Yılbaşı Kampanyası

"sigorta ise giriş bildirgesi" Word Dosyaları

 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU - sgkhizmetdokumu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sİgortali İŞe gİrİŞ bİldİrgesİ ek 2 -a-belgenİn mahİyetİ İlk tekrar -b-sİgortalinin kİmlİk bİlgİlerİ -sİgorta sİcİl numarasi

 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU - bidb.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sİgortali İŞe gİrİŞ bİldİrgesİ a-belgenİn mahİyetİ İlk tekrar b-sİgortalinin kİmlİk bİlgİlerİ -sİgorta sİcİl numarasi

 • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKRAR SİGORTALI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKRAR SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA ... ise 15 10 2009 ve sonraki ... bildirgesi ekinde ...

 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine İlişkin İdari Para Cezası

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1 Sigortalı işe giriş bildirgesi ile GSS giriş bildirgesini bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi bu Kanunda belirtilen süre ...

 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU - senirkentmyo.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal sİgortalar kurumu. sİgortali İŞe gİrİŞ bİldİrgesİ a-belgenİn mahİyetİ İlk tekrar -b-sİgortalinin kİmlİk bİlgİlerİ

 • Sandığımızın 400-4638 sicil no

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ODALAR BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI. GENEL MÜDÜRL ... ekte yer alan sigortalı işe giriş bildirgesi ...

 • SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAİŞVEREN VE SİGORTALILARIN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesinde ise bu sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan ... fazla işçi için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi durumunda ...

 • GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ NE - igmd

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İşe Giriş ile ilgili evraklar ekte sunulmuştur. ... Tel Ekler 1 2 Adet S.S.K. İşe Giriş Bildirgesi Sigorta Müdürlüklerince Onaylanmış 2 ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... aylık sigorta primleri bildirgesi ... belirtilmiş ise bu kez sigortalı işe giriş bildirgelerinin ... bulunulmaması halinde ise Sigorta ...

 • ito.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Şirket Müdürü ortak değil ise SSK işe giriş bildirgesi. ... Sigorta Risk Aktüerya ve Bankacılık ve Sigorta bölümlerinden mezun kişilerden ise .

 • YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN YENİDEN ÇALIŞMAYA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sigorta kolu tercih bildirim formu sigortalıların çalışmaya başladıkları işyerlerinin ... verenler için ise işe giriş bildirgesi verilmesi ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi nde belirtilen ikamet adresi ... 2010 yılı Mart ayı priminin ise 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar veya ...

 • E-GİRİŞ - danisdenetim.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sigorta Sicil No Öğrenim Durumu Mezuniyet Yılı Mezuniyet Bölümü Emekliliği Var mı ... İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ONAY FORMU Author

 • YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE - barobirlik.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kurumca yapılacak araştırma sonucunda gelir vergisi mükellefi olmadığı tespit edilen avukatların ise 01.10 ... sigorta kapsamında ... Giriş Bildirgesi ni ...

 • GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ... - ito.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERDEN UYGUNLUK BAŞVURUSU ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. ... E-Devletten alınacak ise. ... İşe giriş bildirgesi.

 • E-GİRİŞ - danisdenetim.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sigorta Sicil No Emekliliği Var mı Görevi Meslek Kodu İşe Giriş Mahiyeti Net Ücret Asgari Diğer Yukarıda ... İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ONAY FORMU

 • İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ NE - igmd

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 2 Adet S.S.K. İşe Giriş Bildirgesi Sigorta Müdürlüklerince Onaylanmış 5 2 Adet Gümrük Müşaviri İzin Belgesi Fotokopisi 6 2 Adet .

 • Giriş - Faik YILDIZ . . gavurgeci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Giriş. Bu doküman Aylık ... Programınızda e-bildirge için xml dosya hazırlama özelliği yok ise ... KanunNo 00000 bütün sigorta kollarına tabi ...

 • SİGORTALININ GÖZ ARDI EDİLEN HAKKI - muhasebenet

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  I- GİRİŞ. Sosyal Güvenlik ... üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere ... hak kazanmış olan sigortalıların ise ...

 • bys.khas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja t bi tutulan öğrenciler hakkında ise iş ... işe giriş bildirgesi için ayrı ... Sigorta girişleri ...

