Yılbaşı Kampanyası

"terapötik aferez" Word Dosyaları

 • Aferez nedir - kanhastaliklari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygulanan kişiye göre. Terapötik Aferez tedavi edici aferez Uygulandığı kişiye göre ikiye ayrılır. Eğer bir hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa ...

 • TERAPÖTİK AFEREZ ENDİKASYONLARI - thd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  106 XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi TERAPÖTİK AFEREZ ENDİKASYONLARI İlhami Kiki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Erzurum

 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP ... - aferez.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik Aferez Ünitesi Konsültasyonu Terapötik aferez planlanan tüm hastaların ilk uygulama öncesinde Terapötik Aferez konsültan hekimi ve teknik ekibi ...

 • hudsim.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MALZEME KODU 100333. MALZEME ADI AFEREZ SETİ TERAPÖTİK İŞLEMLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1-Cihaz terapötik plazmaferez terapötik eritrositaferez ...

 • FOTFEREZİS - OSMAN İLHAN

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fotoferezin etki mekanizması hakkındaki mevcut bilgilere göre birkaç mekanizma terapötik etkide ... Elde edilen bu buffy-coat nin aferez cihazı tarafından ...

 • ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında terapötik aferez merkezlerinde teknik sorumlu veya diğer sağlık personeli olarak ...

 • haged.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Terapötik Aferez Ünitesi. Sıvı azot depolama tank ...

 • web.beun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik Aferez Uygulamalar ...

 • HEMATOLOJİ YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI - thd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lökoferez terapötik X h Aferez vericiliği X i ... Terapötik flebotomi yapma X k Spesifik kan ürünleri lökosit deplesyonu CMV arındırılmış ...

 • Are You suprised - hudsim.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1 100333 AFEREZ SETİ TERAPOTİK İŞLEMLERİ İÇİN 104 ADET Son Teklif Verme Tarihi ve Saati 05.06.2014 Saat 14 00 - Proje No 2014 877. Bölümü ...

 • Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014 42 7 ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014 42 7 ... T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Terapötik Aferez Rehberi 2013 s. 63-5. Szczepiorkowski ZM ...

 • HEMATOLOJİ YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI - thd.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... kullanımı h Prenatal ve aile taramasında moleküler biyolojik tekniklerin kullanımı ı Terapötik ... Aferez e ...

 • SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SaĞlik bakanliĞina baĞli bİrİncİ basamak saĞlik kuruluŞlarinda gÖrevlİ personele dÖner sermaye gelİrlerİnden ek Ödeme yapilmasina daİr yÖnerge

 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA TEBLİĞİ - ttb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... terapötik rejiminin bir ... gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez ...

 • onurbilgich.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SaĞlik bakanliĞi

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sevgili Öğrenciler Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizin en büyük ve saygın Tıp Fakültelerinden biridir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal in adını ...

 • TEBLİĞ - seo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... terapötik rejiminin bir ... gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez ...

 • saglikaktuel

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

 • 25 Mayıs 2007 CUMA - Mükerrer - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik rejiminin ... gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez ...

 • k29 Eylül 2008 PAZARTESİ - antalyaeo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  K29 Eylül 2008 PAZARTESİ. Resm Gazete. Sayı 27012 Mükerrer TEBLİĞ. 2007-2008 arası farklılıklar. 22.10.2008 tarihinde tebliğ ile olan değişiklikler ...

 • hastane.ege.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

 • 25 Mart 2010 PERŞEMBE - toomad

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

 • 2008 SUT Güncel - seo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir. ...

 • tumdef

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

 • GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ - sbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2016-2017 eĞİtİm-ÖĞretİm yili. dÖrdÜncÜ sinif programi gÜlhane tip fakÜltesİ dekan eĞİtİm yardimcisi. prof.dr.orhan kozak. gÜlhane tip fakÜltesİ ...

 • SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE 16. ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 17. Kurulun Toplanması Çalışma Usul ve Esasları 17

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan - cdn.ebilgi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

 • k29 Eylül 2008 PAZARTESİ - yozgateo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir. ...

