Yılbaşı Kampanyası

"öğretmenlik mesleği" Word Dosyaları

 • ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KARİYER BASAMAKLARI Resmi 2012

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayı B.08.0.ÖEG.0.04.00.00 641.99- 10213 Konu Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklar ... Öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra öğretmen ...

 • TÜRKİYE DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet Türkiyesinde öğretmenlik mesleği yurdun kurtarıcısı ve Cumhuriyet in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün yönlendiriminde çağdaş.

 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği eğitimle ilgili yasalarda özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edildiğine göre ...

 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE Author gokce Last modified by Zehra Created Date 4 14 2008 2 23 00 PM Other titles

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ - Eğitim Fakültesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU. Bu form öğrencilerin yaptıkları öğretmenlik uygulamasını çeşitli yönlerden değerlendirmeniz ...

 • MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU - mimoza.marmara.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. I - Öğretmenlik Madde 43 - Öğretmenlik Devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ...

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri izleme ve değişikliklerden haberdar olma. Zamanı planlı ve verimli kullanma .

 • Tutumlar makale - efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumlar Öğretmenlik mesleği Tutumların ölçülmesi. THE ATTITUDES OF THE BRANCH OF MUSIC STUDENTS . TOWARD THE TEACHING PROFESSION. ABSTRACT.

 • STUDENT OPINION TOWARDS WEB-BASED TEACHING OF A ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri bilgi ve iletişim teknolojileri. ABSTRACT. The widely compelling and rapid developments in science and technology in ...

 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kafkas Ünİversİtesİ sarikamiŞ beden eĞİtİmİ ve spor yÜksekokulu okul deneyİmİ ve ÖĞretmenlİk uygulamasi staj yÖnergesİ

 • TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. İçinde Y. Özden ed. Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2-31 . Ankara Pegem A Yayıncılık.

 • ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  OrtaÖĞretİm alan ÖĞretmenlİĞİ tezsİz yÜksek lİsans programina devam eden ÖĞrencİlerİn. ÖĞretmenlİk mesleĞİne yÖnelİk tutumlari

 • YEMİN METNİ - gokhanay

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... öğretmenlik mesleği ... b- Daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da sınıfı içinde veya dışında başka görevde bulunanlardan ...

 • Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. I - Öğretmenlik Madde 43 - Öğretmenlik Devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ...

 • Dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Felsefe Grubu Dersleri. ... Selçuklular ve Osmanlılarda öğretmenlik mesleği. Türkiye Cumhuriyetinde öğretmen yetiştirme sistemi.

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI BAKIŞ AÇISINDAN. Davut KÖĞCEa Cemalettin YILDIZb Mehmet AYDINc. a bKaradeniz Teknik ...

 • OKUL DENEYİMİ DERSİNİN UYGULANMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin ... Öğretmene ayrıca mesleği ile ilgili olarak okul dışında neler yaptığı da sorulmalı ve verilen ...

 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - www20.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Eğitim öğretim antrenörlük spor adamlığı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı

 • pedagoji.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bunların bir kısmı öğretmenlik mesleği ve okulun işleyişine ilişkin belgelerdir. Diğer kısmıysa haftalık etkinlik ve uygulamalara ilişkin belgelerdir.

 • Öğretmen Nitelikleri İlköğretim Programlarının ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mahiroğlu A. 2006 . Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler Ö. Demirel ve Z. Kaya Ed. Eğitim Bilimine Giriş.

 • mebajans

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini ...

 • ADI SOYADI CELAL ATAY - cvornekleri

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title ADI SOYADI CELAL ATAY Author Mehmet Last modified by MESUT Created Date 12 12 2010 10 47 00 AM Company F_s_M Other titles ADI SOYADI CELAL ATAY

 • mebajans

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın yoksa kazandığım zaferler ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Aynı zamanda adaylar cesaretlendirilerek ve teşvik edilerek öğretmenlik mesleği sevdirilmelidir. ... 17.Öğretmenlik uygulamalarının değerlendirilmesi

 • EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi nin yanı sıra ... Toplumun ülkemizin geleceği için öğretmen ve öğretmenlik mesleği üzerinde gereğince ...

 • Dersimiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğrenciler öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği mesleki yeterlikler ve kişilik özellikleriyle ilgili yasa yönetmelik ve ...

 • stajdosyasi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği açısından güçlü yönlerini geliştirir zayıf yanlarını düzeltir. Kuramsal bilgi birikiminden uygulamada yararlanabilecek duruma gelir.

 • bildiri.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kişisel ve aile özellikleri ile öğretmenlik mesleği ve yaşama yönelik görüşlerini belirlemektir.

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ... öğretmenlik mesleği ile ilgili genel ve özel becerileri kullanma ve deneme imk nı vermek ve öğretmen adayının mesleği ...

 • egitim.sinop.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. UYGULAMA KILAVUZU ... Kapsam ve çeşitlilik ilkesi Öğretmenlik mesleği ders hazırlığı dersi sunma sınıf yönetimi ...

 • bildiri.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Sorun Algısı Ölçeği ÖMSAÖ nin Geçerlik ve Güvenirliğinin Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Olarak ...

 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI - mahkemeler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği 57. 1 Öğretmenlik devletin eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten ve eğitim ve öğretim kurumlarının yönetim görevlerini ...

 • 17-kişisel ve mesleki gelişim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalıştaylar sonucunda öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri Kişisel ve Meslek Değerler - Meslek Gelişim Öğrenciyi Tanıma ...

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"öğretmenlik mesleği" PDF Dosyaları

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"öğretmenlik mesleği" PowerPoint Dosyaları

 • BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK - Ders Notları Burada

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK ... Türkiye de öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve bu mesleği öğrenip yürütenlerin atanma görevlendirilme ve ...

 • Öğretmenlik Mesleği ve Etiği - membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleğinin etik davranışları. Öğretmenler okulun veya eğitim kurumlarının resmi politikalarını kasıtlı olarak yanlış yorumlayamazlar ve ...

 • MELEK OLARAK ÖĞRETMENLİK - Eğitim Bilimine Giriş

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ . Öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı hususunda geçmişte hep tartışmalar olmasına karşın yasalarımızda buna yönelik bir ...

 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri Dr. Halil YURDUGÜL

 • EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE ETİK - gebzekoleji.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞretmenlİk mesleĞİnde etİk deĞerler İŞlenecek konular etİĞİn tanimi meslek etİĞİ eĞİtİmde etİĞİn Önemİ ÖĞretmenlİk meslek etİĞİ ...

 • PowerPoint Sunusu - mabasar

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRKİYE DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğretmenlik en eski mesleklerden biridir. Ülkemizde öğretmenlik mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 • Öğretmenlik mesleği etiği - membersu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAYNAK. Öğretmenlik Mesleğinde Etik editör İbrahim KAYA Paradigma Akademi Yayınları

 • Öğretmen Yeterlikleri - acikders.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB ve Öğretmen Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 6 ana yeterlik alanı ...

 • Öğretmen Nitelikleri - acikders.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MEB ve Öğretmen Nitelikleri Öğretmenlerin Niteliğini Artırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Özel Alan ...

 • Eğitim Bilimlerine Giriş - selahattinalan

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği. Öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı hususunda geçmişte tartışmalar olmasına rağmen yasalarımızda buna yönelik bir takım ...

 • Slayt 1 - kutluaktasio.meb.k12.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kariyer yönetimi açısından öğretmenlik mesleği değerlendirildiğinde Öğretmenlikte üst pozisyon ve makamlar azdır. 7 Temmuz 2004 uzman ve baş öğretmen

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Araştırmaların da sıklıkla vurguladıkları gibi öğretmenlik mesleği için gerekli becerilerin birçoğu yalnızca meslek içinde kazanılabilmektedir.

 • Slayt 1 - sinifyonetimi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ülkemizde öğretmenlik mesleği cazip bir ... Öğretmen Nitelik Ve Eğitimi Durumu Öğretmenlerin almış oldukları eğitim ve bu mesleği seçmedeki isteklilik ...

 • Slayt 1 - egitimpsikologu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir kimse bir programı ya da mesleği seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu ... endüstri tasarımcılığı ve öğretmenlik gibi alanlarda ...

