Yılbaşı Kampanyası

"sifiliz testleri" Word Dosyaları

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİFİLİZ Frengi Prof.Dr. Mustafa ŞENOL. ... FTA-ABS. 3- Tedavi gereğine karar verdiren testler VDRL titrasyon 19S-IgM FTA-ABS. 4- Seyir kontrol testleri ...

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hematolojik bozukluklar 10- Anti-DNA pozitifliği anti-Sm antikorlar LE hücresi yalancı pozitif sifiliz testleri 11- ANA veya FANA pozitifliği ...

 • ANOREKTAL HASTALIKLAR GİRİŞ - acilci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygun kan testleri yapılmalı Gram boyama ... Chlamydia sifiliz gonore herpes hepatit sitomegalovirus ve Giardia taraması yer almalıdır.

 • LABORATUAR TETKİKLERİ - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IV- Sifiliz. Sifiliz ... Somogy Nelson Enzimatik Glikoz Ölçümü Anilin Metodu ile Glikoz testleri ile ölçülür. Bu testlerin sonuçları değişiktir. ...

 • kitabxana

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SLE de yalanc sifiliz testleri pozitif olabilir. e. Brusellozisli hastalarda yalanc PPD pozitifliði olabilir ... Sifiliz . c. Aspergillozis . d. Difteri. e.

 • dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Herpetik stomatit ülserleri travmatik ülserler sifiliz şankr ve gomu ... Elektrikli pulpa testleri dolgu- restorasyon olan dişlere uygulanmaz.

 • HASTANE ADI - allhospitals.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hızlı antijen testleri Cryptococcus grup B streptokok H.influenza tip b N. menengitidis 0-99 Pozitif. ... Hepatit sifiliz ve HIV 0-99 Pozitif

 • smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Aşağıda işlemlerin yapıldığı tanı testleri sırasıyla hangisinde verilmiştir ... Korea d Sifiliz e MI. 36 Romatoid feverin etkeni ...

 • 1 - tip.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postnatal tarama testleri 1 Melahat DİRİCAN. Geriatrik dönem ve meydana gelen fizyolojik değişimler 1 Melahat DİRİCAN. Yaşlılarda ...

 • 5 Ağustos 2010 PERŞEMBE - askerihukuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  F- Tedavisi tamamlanmamış aktif sifiliz. ... sifiliz testi immünolojik testlerden HBsAg Anti-HCV Anti-HIV testleri ile ilgili uzmanın gerek gördüğü ...

 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ - kmtd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Gerektiğinde rutin laboratuvar testleri ve Cross-Match yapılıp ayrıca ... sifiliz geçirenlerden serolojik testler - çıktıktan sonra alınabilir ...

 • 2 - Türk Nöroloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... meningovasküler sifiliz. ... Laboratuvar testleri normaldi. Bu hastada en olası tanı nedir a Hepatik ansefalopati . b Wernicke ansefalopatisi.

 • PAZARLAMA ve AĞIR NAKLİYE BÖLÜMÜ - bilimhastanesi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... HCV HIV ve Sifiliz etkenlerine yönelik testler ... Mikrobiyolojik testlerin pozitif olması durumunda doğrulama testleri çalışılmalıdır. ...

 • 4 - Türk Oftalmoloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kırmızı yeşil testleri. Sislendirme ... toksokara histoplazma pars planit sarkoidozis CMV ARN AMPPE retinal sifiliz ve tüberkulozis sempatik oftalmi ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz düşünülen bir hastada tanı için neler yapılmalıdır ... Hangi psikolojik testleri istersiniz Bu testlerin duyarlık ve özgüllükleri nedir 4.

 • sefaderekoy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İşitme Kayıpları-Vertigo-Tinnitus. İşitme İki Şekilde Gerçekleşir Hava Yolu Air Conduction Kemik Yolu Bone Conduction Hava yolu DKY TM kemikcik ...

 • ymbk.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu testleri çalışacak laboratuvar çalışanlarının tüm güvenlik ihtiyaçları eldiven maske .vs yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 • Çeşitli RİSKLER - mylab.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir Sif Hz Nedir ... - Tarama testleri Genel sağlığınızı veya vücudunuzun bazı bölgelerini içeren sağlık.

 • 12 - STANDART İSTİSNALAR - Demir Sigorta

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sifiliz gonore şankroid lenfograniloma venerum ... diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil anorexia sigarayı bırakma ile ilgili tetkik ve ...

 • pa.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anti HCV si pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA sı ... sklerom üçüncü devir sifiliz kötü kokulu ozena ...

 • Gelişimin İkinci Haftası- Bilaminer Germ Disk Dönemi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Biyokimyasal tarama testleri. a Üçlü test triple test 16-19. haftalarda maternal kanda hCG ... SİFİLİZ Treponema pallidum sifiliz etkenidir.

