Yılbaşı Kampanyası

"yazım noktalama" Word Dosyaları

 • dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı ... Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi şıkta ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cümledeki yazım yanlışlarını bulup düzeltiniz. ... NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Author hanikut

 • İMLA VE NOKTALAMA - interaktiftest

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden ... Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı ...

 • Cümle Bilgisi- Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  6- Aşağıdaki cümlelerde yazım ve noktalama yanlışları vardır. Bu yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız. bu kitabı daha önce okumuştum

 • Noktalama İşaretleri - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI ...

 • ahuunsal.bilkent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bütün noktalama işaretlerini birer cümlede veya bir paragrafta ... Aşağıdaki paragraflarda yapılan yazım yanlışlarının doğru yazılmış hali ...

 • yazım kuralları - egitimevi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları TEST 2 1 Hangi cümlede özel adların . ... Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti . getirilemez

 • Yazım Kuralları Yazım Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar. ... İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz.

 • TEZ YAZIM KURALLARI - cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti ... Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır. Dış Kapak. Boş Sayfa .

 • TEZ YAZIM KLAVUZU - dogus.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir dille Türkçe veya İngilizce ... NOT Her bir noktalama işaretinden sonra 1 harf boşluğu bırakılmalıdır.

 • Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıda yazılan fıkralarda yazım ve noktalama yanlışlıkları yapılmıştır.Bu noktalama ve yazım yanlışlıklarını düzelterek fıkraları tekrar ...

 • NOKTALAMA İŞARETLERİ-1 testindir

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım yanl ışı. vardır A ... 19- Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra büyük harfle başlamak gerekmez A Nokta . B Soru işareti C ...

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Kuralları Tezlerde yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu na uyulmalıdır.

 • Yazım Yanlışları - tins116.cankaya.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata noktalama işaretlerine uymamalarıdır. ... Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır.

 • Tez Yazım Kuralları - dosya.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anlatım Bozukluğu-Ses Yazım ve Noktalama Edebiyat Bilgileri. 8- Aşağıdaki birleşik sözcüklerden doğru yazılanları örnekteki gibi işaretleyiniz. ...

 • Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title Etkinlik1 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktama yanlışlarını düzelterek karşılarına yazınız Author muhittin Last modified by

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur A Yolculuğunuz sırasında Sinop tan sonra Tokat a da uğrayacak mısınız B ...

 • YAZIM KURALLARI - okangumulcine.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sözcüklerin yazılışı kadar noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde kullanılması gerekir. ... Tümceyi yazım kuralına uygun olarak yazalım.

 • FBE TEZ YAZIM KILAVUZU - mku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu Tez yazım kılavuzu Mustafa Kemal Üniversitesi ... tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aşağıdaki noktalama sistemlerine de dikkat ...

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - test.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tez yazım ortamında geliştirilmiş bir kelime-işlem programıyla Örn ... Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • sbe.gsu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış projeler kabul edilmez. 2. ... Projelerde yazım iml ve noktalama bakımlarından .

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - mat.yildiz.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Özelliği. Harf büyüklüğü 12 punto dipnotlarda 10 punto olmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 • ybu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

 • TEZ YAZIM YÖNERGESİ - arkeoloji.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  B. İML VE NOKTALAMA 1. III. TEKNİK UNSURLAR. 1. A. K ĞIT GRAMAJI VE BOYUTLARI 1. B. SAYFA YAPISI 2. ... Arkeoloji Bölümü Lisans Tez Yazım Kılavuzu ...

 • TÜRKÇE - etkinliksitem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek altına yazınız. ... YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Author turgayyagmuroglu

 • 2005-2006 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİL ve ANLATIM DERSİ 9

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. V. 28-30 Kasım 1-2Aralık. 3. ANI HATIRA 3. ANI HATIRA 1. Anıların ortak özelliklerini belirler. 2.

 • BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU - İÜ Jeofizik Kulübü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bitirme ödevi baştan sona yazım boyunca ortalanarak justified şeklinde yazılmalıdır. Ödev yazımında satır sonuna sığmayan kelimede kesme yapılmaz.

 • TEZ YAZIM KURALLARI - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden virgül nokta soru işareti ... Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır. Dış Kapak . İç Kapak .

 • STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım sırasında MS-Word standart kelime ... paragraf girintileri standart ve bütünlük içinde olmalı yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ...

 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hazırlanan bu Tez Yazım Kılavuzunda ... Tezlerde imla ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğüne ve İmla Kılavuzuna uyulmalıdır.

 • Dil-Bilgisi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uyar. İLETİŞİM 05 14 Ekim Tatlı Dil Söyleşi 8 Saat 1. Okuma kurallarını uygulama. 3. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.

