Yılbaşı Kampanyası

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" Word Dosyaları

 • dosyayukleme.ahievran.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ Bölümü ... 235711101. Hukukun Temel Kavramları ... siyasal teori ve ideolojiler siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar ...

 • baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ... daha sonra siyaset sosyolojisinde temel yaklaşımlar ekonomi ve siyaset sivil toplum ve siyaset ...

 • ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset biliminde temel yaklaşımlar Ankara Doruk Yay ... 1 Prof.Dr.Tülay ÖZÜERMAN- 2006 2007 Bahar Siyaset Bilimi-2. Title ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ ...

 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sİyaset bİlİmİ ve uluslararasi İlİŞkİler bÖlÜmÜ lİsans programi eksİp ÇaliŞma kİtapÇiĞi 11 mart 2004

 • LİSANS PROGRAMI - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ I ... Temel Kavramlar Temel Aktör Olarak Devlet Uluslararası Sistem Uluslararası Politikalara Temel Teorik Yaklaşımlar Dış Politika ...

 • DERS İÇERİKLERİ - sbu.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zorunlu Dersler. Modern Sosyal ve Politik Kuram 3 Kredi 1. dönem Temel kuramsal tartışmaların ardındaki varsayımlardan yola çıkarak kapsamlı siyaset ...

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DERS AMAÇ VE İÇERİKLER ... İşletmenin temel kavramları işletmenin çevre ile ilişkileri işletme etiği ...

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu ders Siyaset Biliminin temel kavram ... AKTS-3 İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar ... BKY4012 Siyaset Sosyolojisi 202 AKTS3. Siyaset Bilimi ile ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 Siyaset Bilimi 4 Sosyoloji 5 Kentleşme ve Çevre ... Sosyal Bilimlerde Temel Yaklaşımlar YL 3 Güz 2 ...

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM ... sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar ... Modern siyaset kuramının temel sorunlarına eğilmeyi amaçlayan bu ...

 • munzur.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset biliminin temel konu ve kavramları ... Aile ataerkillik ve toplumsal cinsiyet Siyaset bilimi disiplininin temel ... Temel Yaklaşımlar ve ...

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM ... Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlık Alan Dersleri ... medya üzerine kuramsal yaklaşımlar ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Temel Bilgiler İktisadi Faaliyet ... Siyaset Biliminde Yöntem Siyaset Biliminde Kullanılan Yaklaşımlar Siyaset Bilimi Açısından Devlet Egemenlik ...

 • kamu.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM ... sosyolojide baskın olan kuramsal yaklaşımlar ... temel toplumsal kurumlar siyaset kurumu siyasal yapı ...

 • KYL 608 - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... El Yordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi ... Kemali Saybaşılı der. Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar içinde Doruk Yayınları Ankara ...

 • karatay.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyolojiyi diğer toplum bilimleriyle tarih felsefe psikoloji antropoloji siyaset bilimi ... Toplumsal Cinsiyet ve feminist antropolojideki temel yaklaşımlar. 9.

 • edebiyat.kmu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Grup dinamiğine getirilen temel yaklaşımlar ... siyaset bilimi siyaset sosyolojisi ayırmları. Siyaset felsefecileri ve eserleri Platon-Devlet ...

 • ÖZGEÇMİŞ - ir.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2000-2005 Lisans Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve ... Çalışmalarında Metodolojik Yaklaşımlar adlı ... temel bilgi. 1 . Title ...

 • Bilim ve Toplumsal Cinsiyet Bilimin Cinsiyetlendirilişi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öncelikle toplumsal cinsiyet kavramı üzerine temel saptamalar ... devlet ve siyaset ... yaklaşımlar ile olağan haliyle bilimi eleştiren ...

 • felsefedersligi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset bilimi her bilim gibi olanı inceler. ... liberalist yaklaşım ve eşitliği temel alan yaklaşımlar toplumlarda uygulanmıştır.

 • DERS LİSTESİ - dicle.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uİ103 Siyaset Bilimi 3 0 3 Siyaset biliminin temel konu ve kavramları bu bağlamda ... İnsan haklarına ve demokrasiye ilişkin farklı yaklaşımlar.

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Temel iktisadi sorunları tasvir eder İktisadi düşünme ... Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere ...

 • TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN EVRİMİ-GELİŞİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yine aynı çalışmada bu değişimin ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu ... Çağdaş Yaklaşımlar ismine benzer ... dilindeki temel eserlerin ...

 • Sosyolojiye Giriş I - web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine ... yeni siyaset biliminin konusu siyaset bilimi açısından devlet ... metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır.

 • Bologna ders tanıtım forms - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve ... Toplumsal dışlanma konularına stratejik yaklaşımlar. ... Kamu Yönetimi nin siyaset bilimi ...

 • Sosyolojiye Giriş I - fenedebiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine ... yeni siyaset biliminin konusu siyaset bilimi açısından devlet ... metodu ve temel yaklaşımlar.

 • İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - Anasayfa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İSB 521 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE TEMEL DİSİPLİNLER ... Coğrafya Sosyoloji Siyaset Bilimi Felsefe vb. ... yaklaşımlar Disiplinler arası ...

