Yılbaşı Kampanyası

"tebligat kanunu 35.madde" Word Dosyaları

 • TEB - ankarabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tebligat Kanunu nda değişiklik yapılan madde ... değiştirilen adres bu yerlere bildirilmediği takdirde muhataba doğrudan 35. madde uygulanarak tebligat ...

 • osahed

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... icra iflas kanunu 21. madde ile tebligat kanunu 35 .madde hükmü doğrultusunda muteber olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. ...

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU NUN 35

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GazİosmanpaŞa Ünİversİtesİ tarafindan bİr dİĞer Ünİversİtede lİsansÜstÜ eĞİtİm gÖren araŞtirma gÖrevlİlerİnce dÜzenlenecek taahhÜtname ve ...

 • NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... amirinin huzurunda düzenlenmesi halinde 31.12.2009 tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu 53 Seri No.lu Genel ...

 • ÖRNEK 4 - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... trampa ve takas gibi Medeni Kanun Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu ... Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

 • Y URTDIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PElZSONELiNE MAHSUS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun ilgili maddesi gereğince esas ve delil ... 10- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için ...

 • LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ - ito.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen ...

 • sirnak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası 2547 Kabul Tarihi 04 11 1981 ... fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirmelerde tebligat ...

 • 1 - web.iku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  35.madde Herkes mülkiyet ve ... 1858 tarihli Arazi Kanunu çıkarılmış sınır mülkiyet ... İçindekiler de bulunamaz ise tebligat varakası yapıya asılır.

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anayasa nın 13. ve 35. madde ... belirtilen belgelerin toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlanıp 11 02 1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ...

 • HMK ve HUMK madde karşılaştırması - Gayrimenkul Hukuku

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Maddeler HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ ... 35 MADDE 35 H kimin reddi istemi aşağıdaki hallerde kabul ... her türlü tebligat ...

 • ksmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  -1111 sayılı Askerlik Kanunu ... e-tebligat ile tebliğ edildi. Bu ... A.A.T.U.H.K nun mükerrer 35. Madde hükümleri de dikkate alınarak kanuni temsilci ...

 • mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebligat Kanunun ... Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun ... 35. madde Tıpta ...

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ... Terminal İdaresince acenteler ve tüm iş yerlerine gönderilen yazılar tebligat hükmünde sayılır.

 • HMK ve HUMK madde karşılaştırması - metinozderin.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır. Bu madde hükümleri bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

 • SOSYAL SİGORTALAR - sigmaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ve genel saĞlik sİgortasi kanunu İÇİndekİler. sosyal sİgortalar ve genel saĞlik sİgortasi kanunu 6. bİrİncİ kisim amaç kapsam ve tanımlar 6

 • Tanımlarda - izmimod.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  35. MADDE 7.31 ... 3194 sayılı İmar Kanunu ... Bu hükümlere uyulmadığı tespit edildiği takdirde mülki amirlik ve belediyeler tarafından yapılacak tebligat ...

 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler. Amaç ve kapsam. MADDE 1- 1 Bu Kanunun amacı avukatlık mesleğinin niteliğini amacını ...

"tebligat kanunu 35.madde" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"tebligat kanunu 35.madde" PDF Dosyaları

"tebligat kanunu 35.madde" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"tebligat kanunu 35.madde" PowerPoint Dosyaları

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tebligat Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne göre yapılır. ... 35. Madde Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse ...

"tebligat kanunu 35.madde" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.