Yılbaşı Kampanyası

"sosyal bilimlerde veri analizi" Word Dosyaları

 • SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ . Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu. Konuya geçmeden önce metod ve araştırma teknikleri kavramları üzerinde ...

 • VERİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal araştırmalarda sosyal davranışlara ait değerlendirmeler de bu ... Ayrıntılı ve derinlemesine yapılan veri analizi veri kalitesinin sağlanması ...

 • acikders.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma Yöntem teknik ve ilkeler. ... Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara Detay.

 • acikders.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bu dersin temel amacı araştırma sürecini sorun belirleme veri toplama veri analizi ve sonuçları yorumlama ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir veri toplama tekniği olarak gözlem ... Verilerin analizi. ... Yıldırım A. Şimşek H. 2000 . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma.

 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA NİTELİĞE ULAŞMA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özellikle son yıllarda sosyal bilimlerde nitel araştırmaların arttığı görülmektedir. ... Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara ...

 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veri toplama araçları belirtilmiş mi ... Verilerin Analizi. VERİLERİN ANALİZİ Evet Hayır Kısmen Düşünceler Yapılan analiz belirtilmiş mi

 • BBY 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Güz 2005

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veri analizi Hangi istatistik testler yapılmış Bulgular iyi sunulmuş mu ... BBY 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Güz 2005 Author

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi-Parametrik Testler Temel İstatistiksel analizler Katılımcılar Lisansüstü öğrencileri Akademik Personel.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. 1. ve 2. ... Yıldırım A Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Birinci Baskı.

 • egitim.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kuş E. 2007 . Nicel-nitel araştırma teknikleri sosyal bilimlerde araştırma ... 2005 . Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay ...

 • KONU - ihsis.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi. Beta Yayıncılık. Beril Durmuş Serra Yurtkoru Murat Çinko. 58. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin Adı SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ... analizi bilgilerin analizi ... 2 Araştırma Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri 3 ...

 • t testi - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde ölçeğin tek boyutlu faktörlü ... Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 11. Baskı Ankara Pegem. Akademi yayınları.

 • sbeue.mersin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Uygulamalar ... sosyal bilimlerde çeşitli istatistik teknikleri kullanabilme yeteneği kazandırmak amaçlanır.

 • okan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MUDE 601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3. Bilim ve Araştırma. Araştırmanın Boyutlar ... Veri Analizi. MUDE 603 İleri Finansal Muhasebe 3 0 3.

 • Durum Çalışması - beofly.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri ... sosyal bilimlerde ... Analizi Gömülü ...

 • SABEM - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma ... Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ... 1971 Türkiye de Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırmasının Veri ...

 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İŞLETME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Yalova University ... Faktör Analizi yapabilir. 10.

 • DERS PROGRAMI - 12318284834149630561.googlegroups

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde birincil veri edinmede en çok kullanılan Anket ... - Mann Whitney U analizi ... Paket Programlar İle İstatistik Veri Analizi ...

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ali Yıldırım Hasan Şimşek ... Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi Nuran Bayram Ezgi Kitabevi 2004.

 • membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nicel Nitel veri hazırlama teknikleri ve analizi. Rapor yazımı ve sunma. Derse Katılım. ... Böke K. 2010 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ...

 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İŞLETME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Şener Büyüköztürk Pegem Yayıncılık . Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi Beril Sipahi ...

 • edebiyat.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİtel verİ analİzİ. 07.11.2016. 15.30. d-401. sos- 401. toplumsal degİŞme. 09.11.2016. 10.30. d-404. sos-403. ÇaĞdaŞ sos. teorİler. 07 ...

 • ÖNSÖZ - Cumhuriyet Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veri Analizi. Sivas ın müzikal kültürü ve bu kültürel yapı içinde incesaz sanatçılarının Sivas Müzikal yaşamına etkileri ve yine İncesaz ...

 • OKULLARDA DUMANSIZ HAVA SAHASI TUTUM ÖLÇEĞİ NİN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık. Cureton E.E. and D Agostino R.B. 1983 . Factor Analysis An Applied Approach.

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde SPSS le veri analizi. İstanbul Beta Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi 2002 . Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara TUBA

 • Sosyolojiye Giriş I - web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sözlü tarih odak grup içerik analizi söylem analizi. Ders Kitabı Sosyal Bilimlerde ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi. Sakarya. Büyüköztürk Ş. 2006 . Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı ...

 • karatay.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal ve Beşeri Bilimler ... Araştırma Sonuçlarının Analizi ... uygun bilgi teknolojilerini analiz yöntemlerini ve veri toplama tekniklerini ...

 • Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış Bir İçerik Analizi Çalışması

 • Sosyolojiye Giriş I - fenedebiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri R. Altunışık ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Elif Kuş Anı Yayınları Ankara 2007.

 • efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye ... Krayder ve Mayer 2005 sosyal bilimlerde karma ... anlamlandırarak bütüncül bir yaklaşımla veri analizi ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi 1.Baskı Ankara Ezgi Kitabevi 2004. Billor Nedret. Kıral Gülsen. Yüksek Boyutlu Veri Kümeleri İçin Robust Bacon ...

 • Türkçe öz yeterlik-mesleki yeterlik nitel - newwsa

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Görüşmelerde elde edilen veriler üzerinde içerik analizi ... görüşme ve doküman analizi gibi veri ... A. ve Şimşek H. 2005 . Sosyal Bilimlerde ...

 • Sosyolojiye Giriş I - fenedebiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sözlü tarih odak grup içerik analizi söylem analizi. Ders Kitabı Sosyal Bilimlerde ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Gülden Sayılan Beril Türkoğlu. Nitel araştırma gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama ...

 • Açikalin Aytaç Modern Matemetik ve Fen Programlarini ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bilgin N. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Siyasal Kitabevi. ... Huberman A.M. Miles M.B. 2015 Nitel Veri Analizi Pegem Akademi Yayıncılık.

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde temel nitelikler değişmez ve evrensel değerlere ulaşmak için mantıklı araçlar ... Veri elde edilebilecek kaynakların tespiti ...

 • egitimbilimleri.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİcel verİ analİzİ 77227 ects 7 ap id 720069 3. 0 0 doktora. sbig9030. tanzİmat sonrasi fİkİr akimlari 72492 ects 7 ap id ...

 • odabashuseyin.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II. Öğrenci-Konu Dağılımı Listesi. 2012-2013. Not Sunumlar aşağıdaki sıraya göre II. dönemin 3.

 • BES-S 1010 Bilimsel Araştırma Teknikleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -Büyüköztürk Ş. Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. ... H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. bs ...

 • Development of Information and Communications Technologies ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Development of Information and Communications Technologies ICT ... Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi Bursa Ezgi Kitabevi. Bennet C. K. 1994 .

 • Faktör Analizi Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Faktör analizi aynı yapıyı ... Sosyal bilimlerde duyuşsal bir özelliği ... veri setine ilişkin varyansın açıklanamayan kısmını gösteren .

 • Etkileşimli web tabanlı eğitim sayfaları eğitim verilen ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmada 3 veri toplama aracı ... Verilerin Analizi. ... Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel Mi Nitel Mi Anı ...

 • egitim.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Almış Olduğu Ders İntibakı Kabul Edilen Ders AKTS Not IME502 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi YOG516 Veri Analizi 6 BB 18- Arş.

 • ebe.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 3 0. 4 5. EYT 521. Eğitim Yönetimi. 3 0. 10 5-Seçmeli Dersler 2 -15 0. Toplam ... Nitel Veri Analizi ve Raporlama ...

 • ARAŞTIRMA HATALARI SERİSİ-IV - Egitim Fakultesi Dergisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde veri toplama aracı olarak geliştirilmek istenen ölçeklerde çoğunlukla kullanılan güvenirlik ... Faktör analizi bir güvenirlik türü ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS ... seçim kararları analizi ve stratejisi açıklanmıştır. ... modüllerin kullandıkları ortak ve ayrı veri tablolarını ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Hasan Şimşek ... 30.03.2011 Veri Analizi ve türleri Prof. Dr. Dilek Güldal 8 06.04.2011 Kodlama ...

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sosyal bilimlerde veri analizi" PDF Dosyaları

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sosyal bilimlerde veri analizi" PowerPoint Dosyaları

 • Nitel Araştırmalarda Veri Analizi - cenkhoca

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nitel Araştırmalarda Veri Analizi. Nitel veri analizi ile ilgili olarak 3 temel kavram öne çıkmaktadır Betimleme. Analiz. Yorumlama.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ... İçerik analizi ... Veri toplama. Kodlama. Betimleme. Değerlendirme. Çıkarsama.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ... Veri toplama. Veri analizi. Yazma. Seçme Araştırma Stratejileri. Nitel stratejiler ör. etnografik

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nicel Veri Analizi ve İstatistik Testler Yaşar Tonta ... Gamma aynı zıt aynı zıt -0 61 Yani sosyal sınıfla önyargı arasında negatif bir ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma yöntemi. 4. Bs. İstanbul Der ... Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara ...

