Yılbaşı Kampanyası

"sifiliz testleri" Word Dosyaları

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİFİLİZ Frengi Prof.Dr. Mustafa ŞENOL. ... FTA-ABS. 3- Tedavi gereğine karar verdiren testler VDRL titrasyon 19S-IgM FTA-ABS. 4- Seyir kontrol testleri ...

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz düşünülen bir hastada tanı için neler yapılmalıdır ... Hangi psikolojik testleri istersiniz Bu testlerin duyarlık ve özgüllükleri nedir 4.

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hematolojik bozukluklar 10- Anti-DNA pozitifliği anti-Sm antikorlar LE hücresi yalancı pozitif sifiliz testleri 11- ANA veya FANA pozitifliği ...

 • ANOREKTAL HASTALIKLAR GİRİŞ - acilci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygun kan testleri yapılmalı Gram boyama ... Chlamydia sifiliz gonore herpes hepatit sitomegalovirus ve Giardia taraması yer almalıdır.

 • LABORATUAR TETKİKLERİ - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IV- Sifiliz. Sifiliz ... Somogy Nelson Enzimatik Glikoz Ölçümü Anilin Metodu ile Glikoz testleri ile ölçülür. Bu testlerin sonuçları değişiktir. ...

 • 1 - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Akciğer Fonksiyon Testleri Lung function tests 8. Rutin Tanı Yöntemleri Routine diagnostic procedures 9. Akciğer Tüberkülozu ... Sifiliz Syphilis 11.

 • 2 - Türk Nöroloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... meningovasküler sifiliz. ... Laboratuvar testleri normaldi. Bu hastada en olası tanı nedir a Hepatik ansefalopati . b Wernicke ansefalopatisi.

 • İstanbul Üniversitesi - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Akciğer Fonksiyon Testleri Lung function tests 8. Rutin Tanı Yöntemleri Routine diagnostic procedures 9. Akciğer Tüberkülozu ... Sifiliz Syphilis 11.

 • kitabxana

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SLE de yalanc sifiliz testleri pozitif olabilir. e. Brusellozisli hastalarda yalanc PPD pozitifliði olabilir ... Sifiliz . c. Aspergillozis . d. Difteri. e.

 • dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Herpetik stomatit ülserleri travmatik ülserler sifiliz şankr ve gomu ... Elektrikli pulpa testleri dolgu- restorasyon olan dişlere uygulanmaz.

 • smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Aşağıda işlemlerin yapıldığı tanı testleri sırasıyla hangisinde verilmiştir ... Korea d Sifiliz e MI. 36 Romatoid feverin etkeni ...

 • kbbokullari.kbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... ACE düzeyi sifiliz testi gibi özel laboratuar testleri de istenebilir 26 . Ancak bu testlerin rutin kullanımını destekleyen bir çalışma yoktur ...

 • ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Mukokütanöz layşmanyazis konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili ... NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile ...

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postnatal tarama testleri 1 Melahat DİRİCAN. Geriatrik dönem ve meydana gelen fizyolojik değişimler 1 Melahat DİRİCAN. Yaşlılarda ...

 • HASTANE ADI - allhospitals.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hızlı antijen testleri Cryptococcus grup B streptokok H.influenza tip b N. menengitidis 0-99 Pozitif. ... Hepatit sifiliz ve HIV 0-99 Pozitif

 • ihale.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BÖLÜM 9 9 1 VDRL kiti Sifiliz ... Doğrulama testleri kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı marka olmalı ve 60 test HBsAg 40 Test Anti-HCV ...

 • sefaderekoy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz . Travma . Ortostatik hipotansiyon Sistolikte 30 ... Nörootolojik muayene. Laboratuar testleri Hemogram TFT ANA Rutinler. RF Sifiliz serolojisi . 5.

