Yılbaşı Kampanyası

"İmar kanunu 23. maddesi" Word Dosyaları

 • İMAR KANUNU - zmo.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN ... 8 8 2011- KHK-648 23 ... MADDE 1- 3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesi ...

 • İMAR KANUNU 1 - rize.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 23 İskan hudutları ... 9 7 1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu ve 1605 ... 3 4 1997 tarih ve 4232 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile metne ...

 • İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 23 Sayfa 36. Bu ... sayılı İmar Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi hükmü gereğince 2981 ... 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi gereğince ...

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU - bosbi.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 23 - GELİŞTİRME ... Bu Kanunun 43 b c d e 46 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde ... 3194 SAYILI İMAR KANUNU ...

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE ... MADDE 2- 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi başlığı ... MADDE 51- 23 06 1965 tarihli ve 634 ...

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - erciyesteknopark

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MADDE 23- İskan hudutları içinde olup da imar ... 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu ve ... MADDE 48- 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesi ...

 • kayseri.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ... İmar Kanunu hükümlerine göre ... Madde 23 - İmar planının ...

 • elazig.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... sayılı Belediye Kanunu nun 23.maddesi gereğince ... Kanunu nun 25 inci maddesi ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun İmar planı ...

 • KIYI KANUNU - manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bu tanım 1 7 1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ... hakkında İmar Kanunu ... 9 1991 tarih ve E. 1990 23 K. ...

 • 15 - webgis.umraniye.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.11.İmar Kanunu nun 23.maddesi uygulanacaktır. 23.12.Kadastro parseli içerisinde kalan teknik ve sosyal altyapı Yol-Otopark-Yeşil Alan- Okul v.b. ...

 • kayseri.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yasal Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu nun 36 ve 44 ... 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42 nci maddesi ... 23- Bu Yönetmelik ...

 • 1 - web.iku.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.madde Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 28. maddesi ve İmar Kanunu nun 38. maddesinde Sayılan ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.cü maddesi uyarınca ... 2015 7741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 23.06.2015 ... 3194 sayılı İmar Kanunu ...

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 20. Maddesi gereğince 04 Şubat 2014 ... Maddenin 8.1 Maddesi ... 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. maddesi dikkate alınarak ...

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İmar Kanunu nun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında ... 11 12 19 21 22 23 24 30 31 32 33 34 ...

 • İMAR KANUNU - dosb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 23- İskan hudutları içinde olup da imar planında beldenin ... mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca ... İmar Kanunu ve 1605 ...

 • osbuk.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Dolayısıyla İmar Kanunu nun 4. maddesi ile Belediye sınırları içerisinde veya dışında ... konuya ilişkin 2575 sayılı Danıştay Kanunu nun 23 ...

 • Plan notları - webgis.beylikduzu.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu plan sinirlari İÇerİsİnde İmar kanununun 23. maddesİ ... plan notlarinda belİrtİlmeyen hususlarda 3194 sayili İmar kanunu nun tİp İmar ...

 • BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - bayrampasa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Bayrampaşa Belediye Meclisi nin 09.03 2007 gün ve 23 sayılı ... İmar Kanunu 2981-3290-3366 ... 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi ve İstanbul ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul ... MADDE 23. 1 ... bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine t bi yerlerde ...

 • Resmi Gazete Tarihi 25 - samsunmimar

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 20 - 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42 nci maddesi gereğince ... Madde 23 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İsk n Bakanı yürütür.

 • Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem ... ile ilgili İmar Kanunu ... 02.03.2010 tarih ve 23 ...

 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ - Hoş Geldiniz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ... Madde 23 - Taşkın heyelan ... yapı kullanma izni düzenlenmeyerek İmar Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... İstimlak Müdürlüğü nün 23.11.2011 tarih ... imar planlarının uygulanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18.maddesi uyarınca arsa ...

 • manisa.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maddesi 3194 sayılı İmar Kanunu nun 8 b Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.Maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO 1. 78.

 • İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MÜCAVİR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. İMAR ... Kanunu İmar Planı ve ... İmar Yasasının 23 ...

 • hukuk.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  23.. İmar kirliliğine neden olmak suçu bakımından suçun konusu yapı değil binadır. ... Bu nedenlerle İmar Kanunu nun 30. ve 31. maddesi hükmüne göre ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yukarıda yazılı plan tadilatına 3194 Sayılı İmar Kanunu nun İmar planı ... Kanunu nun 97.maddesi ... 23- Mıntıka Mühendisi İmar ve ...