 • bursamimar.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset bilimi kamu yönetimi ... sorunlarını siyaset bilimi ve kamu yönetimini temel alarak ... karşısında var olan farklı yaklaşımlar konusundaki ...

 • SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmalar temel ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılır. 1.Temel araştırmalar ... Ona göre sosyoloji ekonomi bilimi gibi tümdengelimi benimseyebilir.

 • iibf.kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyolojide Temel Yaklaşımlar Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Alt Dalları. Toplum ve Kültür ... İKT 427 Siyaset Bilimi 2.0.2 AKTS 5.

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitimin sosyolojisi felsefe siyaset bilimi ... Temel Bilim Eğitim Bilimi Yüksek Lisans ... temel kavramları yeni yaklaşımlar ...

 • iibf.kilis.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM ... Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar paracı görüş Keynesyen görüş ...

 • transint.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar 3 INT 417 ... Sözlü iletişimin temel ... Siyaset bilimi ve uluslararası hukuk konularında ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İ SB 509 Siyaset Bilimi 3 0 3 Siyaset Biliminin bilimselliği ... meslek okulları ve ders programları eğitimin temel hedefleri sosyal bilgilere bakış.

 • 1980 li ve 1990 lı yıllara sosyal bilimler alanında neo ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Yönetimi Disiplininde Temel Çelişki Siyaset ... Avrupası nda siyaset bilimi ... bu programa meşruiyet sağlayan yaklaşımlar da ...

 • Ders Kodu - yalova.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ders Kodu IBF 105 Ders İsmi Siyaset Bilimi T U L Kr ECTS 3 0 3 4 Tanışma ve ders ... Birey odaklı sosyal çalışmada yararlanılan temel kuram ve yaklaşımlar.

 • İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLARININ SOSYAL BİLİMLER ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset bilimi dar anlamıyla ... Bu noktada siyaset biliminin temel kavramları içerisinde ... Bazı Düşünceler Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni ...

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset felsefesinin temel kavramlarını açıklama. 7 ... Siyaset siyaset bilimi ... Bilim felsefesi yaklaşımlarını tanıma. Ç-Bilime Farklı Yaklaşımlar.

 • KARİZMATİK LİDERLİK - kouegitim2009.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset bilimi ve sosyolojide karizma kişisel yetenek ve ... PSİKOANALİK YAKLAŞIMA TEMEL OLUŞTURAN ... Tüm yaklaşımlar- her ne kadar ...

 • pane - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ... örgütlenme kaynak yönetimi ölçek etik gibi temel konulara ilişkin ... alandaki güncel yaklaşımlar ve ...

 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Temel Kavramlar Bilim Fen bilimi ... Ana Akım Yaklaşımlar ... ISN205 Siyaset Bilimi 3-0-3 AKTS 5 Zorunlu.

 • oidb.kku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Temel Eğitimi Güz 1 2 2 Yrd ... Öğrenme-Öğretmen Sürecinde Yeni Yaklaşımlar Güz 2 0 2 Doç. Dr. Oktay AKBAŞ Perşembe 15 00-17 00 ... SİYASET BİLİMİ VE ...

 • ir.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi mezunu olmayan ... Temel uluslararası sorunları ve güncel ... sorunları inceleyerek yeni yaklaşımlar ...

 • sbe.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Temel İslam Bilimleri EABD yüksek lisans ... Enstitümüz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EABD doktora programına ... Sosyal Bilimlerde Temel Yaklaşımlar. 3 0. 6.

 • hukuk.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aristo ve siyaset felsefesi üzerine makaleler. ... Siyasete Dair Temel Bilgiler Çev. ... Devlet ve Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlar ...

 • 101 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 3 - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yaşayan bir disiplindir.Bu dersin temel amacı kavramlar ve yaklaşımlar dünya ... SBK105 SİYASET BİLİMİ 3 0 3 4 Bu ders siyaset biliminin ...

 • akademik.mu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Kaynak Mobilizasyonu Teorisi ve Yeni Sosyal Hareketler Yaklaşımı olmak üzere sıralanabilecek bu yaklaşımlar ... temel inceleme konusunun ... Siyaset Bilimi ...

 • iibf.bayburt.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi I . 6. 3. 0. 3. KY108B. Siyaset Bilimi II . 6. 3. 0. 3. ... Temel Bilgi Teknolojileri. 2. 3. 0. 3. KY212.1B. İş ... Kamu Yönetiminde Çağdaş ...

 • TÜRKİYE DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI VE EĞİTİMİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlar konusundaki eksikliklerin giderilemediğiydi. ... 3 temel alandan beslendiği bu alanların siyaset bilimi ...

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" PDF Dosyaları

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" PowerPoint Dosyaları

 • Islam and Democracy A Discussion on the Competibilty of ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Siyaset Bilimi ve Kamu ... 90-212-8663300 5072 BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Toplumla ilgili temel yaklaşımlar Sivil Toplumu Olumsuz Gören Yaklaşımlar ...

