Yılbaşı Kampanyası

"uzależnienie od komputera" Word Dosyaları

 • Uzależnienie od Internetu komputera

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD INTERNETU KOMPUTERA. Jak rozpoznać ten problem U os b kt re nadużywaj Internetu komputera może pojawić si Silna potrzeba lub poczucie ...

 • UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU Author Strawa Anna Last modified by Ministerstwo Edukacji Narodowej Created Date 3 2 2012 7 51 00 AM Company P S

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - pg-janow.internetdsl.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Jest o wiele gro niejsza niż uzależnienie od komputera a sk ada si na ni wiele psychicznych i fizycznych schorze . Podstawowe objawy nadużywanie Internetu

 • UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU. Gimnazjum nr 1 05-420 J zef w ul. Le na 39. Tel. 0-22 789-69-31 do 33. Fax 0-22 789-69-44. e-mail gimnazjumjozefow wp.pl.

 • Internet - uzależnienie

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze. - 1999 nr 4 s. 10-12. Uzależnienie od komputera i medi w ...

 • Uzależnienie od - zsipo2.magnuszew.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera. i internetu. W naszych czasach poważnym zagrożeniem jest nie tylko alkoholizm czy narkomania. Problemy wychowawcze bywaj zwi zane ...

 • Uzależnienie od internetu. - magiste.republika.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od internetu - Internet Addiction. Dzi ki naszym ukochanym komputerom . pod czonym do sieci wyodr bni a si . nowa gro na choroba internet ...

 • psppokoj.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i gier komputerowych. Uzależnienie od komputera Internetu czy gier komputerowych już od jakiego czasu znajduje si na ...

 • Sylabus kursu PSYCHOPATOLOGIA UZALE NIE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. 13c. Zaburzenia odżywiania. Literatura Woronowicz .str.459 - 500. 14. Zaburzenia nawyk w i pop d w- cd. 14a. Seksoholizm.

 • Moje dziecko i komputer - szkolap6.nazwa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Do symptom w zwiastuj cych uzależnienie dziecka od komputera zaliczamy nast puj ce zachowania Dziecko niech tnie spotyka si z kolegami ...

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - sp1.polkowice.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD INTERNETU. Nadmierne korzystanie z Internetu . ... Pami taj o regularnym skanowaniu komputera w celu wyeliminowania ewentualnych wirus w.

 • Czym w a ciwie jest uzależnienie - bazatematow.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. Nowe w Szkole. 2003 nr 7 8 s. 2-4. 4. Dziewiecki Marek. Uzależnienie od komputera i Internetu .Wychowawca. 2003 nr 6

 • Uzależnienie internetowe IAD z angielskiego Internet ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  W ostatnich latach do listy tej możemy dodać uzależnienie od komputera i Internetu. Uzależnienie internetowe IAD z angielskiego Internet Addiction Disorder ...

 • Uzależnienia od gier internetowych - psplipie.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera jest bardzo poważnym zagrożeniem cz sto lekceważonym. Zbyt cz ste korzystanie z Internetu niesie ze sob bardzo poważne ...

 • KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY ZESPO U UZALE NIENIA OD ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY. ZESPO U UZALE NIENIA OD ALKOHOLU . wg dr B.Woronowicza. Masz przed sob test przy pomocy kt rego możesz dokonać autodiagnozy ...

 • PROGRAM PROFILAKTYCZNO - sp2.kwidzyn.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Psychiczne - uzależnienie wirtualna rzeczywisto ć oderwana od życia. Uzależniony od komputera nawet nie szuka zwi zk w z innymi lud mi ...

 • Jak można stwierdzić czy jest si uzależnionym od Internetu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. Należy rozmawiać z dziećmi na temat ryzyka jakie niesie nadmierne zaangażowanie w wirtualn rzeczywisto ć ...

 • poradnia-leszno.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mgr Grażyna Kijowska-Wein. psycholog. Uzależnienie od komputera choroba XXI wieku Czy uzależnienie takie jak inne uzależnienia Coraz cz ciej ...

 • Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problem w Uzależnie

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Wymaga to jednak od istniej cych ... natomiast w r d dzieci jest to zdecydowanie uzależnienie od komputera. Problemy te dotycz mieszka c w miasta.

 • Komputer i Internet - ciemna strona mocy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Profilaktyka uzależnie obejmuje najcz ciej narkomani alkoholizm nikotynizm. Jednak rozw j nowych technologii i ...

