Yılbaşı Kampanyası

"sosyal bilimlerde veri analizi" Word Dosyaları

 • SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ . Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu. Konuya geçmeden önce metod ve araştırma teknikleri kavramları üzerinde ...

 • VERİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal araştırmalarda sosyal davranışlara ait değerlendirmeler de bu ... Ayrıntılı ve derinlemesine yapılan veri analizi veri kalitesinin sağlanması ...

 • acikders.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma Yöntem teknik ve ilkeler. ... Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara Detay.

 • acikders.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bu dersin temel amacı araştırma sürecini sorun belirleme veri toplama veri analizi ve sonuçları yorumlama ...

 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA MAKALE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veri toplama araçları belirtilmiş mi ... Verilerin Analizi. VERİLERİN ANALİZİ Evet Hayır Kısmen Düşünceler Yapılan analiz belirtilmiş mi

 • DERS BİLGİLERİ - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. 7. Baskı Ankara Pegem Akademi. ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. Ankara ...

 • t testi - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde ölçeğin tek boyutlu faktörlü ... Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 11. Baskı Ankara Pegem. Akademi yayınları.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. 1. ve 2. ... Yıldırım A Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Birinci Baskı.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir veri toplama tekniği olarak gözlem ... Verilerin analizi. ... Yıldırım A. Şimşek H. 2000 . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma.

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dersin Adı SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ... analizi bilgilerin analizi ... 2 Araştırma Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri 3 ...

 • sbeue.mersin.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Uygulamalar ... sosyal bilimlerde çeşitli istatistik teknikleri kullanabilme yeteneği kazandırmak amaçlanır.

 • dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2011-2012 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi SPSS I 2011-2012 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi SPSS II 2011-2012 Qualitative Research Methods

 • SABEM - yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma ... Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ... 1971 Türkiye de Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırmasının Veri ...

 • Faktör Analizi Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Faktör analizi aynı yapıyı ... Sosyal bilimlerde duyuşsal bir özelliği ... veri setine ilişkin varyansın açıklanamayan kısmını gösteren .

 • Durum Çalışması - beofly.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri ... sosyal bilimlerde ... Analizi Gömülü ...

 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İŞLETME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Şener Büyüköztürk Pegem Yayıncılık . Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi Beril Sipahi ...

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde SPSS le veri analizi. İstanbul Beta Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi 2002 . Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara TUBA

 • KONU - ihsis.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi. Beta Yayıncılık. Beril Durmuş Serra Yurtkoru Murat Çinko. 58. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde verİ analİzİ 30.09.2016 14 00 gÜlhane derslİk 6 yrd.doÇ.dr.İrfan akyÜz. tÜrkİye ekonomİsİ 30.09.2016 14 00 gÜlhane derslİk 6 yrd ...

 • edebiyat.akdeniz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİtel verİ analİzİ. 07.11.2016. 15.30. d-401. sos- 401. toplumsal degİŞme. 09.11.2016. 10.30. d-404. sos-403. ÇaĞdaŞ sos. teorİler. 07 ...

 • egitimbilimleri.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİcel verİ analİzİ 77227 ects 7 ap id 720069 3. 0 0 doktora. sbig9030. tanzİmat sonrasi fİkİr akimlari 72492 ects 7 ap id ...

 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - egitim.sakarya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İME501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Araştırma Yöntemleri YL İME502 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Veri Analizi YL 02-

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ali Yıldırım Hasan Şimşek ... Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi Nuran Bayram Ezgi Kitabevi 2004.

 • bildiri.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Öğretmen ... Nvivo 11 nitel veri analizi paket programını kullanarak ... Sosyal bilimlerde nitel ...

 • Sosyolojiye Giriş I - fenedebiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sözlü tarih odak grup içerik analizi söylem analizi. Ders Kitabı Sosyal Bilimlerde ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ...

 • Sosyolojiye Giriş I - web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sözlü tarih odak grup içerik analizi söylem analizi. Ders Kitabı Sosyal Bilimlerde ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ...

 • okan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MUDE 601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3. Bilim ve Araştırma. Araştırmanın Boyutlar ... Veri Analizi. MUDE 603 İleri Finansal Muhasebe 3 0 3.

 • ebe.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 3 0. 4 5. EYT 521. Eğitim Yönetimi. 3 0. 10 5-Seçmeli Dersler 2 -15 0. Toplam ... Nitel Veri Analizi ve Raporlama ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi 1.Baskı Ankara Ezgi Kitabevi 2004. Billor Nedret. Kıral Gülsen. Yüksek Boyutlu Veri Kümeleri İçin Robust Bacon ...

 • membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nicel Nitel veri hazırlama teknikleri ve analizi. Rapor yazımı ve sunma. Derse Katılım. ... Böke K. 2010 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık. Carter K. 2000 . Stuffing up for Technology Support. Technology Learning Vol.20 pp. 26-33.

 • todaie.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hafta Bilim bilimsel bilgi bilimsel araştırma sosyal bilimlerde yöntem ve teknik kavramlar ... Veri analizi- nitel araştırmalarda. Bilimsel Etik ...

 • cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bireylerin davranışlarında içerisinde yer aldıkları sosyal ve kültürel ortamın kısıtlamaları fırsatları ... Veri Toplama Araçları . Veri Analizi.

 • ÖZGEÇMİŞ - ir.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma ... Essex Üniversitesi Sosyal Bilimler Veri Analizi Yaz okulunda iki haftalık Karşılaştırmalı Metotlar kursuna ...

 • Açikalin Aytaç Modern Matemetik ve Fen Programlarini ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bilgin N. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Siyasal Kitabevi. ... Huberman A.M. Miles M.B. 2015 Nitel Veri Analizi Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Hacettepe Üniversitesi - acikders.ankara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 9. Baskı. Ankara Pegem Yayıncılık. Balcı A. 2010 . Sosyal Bilimlerde Araştırma. 6. Baskı. Ankara ...

 • BES-S 1010 Bilimsel Araştırma Teknikleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -Büyüköztürk Ş. Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. ... H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. bs ...

 • odabashuseyin.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II. Öğrenci-Konu Dağılımı Listesi. 2012-2013. Not Sunumlar aşağıdaki sıraya göre II. dönemin 3.

 • iibf.sdu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli İstatistik Eğitimi Amaçlanmıştır. Temelde Psikolojik Veri Analizi Ve Hipotez Testleri Uygulamalarına Ek Olarak ...

 • bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Ali 2001 Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem Teknik ve ... Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Ankara Pegem A Yayıncılık. Callinicos A ...

 • webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BES-YB 1010 SOSYAL ALANLARDA ... Sosyal Bilimlerde Araştırma ... -Büyüköztürk Ş. Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi.

 • Sosyolojiye Giriş I - fenedebiyat.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri R. Altunışık ... Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Elif Kuş Anı Yayınları Ankara 2007.

 • Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış Bir İçerik Analizi Çalışması

 • sbe.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ARY714 Veri Analizi. Yrd. Doç. Dr. Hasan Alp Özel. ARY701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ... ARY701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.

 • Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımıyla İlgili Ana ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Balcı A. Sosyal Bilimlerde Araştırma ... Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Pegem Yayıncılık Ankara 2004.

 • ÇOCUK ANNE İLİŞKİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÇOCUK ANNE İLİŞKİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE ... Ş. 2006 . Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi ... Sosyal Bilimlerde Nitel ...

 • EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN ETKİLİLİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Olgu bilim araştırmalarında veri analizi ... Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 7. Baskı . Ankara Seçkin Yayıncılık. Otacıoğlu S.G. 2007 .

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan nicel araştırma yöntemlerini ... veri toplama veri analizi ve yorumu konuları işlenecektir.

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde temel nitelikler değişmez ve evrensel değerlere ulaşmak için mantıklı araçlar ... Veri elde edilebilecek kaynakların tespiti ...

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"sosyal bilimlerde veri analizi" PDF Dosyaları

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"sosyal bilimlerde veri analizi" PowerPoint Dosyaları

 • Nitel Araştırmalarda Veri Analizi - cenkhoca

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nitel Araştırmalarda Veri Analizi. Nitel veri analizi ile ilgili olarak 3 temel kavram öne çıkmaktadır Betimleme. Analiz. Yorumlama.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ... İçerik analizi ... Veri toplama. Kodlama. Betimleme. Değerlendirme. Çıkarsama.

 • Slayt 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara Seçkin Yayıncılık. 1. ... VERİ ANALİZİ. Temel olarak istatistiksel ve sayısaldır.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ... Veri toplama. Veri analizi. Yazma. Seçme Araştırma Stratejileri. Nitel stratejiler ör. etnografik

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma yöntemi. 4. Bs. İstanbul Der ... Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara ...