 • ÜRKİYE İŞ KURUMU İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ ... ise doldurulur ... Giriş tarihi gün ay ...

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  örneği Kurumca hazırlanan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ni ... çalışanlar gibi tüm sigorta ... da bulunulmaması halinde ise ...

 • SOSYAL SİGORTA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL SİGORTA MEVZUATINDA YAPILAN ... olarak gönderilen işyeri bildirgesi ile Sigortalı işe giriş bildirgeleri ... idari para cezası ise gecikme zammı ...

 • AÇIKLAMALAR - calismarehberi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... işverenin Sigortalı İşe Giriş ... Alındığı tarih ve gelen evrak numarası işlenen son nüshası ise sigortalının sigorta kolu tercihi ...

 • ssdhi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sigortalı işe giriş bildirgesi ile e-sigorta yoluyla 15 9 2012 ... verilen işe giriş bildirgesi A işyerinden ise yasal sürede ...

 • sgk.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalılardan isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ya da talep ... ise Kurumca ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 28 08 ... Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ ise 28 09 2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi ...

 • İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK YAZILIP ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İkincisi ise isteğe bağlı sigorta primi ödenen Sosyal Sigortalar Kurumu nun ... Kuruma işe giriş bildirgesi verilmiş prim ödenmemiş olsa bile tescil ...

 • İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kaza ilgili Sigorta İl sigorta Müdürlüğüne vizite kağıdı ile en geç kazadan sonraki iki gün içinde ... işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi.

 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - Toplam Kalite

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aylık giriş ve çıkış ... Ocak dönemi artışlarında ise maaş sistemi değerlendirme ve karşılaştırma faktörleri ile ... Sigorta Giriş Bildirgesi.

 • ahmetagar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİGORTA KOLLARI. PRİME ESAS KAZANÇ TOPLAMI. ... Ay içinde işe giriş ve veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı ücret alınan gün sayısıdır.

 • Sayı B - alomaliye

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile tüm sigorta kollarına tabi ... halinde ise e-sigorta yoluyla 23 59 a kadar işe ...

 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU - sksdb.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ... tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinde sigorta sicil ... Aylıklarının kesilmesini istemeyenlerin ise yazılı ...

 • HUKUK KÖŞESİ - imoistanbul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ilgililerin sigorta yardımları Kurumca sağlanır. ... İşverenin işe giriş bildirgesi verip vermediği ... ise sözleşmenin süresini ...

 • STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA Author mesmeli Last modified by Administrator Created Date 12 4 2008 2 45 00 PM

 • Geçici İş İlişkisinin Sosyal Sigorta Mevzuatı Açısından ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yani işe giriş işten çıkış işyeri bildirgesi ... Söz konusu yasal düzenlemenin ne şekilde uygulanacağı ise yine SSK Başkanlığı Sigorta ...

"sigorta ise giriş bildirgesi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sigorta ise giriş bildirgesi" PDF Dosyaları

"sigorta ise giriş bildirgesi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sigorta ise giriş bildirgesi" PowerPoint Dosyaları

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - bursa-smmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bursa SGK İl Müdürlüğü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ... ise her bir bildirge için ... işten çıkış bildirgesi yeni ortak ...

 • Slayt 1 - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MALİ TATİL UYGULAMASI İşe Giriş Bildirgesi ... İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta ... ise sigortalı ilk işe giriş ...

 • ETKİN SATIŞ TEKNİKLERİ - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla ... Kısa vadeli sigorta ... mahsus işe giriş bildirgesi vermesi gerekecek ...

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE REFORM İLE GELEN YENİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ... sigortalı işe giriş bildirgeleri Kuruma e-sigorta ile ... işe giriş bildirgesi ...

 • REFORM VE YAPILANDIRMA - web.iyte.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile GSS Giriş Bildirgesi ... Sigorta Kolları Sigortalı ... 01 12 2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... uygulama İŞe gİrİŞ bİldİrgesİ dÜzenleme kontrol ... ÖĞrencİler hakkinda İse uygulanacak sİgorta kollari 22 nolu belge ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SERBEST MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA ... SSK İşe Giriş Bildirgesi ... ise ihbar ve ...