 • Uzależnienie od internetu - zso.nidzica.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dzi trudno sobie wyobrazić dzieci stwo bez telewizji komputera video czy Internetu. ... aby uzależnienie od internetu rozpoznawać w wczas ...

 • Uzależnienia cywilizacyjne - zswaksmund.republika.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera tzw. siecioholizm lub netoholizm może mieć r żne formy i przejawy. Do najważniejszych w przypadku dzieci zalicza si

 • Konspekt lekcji wychowawczej - szkolap6.nazwa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Do symptom w zwiastuj cych uzależnienie od komputera u dzieci zaliczamy nast puj ce zachowania dziecko niech tnie spotyka si z kolegami ...

 • KOMPUTER INTERNET GRY KOMPUTEROWE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze. 1999 nr 4 s. 10 - 12 wk adka Uzależnienie od komputera i ...

 • przedszkole3dzialdowo.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu przybiera coraz bardziej masowy wymiar zaliczane jest do kr gu patologii kt re wymagaj leczenia odwykowego podobnie jak ...

 • PROFILAKTYKA WP YW MEDI W NA ROZW J

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera przejawia si najcz ciej w postaci uzależnie od ... Nie można jednak dziecka ca kowicie izolować od telewizji czy komputera ...

 • eksperciwoswiacie.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Sieci perspektywa teoretyczna Komputer s uży do tego ... Dzieci i m odzież s najbardziej narażone na uzależnienie od komputera..

 • Zagrożenia dla zdrowia - informatyka.2lokrosno.strefa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  W ostatnich latach t list uzupe nia uzależnienie od komputera i Internetu. ... Na ile zjawisko uzależnienia od komputera i Internetu ...

 • czworeczka.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  INFOHOLIZM UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU UTRATA . KONTROLI NAD SWOIM ZACHOWANIEM. ... Ograniczenie innych zaj ć ucieczka od życia rzeczywistego.

 • gimnazjumciasna.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i sieci siecioholizm Poleć Udost pnij zobacz komentarze . dr n. med. Bohdan T. Woronowicz specjalista psychiatra certyfikowany ...

 • we.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Typy uzależnienia od Internetu uzależnienie od komputera a uzależnienie od internetu i gier komputerowych Diagnoza psychologiczna i praca z rodzin uzależnionego

 • kuratorium1.home.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera Internetu cyberprzemoc. 21.11.2014 r. pi tek 9.00-17.00. Elżbieta . Powichrowska certyfikowany specjalista terapii uzależnie .

 • ko.rzeszow.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie si od Internetu przejawia si w coraz cz stszym czeniu si z sieci w sp dzaniu przed Internetem coraz wi cej czasu.

 • Analiza ilo ciowa ankiet przeprowadzonych w r d nauczycieli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 17 90 73 Używanie rodk w psychoaktywnych narkomania - 73 23 Cyberprzemoc 20 50 10 Alkoholizm - 53 97 Uzależnienie od komputera Internetu 63 83 10 ...

 • PROFOLAKTYKA UZALE NIE - lubliniec.idn.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU. Korzystanie z internetu wype nia pustk cz sto staje si sposobem na stres. Zagrożenia p yn ce z uzależnienia od ...

 • edukacjamedialna.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zesp uzależnienia od internetu. Ameryka scy psychologowie donosz że korzystanie z internetu może mieć także bardzo negatywne skutki w formie ...

 • zswolica.edupage

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie dzieci i m odzieży od mass medi w Wsp cze nie dzieci i m odzież żyj w wiecie kt ry jak jeszcze nigdy dot d jest zupe nie ...

 • lo-niepolomice.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zaj cia na temat uzależnienia od komputera i Internetu wyst powania ... Wcze niej pr buje ustalić w jaki spos b i od kogo ucze naby substancj ...

 • wom.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze . - 1999 nr 4 wk adka s. 10. Uzależnienie od komputera i ...

 • BEZPIECZNE WPROWADZANIE DZIECKA W WIAT TELEWIZJI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dzisiaj start dzieci w kulturze rozpoczyna si od kontaktu z telewizj i innymi ... rzeczywisto ć wirtualna uzależnienie od komputera Internetu ...

 • Logo sp10 i pg2 - sp10chrzanow.weebly

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... szkolenia nauczycieli Uzależnienie od komputera ... Rozmowy z uczniami na lekcjach i podczas rozm w indywidualnych dotycz ce uzależnienia od komputera ...

