Yılbaşı Kampanyası

"yazım noktalama" Word Dosyaları

 • dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı ... Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi şıkta ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cümledeki yazım yanlışlarını bulup düzeltiniz. ... NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Author hanikut

 • ahuunsal.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bütün noktalama işaretlerini birer cümlede veya bir paragrafta ... Aşağıdaki paragraflarda yapılan yazım yanlışlarının doğru yazılmış hali ...

 • İMLA VE NOKTALAMA - interaktiftest

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden ... Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı ...

 • Cümle Bilgisi- Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6- Aşağıdaki cümlelerde yazım ve noktalama yanlışları vardır. Bu yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız. bu kitabı daha önce okumuştum

 • Noktalama İşaretleri - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTA - dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  NOKTALAMA İŞARETLERİ ÜÇ NOKTA ... Aşağıdaki seçeneklerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur A ...

 • yazım kuralları - egitimevi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları TEST 2 1 Hangi cümlede özel adların . ... Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti . getirilemez

 • TEZ YAZIM KLAVUZU - dogus.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir dille Türkçe veya İngilizce ... NOT Her bir noktalama işaretinden sonra 1 harf boşluğu bırakılmalıdır.

 • TEZ YAZIM KURALLARI - cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti ... Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır. Dış Kapak. Boş Sayfa .

 • Yazım Kuralları Yazım Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar. ... İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz.

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ-1 testindir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım yanl ışı. vardır A ... 19- Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra büyük harfle başlamak gerekmez A Nokta . B Soru işareti C ...

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Kuralları Tezlerde yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu na uyulmalıdır.

 • Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama yanlışlıkları yapılmıştır.Bu noktalama ve yazım yanlışlıklarını düzelterek fıkraları tekrar ...

 • Yazım Yanlışları - tins116.cankaya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata noktalama işaretlerine uymamalarıdır. ... Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır.

 • Tez Yazım Kuralları - dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anlatım Bozukluğu-Ses Yazım ve Noktalama Edebiyat Bilgileri. 8- Aşağıdaki birleşik sözcüklerden doğru yazılanları örnekteki gibi işaretleyiniz. ...

 • Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama yanlışlarını düzelterek karşılarına yazınız Author muhittin Last modified by

 • TEZ YAZIM KURALLARI - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti ... Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır. Dış Kapak . İç Kapak .

 • STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım sırasında MS-Word standart kelime ... paragraf girintileri standart ve bütünlük içinde olmalı yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ...

 • YAZIM KURALLARI - okangumulcine.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözcüklerin yazılışı kadar noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde kullanılması gerekir. ... Tümceyi yazım kuralına uygun olarak yazalım.

 • FBE TEZ YAZIM KILAVUZU - mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu Tez yazım kılavuzu Mustafa Kemal Üniversitesi ... tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aşağıdaki noktalama sistemlerine de dikkat ...

 • TÜRKÇE - kolayokul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YAZIM VE NOKTALAMA. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır A Kitabı B Dudağı C ... kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır A ...

 • sbe.gsu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış projeler kabul edilmez. 2. ... Projelerde yazım iml ve noktalama bakımlarından .

 • dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım yanlışı bulunmayan cümleler için parantezle boş bırakılan yere artı bulunanlar için de eksi - işareti koyunuz. 1.

 • TEZ YAZIM YÖNERGESİ - arkeoloji.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B. İML VE NOKTALAMA 1. III. TEKNİK UNSURLAR. 1. A. K ĞIT GRAMAJI VE BOYUTLARI 1. B. SAYFA YAPISI 2. ... Arkeoloji Bölümü Lisans Tez Yazım Kılavuzu ...

 • TÜRKÇE - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek altına yazınız. ... YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Author turgayyagmuroglu

 • BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU - depo.osmaniye.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Tezde genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir.

 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hazırlanan bu Tez Yazım Kılavuzunda ... Tezlerde imla ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğüne ve İmla Kılavuzuna uyulmalıdır.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - test.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez yazım ortamında geliştirilmiş bir kelime-işlem programıyla Örn ... Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ziraat.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve iml için Türk Dil Kurumu İml Kılavuzu ve Türkçe ... danışmanları tarafından uygun bulunan tezlerini yazım kılavuzuna göre ...

 • TURK - ais.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım-noktalama kuralları ve anlatım bozuklukları 2.hafta 5 Ekim. Makale hakkında genel bilgi Metin içi kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Ortamı . 4. 2.3. Yazı . 4. 2.4. ... Noktalama işaretlerinden önce ara verilmemelidir ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ...