 • MESLEKLER - ilkokuma

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir mesleği yapmak isteyen kişi o mesleği sevmelidir. ... Öğretmenlik yapmak istiyorum diye ders vermeye kalkışamaz. Çünkü bazı meslekler o konuda eğitim ...

 • PowerPoint Sunusu - İnönü Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bir öğretmen grubuna iş doyum ölçeği öğretmenlik mesleği tutum ölçeği motivasyon ölçeği uygulanmış olsun. Bunlar yordayıcı ...

 • Slayt 1 - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi. Meslek olarak öğretmenlik ...

 • Slayt 1 - egitimmevzuat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Bu Kanun Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve tesisleri ...

 • PowerPoint Sunusu - Eğitim Bilimine Giriş

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İstikrarlı bir eğitim politikası izlenememiştir Öğretmenlik mesleği laik olduğu yere yükseltilememiştir TÜRKLERDE EĞİTİM TÜRKLERİN MÜSLÜMAN ...

 • PowerPoint Sunusu - morpakampus

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ETKİLİ ÖĞRETMENLİK ... istek duygusallık Çevre Şartlar Kültür Öğretmenlik Mesleği Bireysel Çevresel Genel Kişilik Özellikleri Karakter ...

 • MESLEKİ DEĞERLER ETİK - kisi.deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MESLEK ETİĞİ Mesleki etiğinin en ayırt edici özelliği mesleği yerine getirirken işlenen kusurların meslek çevresi dışında çok fazla tepki görmemesi ...

 • MAKYAJ DERSİ BULUNAN LİSANS DÜZEYİNDEKİ EĞİTİM ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖNERİLER Öğretim elemanları öğretmenlik mesleği ve alanları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yenilikleri takip etmeli ve teknolojiden ...

 • 1739 SAYILI MİLL EĞİTİM TEMEL KANUNU - arifdede.info

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Ek fıkra 30 6 2004-5204 1 md. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem eğitim 1 lisansüstü eğitim etkinlikler ...

 • Slayt 1 - edebiyat.karabuk.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Eğitim öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı

 • Slayt 1 - oguzcetin

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi. Meslek olarak öğretmenlik ...

 • İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili dersleri fazladır. Alanlar fen bilimleri sosyal bilimler Türkçe-matematik yabancı dil alanlarına ayrılır.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK ... Giriş Öğretmenlik Mesleği Öğretmenliğin Tanımı ve Öğretmenlerde Bulunması Gereken Bazı Özellikler Öğretmen-Birey ...

 • Öğretmen Yeterlikleri - ekampus.orav.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Hİzmet Öncesİ ve hİzmet İÇİnde ÖĞretmen eĞİtİmİ- -

 • Slayt 1 - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öğretmenlik mesleği kendine özgü ilke yöntem ve uygulamaları olan profesyonel bir meslek alanıdır. Bu ilkeyi harekete geçirmek ve etkili çözümler ...

 • EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI - derssunu

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3.Öğretmenlik mesleği ile ilgili kendini geliştirici ... 6.Çevresinde öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği aydınlatma faaliyetlerine katılımı ve ...

 • BLBS Almanya Meslek Okulları Öğretmenleri Federal Birliği

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BLBS in Anlamı Mesleki Okullarda öğretmenlik mesleği icra eden üniversite eğtimli öğretmenler tarafından yüksek kaliteli eğitim seviyesinin korunması

 • 2010 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve tesisleri ...

 • Bilgi İletişim Teknolojileri - Ders Takip

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BT ve Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kitabına göre öğretmenlerde BT ile ilgili beceriler ...

 • Türk Milli Eğitim Sistemi - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler Milli eğitimin nitelikleri Eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bina ve ...

 • Milli Eğitim Temel Yasası ve Bilişim Teknolojileri Eğitimi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kapsam Kısımları. Genel Esaslar ve Temel İlkeler. T.M.E.S genel yapısı. Öğretmenlik Mesleği. Okul Binaları ve Tesisleri. Eğitim Araç ve Gereçleri

 • COMENIUS 2.1 - cdnu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ile ilgili aşağıdaki alanlar 2006 Yılı Öncelikleri - öğretmenlik mesleği öğretmenlik eğitimi ve mesleki gelişimin sürekliliği ...

"öğretmenlik mesleği" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.