 • bursa5.lublin.eu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Rozumie czym jest uzależnienie ... metoda z użyciem komputera debata za i przeciw pokaz po czony ... Czym jest uzależnienie Od czego możemy si ...

 • g1.swidnica.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  psychiczne uzależnienie od komputera fizyczne agresja spowodowana ... reagujmy od razu szukajmy pomocy u specjalist w pedagoga psychologa ...

 • harmonogram_2015.docx - cms-files.superszkolna.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera internet. u telefonu - kl. IA dziewcz ta Uzależnienie od napoj w energetycznych kl. IA ch opcy Uzależnienie od alkoholu IB.

 • wom.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i medi w Czes aw M. Cekiera Problemy Alkoholizmu . - 2005 nr 2-3 wk adka s. IV-X. Uzależnienie od opalania w r d nastolatek ...

 • SPOTKANIA Z J ZYKIEM NIEMIECKIM - zskochanowski.eu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - uzależnienie od komputera przymus sp dzania czasu przy w czonym komputerze . Tak wi c pomimo jednej Sieci istnieje wiele zagroże .

 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zwraca am uwag na szkodliwy wp yw narkotyk w papieros w dopalaczy alkoholu b d uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne ...

 • Scenariusz wywiad wki 2 - ekonomik.webd.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - udziela informacji o zagrożeniach jakie niesie uzależnienie m odzieży od komputera oraz Internetu - odpowiada na pytania i w tpliwo ci rodzic w.

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"uzależnienie od komputera" PDF Dosyaları

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"uzależnienie od komputera" PowerPoint Dosyaları

 • Profilaktyka uzależnienia od internetu - zspkleszczow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Czym jest uzależnienie od internetu Zesp uzależnienia od internetu ... Jest ono bardzo podobne do uzależnienia od komputera lecz polega na przebywaniu w sieci.

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - sp7.legionowo.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Internetu Je li cz sto czymy si z Internetem i ci gle uważamy że to nie jest problem warto przemy leć to dok adnie jeszcze raz.

 • UZALE NIENIE - lochrobry.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Definicja Uzależnienie od Internetu to nowe zjawisko ... Pomagaj dziecku w rozwijaniu samokontroli dyscypliny i odpowiedzialno ci w korzystaniu z komputera.

 • CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU - ko.rzeszow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU Cele spotkania Wprowadzenie w problematyk r żnego rodzaju uzależnie . Dostarczenie podstawowych wiadomo ci na temat ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA INTERNETU Inne nazwy - siecioholizm - cyberzależno ć - internetoholizm - uzależnienie komputerowe - infoholizm ...

 • Uzależnienie od Internetu - poskwitow.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD INTERNETU FAKTY M WI SAME ZA SIEBIE 58 rodzic w kt rych dzieci widzia y w sieci tre ci zdj cia lub filmy zwi zane z seksem uważa że ...

 • KOMPUTERY INTERNET KORZY CI I ZAGRO ENIA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Rodzaje zachowa na ogowych Obsesyjne granie w gry komputerowe lub on-line Ci g e porz dkowanie informacji na komputerze ...

 • KOMPUTERY INTERNET KORZY CI I ZAGRO ENIA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ma gorzata Rostkowska Piotr Ożarski Uzależnienie od komputera i Internetu rzeczywisto ć XXI wieku online . Dost p 26 stycznia 2010 .

 • UZALE NIENIA - spsierakow.webd.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PROFILAKTYKA UZALE NIE OD TYTONIU OD ALKOHOLU OD KOMPUTERA SKUTKI PALENIA PAPIEROS W Palenie papieros w przez dzieci i m odzież w wieku szkolnym wywo uje ...

 • Komputer zagrożeniem dla m odzieży

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu rzeczywisto ć XXI wieku Ma gorzata Rostkowska OEIiZK w Warszawie 2000 r. Piotr Ożarski PCEN w Rzeszowie 2007 r.

 • Zagrożenia zwi zane z Internetem - zsresko.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera obsesyjne granie w gry komputerowe . Przemoc w grach Na rynku dost pnych jest bardzo dużo r żnego rodzaju gier.

 • Prezentacja o uzależnieniach - spprzybynow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  W życiu osoby uzależnionej od komputera zaczynaj wyst pować problemy ... inaczej zależno ć lekowa lub lekozależno ć uzależnienie od lek w ...