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. ... yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır.

 • Türk 100 - ais.ku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1.hafta 16 Şubat Tanışma ders hakkında genel bilgi 18 Şubat Yazım-noktalama kuralları ve anlatım bozuklukları 2.hafta 23 Şubat Makale hakkında genel bilgi ...

 • Dil-Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uyar. İLETİŞİM 05 14 Ekim Tatlı Dil Söyleşi 8 Saat 1. Okuma kurallarını uygulama. 3. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - mat.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Özelliği. Harf büyüklüğü 12 punto dipnotlarda 10 punto olmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • sosyalbilimler.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım karakteri ve boyutu tüm metinde aynı olmalıdır. ... her türlü noktalama işaretinden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır.

 • 2005-2006 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİL ve ANLATIM DERSİ 9

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. V. 28-30 Kasım 1-2Aralık. 3. ANI HATIRA 3. ANI HATIRA 1. Anıların ortak özelliklerini belirler. 2.

 • FBE_tez yazim kilavuzu - suurunleri.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Tezde genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - fenbilimleri.erzincan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve iml için Türk Dil Kurumu İml Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. ... Açıklamaların yazısı genel tez yazım formatı ile ...

 • Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu - fef.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırma Projelerinde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun İml Kılavuzu na ve Türkçe ... Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu ...

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ - bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enstitü yönetim kurulunun kararı ile 2011-2012 öğretim yılından itibaren teslim edilecek tez ve seminerlerin bu yazım kılavuzunda ... Noktalama ve iml ...

 • Tez Yazım Kuralları - mimoza.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Ortamı ve Yazıların Niteliği 4 3.3. Sayfa Düzeni 4 3.3.1. ... Her kelimeden veya noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verilmeli ...

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • TEZ YAZIM KURALLARI - bilgisayarmuh.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hazırlanacak raporun yazım ve basımında A4 210x297 mm ... Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti iki nokta üst üste ...

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PDF Dosyaları

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PowerPoint Dosyaları

 • SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA Author Admin Last modified by Admin Created Date 6 29 2009 8 04 24 PM Document presentation format

 • YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazim kurallari ve noktalama İŞaretlerİ

 • YAZIM KURALLARI - sinifogretmenim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım yanlışına ... Emre mi anlattı doğru İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti getirilmez ...

 • BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şekiller Dizini Şekiller dizini yazım ... Times New Roman Paragraflarda 1.5 satır aralığı Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ...

 • İML YAZIM KURALLARI - ilkogretimkalbi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları ... Uzun uzun konuşa konuşa eski püskü İkilemeler arasına noktalama işareti konmaz. Onları bana tek tek anlatmalısın.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  noktalama yazım kuralları vb. Title PowerPoint Presentation Author DB Last modified by egitlaptop4 Created Date 10 30 2002 4 59 33 PM Document presentation ...

 • YAZIM KURALLARI - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım yanlışı yapmamak için yazım kullanmaya özen göstermeliyiz. ... araya herhangi bir noktalama işareti getirilemez ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama İşareti Neye Denir Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta iki nokta virgül noktalı virgül ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2 1090310319 Erkan ... İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti ...

 • Slayt 1 - fto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları ve noktalama doğru kullanılmalıdır. Yazı Doğru Olmalıdır. Olayı ya da düşünceyi yanlış aksettiren bir tümce güçlüklere neden olabilir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazma sürecinin aşamaları Düzenleme Bağımsız olarak kompozisyonunu yazım ve noktalama kuralarına uygun biçimde düzenleyerek dilini düzeltmek için okur.

 • Yazım Kuralları - dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 • BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti ... yazım konusunda yoğun bir ...

 • Şirket Toplantı Konusu - turkcedersimiz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  A B C D 22 Noktalama ve Yazım Kuralları . Title Şirket Toplantı Konusu Author pc Last modified by oem Created Date 4 24 1999 9 32 39 PM Document ...

 • Slayt 1 - Personel Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NOKTALAMA İŞARETLERİ Ters Eğik Çizgi ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. ÖRNEK Niçin doğru güzel ve etkin ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ - antakyaatakoleji.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden nokta virgül noktalı virgül iki nokta ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI ...