 • samsuneczaciodasi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. 1. AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK. 1.1. Amaç 1 Tebliğin amacı bundan ...

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi. İlaç Araştırmalarında Farmakoepidemiyolojinin Yeri. Yeni Nöroprotektifler- Tetrasiklinler. Yeni Nöroprotektifler ...

 • 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI - deva.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik endikasyonlar . KAPTORİL hipertansiyonun tedavisinde sistolik ventriküler fonksiyonun azaldığı kronik kalp yetmezliğinde endikedir.

 • 25 Mart 2010 PERŞEMBE - diader.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. 1. AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK. 1.1. Amaç 1 Tebliğin amacı bundan ...

 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP ... - aferez.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Terapötik Aferez Ünitesi Konsültasyonu Otolog Periferik Kök Hücre Aferezi planlanan tüm hastaların mobilizasyona başlamadan önce ...

 • Türk Aferez Derneği

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Aferez Derneği olarak Sn. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Sn. Prof. Dr. Fatih Demirkan ı tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz.

"terapötik aferez" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"terapötik aferez" PDF Dosyaları

"terapötik aferez" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"terapötik aferez" PowerPoint Dosyaları

 • Aferez nedir - kanhastaliklari

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uygulanan kişiye göre. Terapötik Aferez tedavi edici aferez Uygulandığı kişiye göre ikiye ayrılır. Eğer bir hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa ...

 • Türk Aferez Derneği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Aferez Derneği olarak Sn. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Sn. Prof. Dr. Fatih Demirkan ı tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz.

 • TERAPÖTİK AFEREZ ENDİKASYONLARI - thd.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  106 XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi TERAPÖTİK AFEREZ ENDİKASYONLARI İlhami Kiki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Erzurum

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Monosit Trombosit PLAZMA Su Proteinler Yağ Karbohidrat Elektrolitler HEMAFEREZ DONÖR AFEREZİ TERAPÖTİK TEDAVİ EDİCİ AFEREZ İŞLEM Kanın ...

 • Slayt Başlığı Yok - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TERAPÖTİK AFEREZ ENDİKASYON KATEGORİLERİ Hematolojik ve Onkolojik Hastalıklar Renal ve Metabolik Hastalıklar Nörolojik Hastalıklar Otoimmün ...

 • İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE GENETİK DANIŞMA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Terapötik Aferez Ü. Endoskopi Ünitesi LABORATUVARLAR Romatoloji Tıbbi Genetik Sitogenetik ve Moleküler Genetik TARİHÇE 1925- Gureba Hastanesi 1.

 • CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI I

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  CerrahpaŞa tip fakÜltesİ İÇ hastaliklari anabİlİm dali ÖzdeĞerlendİrme sunumu. prof. dr. teoman soysal

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... içerir 4 Albumin izoosmotik 20 Albumin hiperosmotik Human Albumin 4 Ciddi hipoalbüminemiye bağlı şok Terapötik plazma ... Aferez yöntemi ile Çok ...

 • Erişkin Hemofili Hastalarında Proflaksi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ERİŞKİN KÖK HÜCRE HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE Kemik iliğinin terapötik ... AFEREZ PowerPoint ...

 • Vasküler Giriş - Hoşgeldiniz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... terapötik veya takiben ... bir kateter klempe edilene kadar pozitif basınç Groshong SF her girişim sonrası veya en az haftada bir Aferez heparin 1000u ml ...

 • Kan Transfüzyonu - hastaneciyiz.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kan Transfüzyonu Dr. Sacide Hazıroğlu Sağlık Sunumları http hastaneciyiz.blogspot

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aferez Terapötik eritrositaferez 1 seans Aferez Terapötik lökaferez 1 seans Aferez Terapötik plazma değişimi 1 seans Aferez donör plazma aferezi 1 ...

 • KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Dr. Gökalp GÜZEL GAZÜ TF Kalp Damar Cerrahisi AD. Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleri ...

"terapötik aferez" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.