatistik 4 3 0 0 Z T ... K. Sümbüloğlu V. 2000. Biyoistatistik ...

 • ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu Kadir ve Sümbüloğlu Vildan. 1993 . Biyoistatistik. Ankara Özdemir Yayıncılık 4. Baskı. Umay A. 1996 . Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi.

 • Tüberkülozun Tanısında Kullanılan Amplified Mycobacterium ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K Sümbüloğlu V. Bağımlı gruplarda ki kare testi Mc Nemar . Biyoistatistik. Özdemir Yayıncılık 4. baskı Ankara 1993 174.

 • ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Doç.Dr. Vildan Sümbüloğlu. ... 2013-2014 Güz GOÜ Tokat Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Biyoistatistik 3 60 GOÜ Tokat Sağlık Yüksek Okulu ...

 • ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Sümbüloğlu V. 2002 . Biyoistatistik Biostatistics 10th ed. . Ankara Hatipoğlu Publication. Şahin E. 2009 . Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin ...

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  14 1 Biyoistatistik Anabilim Dalı ... 2- Sümbüloğlu V. Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Hatiboğlu Yayınevi 2.baskı

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sezer E. Sümbüloğlu K. 1999 ... REFERENCES 1.Özdamar K. PASW İle Biyoistatistik Kaan Kitabevi 5. baskı Eskişehir 2003. 2.

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİS 302-06 Biyoistatistik. 2 2 3 2 7 ÇGE 310 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar ı. 3 0 3 3 8 ÇGE ...

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Ek- 1. AKTS Bilgi Formu. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. HEMŞIRELIK ANABİLİM ...

 • ÖRNEK-1 - uib.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİYOİSTATİSTİK 2 2 0 ... Ders Kitabı Materyal Biyoistatistik Kadir Sümbüloğlu Vildan Sümbüloğlu Hatiboğlu Yayınları Ankara 2007.

 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. Ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık.Ankara 2000. ECTS credit 2. THIRD YEAR. SPRING SEMESTER.

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... General practice Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar 1 Sümbüloğlu K. ve V Biyoistatistik ... Ankara 1995 2 Şenocak M Biyoistatistik 2 ...

 • cdn.hitit.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. ... Sümbüloğlu K. ve ark. 1993 .Biyoistatistik Ankara Özdemir Yayıncılık

 • YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE Yİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Parametrik testlerin kullanım koşulları aşağıda verilmiştir Gökçe 1992 157 Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 2002 124 Ural ve Kılıç 2005 57

 • KLİNİK MİKROBİYOLOJİ - iasyo.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BİYOİSTATİSTİK 308 2 ECTS Kredisi 3.yıl ... Sümbüloğlu K. Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler TTB Ankara Tabip Odası yayını No 4 ...

 • Report - saglikyo.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pegem Yayınları. 11.Baskı. Ankara Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık Ankara 2003 SümbüloğluK.2000 ...

 • sbf.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu V. Sezer E ... dersle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi 2 Biyoistatistik tanımı ve kullanılma amaçları 3 Biyoistatistik ile ilgili ...

 • asyo.aku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biyoistatistik . 3. 0. 3. 3. 6. Sağlıkta Bilgisayar Uygulamalar ...

 • acikerisim.pau.edu.tr 8080

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özdamar K. 2003 SPSS ile Biyoistatistik ... Sümbüloğlu K. Akdağ B. 2007 Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi Hatiboğlu Yayınları

 • ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. 2010 . Biyoistatistik. Ankara Hatipoğlu Yayınevi. Tanrıverdi B. 2009 .

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sümbüloğlu biyoistatistik" PDF Dosyaları

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sümbüloğlu biyoistatistik" PowerPoint Dosyaları

"sümbüloğlu biyoistatistik" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.