Yılbaşı Kampanyası

"sifiliz testleri" Word Dosyaları

 • SİFİLİZ FRENGİ BELİRTİLERİ TANISI TEDAVİSİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz Frengi hastalığı nedir Nasıl bulaşır belirtileri tanısı ve tedavisi nasıl yapılır Syfilis laboratuar testleri evreleri korunma yolları.

 • Sifilizin Serolojik Tan s - CENTRO Laboratuvarlar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifilizin Serolojik Tan s Sifilizin klinik olarak s n flamas Edinsel sifiliz - Erken sifiliz - Latent sifiliz - Geç sifiliz tersiyer sifiliz

 • SİFİLİZ FRENGİ TESTİ Kan tahlili

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SIFILIZ Sifiliz ya da frengi bir bakteri çeşidinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan kronik bir enfeksiyondur. Her yüz bin kişiden

 • Sifiliz Seroloji Testleri Alkim Sağlık

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Plasmatec Sifiliz Seroloji Testleri Ürünleri ... ÜRÜN İSMİ KİT İÇERİĞİ BARKOD NO SVDRL Karbon Antijeni 10 ml 5060179820330

 • KLİNİK ÇALIŞMA REHBERİ - okm.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz düşünülen bir hastada tanı için neler yapılmalıdır ... Hangi psikolojik testleri istersiniz Bu testlerin duyarlık ve özgüllükleri nedir 4.

 • drmustafasenol

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... hematolojik bozukluklar 10- Anti-DNA pozitifliği anti-Sm antikorlar LE hücresi yalancı pozitif sifiliz testleri 11- ANA veya FANA pozitifliği ...

 • ANOREKTAL HASTALIKLAR GİRİŞ - acilci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygun kan testleri yapılmalı Gram boyama ... Chlamydia sifiliz gonore herpes hepatit sitomegalovirus ve Giardia taraması yer almalıdır.

 • LABORATUAR TETKİKLERİ - dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IV- Sifiliz. Sifiliz ... Somogy Nelson Enzimatik Glikoz Ölçümü Anilin Metodu ile Glikoz testleri ile ölçülür. Bu testlerin sonuçları değişiktir. ...

 • ihale.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BÖLÜM 9 9 1 VDRL kiti Sifiliz ... Doğrulama testleri kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı marka olmalı ve 60 test HBsAg 40 Test Anti-HCV ...

 • 2 - Türk Nöroloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... meningovasküler sifiliz. ... Laboratuvar testleri normaldi. Bu hastada en olası tanı nedir a Hepatik ansefalopati . b Wernicke ansefalopatisi.

 • HASTANE ADI - allhospitals.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hızlı antijen testleri Cryptococcus grup B streptokok H.influenza tip b N. menengitidis 0-99 Pozitif. ... Hepatit sifiliz ve HIV 0-99 Pozitif

 • dentistry.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Herpetik stomatit ülserleri travmatik ülserler sifiliz şankr ve gomu ... Elektrikli pulpa testleri dolgu- restorasyon olan dişlere uygulanmaz.

 • 1 - tip.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postnatal tarama testleri 1 Melahat DİRİCAN. Geriatrik dönem ve meydana gelen fizyolojik değişimler 1 Melahat DİRİCAN. Yaşlılarda ...

 • sefaderekoy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sifiliz . Travma . Ortostatik hipotansiyon Sistolikte 30 ... Nörootolojik muayene. Laboratuar testleri Hemogram TFT ANA Rutinler. RF Sifiliz serolojisi . 5.

 • smlogretmenleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Aşağıda işlemlerin yapıldığı tanı testleri sırasıyla hangisinde verilmiştir ... Korea d Sifiliz e MI. 36 Romatoid feverin etkeni ...

 • 4 - Türk Oftalmoloji Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kırmızı yeşil testleri. Sislendirme ... toksokara histoplazma pars planit sarkoidozis CMV ARN AMPPE retinal sifiliz ve tüberkulozis sempatik oftalmi ...