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - arkelektronik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... araştırmacının veri setini birkaç defa ... sosyal olaylar inceleme konusudur ... Slayt 30 Slayt 31 İçerik Analizi İçerik Analizi İçerik Analizi ...

 • Nitel Paradigma ve Nitel Veri Toplama Araçları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Görüşme sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Neredeyse sosyolojik yöntemle eş anlamlı kullanılır hale gelmiştir.

 • Bilimsel Araştırma Süreci Bilimsel Araştırmalarda Veri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ölçme hataları ve veri ... Analizi Kümeleme Analizi Faktör Analizi Veri Özelliklerine Göre Parametrik ... Sosyal Bilimlerde Araştırma ...

 • Tedarikte Dönüşüm - oys.hku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERİ İŞLEMEYE HAZIRLIK TEMEL İSTATİSTİKİ ÖLÇÜLER VE ANALİZ TÜRLERİ. Bölüm. 8. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sait Gürbüz - Faruk Şahin

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nicel Veri Analizi ve İstatistik Testler Yaşar Tonta ... Gamma aynı zıt aynı zıt -0 61 Yani sosyal sınıfla önyargı arasında negatif bir ...

 • Bilimsel Bir Araştırmada Örnek Belirleme Nitel ve Nicel ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ankara Nobel Yayıncılık Özmen A. 1999 Sosyal Bilimlerde ... 2004 Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara Detay ...

 • Slayt 1 - nadircelikoz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yapılır Sosyal bilimlerde en çok kullanılan veri toplama ... KULLANABİLME VERİ ANALİZİ Bilim Bilimsel ... Sosyal Bilimler İçin ...

 • Verilerin Analizi - cografyaprojeleri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri Analizi. Bulgular. Bu bölümde ... Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 8. Baskı Pegem Akademi Ankara. ... 2013 Sosyal Bilimlerde Araştırma ...

 • Tedarikte Dönüşüm - oys.hku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ. Bölüm. 14. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sait Gürbüz - Faruk Şahin

 • Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Teknoloji ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma ... içerik analizi vs. Evren ve örneklem Gözlemler Veri işleme Analiz Uygulama ...

 • Bby 252 AraştIrma yöntemlerİ ders hakkINda Bİlgİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde nitel yöntem kullanımı daha fazla. ... Gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı ...

 • Nicel - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yöntem konusu sosyal bilimlerdeki tartışmalı alanlardan biridir. Bununla birlikte sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin temel olarak ikiye ...

 • Slayt 1 - OsmanBulut finans duvarı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde araŞtirma yÖntemlerİkonu sosyal bİlİmlerde nİtel araŞtirma yÖntemlerİ. grup Üyelerİ osman bulut mahmut uyanik orhan aker

 • Slayt 1 - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... sosyal bilimlerde ... açıkça görünür Durumla sınırlıdır Az sayıda olay ve özne vardır Tema analizi ... sosyal bilimlerde Veri toplama ...

 • Slayt 1 - kulamyo.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal Bilimlerde Araştırma ... gruplanması analizi ... hipotezden hareketle veri toplama araçları ile olaylar ve değişkenler arasında neden-sonuç ...

 • İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI MAKROEKONOMİK ZAMAN SERİLERİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İktİsat doktora programi makroekonomİk zaman serİlerİ dersİ sunusu verİ setİ analİzİ ekonomİk serİlerİn duraĞanliĞi sorunu ve sahte regresyon

 • PowerPoint Sunusu - İnönü Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplanan Veri Çeşidine Göre Araştırma Türleri. ... çok değişkenli regresyon analizi kullanılır. ... Sosyal bilimlerde araştırma.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde ve dolayısıyla eğitimde araştırma ... Taraması Yöntem Veri Analizi Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler ...

 • Yayın Seçme İşlemi - webftp.gazi.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde bölgesel çalışmaların ... indeksi veri tabanıdır. Dünya ... Bölgesel Dergiler Atıf Analizi Atıf Analizi Sosyal Bilimler Güzel ...

 • Slayt 1 - osmanblt.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde araŞtirma yÖntemlerİkonu faktÖr analİzİ. grup Üyelerİ osman bulut mahmut uyanik orhan aker. zafer kardeŞ. Öğretim Üyesi doç. dr ...

 • Eğitim bilimlerinde yeni araştırma araçları ve katkıları ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim bilimlerinde yeni araştırma araçları ve katkıları Niteliksel kalitatif analiz yazılımları ve ATLAS.ti örneği Mehmet Cüneyt Birkök - Sakarya ...