 • DÖNEM III - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz. Dr. M. Borlu. 15 1 saat. ... Koagülasyon mekanizmaları testleri bozukluklarını ve tedavi prensiplerini açıklayabilecek Gastrointestinal sistem ...

 • ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Mukokütanöz layşmanyazis konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili ... NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile ...

 • Next Page - Febril Nötropeni Portalı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Üçüncü tarihi geçiş sifiliz ... Laboratuvar testleri düşük albumin 70 lökositoz 68 yüksek alkalen fosfataz 67 ve yüksek ALT 46 .

 • NELSON TEXTBOOK OF PEDİATRICS - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her vizitte gözleme ilave olarak fizik muayene öykü tarama testleri ve önleyici işlemler yapılmalıdır. Ayrıca gelişim beslenme diyet ...

 • 1 - pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bozuk karaciğer testleri kayda geçen en önemli yan etkileri ... HCV Sifiliz ve Genital Herpes in Toplumda ve Riskli Davranış Modeli Gösteren Seks ...

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PDF Dosyaları

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Transfüzyon öncesi donöre uygulanması gereken testler ABO tayini Rh tayini Coombs Bulaşıcı hastalık tarama testleri ... Sifiliz Salmonella Babesioz ...

 • OTOİMMÜNİTE - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OTOİMMÜNİTE DR. ALİ AKÇAY Sağlık Slaytları İndir http hastaneciyiz.blogspot

 • TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Author PCRT Last modified by user Created Date 4 27 2007 12 04 36 PM Document presentation format

 • İSTANBUL DA BİR İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA KAN BAĞIŞI ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kan ve cinsel yolla bulaşan AIDS Hepatit-B B Tipi Sarılık Hepatit-C C Tipi Sarılık Sifiliz Frengi testleri ve Kan Grubu tayinleri yapılır. AIDS ...

 • Slayt 1 - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI Sifiliz testi için 159 merkez yanıt vermiş 37 si Sifiliz test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmemiş ...

 • EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK - pitt.edu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yasalara göre evlilik raporlarını hükümet tabipleri verir Akut dönemdeki sifiliz lepra tüberküloz hastaları gonore ...

 • Slayt 1 - Pratisyen Hekimlik Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİFİLİZ Condyloma lata ... kaşların dış kenarlarında dökülmeler olabilir.Sifilizin bu evresinin süresi 4 yılı aşmaz.Serolojik testleri pozitif olup ...

 • PowerPoint Sunusu - yeditepetip4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Perinatal takip antenatal tarama testleri prenatal tanı ... 1.prenatal vizitte sifiliz için gebe kadınlar genelde taranmaları tavsiye edilir.

 • SEROLOJİK TANI YÖNTEMLERİ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aglütinasyon testleri ... Kahn testi sifiliz hastalığının aranmasın da kullanılan wasserman ve VDRL VenerglDiseasesResearchLaboratories test ...

 • Pediatrik KHT Olgu Sunusu - Febril Nötropeni Portalı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... HIV-1 ve 2 HTLV-1 ve 2 HBsAg HBcAg AntiHCV CMV antikoru Sifiliz ... Galaktomannan testi Solunun Fonksiyon Testleri HRCT Akciğer biopsisi BAL 42 ...

 • BENİNG PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Enfeksiyon - Menenjit Sifiliz Viral İnfluenza II- NON ... POZİSYONEL VERTİGO-VIII Provakasyon Testleri Dix-hallpike testi ...

 • Obstetrik Tanı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Gebelik komplikasyonları Anemi Gebeliğin hipertansif bozuklukları Akut yada recurrent üriner enfeksiyon Sifiliz ... testleri Tek basamaklı kaset ...

 • Current Controversies in the Perioperative Management of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... CMV BAKTERİYEL EBV Sifiliz Parvo B 19 Bruselloz Salmonelloz ... SY HIV Serolojik Uygunluk Testleri Cross Match Hasta serumunda Torba kan ...

 • Gebelerde Risk Değerlendirme Obsetrik Öykü Mevcut Gebelik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • Slayt 1 - GENEL PRATİSYEN - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tam kan sayimi serum elektrolİtlerİ tİroİd fonksİyon testlerİ lomber ponksİyon depresyon taramasi hangİsİ tedavİ ... sifiliz memenjitler ...

 • Slayt 1 - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TANI TESTLERİ VE TANILAMALAR. ... Sifiliz. C. Gonore. D. Genital. herpes. E. Genital. siğiller. F. Trikomonas. G. Klamidya. VI. CİNSEL YOLLA BULAŞAN ...