 • İstanbul Üniversitesi - ctf.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Akciğer Fonksiyon Testleri Lung function tests 8. Rutin Tanı Yöntemleri Routine diagnostic procedures 9. Akciğer Tüberkülozu ... Sifiliz Syphilis 11.

 • ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Mukokütanöz layşmanyazis konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili ... NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile ...

 • Gelişimin İkinci Haftası- Bilaminer Germ Disk Dönemi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Biyokimyasal tarama testleri. a Üçlü test triple test 16-19. haftalarda maternal kanda hCG ... SİFİLİZ Treponema pallidum sifiliz etkenidir.

 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ - kmtd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Gerektiğinde rutin laboratuvar testleri ve Cross-Match yapılıp ayrıca ... sifiliz geçirenlerden serolojik testler - çıktıktan sonra alınabilir ...

 • ADLİ TIP - balcali.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sifiliz gibi olgularda tıbbi girişim ... kan için peroksidaz enzim aktivitesine dayalı ön tarama testleri ile hemoglobin ve türevlerinin aranmasına ...

 • 1 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Postnatal tarama testleri 1 Melahat Dirican. Geriatrik dönem ve meydana gelen fizyolojik değişimler 1 Melahat Dirican.

 • sefaderekoy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sifiliz Akut Otitis Media . Timpanik kavite östaki borusu kulak zarı ve temporal kemiğin havalı boşluklarının mukoza enflamasyonunun sistemik ve veya ...

 • MULTİPL SKLEROZ Multiple Sclerosis MS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ayrıca büyük toplulukları taramaya yönelik ucuz basit ve geniş ölçüde uygulanabilen tanı testleri geliştirilememiştir. ... Sifiliz ülkemizde az ...

 • 1 - pharmacy.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bozuk karaciğer testleri kayda geçen en önemli yan etkileri ... HCV Sifiliz ve Genital Herpes in Toplumda ve Riskli Davranış Modeli Gösteren Seks ...

 • ÖRNEK TABLO - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... B3 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların hukuksal ve etik yönü B1 Sifiliz B1 B2 B3 ... PARANKİM HASTALIKLARI Böbrek fonksiyon testleri ...

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - medipol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Hülya Bilgen . 2. Doğum Tarihi 15 04 1964

 • kitap_saglik word belgesi - Hapiste Sağlık

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  By the European Union Implemented. by the Council of Europe EUROPEAN UNION COUNCIL . CONSEIL . OF EUROPE . DE . LEUROPE Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Ortak ...

 • Taksın Adı Şekil ve Yürüyüş bozuklukları Taskı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Labratuar testleri ve radyolojik araştırmalar tanı için değil diğer hastalıkları dışlamak için yapılır. ... Seyrek görülürler sifiliz ...

 • NELSON TEXTBOOK OF PEDİATRICS - pediatriportali

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her vizitte gözleme ilave olarak fizik muayene öykü tarama testleri ve önleyici işlemler yapılmalıdır. Ayrıca gelişim beslenme diyet ...

 • dunyamhastanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Genel Bilgiler APTT intrinsik yolda ve veya tüm koagülasyon yolağında yer alan faktörlerin kalıtsal veya edinsel eksikliklerini ve bu faktörlerin ...

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PDF Dosyaları

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sifiliz testleri" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Transfüzyon öncesi donöre uygulanması gereken testler ABO tayini Rh tayini Coombs Bulaşıcı hastalık tarama testleri ... Sifiliz Salmonella Babesioz ...

 • TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Author PCRT Last modified by user Created Date 4 27 2007 12 04 36 PM Document presentation format

 • Slayt 1 - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...

 • OTOİMMÜNİTE - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  OTOİMMÜNİTE DR. ALİ AKÇAY Sağlık Slaytları İndir http hastaneciyiz.blogspot

 • SEROLOJİK TANI YÖNTEMLERİ - gantep.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aglütinasyon testleri ... Kahn testi sifiliz hastalığının aranmasın da kullanılan wasserman ve VDRL VenerglDiseasesResearchLaboratories test ...

 • EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK - pitt.edu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yasalara göre evlilik raporlarını hükümet tabipleri verir Akut dönemdeki sifiliz lepra tüberküloz hastaları gonore ...

 • Slayt 1 - Pratisyen Hekimlik Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİFİLİZ Condyloma lata ... kaşların dış kenarlarında dökülmeler olabilir.Sifilizin bu evresinin süresi 4 yılı aşmaz.Serolojik testleri pozitif olup ...

 • İSTANBUL DA BİR İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA KAN BAĞIŞI ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İSTANBUL DA BİR İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Ayşe Emel Önal İstanbul Üniversitesi ...

 • PowerPoint Sunusu - yeditepetip4

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Perinatal takip antenatal tarama testleri prenatal tanı ... 1.prenatal vizitte sifiliz için gebe kadınlar genelde taranmaları tavsiye edilir.

 • Gebelerde Risk Değerlendirme Obsetrik Öykü Mevcut Gebelik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • Current Controversies in the Perioperative Management of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... CMV BAKTERİYEL EBV Sifiliz Parvo B 19 Bruselloz Salmonelloz ... SY HIV Serolojik Uygunluk Testleri Cross Match Hasta serumunda Torba kan ...

 • PSİKİYATRİK MUAYENE - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Laboratuar testleri. Radyolojik değerlendirme. Ayırıcı tan ... HIV Hepatit Sifiliz taraması EKGsi Akciğer grafisi . İlaç kan düzeyleri.

 • BENİNG PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO - steteskop

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  - Enfeksiyon - Menenjit Sifiliz Viral İnfluenza II- NON ... POZİSYONEL VERTİGO-VIII Provakasyon Testleri Dix-hallpike testi ...

 • Obstetrik Tanı - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Gebelik komplikasyonları Anemi Gebeliğin hipertansif bozuklukları Akut yada recurrent üriner enfeksiyon Sifiliz ... testleri Tek basamaklı kaset ...

 • Pediatrik KHT Olgu Sunusu - Febril Nötropeni Portalı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... HIV-1 ve 2 HTLV-1 ve 2 HBsAg HBcAg AntiHCV CMV antikoru Sifiliz ... Galaktomannan testi Solunun Fonksiyon Testleri HRCT Akciğer biopsisi BAL 42 ...

 • KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sifiliz sy Bulaşma ... TESTLERİ Serolojik testlerle yapılan taramalarda bulaşma riski tümüyle ortadan kaldırılamadığından virüslerin varlığını ...

 • Slayt 1 - egitim.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TANI TESTLERİ VE TANILAMALAR. ... Sifiliz. C. Gonore. D. Genital. herpes. E. Genital. siğiller. F. Trikomonas. G. Klamidya. VI. CİNSEL YOLLA BULAŞAN ...

 • Slayt 1 - cengizcanpolat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Septisemi - Tifo - Tüberküloz - Sifiliz A- Enfeksiyonlar 3- Protozoal ... Hemogram ESR Deri testleri Tbc Kedi Tırmığı Hastalığı Mantar ...

 • ÇOCUKLARDA - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sifiliz dermatomyozit ... LABORATUVAR TESTLERİ Kan sayımı Periferik yayma Rutin biyokimya Akut faz reaktanları Kan kültürü PPD Genital infeksiyon ...

 • Slayt 1 - GENEL PRATİSYEN - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tam kan sayimi serum elektrolİtlerİ tİroİd fonksİyon testlerİ lomber ponksİyon depresyon taramasi hangİsİ tedavİ ... sifiliz memenjitler ...