 • K A R A M A N

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi gereğince yapılan imar ... 00 0 4.359.666 00 30.460.376 00 23.134.889 51 6.204.486 49 Faiz Giderleri ...

 • web.itu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 23- Değişik ... 3194 sayılı İmar Kanununun 44. maddesi gereği çıkarılan ... Madde 33- Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte ...

 • İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Taks İmar parselİ Üzerİnden ... oyun alanlari v.s. İÇİn kullanima uygun İÇ dÜzenlemeler yapilabİlİr. İmar kanunu nun 23.maddesİ ...

 • ORMAN KANUNU - cekmekoy.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... özel kanunu gereğince ... 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesi b 23.9.1983 tarihli ve 2896 ... İmar ihya çalışması ...

 • KANUN NO 634 - payolcerim

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KANUN NO 634. KAT MÜLKİYETİ KANUNU. Kabul Tarihi 23 Haziran 1965. Resmi Gazete ile Neşir ve İl nı 2 Temmuz 1965 - Sayı 12038. 5.t. Düstur c.4 - s.2932

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"İmar kanunu 23. maddesi" PDF Dosyaları

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"İmar kanunu 23. maddesi" PowerPoint Dosyaları

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar kanunu ve yönetmeliklerinde ... Yönetmeliği nin 82 c maddesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi ... 23 ü dağ eteklerinde 19 ...

 • TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME Merkezi Yönetim-Belediye Yönetimi ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi kapsamında imar uygulaması yapılabilmesi . için aşağıdaki koşulların varlığı gereklidir.

 • Slayt 1 - kartal.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 2010 2010 Yılı içerisinde Belediye Meclisimizce imar konularında 46 karar alındı ve bu kararların tamamı imar ... 23. Maddesi ne göre ... Kanunu nun ...

 • insaaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  3194 sayılı İmar Kanunu. Doğrudan kentsel dönüşüm öngören mevzuat hükümleri ... Anayasa nın 23 üncü maddesi. ne göre . Devlet ...

 • Slayt 1 - karabuk.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İMAR KOMİSYONU RAPORU ... 3194 sayılı İmar Kanunu ilgili yönetmelikler ... 8 3 2009 11 23 41 AM Document presentation format Özel

 • Slayt 1 - karabuk.bel.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3194 sayılı İmar Kanunu ... 23.11.2011 tarih ve 3748 kayıt nolu dilekçesi ile ... 01.06.2013 tarihinde değişiklik yapılan 2.maddesi ...

 • HAVZA YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ VE SU ÇERÇEVE YASASI PROJESİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GÖREVLERİ HAKKINDA K.H.K. 12 e 23 a ... 30 3194 SAYILI İMAR KANUNU ... Fakat önce su hukukunun Anayasamızdaki dayanak maddesi olan 168nci maddesi ...

 • Slayt 1 - YARBIS

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 3194 SAYILI İMAR KANUNU SERBEST BÖLGE ... 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince ... Slayt 22 Slayt 23 Slayt 24 Slayt ...

 • Slayt 1 - Ogüİnşaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KAT MÜLKİYETİ KANUNU İMAR HUKUKU Tek. Seç. III ... 9 11 1985 tarihinden önce ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesi ... 14 11 2007-5711 23 md.

 • SIĞINAK YÖNETMELİĞİ - oguinsaat

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SiĞinak yÖnetmelİĞİ İmar hukuku tek. seç. iii 151417629 151437629 slayt xiii

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 23.12.2011 tarih ... AKTİFE KAYITLI ARSALARIN BELEDİYEYE TERKİNDE KDV 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi uyarınca imar gören bir ...

 • İHRACATTA ETKİNLİĞİ ARTIRMA STRATEJİLERİ - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yönetmelik ve şartnamede yer alan hususlara açıklık getirebilmek ve uygulamada birlik sağlayabilmek için 23 ... İmar Kanununun 18. maddesi ... KANUNU Slayt 4 ...

 • Slayt 1 - tummer.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Arkeolojik Alanlar MERMERCİLİK SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN ÇEVRE MEVZUATI ÇEVRE KANUNU ÇEVRE ... İMAR İZNİ SAĞLIK BAKANLIĞI ... 23. maddesi ÇED ...