 • Gelişimin İkinci Haftası- Bilaminer Germ Disk Dönemi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Biyokimyasal tarama testleri. a Üçlü test triple test 16-19. haftalarda maternal kanda hCG ... SİFİLİZ Treponema pallidum sifiliz etkenidir.

 • 4 - Türk Oftalmoloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kırmızı yeşil testleri. Sislendirme ... toksokara histoplazma pars planit sarkoidozis CMV ARN AMPPE retinal sifiliz ve tüberkulozis sempatik oftalmi ...

 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ - kmtd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Gerektiğinde rutin laboratuvar testleri ve Cross-Match yapılıp ayrıca ... sifiliz geçirenlerden serolojik testler - çıktıktan sonra alınabilir ...

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postnatal tarama testleri 1 Melahat Dirican. Geriatrik dönem ve meydana gelen fizyolojik değişimler 1 Melahat Dirican.

 • arsiv.gaziantepeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A53.0 Latent sifiliz erken ya da geç olarak tanımlanmamış Latent sifiliz BŞT Sifiliz için pozitif serolojik reaksiyon A53.9 Sifiliz ...

 • noroloji.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Praksi testleri Fragil X-tremor ataksi sendromu Kranial MRI EMG Tiroid fonksiyon testleri. Metabolik Panel Serum.

 • ADLİ TIP - balcali.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sifiliz gibi olgularda tıbbi girişim ... kan için peroksidaz enzim aktivitesine dayalı ön tarama testleri ile hemoglobin ve türevlerinin aranmasına ...

 • sefaderekoy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Spesifik otitis media Tbc sifiliz Akut Otitis Media . ... Diapozon testleri. Empedansmetre Timpanometri Akustik refleks Odyometri . Nazal endoskopi. Timpanosentez .

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hepatolojide laboratuar testleri ve ilgili diğer işlemler. Prof.Dr.Nevin YILMAZ. 14 30-15 20. ... Cinsel YBE Sifiliz. Yrd. Doç. Dr. Selmin Çaylak. 14.30-15.20.

 • 5 Ağustos 2010 PERŞEMBE - askerihukuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayı 27663 Karar Sayısı 2010 717 Ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde ...

 • MULTİPL SKLEROZ Multiple Sclerosis MS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ayrıca büyük toplulukları taramaya yönelik ucuz basit ve geniş ölçüde uygulanabilen tanı testleri geliştirilememiştir. ... Sifiliz ülkemizde az ...

 • 1 - pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bozuk karaciğer testleri kayda geçen en önemli yan etkileri ... HCV Sifiliz ve Genital Herpes in Toplumda ve Riskli Davranış Modeli Gösteren Seks ...

 • tip.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Solunum fonksiyon testleri FİZYOLOJİ 16 Ocak 2012 SERBEST ÇALIŞMA Pazartesi 17 Ocak 2012 SERBEST ÇALIŞMA Salı 18 Ocak 2012 SERBEST ÇALIŞMA ...

 • dunyamhastanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hastanın yenidoğan puberte yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon enzim lipidler elementler gibi birçok parametre değişim gösterir.

 • ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - Aydin

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Prokalsitonin ve erken sifiliz tanısı. ... 2003 Yılları Arasında Brusella Ön tanılı Hastalarda Wright ve Rose Bengal Testleri ile Brusella Antikorlarının ...

 • ÖRNEK TABLO - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... B3 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların hukuksal ve etik yönü B1 Sifiliz B1 B2 B3 ... PARANKİM HASTALIKLARI Böbrek fonksiyon testleri ...

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PDF Dosyaları

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Transfüzyon öncesi donöre uygulanması gereken testler ABO tayini Rh tayini Coombs Bulaşıcı hastalık tarama testleri ... Sifiliz Salmonella Babesioz ...

 • Slayt 1 - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI Sifiliz testi için 159 merkez yanıt vermiş 37 si Sifiliz test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmemiş ...

 • EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK - pitt.edu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yasalara göre evlilik raporlarını hükümet tabipleri verir Akut dönemdeki sifiliz lepra tüberküloz hastaları gonore ...

 • TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Author PCRT Last modified by user Created Date 4 27 2007 12 04 36 PM Document presentation format

 • OTOİMMÜNİTE - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OTOİMMÜNİTE DR. ALİ AKÇAY Sağlık Slaytları İndir http hastaneciyiz.blogspot

 • Slayt 1 - Pratisyen Hekimlik Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİFİLİZ Condyloma lata ... kaşların dış kenarlarında dökülmeler olabilir.Sifilizin bu evresinin süresi 4 yılı aşmaz.Serolojik testleri pozitif olup ...

 • İSTANBUL DA BİR İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA KAN BAĞIŞI ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kan ve cinsel yolla bulaşan AIDS Hepatit-B B Tipi Sarılık Hepatit-C C Tipi Sarılık Sifiliz Frengi testleri ve Kan Grubu tayinleri yapılır. AIDS ...

 • PowerPoint Sunusu - yeditepetip4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Perinatal takip antenatal tarama testleri prenatal tanı ... 1.prenatal vizitte sifiliz için gebe kadınlar genelde taranmaları tavsiye edilir.

 • Gebelerde Risk Değerlendirme Obsetrik Öykü Mevcut Gebelik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • BENİNG PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Enfeksiyon - Menenjit Sifiliz Viral İnfluenza II- NON ... POZİSYONEL VERTİGO-VIII Provakasyon Testleri Dix-hallpike testi ...

 • Pediatrik KHT Olgu Sunusu - Febril Nötropeni Portalı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... HIV-1 ve 2 HTLV-1 ve 2 HBsAg HBcAg AntiHCV CMV antikoru Sifiliz ... Galaktomannan testi Solunun Fonksiyon Testleri HRCT Akciğer biopsisi BAL 42 ...

 • Current Controversies in the Perioperative Management of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... CMV BAKTERİYEL EBV Sifiliz Parvo B 19 Bruselloz Salmonelloz ... SY HIV Serolojik Uygunluk Testleri Cross Match Hasta serumunda Torba kan ...

 • PSİKİYATRİK MUAYENE - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Laboratuar testleri. Radyolojik değerlendirme. Ayırıcı tan ... HIV Hepatit Sifiliz taraması EKGsi Akciğer grafisi . İlaç kan düzeyleri.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Lenfı-Monositoz yapar Sifiliz Toksoplazmoz VİRAL ETKENLER İnfeksiyoz ... Bakteriler İçin Lam ve Tüp agg testleri Brusella türleri için ...

 • Obstetrik Tanı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Gebelik komplikasyonları Anemi Gebeliğin hipertansif bozuklukları Akut yada recurrent üriner enfeksiyon Sifiliz ... testleri Tek basamaklı kaset ...

 • FASİAL SİNİR PARALiZLERİ TANI VE TEDAVİSİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Heerfordt sendromu Multipl idiopatik kranial nöropati Beyin sapı ensefaliti Benign intrakranial hipertansiyon Sifiliz ... MST ve ENoG testleri ...

 • BİRİNCİ BASAMAKTA GEBE İZLEMİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • Slayt 1 - cengizcanpolat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Septisemi - Tifo - Tüberküloz - Sifiliz A- Enfeksiyonlar 3- Protozoal ... Hemogram ESR Deri testleri Tbc Kedi Tırmığı Hastalığı Mantar ...

 • Kan numunelerinin alınışı - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  -Kan almaya başlamadan önce hastanın adı sorularak kimliği doğrulanmalıdır. -Diurnal değişim gösteren kan testleri için kan alma zamanı önemlidir.

 • Slayt 1 - GENEL PRATİSYEN - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tam kan sayimi serum elektrolİtlerİ tİroİd fonksİyon testlerİ lomber ponksİyon depresyon taramasi hangİsİ tedavİ ... sifiliz memenjitler ...

 • KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRASFÜZYONU İLE BULAŞAN ENFEKSİYÖZ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Transfüzyonla Bulaşan Bakteriyel İnfeksiyonlar Sifiliz ... Ancak indirekt floresan antikor testleri veya ELİSA latent malarya tanısını koymak için daha ...

 • GRUP NİKAH MASASI - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sifiliz. Tüberküloz. Yöntem ... CYBH ile ilgili testleri ve bunların önemini öğrenildi. Tüm grup üyelerimiz kendi HbsAg Anti Hbs Anti HCV Anti HIV ...

 • Slayt 1 - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TANI TESTLERİ VE TANILAMALAR. ... Sifiliz. C. Gonore. D. Genital. herpes. E. Genital. siğiller. F. Trikomonas. G. Klamidya. VI. CİNSEL YOLLA BULAŞAN ...

 • Romatizmal Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde Son 10 yıl ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SBE Lepra Tb Sifiliz Lyme. Virus İnfeksiyonlar ... TB tarama testleri PPD PA Akc Grafisi Aile Öyküs ...

 • KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sifiliz sy Bulaşma ... TESTLERİ Serolojik testlerle yapılan taramalarda bulaşma riski tümüyle ortadan kaldırılamadığından virüslerin varlığını ...

 • Slayt 1 - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kompleman testleri ve seroloji normaldir. Patoloji Spesifik immun depolanma yoktur. ... SLE Sifiliz HBV Kanser Altın veya penisilamin tedavisi .

 • VAKA-1 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Serebellar testleri normal. Ektstremiteler Doğal. Ön Tanılar ... Sifiliz Lyme. İNFLAMATUAR. Paraenfeksiyöz. Sistemik otoimmün hastalıklar SLE Sjögren ...

 • BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA TRANSPLANTASYON ÖNCESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Anti HBs VDRL latent sifiliz Anti-HCV HBS Ag TND -2004 HBV DNA HBeAg ve KC bx Siroz ... Hep B-C HIV CMV EBV VDRL KC fonksiyon testleri Ca ...

 • PowerPoint Sunusu - istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sifiliz ve Clamidya İnfertilite Herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan en ... hCG Annede gebeliğin oluştuğunu gösterir Modern gebelik testleri ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri ... Sifiliz Cogan hastalığı ...

 • Sabah Olgu Sunumu - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sifiliz bakteriyel endokardit ... 4-5 lökosit Koagülasyon testleri PT 12.4 PTT 24.1 INR 1 21.02.2008 24900 48PNL 42 lenf 4 44 12 4 36 5 82 3 27 ...

 • Slayt Başlığı Yok - gazi kbb

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TESTLERİ ROTASYONEL TESTLER ... 3-Kogan sendromu 14-Perilenf fistülü 4-Kupulolithiazis 15-Post-travmatik vertigo 5-İnternükleer oftalmopleji 16-Sifiliz 6 ...

 • Slayt 1 - bys.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... hasta sifiliz AIDS EBOLA vb ... IgG izotipinde antikor ile aglütinasyon kendiliğinden olmayabilir Slide 43 Slide 44 8 Mikrobiyal Seroloji Testleri 9 Hata ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TRANSFÜZYONU YAPAN DOKTOR VE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı ... Sifiliz Malarya brusella ...

 • SARKOİDOZ - files.homepagemodules.de

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Karaciğer fonksiyon testleri yükselir. ... sifiliz histoplazmoz toksoplazmoz Neoplazmlar Hipersensitivite pnömonitisi Metaller Berilyum zirkonyum ...

 • Majör Vasküler Cerrahide Anestezi - tayfunguler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... anestezi Rejyonel anestezi Postoperatif bakım PREOPERATİF HAZIRLIK Pulmoner fonksiyon kontrolü Solunum fonksiyon testleri ... sifiliz ve Marfan ...

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.