 • Nitel Paradigma ve Nitel Veri Toplama Araçları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Görüşme sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Neredeyse sosyolojik yöntemle eş anlamlı kullanılır hale gelmiştir.

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - arkelektronik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... araştırmacının veri setini birkaç defa ... sosyal olaylar inceleme konusudur ... Slayt 30 Slayt 31 İçerik Analizi İçerik Analizi İçerik Analizi ...

 • Bilimsel Araştırma Süreci Bilimsel Araştırmalarda Veri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ölçme hataları ve veri ... Analizi Kümeleme Analizi Faktör Analizi Veri Özelliklerine Göre Parametrik ... Sosyal Bilimlerde Araştırma ...

 • Bilimsel Bir Araştırmada Örnek Belirleme Nitel ve Nicel ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ankara Nobel Yayıncılık Özmen A. 1999 Sosyal Bilimlerde ... 2004 Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara Detay ...

 • NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİtel araŞtirma yÖntemlerİ

 • Bby 252 AraştIrma yöntemlerİ ders hakkINda Bİlgİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde nitel yöntem kullanımı daha fazla. ... Gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı ...

 • Slayt 1 - nadircelikoz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yapılır Sosyal bilimlerde en çok kullanılan veri toplama ... KULLANABİLME VERİ ANALİZİ Bilim Bilimsel ... Sosyal Bilimler İçin ...

 • Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Teknoloji ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma ... içerik analizi vs. Evren ve örneklem Gözlemler Veri işleme Analiz Uygulama ...

 • Verilerin Analizi - cografyaprojeleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri Analizi. Bulgular. Bu bölümde ... Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 8. Baskı Pegem Akademi Ankara. ... 2013 Sosyal Bilimlerde Araştırma ...

 • Slayt 1 - OsmanBulut finans duvarı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde araŞtirma yÖntemlerİkonu sosyal bİlİmlerde nİtel araŞtirma yÖntemlerİ. grup Üyelerİ osman bulut mahmut uyanik orhan aker

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde ve dolayısıyla eğitimde araştırma ... Taraması Yöntem Veri Analizi Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler ...

 • İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI MAKROEKONOMİK ZAMAN SERİLERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İktİsat doktora programi makroekonomİk zaman serİlerİ dersİ sunusu verİ setİ analİzİ ekonomİk serİlerİn duraĞanliĞi sorunu ve sahte regresyon

 • Slayt 1 - osmanblt.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA ... Faktör Analizi birbirleriyle ilişkili veri yapılarını birbirinden bağımsız ve daha az sayıda yeni veri ...

 • PowerPoint Sunusu - İnönü Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplanan Veri Çeşidine Göre Araştırma Türleri. ... çok değişkenli regresyon analizi kullanılır. ... Sosyal bilimlerde araştırma.

 • Slayt 1 - kulamyo.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma ... gruplanması analizi ... hipotezden hareketle veri toplama araçları ile olaylar ve değişkenler arasında neden-sonuç ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ardışık Araştırma Deney pahalı ya da zaman kısıtlı Her denemeden sonra veri analizi ... Coşkun R. Bayraktaroğlu S. Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde ...

 • Nicel - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yöntem konusu sosyal bilimlerdeki tartışmalı alanlardan biridir. Bununla birlikte sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin temel olarak ikiye ...

 • Yayın Seçme İşlemi - webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde bölgesel çalışmaların ... indeksi veri tabanıdır. Dünya ... Bölgesel Dergiler Atıf Analizi Atıf Analizi Sosyal Bilimler Güzel ...

 • CASE STUDY ÖRNEK OLAY DURUM ÇALIŞMASI SEDA ÇIRAY

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Merriam nitel durum çalışmalarını bir örneğin olgunun veya sosyal birimin yoğun bütüncül bir biçimde tanımlanması ve analizi olarak ifade ...

 • T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Ahlak Bilgisi vs. Fen Bilimleri Sosyal ... Örnek Olay İncelemesi Kütüphane Araştırmaları İçerik Analizi Yöntemi VERİ ÇEŞİTLERİ VE VERİ ...

 • Bby 252 AraştIrma yöntemlerİ ders hakkINda Bİlgİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri. BİLİMSEL YÖNTEM ... Bilgilerin analizi ve sınırlı miktardaki verilerden sonuç çıkartılarak genelleme yapma konularına yönelme. ... Sosyal bilimlerde.