 • sosyalbilimler.cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım karakteri ve boyutu tüm metinde aynı olmalıdır. ... her türlü noktalama işaretinden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır.

 • Tez Yazım Kuralları - mimoza.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Tezlerde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun ml Kılavuzu na ve Türkçe ...

 • recepkilic

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu yazım kılavuzunun amacı Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve ... Noktalama ve yazım kuralları için Türk Dil Kurumu tarafından en son ...

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ziraat.odu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve iml için Türk Dil Kurumu İml Kılavuzu ve Türkçe ... danışmanları tarafından uygun bulunan tezlerini yazım kılavuzuna göre ...

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu - gtu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne . uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu - fef.cbu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Araştırma Projelerinde yazım iml ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu nun İml Kılavuzu na ve Türkçe ... Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu ...

 • Lisans Bitirme Projesi Raporu Yazim Kilavuzu - gtu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Proje raporunda genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen ...

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ - bingol.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Enstitü yönetim kurulunun kararı ile 2011-2012 öğretim yılından itibaren teslim edilecek tez ve seminerlerin bu yazım kılavuzunda ... Noktalama ve iml ...

 • 35mehmetavci.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur ... Hangi cümlede noktalama yanlışı vardır Nihal Ayşe Gülçin parka gittiler. Bir de ne göreyim ...

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım Ortamı ve Yazıların Niteliği 4 3.3. Sayfa Düzeni 4 3.3.1. ... Her kelimeden veya noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verilmeli ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım aşamasında araştırmacı bazı basit kuralları uygulayarak ... Noktalama işaretleri nokta virgül soru işareti vb. bazı eklerin yazımı ...

 • dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazım yanlışı bulunmayan cümleler için parantezle boş bırakılan yere artı bulunanlar için de eksi - işareti koyunuz. 1.

 • AİBÜ - Tez Yazım Klavuz ve Şablonu - fbe.ibu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kullanılacak olan yazım karakterinin boyutu ... Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki kısım noktalama ile doldurulmalıdır.

 • TEZ YAZIM KILAVUZU - fbe.kmu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk ... Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak ...

 • FBE_tez yazim kilavuzu - muhendislik.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Tezde genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir.

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PDF Dosyaları

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"yazım noktalama" PowerPoint Dosyaları

 • SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title SES BİLGİSİ-YAZIM İMLA KURALLARI -NOKTALAMA Author Admin Last modified by Admin Created Date 6 29 2009 8 04 24 PM Document presentation format

 • YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - BilgiEvi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Description sunuarsivi Türkiye nin Sunu Slayt Paylaşım Sitesi Last modified by

 • Slayt 1 - fto.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları ve noktalama doğru kullanılmalıdır. Yazı Doğru Olmalıdır. Olayı ya da düşünceyi yanlış aksettiren bir tümce güçlüklere neden olabilir.

 • BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI - baskent.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şekiller Dizini Şekiller dizini yazım ... Times New Roman Paragraflarda 1.5 satır aralığı Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazma sürecinin aşamaları Düzenleme Bağımsız olarak kompozisyonunu yazım ve noktalama kuralarına uygun biçimde düzenleyerek dilini düzeltmek için okur.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  noktalama yazım kuralları vb. Title PowerPoint Presentation Author DB Last modified by egitlaptop4 Created Date 10 30 2002 4 59 33 PM Document presentation ...

 • İML YAZIM KURALLARI - ilkogretimkalbi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları ... Uzun uzun konuşa konuşa eski püskü İkilemeler arasına noktalama işareti konmaz. Onları bana tek tek anlatmalısın.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama İşareti Neye Denir Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta iki nokta virgül noktalı virgül ...

 • Yazım Kuralları - dersimizturkce

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım Kuralları Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2 1090310319 Erkan ... İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti ...

 • YAZIM KURALLARI - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  -de Hal ekinin Ve -de Bağlacının Yazılışı DURUM EKİ OLAN -de Kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Her yerde aradım Ünlü ...

 • YAZIM KURALLARI - e-ilkogretim

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım yanlışına ... Emre mi anlattı doğru İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti getirilmez ...

 • Slayt Başlığı Yok - abs.mehmetakif.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ancak bu yazım biçimi yaygınlığını yitirmiştir. ... Bıktım artık dırdırından. ad İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

 • Slayt 1 - Personel Daire Başkanlığı

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NOKTALAMA İŞARETLERİ Ters Eğik Çizgi ... Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. ÖRNEK Niçin doğru güzel ve etkin ...

 • Şirket Toplantı Konusu - turkcedersimiz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  A B C D 22 Noktalama ve Yazım Kuralları . Title Şirket Toplantı Konusu Author pc Last modified by oem Created Date 4 24 1999 9 32 39 PM Document ...

 • BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti ... yazım konusunda yoğun bir ...

 • Chapter 8 of Database Application Development and Design

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Genel Kavramlar Yazım ve Noktalama Kuralları C Kütüphaneleri C Dilindeki Sözcükler Değer Sabitleri Veri Tipleri

 • Anlatım Bozuklukları Dil Yanlışları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve Noktalama Yanlışlar ...

 • Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması - omerergun

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır analiz edilir.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazida bÜtÜn kelİmeler zamİrler noktalama İŞaretlerİ doĞru ve yerİnde kullanilmalidir cÜmledekİ ÖĞeler Özne tÜmleÇ ve yÜklemler ...

 • 2010 ÖSS SINAV SİSTEMİ - tmklive

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Sözcük Yapısı ve Ekler Cümlenin Öğeleri Eylem Çatısı Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Noktalama ...

 • Fen Alanı Ders Kitaplarında Deneyler

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazılı anlatım öğeleri Dil bilgisi kuralları Noktalama ve yazım kuralları Noktalama işaretleri sınıf seviyesine uygun olmalıdır ...

 • Slayt 1 - yazimnoktalama.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu sunumda yazım kuralları konusu içerisindeki. sayıların yazımı ve satır sonundaki kelimelerin yazımını işleyeceğiz. ADI SOYADI İmran Yücel

 • Slayt 1 - yazimnoktalama.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kuralları konusunun önemli bölümlerinden birisi de de ve ki eklerinin yazımıdır. Bu belgede konu ayrıntılı olarak işlenmiştir.

 • TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKOKULU 2.SINIFLAR ZÜMRESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama ve yazım yanlışlarıyla ilgili daha çok etkinlik olmalıdır. TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ İNCELENMES ...

 • YAZIŞMA KURALLARI - tekirdag.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve noktalama işaretleri konulmaksızın yazılır. Yazının konusu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. hk ...

 • TÜRK DİLİ I - od.usak.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım noktalama gramer kuralları ve iyi bir anlatımın niteliklerine uygunluk gibi ölçütlere dayanılarak yazı tekrar okunmalıdır.

 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENME STİLLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ŞAHİNBEY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Hazırlayan Psikolojik Danışman Gamze UĞUR. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENME STİLLERİ

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. Title PowerPoint Presentation Author Pınar Seden Meral Last modified by pinarsedenmeral Created Date

 • RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ - ahmetfidan

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Metinde kullanılan noktalama ... YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR Yazı Türk Dil Kurumunca çıkartılan İmla kılavuzu ve sözlüğünde yer alan yazım ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışları bulunmamasına özen gösteriniz. ... Bilgisayarda yazılmasına Yazım hatalarının yapılmamasına ...

 • Slayt Başlığı Yok - fbemoodle.emu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ön Mektup kesinlikle 1 sayfayı aşmamalıdır. 3. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Edin İfade bozuklukları dilbilgisi hataları ...

 • Hoş geldiniz - egitim.erciyes.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru bir şekilde kullanılması ... Yazım Kuralları bölümünde bu konulara değinilmiştir.

 • BY 4072 Yazışma Teknikleri - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım kurallarına uymak ... ya da yazılan yazının ilk 100 sözcükten oluşan kısmı örnek seçilir . a - Temel noktalama işaretleri sayılır.

 • KOMPOZİSYON - dersturkce

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dikkat etmek. Kompozisyon yazmak için bilmemiz gerekenler 1. Bilgi birikimi 2. Konu seçme 3. Pl n yapma 4.

 • PowerPoint Sunusu - Gülkaranfil

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini iyi bilip uygulamak da başarılı kompozisyon yazmanın temel ilkelerindendir. İyi düşünme ve düzenleme ...

 • ARAŞTIRMA İÇERİĞİ - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazım formatına göre değişiklik göstermesine rağmen ... biçim noktalama imleri ve içerik yönünden değiştirilmeden raporda yer alır.

 • meramram.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Noktalama gibi eski sınav sisteminde Türkçe Testi soruları Temel Matematik Testi 40 soruluk testte ...

 • KİŞİSEL HİJYEN - Erim SEVER - Makina Mühendisi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yazim kurallari bursa saĞlik mÜdÜrlÜĞÜ eĞİtİm Şubesİ 2005

 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - tll.ibu.edu.ba

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dil bilgisi tür bilgileri yazım ve noktalama öğretiminde etkin bir yöntemdir. Öğrenciyi motive eden ve onu ders katan bir yöntemdir.

 • Personel Seçme Yerleştirme

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzunluk 3. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Edin 4. Sayılar Önemlidir 5. İlanda Satır Aralarına Dikkat Edin 6.

"yazım noktalama" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.