 • BİRİNCİ BASAMAKTA GEBE İZLEMİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Enfeksiyon tarama testleri TORCH Rubella Toxoplazma Sifiliz HIV Hepatit B tercihen gebelik planlanırken yapılmalıdır.Ancak gebe tespit edildiğinde bu testler ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Antibiyotik hassasiyet testleri yapılabilir ... streptokok enfeksiyonları direkt temas yoluyla bulaşan enfeksiyonlar sifiliz gonore AIDS ...

 • KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRASFÜZYONU İLE BULAŞAN ENFEKSİYÖZ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Transfüzyonla Bulaşan Bakteriyel İnfeksiyonlar Sifiliz ... Ancak indirekt floresan antikor testleri veya ELİSA latent malarya tanısını koymak için daha ...

 • PowerPoint Sunusu - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sifiliz flegmenöz ve ... Gram boyası İmmünhistokimya Biopsi materyali kültürü Seroloji ELISA ensık kullanılan yöntemdir Hızlı üreaz testleri Üre ...

 • Slayt 1 - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kompleman testleri ve seroloji normaldir. Patoloji Spesifik immun depolanma yoktur. ... SLE Sifiliz HBV Kanser Altın veya penisilamin tedavisi .

 • Kan numunelerinin alınışı - mustafaaltinisik.uk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  -Kan almaya başlamadan önce hastanın adı sorularak kimliği doğrulanmalıdır. -Diurnal değişim gösteren kan testleri için kan alma zamanı önemlidir.

 • Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu - tip.kocaeli.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... veya Antifosfolipid antikorları -Antikardiyolipin IgG ve IgM antikor pozitifliği -Lupus antikoagülanı pozitifliği -Sifiliz için ... testleri idrar tetkiki ...

 • Slayt Başlığı Yok - saglikdanis

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Koagülasyon testleri trombosit sayısı ve Hb değerleri kontrol edilir. İdrar sondası yerleştirilir ... Bakteriyel enfeksiyonlar sifiliz ...

 • Slayt Başlığı Yok - gazi kbb

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TESTLERİ ROTASYONEL TESTLER ... 3-Kogan sendromu 14-Perilenf fistülü 4-Kupulolithiazis 15-Post-travmatik vertigo 5-İnternükleer oftalmopleji 16-Sifiliz 6 ...

 • Romatizmal Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde Son 10 yıl ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SBE Lepra Tb Sifiliz Lyme. Virus İnfeksiyonlar ... TB tarama testleri PPD PA Akc Grafisi Aile Öyküs ...

 • PowerPoint Sunusu - istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sifiliz ve Clamidya İnfertilite Herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan en ... hCG Annede gebeliğin oluştuğunu gösterir Modern gebelik testleri ...

 • VAKA-1 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Serebellar testleri normal. Ektstremiteler Doğal. Ön Tanılar ... Sifiliz Lyme. İNFLAMATUAR. Paraenfeksiyöz. Sistemik otoimmün hastalıklar SLE Sjögren ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri ... Sifiliz Cogan hastalığı ...

 • Sabah Olgu Sunumu - ahmetnayir

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sifiliz bakteriyel endokardit ... 4-5 lökosit Koagülasyon testleri PT 12.4 PTT 24.1 INR 1 21.02.2008 24900 48PNL 42 lenf 4 44 12 4 36 5 82 3 27 ...

 • BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA TRANSPLANTASYON ÖNCESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Anti HBs VDRL latent sifiliz Anti-HCV HBS Ag TND -2004 HBV DNA HBeAg ve KC bx Siroz ... Hep B-C HIV CMV EBV VDRL KC fonksiyon testleri Ca ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... TRANSFÜZYONU YAPAN DOKTOR VE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı ... Sifiliz Malarya brusella ...

 • Majör Vasküler Cerrahide Anestezi - tayfunguler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MAJÖR VASKÜLER CERRAHİDE ANESTEZİ Prof.Dr.Tayfun Güler Mayıs 2007

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AIDS açılımı Acquired Immuno Deficiency Syndrome kelimelerinin kısaltması olarak ortaya çıkmış ve Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu ...

"sifiliz testleri" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.