 • Slayt Başlığı Yok - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ancak bu yazım biçimi yaygınlığını yitirmiştir. ... Bıktım artık dırdırından. ad İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

 • Anlatım Bozuklukları Dil Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Yanlışlar ...

 • YAZIM KURALLARI - bes.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı . ... aralarına herhangi bir noktalama işareti konulmaz Uzun uzun gerindi. Aşağı yukarı üç gün sürdü.

 • Chapter 8 of Database Application Development and Design

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Genel Kavramlar Yazım ve Noktalama Kuralları C Kütüphaneleri C Dilindeki Sözcükler Değer Sabitleri Veri Tipleri

 • Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması - omerergun

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır analiz edilir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fazla sayıda gramer yazım ya da noktalama hatası içermektedir. Oldukça fazla sayıda gramer yazım ya da noktalama hatası içermektedir. Kaynaklar .

 • 2010 ÖSS SINAV SİSTEMİ - tmklive

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sözcük Yapısı ve Ekler Cümlenin Öğeleri Eylem Çatısı Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Noktalama ...

 • ISL314 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yazım

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Esas kaynaktaki metinde hiçbir değişiklik yapılmaz noktalama işaretleri de olduğu gibi muhafaza edilir. ... Doğrudan Aktarmada Yazım Esaslar ...

 • Slayt 1 - yazimnoktalama.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu sunumda yazım kuralları konusu içerisindeki. sayıların yazımı ve satır sonundaki kelimelerin yazımını işleyeceğiz. ADI SOYADI İmran Yücel

 • Slayt 1 - yazimnoktalama.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları konusunun önemli bölümlerinden birisi de de ve ki eklerinin yazımıdır. Bu belgede konu ayrıntılı olarak işlenmiştir.

 • Fen Alanı Ders Kitaplarında Deneyler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazılı anlatım öğeleri Dil bilgisi kuralları Noktalama ve yazım kuralları Noktalama işaretleri sınıf seviyesine uygun olmalıdır ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazida bÜtÜn kelİmeler zamİrler noktalama İŞaretlerİ doĞru ve yerİnde kullanilmalidir cÜmledekİ ÖĞeler Özne tÜmleÇ ve yÜklemler ...

 • Bilgisayar Programlamaya Giriş - yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Genel Kavramlar Yazım ve Noktalama Kuralları Noktalı Virgül Her komutun bittiği yer işareti ile belirtilir. Ayraç İşaretleri ...

 • TÜRK DİLİ I - od.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım noktalama gramer kuralları ve iyi bir anlatımın niteliklerine uygunluk gibi ölçütlere dayanılarak yazı tekrar okunmalıdır.

 • YAZIŞMA KURALLARI - tekirdag.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve noktalama işaretleri konulmaksızın yazılır. Yazının konusu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. hk ...

 • EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME YÖNTEM VE ARAÇLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk . ANALİTİK RUBRİK ÖRNEĞİ . Kullanılacak dereceli puanlama anahtarına karar verme Yazılı anlatım becerileri pek ...

 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENME STİLLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Okudukları metindeki yazım noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına duyarlıdırlar ve hataları çabuk fark ederler. Harita poster şema ...

 • SÖZ UÇAR YAZI KALIR - ahuunsal.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 5 Yazım ve noktalama işaretleri kurallarına uyma 5 Buluş yapma 5 Duygu ve düşünceleri akıcı bir şeklide anlatma ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. Title PowerPoint Presentation Author Pınar Seden Meral Last modified by pinarsedenmeral Created Date

 • Slayt 1 - abs.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir. Dilekçeye eklenecek ek ...

 • SEVGİ ÜNİTE TANITIM SUNUSU - intelfinal.wikispaces

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... zenginleştirme Okuma alışkanlığı kazanma Konuşma kurallarını uygulama Yazma kurallarını uygulama Yazım ve noktalama kurallarını uygulama TEMEL SORU ...

 • KOMPOZİSYON - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dikkat etmek. Kompozisyon yazmak için bilmemiz gerekenler 1. Bilgi birikimi 2. Konu seçme 3. Pl n yapma 4.

 • BY 4072 Yazışma Teknikleri - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kurallarına uymak ... ya da yazılan yazının ilk 100 sözcükten oluşan kısmı örnek seçilir . a - Temel noktalama işaretleri sayılır.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ikilemeler arasına noktalama işareti getirilmez. ... Agac dan----ağaçtan Çalış gan----Çalışkan Bu kurala uyulmazsa yazım yanlışı olur.

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.