Yılbaşı Kampanyası

"yazım noktalama" Word Dosyaları

 • dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı ... Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi şıkta ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cümledeki yazım yanlışlarını bulup düzeltiniz. ... NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Author hanikut

 • Cümle Bilgisi- Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6- Aşağıdaki cümlelerde yazım ve noktalama yanlışları vardır. Bu yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız. bu kitabı daha önce okumuştum

 • İMLA VE NOKTALAMA - interaktiftest

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden ... Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı ...

 • Noktalama İşaretleri - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI ...

 • TEZ YAZIM KURALLARI - cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti ... Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır. Dış Kapak. Boş Sayfa .

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ-1 testindir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım yanl ışı. vardır A ... 19- Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra büyük harfle başlamak gerekmez A Nokta . B Soru işareti C ...

 • TEZ YAZIM KLAVUZU - dogus.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir dille Türkçe veya İngilizce ... NOT Her bir noktalama işaretinden sonra 1 harf boşluğu bırakılmalıdır.

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Kuralları Tezlerde yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu na uyulmalıdır.

 • ahuunsal.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bütün noktalama işaretlerini birer cümlede veya bir paragrafta ... Aşağıdaki paragraflarda yapılan yazım yanlışlarının doğru yazılmış hali ...

 • Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama yanlışlıkları yapılmıştır.Bu noktalama ve yazım yanlışlıklarını düzelterek fıkraları tekrar ...

 • Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama yanlışlarını düzelterek karşılarına yazınız Author muhittin Last modified by

 • yazım kuralları - TESTLERİM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları TEST 2 1 Hangi cümlede özel adların . ... Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti . getirilemez

 • Yazım Kuralları Yazım Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar. ... İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz.

 • Tez Yazım Kuralları - dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • Yazım Yanlışları - tins116.cankaya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata noktalama işaretlerine uymamalarıdır. ... Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır.

 • STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım sırasında MS-Word standart kelime ... paragraf girintileri standart ve bütünlük içinde olmalı yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ...

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • TÜRKÇE - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek altına yazınız. ... YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Author turgayyagmuroglu

 • YAZIM KURALLARI - okangumulcine.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözcüklerin yazılışı kadar noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde kullanılması gerekir. ... Tümceyi yazım kuralına uygun olarak yazalım.

 • Dil-Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uyar. İLETİŞİM 05 14 Ekim Tatlı Dil Söyleşi 8 Saat 1. Okuma kurallarını uygulama. 3. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.

 • sbe.gsu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış projeler kabul edilmez. 2. ... Projelerde yazım iml ve noktalama bakımlarından .

 • FBE TEZ YAZIM KILAVUZU - mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu Tez yazım kılavuzu Mustafa Kemal Üniversitesi ... tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aşağıdaki noktalama sistemlerine de dikkat ...

 • TEZ YAZIM YÖNERGESİ - arkeoloji.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B. İML VE NOKTALAMA 1. III. TEKNİK UNSURLAR. 1. A. K ĞIT GRAMAJI VE BOYUTLARI 1. B. SAYFA YAPISI 2. ... Arkeoloji Bölümü Lisans Tez Yazım Kılavuzu ...

 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hazırlanan bu Tez Yazım Kılavuzunda ... Tezlerde imla ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğüne ve İmla Kılavuzuna uyulmalıdır.

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - test.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez yazım ortamında geliştirilmiş bir kelime-işlem programıyla Örn ... Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ziraat.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve iml için Türk Dil Kurumu İml Kılavuzu ve Türkçe ... danışmanları tarafından uygun bulunan tezlerini yazım kılavuzuna göre ...

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. ... yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır.

 • YAZIM KURALLARI - recepsen

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden nokta virgül noktalı virgül iki nokta ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bulunmalıdır. Sayfa Düzeni. Sayfanın üst kenarından 3 cm sol kenarından 4 cm ...

 • Dil-Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3.Yazdıklarını yazım ve noktalama açısından değerlendirir. 6.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama. 1.Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1.

 • dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  YAZIM KURALLAR ve NOKTALAMA İŞARETLER ... Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur A 1 B 2 C 3 D 4. 12. Hangi cümlenin sonuna ...