 • CASE STUDY ÖRNEK OLAY DURUM ÇALIŞMASI SEDA ÇIRAY

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Merriam nitel durum çalışmalarını bir örneğin olgunun veya sosyal birimin yoğun bütüncül bir biçimde tanımlanması ve analizi olarak ifade ...

 • T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Ahlak Bilgisi vs. Fen Bilimleri Sosyal ... Örnek Olay İncelemesi Kütüphane Araştırmaları İçerik Analizi Yöntemi VERİ ÇEŞİTLERİ VE VERİ ...

 • PowerPoint Sunusu - ahmeteminbaysal

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SHZ 506 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İÇİNDEKİLER. ... Veri analizi kolay. Ekonomik. Zamandan tasarruf. BÖLÜM II UYARLAMA. Araştırma Sorunsalı

 • Biyoistatistik 1 - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri eşit aralıklı ölçek düzeyinde ise . Non ... Bu hipotezinizi test etmek için hangi istatistik analizi kullanacağınızı tablodan yararlanarak belirleyiniz.

 • Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bilimsel Araştırmaya Genel Bakış. Doğal ve sosyal bilimlerde doğruyu bulmanın yolu araştırma yapmaktır. Özellikle toplumlarda sosyal bilimler ...

 • Bby 252 AraştIrma yöntemlerİ ders hakkINda Bİlgİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri. BİLİMSEL YÖNTEM ... Bilgilerin analizi ve sınırlı miktardaki verilerden sonuç çıkartılarak genelleme yapma konularına yönelme. ... Sosyal bilimlerde.

 • Bilimsel Araştırma - moodle.baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yöntem konusu sosyal bilimlerdeki tartışmalı alanlardan biridir. Bununla birlikte sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin temel olarak ikiye ...

 • Sosyal Politikalara İlişkin Ulusal ve Uluslararası ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  META ANALİZİ. http www ... makale ve bildiriler bu araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. ... Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sosyal bİlİmlerde nİtel araŞtirma yÖntemlerİ

 • Scopus - Hacettepe Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Scopus Zehra TAŞKIN BBY308 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim Not Her veri tabanı birbirinden farklı olsa da temel tarama stratejileri aynıdır.

 • Slayt 1 - edtechsdu.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Analizi ile keşfedilmesi ... Böylece veri toplama analiz ve ... Coşkun R. Yıldırım E. Bayraktaroğlu S. 2001.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... görüşme ve belge analizi gibi nitel veri ... Sosyal Bilimciler için araştırma Metot ve Teknikleri Ankara 2001 3-Denker M.S. Sosyal Bilimlerde ...

 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - ahmettan.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERİ ANALİZİ 12 13 İstatistik uygulamaları 2 kategoride incelenir Betimleyici istatistik ... DENEY 8 Sosyal bilimlerde özellikle psikolojide kullanılır.

 • Slayt 1 - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Veri toplama teknikleri büyük ... Anket uygulama Şubat-Mart iki ay Toplanan verilerin analizi Nisan ... Daha çok sosyal bilimlerde kullanılır Gereksinim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Araştırmalarda Kullanılan Başlıca Veri Toplama Teknikleri. Anket Gözlem Mülakat Görüşme Doküman Analizi Belgesel Tarama

 • Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ki-kare değerleri 0 ile arasında değişir. İyi Uyum Testi Varsayımları 1. Çok değerli kategorik veri 2. Tek bir örnek birden çok ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sosyal Bilimler Alanında ... NİTELDİR Gözlem Görüşme Döküman Analizi NİTELİKSEL ARAŞTIRMALAR Esnek ve ... Veri kalitesi ve sonuçların ...

 • İSTATİSTİK BİLİMİ - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fen ve sosyal bilimlerde hızlı bir ... 3 15 59 4 15 18 1 20 34 2 20 29 3 20 42 4 20 6.VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİK 6.1.KODLAMA 1 ...

 • Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İçinde bulundukları sosyal sistemdeki diğer tüketicilere kıyasla yenilikleri daha erken benimseyen ve ilk satın alan .

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kamu Sektörü Toplumun durumunu ve ekonomik ve sosyal politikalarını yönetenlerle birlikte ... örn. sistem analizi ... Sosyal bilimlerde deneysel ...

 • İktisat Teorisine Giriş - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tüm doğal bilimler ve diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi ... de ğişmeyen unsurlar veri ... Kısmi ve Genel Denge Analizi ...

"sosyal bilimlerde veri analizi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.