Yılbaşı Kampanyası

"türk kamu yönetimi" Word Dosyaları

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetimi. 3 0 0 4 3 3 Seçmeli. Seçmeli Ders Toplamı 15 0 0 20 15 15 DÖNEMLİK DERS YÜKÜ TOPLAMI 30 0 0 30 18 18 3.Sınıf Bahar Dönemi.

 • TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN EVRİMİ-GELİŞİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Berkman Ümit Türk Kamu Yönetimi Disiplinine İlişkin Bir Değerlendirme Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri cilt 1 Ankara TODAİE ...

 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul Alfa Aktüel Yayıncılık. Tutar H. 2000 . Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul Hayat Yayınları.

 • KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS BÜTÇE HAZIRLANMASI VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İlk yıllarında program bütçe Türk Kamu Yönetimi ve Siyasi organlar üzerinde ... Kamu Yönetimi Reformunun ara ayaklarından biri olan 5018 sayılı Kanun ...

 • selcuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetimi Siyaset Sosyolojisi 4 Reha YAZGAN 120605053 Kamu Yönetimi 11.04.2016. Özel Farabi Hastanesi Kabul - Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve ...

 • iibf.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  V. Kamu Yönetimi Sempozyumu- Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlar ...

 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Birinci ve İkinci Öğretim 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI. ... E.AKYOL Türk Kamu Yönetimi.

 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Tasarısı hazırlanmış ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tasarıyı Türk kamu yönetimi siteminde köklü değişiklikler yaratan bir yeniden yapılanma etkinliğinin bir parçası olarak görmekte yarar vardır.

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 3 4 KMY 210 AB ve Türk Kamu Yönetimi 2 0 2 4 KMY 211 Türk Siyasal Hayatı-I 3 0 3 ... 3 0 3 5 KMY 305 Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri 3 0 ...

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Güz döneminde verilen Kamu Yönetimine Giriş I dersinde ele alınan teorik ve genel bilgiler Türk kamu yönetimi nezdinde somutlaştırılacaktır.

 • kamu.yeditepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetimi. PA 205. 3. 3 0. 3. 4. Ön Koşul Dersleri-Dersin Dili. İngilizce. Dersin Seviyesi. Lisans. Dersin Tür ...

 • Kamuda tehlikeli reform - Ankara Üniversitesi Siyaset ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Oysa Türk kamu hukukunda ... kamu yönetimi temel kanunu tasarısı bu personelin statüsünün ve kadrolarının esas itibarıyla saklı tutulmasını ...

 • 1980 SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title 1980 SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI BAĞLAMINDA TÜRK METROPOLİTEN YÖNETİMİ Author YÖRÜKOĞLU Last modified by

 • agri.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğrencilerin kamu yönetimi teorisi Türk kamu yönetimi sisteminin temel unsurları ve sistemin işleyişinde karşılaşılan başlıca sorunlar hakkında ...

 • KKTC KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ YASA TASARISI TASLAĞI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar.

 • SÜLEYMAN DEMİİREL ÜNİİVERSİİTESİİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Yönetimi Yeni Ders Program ... Türk kamu yönetiminin denetlenmesinde kullanılan araç ve yöntemler denetim anlayışındaki dönüşüm ...

 • KÜRESELLEŞMENİN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KÜreselleŞmenİn devlet ve kamu yÖnetİmİ Üzerİndekİ etkİlerİ ve tÜrk kamu yÖnetİmİne yansimalari . dr. h. Ömer kÖse 1. gİrİŞ

 • KAY 607 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KAY 607 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi dersi ... -Öğrenci sunuşu örneği verilecek 4 20 Ekim 2006 Karşılaştırma Temeli Olarak Türk Kamu Yönetimi ...

 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk kamu yönetimi sisteminin niteliği ve örgütsel yapısını bilir. Türk kamu yönetimi ile ilgili tartışmalara bilgi içerikli olarak analizler yapabilir.

 • EK-3 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisans Kamu Yönetimi Bölümü Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 1977 Y. Lisans ... Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel ...

 • KAMU YÖNETİMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VE İDAREDE REFORM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ali İlker Kurt. GİRİŞ. Bu çalışmada Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının eğitime olan etkileri incelenmiştir. Bu değerlendirme için Türk İdari ...

 • personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk . Kamu Yönetimi. 2015-2016 Bahar Dönemi. Bütünleme . Sınavı . Bütünleme . Sınavı . açık kaynak DEĞİLDİR. Sınav klasik olacaktır. Kaynaklar

 • KAMU KURUMLARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk kamu yönetiminin kronik sorunlarından olan işlerin ... 2003 Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi Çağdaş Kamu ...

 • İYİ YÖNETİŞİM - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İyi yönetişim bakımından Türk Kamu Yönetiminin şu prensipleri uygulaması gerekir ... Kamu yönetimi gelişme yönelimli olmalıdır.