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - mat.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Özelliği. Harf büyüklüğü 12 punto dipnotlarda 10 punto olmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • Microsoft Word - Tez Yazım Kılavuzu-Gaziantep U-SBE-son

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Microsoft Word - Tez Yazım Kılavuzu-Gaziantep U-SBE-son Author duzce uni Last modified by PaluBeyi Created Date 12 30 2010 8 40 00 AM Other titles

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ - bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enstitü yönetim kurulunun kararı ile 2011-2012 öğretim yılından itibaren teslim edilecek tez ve seminerlerin bu yazım kılavuzunda ... Noktalama ve iml ...

 • TEZ YAZIM KURALLARI - bilgisayarmuh.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hazırlanacak raporun yazım ve basımında A4 210x297 mm ... Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti iki nokta üst üste ...

 • 2005-2006 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİL ve ANLATIM DERSİ 9

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. V. 28-30 Kasım 1-2Aralık. 3. ANI HATIRA 3. ANI HATIRA 1. Anıların ortak özelliklerini belirler. 2.

 • Tez Yazım Kuralları - mimoza.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU - İÜ Jeofizik Kulübü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bitirme ödevi baştan sona yazım boyunca ortalanarak justified şeklinde yazılmalıdır. Ödev yazımında satır sonuna sığmayan kelimede kesme yapılmaz.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - fbe.kmu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak ...

 • Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu - kimya.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırma Projelerinde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun İml Kılavuzu na ve Türkçe Sözlük ... Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... o ifade veya ibareye ait noktalama işaretinden önce yer alır ... Aynen alıntı yapılan h llerde kaynaktaki yazım yanlışlıkları da tekrarlanır.

 • TEZ DÜZENLEME VE YAZIM KURALLARI - tezsablon

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tezlerde iml ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlük ve İml Kılavuzu na ... Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi ...

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - fenbilimleri.erzincan.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve iml için Türk Dil Kurumu İml Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. ... Açıklamaların yazısı genel tez yazım formatı ile ...

 • sosyalbilimler.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım karakteri ve boyutu tüm metinde aynı olmalıdır. ... her türlü noktalama işaretinden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır.

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu - gtu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne . uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Ortamı ve Yazıların Niteliği 4 3.3. Sayfa Düzeni 4 3.3.1. ... Her kelimeden veya noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verilmeli ...

 • SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım kuralları için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü esas alınmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından ...

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PDF Dosyaları

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PowerPoint Dosyaları

 • SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA Author Admin Last modified by Admin Created Date 6 29 2009 8 04 24 PM Document presentation format

 • YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - BilgiEvi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Description sunuarsivi Türkiye nin Sunu Slayt Paylaşım Sitesi Last modified by

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  noktalama yazım kuralları vb. Title PowerPoint Presentation Author DB Last modified by egitlaptop4 Created Date 10 30 2002 4 59 33 PM Document presentation ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazma sürecinin aşamaları Düzenleme Bağımsız olarak kompozisyonunu yazım ve noktalama kuralarına uygun biçimde düzenleyerek dilini düzeltmek için okur.

 • BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şekiller Dizini Şekiller dizini yazım ... Times New Roman Paragraflarda 1.5 satır aralığı Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ...

 • Slayt 1 - fto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları ve noktalama doğru kullanılmalıdır. Yazı Doğru Olmalıdır. Olayı ya da düşünceyi yanlış aksettiren bir tümce güçlüklere neden olabilir.

 • YAZIM KURALLARI - sinifogretmenim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım yanlışına ... Emre mi anlattı doğru İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti getirilmez ...

 • BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti ... yazım konusunda yoğun bir ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama İşareti Neye Denir Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta iki nokta virgül noktalı virgül ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2 1090310319 Erkan ... İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti ...

 • Slayt 1 - ders-akademi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  YAZIM NOKTALAMA Kitap dergi gazete tablo heykel ve hukukla ilgili kanun ... 2005 DPY Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur A ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ - antakyaatakoleji.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden nokta virgül noktalı virgül iki nokta üç nokta soru ünlem tırnak işaretleri ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere ...

 • Şirket Toplantı Konusu - turkcedersimiz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  A B C D 22 Noktalama ve Yazım Kuralları . Title Şirket Toplantı Konusu Author pc Last modified by oem Created Date 4 24 1999 9 32 39 PM Document ...

 • Slayt Başlığı Yok - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ancak bu yazım biçimi yaygınlığını yitirmiştir. ... Bıktım artık dırdırından. ad İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

 • Anlatım Bozuklukları Dil Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Yanlışlar ...