 • Bilkent Üniversitesi nde Genel Eğitim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen. Toplumsal Tahlil. Bilgiye Yaklaşımlar Adı geçen ... İktisat Siyaset Bilimi ... mesleki becerileri tamamlayan ve onların kullanımına temel ...

 • KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS 1 KONU GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR OKUMA PUNCH BÖLÜM 1 2 DERS HAKKINDA Geniş bakış açısı Nicel ve nitel yöntemlerin ...

 • İktisat Metodolojisi ve Araştırma Teknikleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Temel Yöntembilimsel Yaklaşımlar ... sosyoloji psikoloji siyaset bilim ve iktisat gibi bilgi alanları ... BİLİMİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER 1 ...

 • Eğitimin Politik Temelleri - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Siyasetin farklı tanımları ve bu tanımlardan çıkarılan farklı kuramları olmakla birlikte bu farklı yaklaşımlar ... ün temel hedeflerinden ... bilimi ...

 • Bilimsel Araştırma Temel Kavram İlke ve Yaklaşımlar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Bilimsel Araştırma Temel Kavram İlke ve Yaklaşımlar Author Özge Sarıot Last modified by İbrahim Document presentation format Ekran Gösterisi 4 3

 • Sosyal Sorumluluk ve Etik - Yüksek Gerilim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Politika biliminde siyaset bilimi ... İyi olma isteğini temel tavır olarak seçmiş kişi ... Betimsel yaklaşımlar

 • KAMU MALİYESİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Temel özellikleri 1 ... maliyenin temel ilkeleri devletin ekonomideki rolü değişik mali yaklaşımlar gibi ... Bu nedenle maliye biliminin siyaset bilimi ile ...

 • YGS LYS 2012 - tedzonguldak.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TEMEL MATEMATİK. FEN BİLİMLERİ ... SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM ... Anne babanın gencin yerine düşünüp çözüm üretmesi biçimindeki yaklaşımlar ...

 • Slayt 1 - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitimin temel amacı evrensel ... Felsefi yaklaşımlar okul ve ... bilimlerin anası ve hatta bilimlerin bilimi olarak da ...

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - websitem.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sosyoloji psikoloji siyaset bilim ve iktisat gibi bilgi alanları ... BİLİMİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER. 1 ... Sosyal Bilimlerde Uç Yaklaşımlar. 1.

 • Ozan Örmeci - ozanormeci.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ozan Örmeci Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora öğrencisi Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü öğretim görevlisi

 • Chp 1 Managing the Digital Firm - personel.klu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... temel varsayımlar bütünü ve ... davranışsal yaklaşımlar olarak 2 ... SOSYOLOJİ SİYASET BİLİMİ PSİKOLOJİ BİLGİSAYAR ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İktisat Bilimi ortaya çıkışından bu yana kalkınma ... Kalkınmanın üç temel amacına yönelik olarak kullanılan ... yaklaşımlar ...

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma - omerergun

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Evren ve toplumsal yaşam konusundaki sistemli bilgi bütünüdür Her sistematik bilgi bütünü bilimi mi ... temel üst kavramlarla ... Kuram yaklaşımlar ...

 • FreeDownloadPowerPoint - adk.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretim yöntemlerinde birbirini destekleyen yaklaşımlar oluşturulması ... Üzerinde temel tasarım ... Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ...

 • Slayt 1 - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Literatür taramasına alanla ilgili kitaplar ve makaleler okunarak başlanır ve konuyla ilgili temel ... Yaklaşımlar Tarama modelleri ... siyaset bilim ...

 • İŞLETMENİN TANIMI - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DURUMSALLIK YAKLAŞIMI Bu temel varsayıma göre ... neo- klasik ve modern yaklaşımlar bugün için sağlam bir temel ... Ancak yönetim bilimi 18 ...

 • Eğitim bilimine giriş - docs.neu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1. kamusal kaynaklara dayalı finansman yaklaşımlar ... Temel toplumsal kurumlar ve eğitim Toplumun ... Eğitim bilimi insana davranış ...

 • Eğitim Bilimlerine Giriş - Hüseyin Serçe

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimler önceleri felsefe çatısı altında idi. Felsefe bazılarına göre bilimlerin anası bilimlerin bilimi olarak görülür.

 • dersimiz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Özgün bir beste yaratan tüm sanatçılar herkesin bildiği temel notalardan hareket etmekte ama her birinin bestesi birbirinden farklı olmaktadır.

 • Merkantalizm ve Fizyokrasi - bys.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Merkantilistlerin Temel İlkeleri. ... Talep yönlü yaklaşımlar ... sosyoloji bilimi çerçevesinde inceleyen teorik bir yaklaşımdır.

 • Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slayt 1 - gerbaslar.home.uludag.edu.tr ... Genel İşletme

 • Michel Foucault Arkeoloji - poecatilim.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... bu eğilimlerin öncelikli olarak Marksist yaklaşımlar tarafından ... canlı varlıkların bilimi gibi ... bu onların temel bazı kaygıları ...

"siyaset bilimi temel yaklaşımlar" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.