 • Gry komputerowe rozwijaj czy uzależniaj

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dużym problemem u polskiej m odzieży jest uzależnienie od komputera . Proces uzależniania zaczyna si od nieumiej tno ci kontrolowania czasu sp dzonego przy ...

 • Gry komputerowe - zespolszkol80.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GRY KOMPUTEROWE zagrożenia UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU Do wsp czesnych medi w uzależniaj cych m odzież zaliczyć należy komputer a szczeg lnie ...

 • CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU - ko.rzeszow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Objawy uzależnienia internetowego traktowanie komputera jako rodka na agodzenie stresu ... Z CZYM KOJARZY CI SI UZALE NIENIE OD INTERNETU

 • Jak unikn ć wsp czesnych zagroże Uzależnienia i ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Alkoholizm - uzależnienie od alkoholuObjawy alkoholizmu Silna natr tna potrzeba spożywania alkoholu ... Skutki uzależnienia od komputera i telefonu kom rkowego.

 • Uzależnienie od Internetu i Telefonu kom rkowego.

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Wielu z nas my li że dziecko siedz ce w domowym zaciszu przed ekranem komputera jest bezpieczne. Nie nabije sobie guza nie przewr ci si nie ma kontaktu z ...

 • Komputer zagrożeniem dla m odzieży

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od medi w telefonu kom rkowego MP4 komputera i Internetu rzeczywisto ć XXI wieku Temat przewrotny Każda przesada jest szkodliwa

 • KOMPUTER ZALETY I WADY - rybnik.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... uzależnienie od kontakt w w sieci Potrzeba ... Nie marnuj ca ego wolnego czasu na siedzenie przed ekranem komputera Wykorzystuj Internet do ...

 • ZAGRO ENIA WYNIKAJ CE Z ROZWOJU ZASTOSOWA KOMPUTER W I ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Silna potrzeba korzystania z komputera i ... Komputer zagrożeniem dla m odzieży Ma gorzata Rostkowska prezentacja Uzależnienie od komputera i ...

 • Komputer wi cej korzy ci czy zagroże

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia zwi zane z wykorzystaniem komputera. 1. Uzależnienie od komputera może prowadzić nawet do mierci 2. Wyd użaj ce si kolejki do okulist w

 • KOMPUTER I INTERNET- niezb dne czy gro ne

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  To uzależnienie od komputera poprzez GRY KOMPUTEROWE PROGRAMOWANIE INTERNET. Praca z komputerem potrafi wci gać na wiele godzin. Jak rozpoznać siecioholizm ...

 • Komputerowe zagrożenia dla dzieci

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia psychiczne - uzależnienie od komputera. Pocz tkowo niezauważalne. Szkody widoczne stopniowo. Post puj ca izolacja od innych ludzi.

 • Zdrowe i bezpieczne dziecko przy komputerze - img.iap.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Aktywna tzn. odej cie od komputera ... zostawia lad Programy chroni ce dzieci w Internecie Uzależnienie od komputera Porady dla rodzic w ...

 • Prezentacja programu PowerPoint - profilaktyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od zwi zk w wirtualnych. nietrwa o ć kontakt w wirtualnych uzależnienie od komputera i Internetu. uzależnienia od gier komputerowych.

 • KOMPUTER ZALETY I WADY

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NEGATYWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA. UZALE NIENIA. Socjomania internetowa uzależnienie od kontakt w w sieci. Potrzeba ustawicznego ledzenia wszystkiego ...

 • UZALE NIENIA BEHAWIORALNE - lo-ozorkow.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nawyk korzystania z komputera i innych narz dzi elektronicznych wp ywa na spos b przyswajania wiedzy. ... uzależnienie od telefonu kom rkowego

 • Dzie Bezpiecznego Internetu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera. Uważaj aby nie wpa ć w sid a sieci. Zbyt d ugie korzystanie z komputera może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty z ...

 • Dzie Bezpiecznego Internetu 2010 - sp.poniatowa.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VI a Obsada Uzależnienie od komputera OBSADA HAZARD Mama ... Karol Barto VI c START KONIEC Bartek Mi osz uzależniony od komputera Kuba ...

 • Walory i ciemne strony wsp czesnych medi w. - ZSO Dobra

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KATEGORIE NETOHOLIZMU. uzależnienie od komputera przymus siedzenia przed komputerem . przeci żenie informacyjne ci g e poszukiwanie nowych informacji z ...