 • Chapter 8 of Database Application Development and Design

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Genel Kavramlar Yazım ve Noktalama Kuralları C Kütüphaneleri C Dilindeki Sözcükler Değer Sabitleri Veri Tipleri

 • 2010 ÖSS SINAV SİSTEMİ - tmklive

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sözcük Yapısı ve Ekler Cümlenin Öğeleri Eylem Çatısı Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Noktalama ...

 • ISL314 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yazım

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Esas kaynaktaki metinde hiçbir değişiklik yapılmaz noktalama işaretleri de olduğu gibi muhafaza edilir. ... Doğrudan Aktarmada Yazım Esaslar ...

 • YAZIŞMA KURALLARI - tekirdag.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve noktalama işaretleri konulmaksızın yazılır. Yazının konusu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. hk ...

 • Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması - omerergun

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır analiz edilir.

 • TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKOKULU 2.SINIFLAR ZÜMRESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım yanlışlarıyla ilgili daha çok etkinlik olmalıdır. TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ İNCELENMES ...

 • TÜRK DİLİ I - od.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım noktalama gramer kuralları ve iyi bir anlatımın niteliklerine uygunluk gibi ölçütlere dayanılarak yazı tekrar okunmalıdır.

 • Bilgisayar Programlamaya Giriş - yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Genel Kavramlar Yazım ve Noktalama Kuralları Noktalı Virgül Her komutun bittiği yer işareti ile belirtilir. Ayraç İşaretleri ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Presentation ... yazili İletİŞİm

 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - tll.ibu.edu.ba

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dil bilgisi tür bilgileri yazım ve noktalama öğretiminde etkin bir yöntemdir. Öğrenciyi motive eden ve onu ders katan bir yöntemdir.

 • RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ - ahmetfidan

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Metinde kullanılan noktalama ... YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR Yazı Türk Dil Kurumunca çıkartılan İmla kılavuzu ve sözlüğünde yer alan yazım ...

 • EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME YÖNTEM VE ARAÇLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk . ANALİTİK RUBRİK ÖRNEĞİ . Kullanılacak dereceli puanlama anahtarına karar verme Yazılı anlatım becerileri pek ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışları bulunmamasına özen gösteriniz. ... Bilgisayarda yazılmasına Yazım hatalarının yapılmamasına ...

 • Slayt Başlığı Yok - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ön Mektup kesinlikle 1 sayfayı aşmamalıdır. 3. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Edin İfade bozuklukları dilbilgisi hataları ...

 • PowerPoint Sunusu - hatayarge

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SINAV PLANI Test Planı Bir sınav planı gerçekleştireceğimiz sınava ve bu sınavda kullanacağımız araca ilişkin öğretmenin vereceği bazı kararların ...

 • Slayt 1 - ders-akademi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜRAY KARAGÖZ Türkçe Öğretmeni UYARI Kurum kuruluş kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz Türkiye Büyük ...

 • BY 4072 Yazışma Teknikleri - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kurallarına uymak ... ya da yazılan yazının ilk 100 sözcükten oluşan kısmı örnek seçilir . a - Temel noktalama işaretleri sayılır.

 • DOĞRU YANLIŞ TESTLERİ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Açıklanan nedenlerle noktalama ve yazım kurallarına uymamak ölçme sonuçlarının güvenirliğinin düşmesine neden olabilir.

 • PowerPoint Sunusu - Gülkaranfil

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini iyi bilip uygulamak da başarılı kompozisyon yazmanın temel ilkelerindendir. İyi düşünme ve düzenleme ...

 • Hoş geldiniz - Eğitim Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama İşaretleri ÖMER ÇALIK T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTES ...

 • Personel Seçme Yerleştirme

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cv hazirlama ÖĞr. gÖr. mehmet alİ zengİn

 • ARAŞTIRMA İÇERİĞİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım formatına göre değişiklik göstermesine rağmen ... biçim noktalama imleri ve içerik yönünden değiştirilmeden raporda yer alır.

 • BİLGİSAYARDA ÖZEL KONULAR DERS NOTLARI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Metni yazıp bitirdikten sonra dikkatlice okuyunuz ki hiçbir yazım hatası kalmasın. 2. Noktalama işaretlerinden sonra mutlaka bir boşluk bırakınız. 3.

 • KOMPOZİSYON - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dikkat etmek. Kompozisyon yazmak için bilmemiz gerekenler 1. Bilgi birikimi 2. Konu seçme 3. Pl n yapma 4.

 • İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ - Anadilim.dk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bunun için özel adların yazım kuralından ... harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.