 • FASİAL SİNİR PARALiZLERİ TANI VE TEDAVİSİ - gazi kbb

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... MST ve ENoG testleri ... Heerfordt sendromu Multipl idiopatik kranial nöropati Beyin sapı ensefaliti Benign intrakranial hipertansiyon Sifiliz ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Prof. Dr. Mehmet TURGUT Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast.AD ve Çocuk enfeksiyon BD

 • PSİKİYATRİK MUAYENE - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Laboratuar testleri. Radyolojik değerlendirme. Ayırıcı tan ... HIV Hepatit Sifiliz taraması EKGsi Akciğer grafisi . İlaç kan düzeyleri.

 • KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sifiliz sy Bulaşma ... TESTLERİ Serolojik testlerle yapılan taramalarda bulaşma riski tümüyle ortadan kaldırılamadığından virüslerin varlığını ...

 • Slayt 1 - cengizcanpolat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Septisemi - Tifo - Tüberküloz - Sifiliz A- Enfeksiyonlar 3- Protozoal ... Hemogram ESR Deri testleri Tbc Kedi Tırmığı Hastalığı Mantar ...

 • BİRİNCİ BASAMAKTA GEBE İZLEMİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • PowerPoint Sunusu - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... CMV HBV HCV sifiliz Anti-HIV Viral yük ... trombosit Lenfosit alt grupları Karaciger fonksiyon testleri total protein albumin Serolojik testler ...

 • Kan numunelerinin alınışı - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  -Kan almaya başlamadan önce hastanın adı sorularak kimliği doğrulanmalıdır. -Diurnal değişim gösteren kan testleri için kan alma zamanı önemlidir.

 • Slayt 1 - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kompleman testleri ve seroloji normaldir. Patoloji Spesifik immun depolanma yoktur. ... SLE Sifiliz HBV Kanser Altın veya penisilamin tedavisi .

 • Romatizmal Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde Son 10 yıl ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SBE Lepra Tb Sifiliz Lyme. Virus İnfeksiyonlar ... TB tarama testleri PPD PA Akc Grafisi Aile Öyküs ...

 • KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRASFÜZYONU İLE BULAŞAN ENFEKSİYÖZ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Transfüzyonla Bulaşan Bakteriyel İnfeksiyonlar Sifiliz ... Ancak indirekt floresan antikor testleri veya ELİSA latent malarya tanısını koymak için daha ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Salginlarin epİdemİyolojİk İncelemesİ yard. doç. dr. asiye kartal

 • PowerPoint Sunusu - istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sifiliz ve Clamidya İnfertilite Herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan en ... hCG Annede gebeliğin oluştuğunu gösterir Modern gebelik testleri ...

 • Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... veya Antifosfolipid antikorları -Antikardiyolipin IgG ve IgM antikor pozitifliği -Lupus antikoagülanı pozitifliği -Sifiliz için ... testleri idrar tetkiki ...

 • Sabah Olgu Sunumu - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sifiliz bakteriyel endokardit ... 4-5 lökosit Koagülasyon testleri PT 12.4 PTT 24.1 INR 1 21.02.2008 24900 48PNL 42 lenf 4 44 12 4 36 5 82 3 27 ...

 • VAKA-1 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Serebellar testleri normal. Ektstremiteler Doğal. Ön Tanılar LABORATUVAR . WBC 14800 mm . NEU 9850 mm . HGB 12 ...

 • Slayt Başlığı Yok - gazi kbb

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TESTLERİ ROTASYONEL TESTLER ... 3-Kogan sendromu 14-Perilenf fistülü 4-Kupulolithiazis 15-Post-travmatik vertigo 5-İnternükleer oftalmopleji 16-Sifiliz 6 ...

 • BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA TRANSPLANTASYON ÖNCESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Anti HBs VDRL latent sifiliz Anti-HCV HBS Ag TND -2004 HBV DNA HBeAg ve KC bx Siroz ... Hep B-C HIV CMV EBV VDRL KC fonksiyon testleri Ca ...

 • KIZAMIK - home.arcor.de

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kompleman birleşmesi hemaglutinasyon önlenim nötralizasyon enzim immunofloresan testleri kullanılabilir. ... konjenital sifiliz ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri ... Sifiliz Cogan hastalığı ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TRANSFÜZYONU YAPAN DOKTOR VE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı ... Sifiliz Malarya brusella ...

 • Slayt 1 - bys.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ders mikrobiyolojik tanıda serolojik ve moleküler teknikler ile ilgili yapılacak laboratuvar uygulamasının temel bilgilerini vermektedir.

 • Antenatal muayene düzeni - gaheder

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Antenatal muayene düzeni Prof.Dr. Cüneyt EVRÜKE

 • SARKOİDOZ - files.homepagemodules.de

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SARKOİDOZ Dr. Ayşe Ünal Enginar Yrd. Doç. Dr. Ali Sallı

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Meslek hastaliklari dr. vahide bİlİr

 • Majör Vasküler Cerrahide Anestezi - tayfunguler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MAJÖR VASKÜLER CERRAHİDE ANESTEZİ Prof.Dr.Tayfun Güler Mayıs 2007

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.