 • Öğrenciler Avrupa Birliği adayl - kamu.yeditepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk kamu yönetimi yapısı Cumhuriyet Osmanlı döneminden merkezi devlet yerel yönetimler vesayet denetimi Tr.pub.adm yapımı geleneksel politikası. ...

 • KAMU REFORMUNUN KAYNAKLARI -I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Taslağı nı başlatan hüküm KAMU REFORMUNUN KAYNAKLARI -II. ... Türk Sivil Havacılık Kanunu Kamulaştırma Kanunu ...

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kamu yönetimi aygıtı ve bu aygıtın parçaları ... deprem vb. afet ve kriz yönetimi ilişkileri Türk kamu yönetiminde olağanüstü yönetim ...

 • Mevcut Türk Teftiş ve Denetim sistemi uluslararası ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunlar başta Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı olmak üzere Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol ... TÜRK TEFTİŞ VE DENETİM SİSTEMİNİN DURUMU.

 • KAMU YÖNETİMİ BÜTÜN DÖNEMLER VE SINIFLAR DERS DAĞILIM ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title KAMU YÖNETİMİ BÜTÜN DÖNEMLER VE SINIFLAR DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Author PRO2000 Last modified by Braudel Created Date 5 24 2012 6 46 00 AM

 • iibf.bayburt.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KAMU YÖNETİMİ LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI. 1.SINIF. I. Yarıyıl. II. Yarıyıl. Kodu. Dersin Adı. ECTS. T. U. K. Kodu. Dersin Adı. ECTS. T. U. K. İ101B . Türk ...

 • BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu yönetimi ve kamu hizmeti kavramları ... Türk kamu yönetimi sisteminin özellikleri Türkiye de kamu kurum ve kuruluşların sınıflandırılması ...

 • kayfor14.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Kentlerin Yeniden Tanımlanması ve Marka Kent Kavramı İstanbul Üzerine Bir Değerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Salih Batal.

 • Kamu yönetimi forumu KAYFOR ulusal ve uluslar arası ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KAMU YÖNETİMİ FORUMU IX KAYFOR IX Sunuş. IX. Kamu Yönetimi Forumu Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 19-21 Ekim 2011 tarihinde Ankara da yapılacaktır.

 • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetiminde ve Güvenlik Hizmetlerinde Hesap Verilebilirlik. ... SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2012-2013 Eğitim ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KAMU YÖNETİMİ 1. Sınıf Dersler D ... Türk Anayasa Hukuku . Yrd.Doç.Dr.Mehmet YILMAZ 11.00-11.50 KY 107 BKY 1007-BUİ 1005 . Yönetim Bilimi .

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yönetim Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Özel Yönetimle Karşılaştırılması ... Bu doğrultuda Orta Asya Türk yönetimi İran Sasani Yönetim ...

 • mahkemeler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ . KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ YASASI. İÇ DÜZENİ. Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM. Genel Kurallar Madde 2.

 • ÖZGEÇMİŞ FORMATI - kamuyonetimi.ksu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları 6 0 70 9.3. Doktora dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati. Teorik Uygulama Öğrenci ...

 • iibf.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk kamu personel yönetiminin tarihçesi ... Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi kontrol Kanunu çerçevesinde iç ve dış denetim. ISL.

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title 5018 sayili kamu malİ yÖnetİmİ ve kontrol kanunu İle kamu malİ yÖnetİmİnde yer alanlarin gÖrev yetkİ ve sorumluluklarinin aÇiklanmasi

 • sbe.aksaray.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kamu515 kamu yÖnetİmİ ve etİk. yrd.doç.dr. mehmet faruk ÖzÇinar. kamu507 sİyasal İdeolojİler . ... kamu535 tÜrk İdare tarİhİ yrd.doç.dr. oktay alku ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bİlecİk Ünİversİtesİ. sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ ders İÇerİk formu. program adı kamu yÖnetİmİ. dersin adı tÜrk devlet geleneĞİ

"türk kamu yönetimi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"türk kamu yönetimi" PDF Dosyaları

"türk kamu yönetimi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"türk kamu yönetimi" PowerPoint Dosyaları

 • Türk kamu yönetiminde AJANSLAŞMA 2001-2009

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Türk kamu yönetiminde AJANSLAŞMA 2001-2009 Author DELL Last modified by DELL Created Date 4 6 2016 1 27 26 PM Document presentation format

 • Modern İç Kontrol Standartları ve Türk Kamu Yönetimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hassas Görev Nedir Kamu yönetiminde yürütülen görevlerden bazıları gerek doğası gereği ve gerekse idarenin itibarı yolsuzluk riski gizli bilgilerin ...

 • KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ Tüketiciler Günü Etkinliği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU YÖNETİMİ KALİTE VE VERİMLİLİĞİNDE Doğru İstihdam ın Etki ve Kriter Unsuru ... Ve Kıbrıs Türk Halkı nın Dünya Tüketiciler ...