 • Slayt 1 - ormuh.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2- Orman ve Su işleri Bakanlığınca hazırlanıp Mayıs-2013 de Başbakanlığa gönderilen Orman Kanunu İle ... maddesi ile 15 5 ... 23.03.2012 tarih ve ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU Madde 7 Değişik 23 1 2008-5728 ... bir kat artırılarak uygulanır. 2.243 17 3194 SAYILI İMAR KANUNU 42 nci maddesi ...

 • Yapi Belgeleri - osbuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BaŞbakanlik tÜrkİye İstatİstİk kurumu sanayİ ve İŞ İstatİstİklerİ daİresİ İnŞaat İstatİstİklerİ takimi

 • Yapı Denetiminde Yasal Durum sorunlar ve çözüm Önerileri

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yapı Denetiminde Yasal Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hüseyin ALAN TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı BURSA-2011

 • Başlık - solarexistanbul

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Aksi takdirde 23 . madde bu hususta ... 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13 f maddesi ... - Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar ...

 • PowerPoint Sunusu - tipedu.cumhuriyet.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İl İdaresi Kanunu İmar ... Maddeleri -4857 sayılı iş kanunu 2003 -23.12.2003 ... -2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri Kanunu 1934 14. Maddesi ...

 • Slayt 1 - konyateknokent.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Sayıştay Kanunu KİK ... 23. tarihine kadar gelir ... Süresi içinde durumlarını Kanuna uygun hale getirmeyenler hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümleri ...

 • 3. Hafta 1950-1980 Arası Dönem - kadirgurbetci.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Maddesi ile belgeli eski ... 1956 tarihli İmar Kanunu ile tüm kentler için konulan aynı standartlar kaldırılmış ... 3 23 2011 8 51 11 PM

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anayasanın 56. ve 23.Maddeleri 56.Maddesi ... 775 sayılı Gecekondu Kanunu. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı ... 5543 sayılı İskan Kanunu.

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 523. maddesi ... İmar Kanunu kapsamında işlem gören ... Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 İlk ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Konuya dİkkat Çekmek amaciyla 21-23 mayis ... maddesİ asansÖr taniminin ... 03.05.85 tarİh 18749 sayili resmİ gazetede yayinlanan İmar kanunu planli alanlar ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... fazla ve yersiz hesaplanan KDV ile ilgili olarak yapılacak işlemleri 23 ve 91 ... Alanlar Tip İmar ... KDV Kanunu nun 30 c maddesi ...

 • SUNUM - tucev

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  4708 sayılı Kanunun 2 inci Maddesi nin ... 23 Nisan 2015 tarihli 29335 ... İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı - imo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 1-İmar Kanunu 2-İskan Kanunu 3-Medeni ... 22-Vakıflar Kanunu 23-Harçlar Kanunu 24-Gelir ... üncü maddesi uyarınca bütünleyici ...

 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Belediye Taşınmazları Envanteri içerisinde İmar ... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi ...

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... kapsam ve niteliği gelir vergisi kanunu ... KANUNUN 17 4-K MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ... Slayt 22 Slayt 23 Slayt 24 OSB LERDE KDV ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığı Musa KARAASLAN Şube Müdürü

 • Slayt 1 - Kartal Belediyesi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İmar Kanununa aykırı ... hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15 m maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince gerekli ... 23 OKUL ÖNLERİNDE ...

 • İNŞAAT İŞLERİNDE KDV - ksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Abdullah tolu ymm toluen ymm daniŞmanlik

 • YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... KİŞİLER Yabancılık kavramı Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilme Kanuni kısıtlamalar Tapu Kanunu ... maddesi uygulaması ... 23 TÜRK ...

 • Slayt 1 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2008 yılında 23 yaşında olan sekreterim ... altında yer alan 14. maddesi Belediye mahall müşterek nitelikte olmak şartıyla a İmar ...

 • Slayt 1 - TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ... imar spor gibi ... 23-2860 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi ... Görevde yükselme sınavı MADDE 23 ... 3 5 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili ...

 • Slayt 1 - corlutso.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 1 4562 SAYILI OSB KANUNU Geçici Madde 8 Bu Kanunun yayımı tarihinden önce şehir imar ve mevzi ...

"İmar kanunu 23. maddesi" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.