 • Slajd 1 - grabowiec.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. W ostatnich latach list uzależnie uzupe nia uzależnienie od komputera i Internetu. Pierwsze pr by opisu choroby ...

 • ZA O ENIA I REALIZACJA PROGRAMU SZKO A PROMUJ CA ZDROWIE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Przygotowanie do wiadomego korzystania ze rodk w multimedialnych uzależnienie od komputera w ramach lekcji technologii informacyjnej.

 • KOMPUTER I INTERNET- niezb dne czy gro ne

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Jak rozpoznać siecioholizm Internetoholizm Czym jest komputeromania To uzależnienie od komputera poprzez GRY KOMPUTEROWE PROGRAMOWANIE INTERNET.

 • Prezentacja programu PowerPoint - lobialobrzegi.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od hazardu jest chorob w swej istocie post puj c i ... zawodowy hazard maniakalny lub patologiczne uzależnienie od komputera gry czat ...

 • Testy w dydaktyce szkolnej - doradca.oeiizk.waw.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Drugie poważne niebezpiecze stwo jakie niesie ze sob uzależnienie si od komputera to roz adowywanie wszystkich napi ć poprzez maszyn .

 • Zagrożenia zwi zane z Internetem - gimresko.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. Brutalne i pe ne przemocy gry. Cyberprzemoc. Oprogramowania filtruj ce Na rynku istnieje wiele p atnych program w do ...

 • Bezpieczny internet bezpieczne media- bezpieczne dzieci

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera. U os b kt re nadużywaj Internetu komputera może pojawić si Silna potrzeba lub poczucie przymusu korzystania z Internetu.

 • Bez tytu u slajdu - sf583e8bcbd37ea49.jimcontent

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia można podzielić na kilka rodzaj w psychiczne - uzależnienie ... Dlaczego ludzie w og le uzależniaj si od komputera

 • ZAGRO ENIA KOMPUTEROWE - piasecznososw.otostrona.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  W a ciwa pozycja cia a ROZW J PSYCHICZNY Uzależnienie od komputera Izolacj dzieci coraz cz ciej sp dzaj czas wolny sam na sam z komputerem ...

 • Dzie Bezpiecznego Internetu - gimkom.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie. Uzależnienie od Internetu czyli zbyt d ugie sp dzanie ... Najlepiej ustalić przerwy i odpocz ć od komputera można go r wnież zablokować ...

 • Uzależnienia a rozw j dziecka - gminaostrowmaz.home.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Niew a ciwe korzystanie z komputera. Alkohol. ... Nikotyna. Sekty. Uzależnienie. ... CH UWOLNIENIA SI OD STRESU ...

 • Slajd 1 - belzyce.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera . Proces uzależniania zaczyna si od . nieumiej tno ci kontrolowania czasu . sp dzonego przy komputerze . Komputer z czasem zamienia ...

 • Dzie Bezpiecznego Internetu 2010 - sp.poniatowa.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ZUI zesp uzależnienia od Internetu Od etykiety do netykiety Zasady rozm w telefonicznych ... Uzależnienie od komputera Przemys aw Stefaniak kl.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Od momentu wynalezienia komputera technologie rozwijaj si i pojawiaj si coraz to nowe rozwi zania. ... wyst powa o już uzależnienie od telewizji.

 • Bez tytu u slajdu - oeiizk.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... uzależnienie od komputera l k przed kontaktami z lud mi roz adowywanie napi ć poprzez maszyn wirtualna rzeczywisto ć oderwana od życia Wp yw komputera ...

 • Wsp czesne uzależnienia - spprzybynow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie Wed ug wiatowej ... Papierosy Co pi ty gimnazjalista uzależniony od ... sp dzanych przed monitorem komputera ...

 • Zagrożenia dla dzieci i m odzieży zwi zane z Internetem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Uzależnienie od komputera osoba chora nie musi w tym wypadku być w sieci wystarczy iż sp dza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne to ...

 • Wp yw gier komputerowych na życie cz owieka.

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od gier komputerowych zaczyna si już od najm odszych lat ... Stajesz si wi niem w asnego komputera. Gra staje si ważniejsza.

 • Prezentacja programu PowerPoint - sp9kutno.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera . i Internetu powoduje wiele gro nych chor b. RodzicuUstal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu. Okre l czas ...

 • Slajd 1 - zpsw.kielce.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od gier 4. ... uzależnienie od komputera osoba nie musi w tym wypadku przebywać w internecie wystarczy że sp dza czas przy komputerze.

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.