 • TÜRKİYE DE KAMU KESİMİ REFORMLARI - worldbank

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE KAMU KESİMİ REFORMLARI PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ REFORMLARI GEREKTİREN FAKTÖRLER Dış Faktörler Avrupa Birliği Süreci IMF ve Dünya ...

 • Modern İç Kontrol Standartları ve Türk Kamu Yönetimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Modern İç Kontrol Standartları ve Türk Kamu Yönetimi Author Ali KAYIM Last modified by STDB Created Date 3 10 2007 8 29 38 AM Document presentation format

 • PowerPoint Sunusu - personel.omu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tarihten bugüne dış yardım RG 22 Aralık 2015 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Kamu Mali Yönetimi ...

 • PowerPoint Sunusu - kentegitim.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu Yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ... sorumludurlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 d.maddesinde kamu ...

 • Design and Production of Policing Strategy in Turkey

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Design and Productionof PolicingStrategyin Turkey. Prof. Dr. Nail Öztaş. Gazi Üniv İİBF . Kamu Yönetimi Bölümü

 • SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ X. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Orhan irk dokuz eylÜl Ünİversİtesİ kamu yÖnetİmİ bÖlÜmÜ yÖnetİm bİlİmlerİ anabİlİm dali araŞtirma gÖrevlİsİ

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Author MGM Last modified by bekad Created Date 5 23 2005 11 44 28 AM Document presentation format

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜrk kamu malİ yÖnetİmİnde yerİnden yÖnetİm İlkesİ ... hÜkÜmet programinda ve acİl eylem planinda kamu malİ yÖnetİmİ alaninda yapilmasi ...

 • Slayt 1 - ibrahimkucuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TEMEL EĞİTİM DERS NOTLARI ÜNİTE Devlet Teşkilatı Anayasa ve Kamu Hizmeti AMAÇ Devlet Teşkilatı Anayasa ve Kamu Hizmeti bilgisi.

 • İÇ DENETİM - tide.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Alanındaki Gelişmeler 1927 yılından beri uygulanmakta olan Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi ...

 • PowerPoint Sunusu - MURAT TUNÇEL

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU ZARARI Ahmet ÖNER ... Hizmetler Uzmanı Türk mali sistemine köklü değişiklikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu ...

 • DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI - omeryilmaz.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Geleneksel kamu yönetimi anlayışında yükselme kıdeme pozisyona ya da unvana dayalı iken TKY ... Türk Standartları Enstitüsü ...

 • KAMU MALİYESİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU MALİYESİNE GİRİŞ Maliye ilminin tanımı konusu tarihi gelişimi ve diğer disiplinler ile ilişkisi Milli ekonomide Kamu kesiminin yeri önemi ve gelişimi

 • TEMEL HUKUK - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sözleşme serbestisi Dürüstlük kuralı Kamu ... ANAYASANIN TEMEL İLKELERİ DEMOKRATİK DEVLET Halk yönetimi ... dil ayrımı yapılmaz Türk ...

 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER M.Sc. BÖLÜM-3 Okul Örgütü ve Yönetimi Eğitim Örgütü nedir Ortak amaçlar ...

 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER M.Sc. BÖLÜM-4 Yönetim Kuramları ve Eğitime Yansıması Yönetim bir bilim midir

 • KAMU MALLARININ KORUNMASI VE TASARRUF TEDBİRLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title KAMU MALLARININ KORUNMASI VE TASARRUF TEDBİRLERİ Author EGT Last modified by Tezcan BİÇER Created Date 1 9 2015 11 13 56 PM Document presentation format

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUKabul Tarihi 10 12 2003 ... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 5

 • Diapositiva 1 - kamu-bib.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜrkİye de bİlgİ toplumu Üst yapisi raporu Çalışma grubu - 4 tÜrkİye de bİlgİ toplumu Üst yapisi 1. bİlgİ toplumu 2. gelİŞmİŞ Ülkelerdekİ durum

 • KAMU ZARARI - drahmetozen

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAMU ZARARI - drahmetozen ... kamu zarari

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kamu yönetimi etiğini ... Türk kamu yönetimi açısından etik altyapısının önemli bir kurumsal unsurunu oluşturmaktadır.

 • TÜRKİYE DE EKONOMİK SEKTÖRLER KAMU SEKTÖRÜ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE İÇ BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ Kamu ihtiyacı olan kaynakları ya ... Hazine nin Türk Telekom da bulunan yüzde 55 oranındaki hissesi ...

 • Slayt 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Y Ö n e t İ m organİzasyon y Ö n e t İ m organİzasyon

 • BÜTÜNLEŞİK SINIR YÖNETİMİ - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BÜTÜNLEŞİK SINIR YÖNETİMİ Avrupa Birliği Sınır Kavramı İç Sınır Nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere üye devletlerin ortak kara ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kamu yönetimi uzman ... tÜrk dİl kurumu İmla kilavuzu İle tÜrkÇe sÖzlÜk esas alinarak dİlbİlgİsİ kurallarina gÖre yaŞayan tÜrkÇe İle yazilir.

"türk kamu yönetimi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.