 • Slayt 1 - edtechsdu.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Analizi ile keşfedilmesi ... Böylece veri toplama analiz ve ... Coşkun R. Yıldırım E. Bayraktaroğlu S. 2001.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ...

 • PowerPoint Sunusu - ahmeteminbaysal

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SHZ 506 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İÇİNDEKİLER. ... Veri analizi kolay. Ekonomik. Zamandan tasarruf. BÖLÜM II UYARLAMA. Araştırma Sorunsalı

 • Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel Araştırmaya Genel Bakış. Doğal ve sosyal bilimlerde doğruyu bulmanın yolu araştırma yapmaktır. Özellikle toplumlarda sosyal bilimler ...

 • Biyoistatistik 1 - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri eşit aralıklı ölçek düzeyinde ise . Non ... Bu hipotezinizi test etmek için hangi istatistik analizi kullanacağınızı tablodan yararlanarak belirleyiniz.

 • Sosyal Politikalara İlişkin Ulusal ve Uluslararası ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  META ANALİZİ. http www ... makale ve bildiriler bu araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. ... Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Araştırmalarda Kullanılan Başlıca Veri Toplama Teknikleri. Anket Gözlem Mülakat Görüşme Doküman Analizi Belgesel Tarama

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sosyal Bilimler Alanında ... NİTELDİR Gözlem Görüşme Döküman Analizi NİTELİKSEL ARAŞTIRMALAR Esnek ve ... Veri kalitesi ve sonuçların ...

 • İSTATİSTİK BİLİMİ - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fen ve sosyal bilimlerde hızlı bir ... 3 15 59 4 15 18 1 20 34 2 20 29 3 20 42 4 20 6.VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİK 6.1.KODLAMA 1 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... görüşme ve belge analizi gibi nitel veri ... Sosyal Bilimciler için araştırma Metot ve Teknikleri Ankara 2001 3-Denker M.S. Sosyal Bilimlerde ...

 • Scopus - Hacettepe Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scopus Zehra TAŞKIN BBY308 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim Not Her veri tabanı birbirinden farklı olsa da temel tarama stratejileri aynıdır.

 • Bilimsel Araştırma - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerin bir disiplini olan sosyolojide yürütülen araştırmalar çeşitli toplumsal olgu ve olayların biçimini dinamiklerini ve karşılıklı ...

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dolayısıyla nedensellik analizi yerine amaç-araç analizi ... Ekonomi Politikasında ve Sosyal Bilimlerde Değer Yargısı Sorunu Değer ... veri Teknoloji ...

 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - ahmettan.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERİ ANALİZİ 12 13 İstatistik uygulamaları 2 kategoride incelenir Betimleyici istatistik ... DENEY 8 Sosyal bilimlerde özellikle psikolojide kullanılır.

 • İKTİSAT BÖLÜMÜ - bologna.kmu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3 0 İktisat Politikası 3 0 Türkiye Ekonomisi 3 0 Büyüme ve Kalkınma 3 0 Devlet Bütçesi 2 0 Zaman Serileri Analizi ... Sosyal Bilimlerde ... veri girişini ...

 • BBY 203 Bilgi Gereksinimi ve Kullanıcı Grupları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde kullanıcı ... Kullanıcı araştırmalarının yapılış nedenleri Gereksinim duyulan bilginin analizi Bilgi arama ... Veri Information ...

 • Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İçinde bulundukları sosyal sistemdeki diğer tüketicilere kıyasla yenilikleri daha erken benimseyen ve ilk satın alan .

 • Slayt 1 - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1. Araştırma Probleminin Tanımı Araştırma problemini tanımlamanın etkili yollarından birisi problemi aşamalar halinde ele almaktır. MESELA Önce ...

 • İktisat Teorisine Giriş - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tüm doğal bilimler ve diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi ... de ğişmeyen unsurlar veri ... Kısmi ve Genel Denge Analizi ...

 • Slayt 1 - ozlemaydin.trakya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri ve bilgilerin toplanması 4. ... Ancak bu aşamalar temel bilimlerde geçerlidir. SİSTEM ANALİZİ AŞAMALARI. Temel bilimlerle sosyal bilimler arasındaki ...

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri - drhakancelik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Özellikle sosyal bilimlerde ... Veri Toplama 3 Anket Dizaynı Veri Analizi 1 Nicel Analiz Veri Analizi 2 Nitel Analiz Bilim ve Bilimsel Araştırma ...

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.