 • ETKİN SATIŞ TEKNİKLERİ - archive.ismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ay içinde işe giriş ve veya ayrılış tarihi mevcut ise ... işe giriş bildirgesi ile ... İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla ...

 • SGK İNŞAAT İŞLEMLERİ SUNUMU - imo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise ... giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - kocaelismmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İsteğe bağlı sigorta ve topluluk ... Prim borçları yönünden ise herhangi bir sosyal güvenlik il ... Kuruma verilecek ve ayrıca işe giriş bildirgesi ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - kto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sigorta primi İşsizlik sigortası primi Sosyal güvenlik destek primi Genel sağlık sigortası primi İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  11 Sigorta Primleri ... İşyeri işvereni vergi mükellefi değil ise ... KKÇ olan işyeri dosyalarına işe giriş bildirgesi verildiğinin görülmesi ...

 • 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi Author

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - tisk.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 3 ASGARİ İŞÇİLİK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ HAKEDİŞLERDEN KESİNTİ VE TEMİNATIN İADESİ Sigorta Primleri Genel ...

 • Sosyal sigortalr ve genel sağlık sigortası kanununu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu İbrahim ÖZÇELİK Başmüfettiş Rehberlik ve Teftiş Trabzon Grup Başkanı

 • Slayt 1 - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... e-sigorta yoluyla işverenler işe giriş bildirgelerini Tekrar İşe Giriş bildirgesi verenler ... Aynı zamanda bağkurlu kişi işveren ise beyan ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece ... işe giriş bildirgesi ile sigortalı ... verilmesi veya e-sigorta kanalıyla ...

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - samsunsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SİGORTA PRİMLERİ GENEL ... SPGM Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı İşe Giriş Bildirgesi Aylık ... İŞLETME TASFİYEDE İSE TASFİYEYE ...

 • TÜRKİYE DE SAĞLIK POLİTİKALARI - pitt.edu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sağlık Politikaları Sağlık politikalarının amacı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne ... sigorta kapsamında ... ise özel dal hastaneleridir ...

 • MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK - Eğitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... başlangıcı MADDE 7- Sigorta hak ve ... sigortalı işe giriş bildirgesi ile ... sayılanlar ise sigortalı işe giriş ...

 • Slayt 1 - masmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ilk işe giriş tarihi olarak ... Ev hizmetlerinde ay içinde toplam çalışma saatine göre hesaplanan günü 10 gün ve daha fazla ise bunları ...

 • Slayt 1 - Türkiye Çevre Koruma Vakfı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket ... işe giriş bildirgesi ... ise yaklaşık maliyet ...

 • ETKİN SATIŞ TEKNİKLERİ - tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Bağ-Kur sigorta tesciline esas ... Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi ... Borcun tamamı bu süre içinde ödenmez ise ihya geçerli ...

 • Slayt 1 - isgsinavkampi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu sayı 2007 de 1043 e 2008 de ise 865 ... İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi İşe giriş sağlık ... Sigorta Sicil No Yaşı İşe Giriş ...

 • Slayt 1 - ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan ... 1 ay içinde Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile SGK ... sigorta ve reasürans ...

 • Slayt 1 - nevsehirsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı İşlemleri Bakımından 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Uygulanması

 • PowerPoint Sunusu - sakaryasmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini . mesleki deneyim kazanmalarını

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yeni kanunda sosyal sigorta ve sağlık ... vatandaşı ise ... Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler Kapsam ...

 • Slayt 1 - isgsinavkampi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir ... sigortalı işe giriş bildirgesi ile ... Kısa vadeli sigorta kollarında ...

 • İŞ KAZALARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gerçeğin ne olduğu hususunda şüpheler var ise ve iş ... süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma ... vb Sigorta prim ...

 • Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlığı Eğitimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Güvence Sigorta Bildirgeleri Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi ... işe başlatmadan önce işe giriş bildirgesi ile ... kredi alınacak ise gerekli ...

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı - imo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ödenmiş sermayesinin asgari 51 inin doğrudan veya dolaylı olarak bankalara sigorta şirketlerine veya ... Uzmanları ise ... giriş bildirgesi ...

"sigorta ise giriş bildirgesi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.